Теми статей
Обрати теми

Форма № 1ДФ: запитання-відповіді від ДФСУ

Пропонуємо вам ознайомитися з відповідями на запитання про порядок заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, наданими ДФСУ в роз’ясненні від 23.05.2019 р.

1. З якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається сума перевищення нецільової допомоги над неоподатковуваним розміром?

До оподатковуваного доходу з метою оподаткування ПДФО не включається сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ.

У 2019 році — 2690 грн.

Перевищення допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % і військовим збором (ВЗ) за ставкою 1,5 %.

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі такої, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169».

2. З якою ознакою доходу у Звіті за формою № 1ДФ відобразити платежі за оренду автомобіля?

Суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь фізосіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, оснащення та інше майно), відображаються ними у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

3. ТОВ орендує приміщення у фізособи. З якою ознакою доходу відобразити суму оренди у формі № 1ДФ?

Суб’єкт господарювання (підприємство або ФОП), який орендує приміщення у фізособи, є податковим агентом і зобов’язаний утримати з доходу, нарахованого (виплаченого, наданого) фізособі у вигляді орендної плати, ПДФО і ВЗ за ставками 18 % і 1,5 % відповідно.

Сума виплаченої орендної плати фізособі відображається підприємством (ТОВ) — орендарем у формі № 1ДФ з ознакою доходу «106».

4. Працівникам надається разова матеріальна допомога (на лікування, при народженні дитини). З якою ознакою відображати її у формі № 1ДФ і чи оподатковується вона?

Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, який не перевищує у 2019 році 2690,00 грн. (п.п. 170.7.3 ПКУ).

У формі № 1ДФ сума матеріальної допомоги, у тому числі такої, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається з ознакою доходу «169».

5. З якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається страховий платіж, сплачений підприємством — юрособою — роботодавцем страховій компанії за договором добровільного медичного страхування працівника?

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування, на підставі п.п. 164.2.16 ПКУ включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тобто така сума, сплачена роботодавцем страховій кампанії на користь працівника, оподатковується ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %) як додаткове благо.

При цьому не варто забувати, що під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на натуральний коефіцієнт (у 2019 році — 1,219512) (п. 164.5 ПКУ).

Дохід, отриманий працівником у вигляді добровільного медичного страхування, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «124». Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, суми податкової соціальної пільги, за її наявності, та ВЗ.

З податковою соціальною пільгою (ПСП) податківці погарячкували. Адже вона застосовується виключно до доходів у формі зарплати. Дохід у вигляді добровільного медичного страхування не входить до фонду оплати праці. — Прим. ред.

6. Чи відображати у формі № 1ДФ вартість виданого спецодягу працівникові згідно з атестацією робочого місця (не понаднормово)?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, яке надається роботодавцем у тимчасове користування платникові податку, що перебуває з ним у трудових відносинах (п.п. 165.1.9 ПКУ).

Вартість такого спеціального (форменого) одягу та взуття відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «136».

7. Працівникам на підприємстві за колдоговором виплачується разова матдопомога на поховання родичів. З якою ознакою відображати її у формі № 1ДФ?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платникові податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ).

У 2019 році — 5380 грн.

Сума перевищення остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання).

У формі № 1ДФ кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платникові податку роботодавцем такого померлого платника податку, за його останнім місцем роботи, незалежно від розміру такого доходу, відображаються з ознакою доходу «146»*.

* У запитанні йшлося про допомогу, яка виплачується роботодавцем працівникові підприємства на поховання родичів. Але у своїй відповіді ДФСУ спирається на п.п. 165.1.22 ПКУ, який виводить з-під оподаткування суму допомоги роботодавця на поховання померлого працівника. Тому вважаємо це роз’яснення помилковим і не радимо його застосовувати. На наш погляд, у цій ситуації доцільно скористатися п.п. 170.7.3 ПКУ і надати працівникові нецільову благодійну допомогу (ознака доходу — «169», див. запитання 1). — Прим. ред.

8. Із працівником здійснено розрахунок при звільненні 27.02.2019 р. При цьому, крім зарплати, йому були нараховані лікарняні. Кошти від Фонду соцстрахування надійшли у квітні. Як відобразити виплату працівникові, що розрахувався, у формі № 1ДФ? Чи потрібно подавати уточнюючу форму?

Заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку з відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ПКУ). Інструкцією зі статистики зарплати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), передбачено, що суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядаються з метою оподаткування як зарплата.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час перебування на лікарняному, то з метою оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 ПКУ).

Суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) відображаються у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

При цьому, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування (п.п. 1.6.2 розд. 1 Інструкції № 5).

У випадку якщо здійснюються донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які здійснюються нарахування. Тобто в цьому випадку уточнююча форма № 1ДФ не подається.

9. Працівник з 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 27.03.2019 р. йому було нараховано і виплачено відпускні за квітень 2019 року. У Звіті за формою № 1ДФ за який квартал відображати нарахування і виплату відпускних (і відповідно нарахування і сплату ПДФО)?

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження, у тому числі за час відпустки, то з метою оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 ПКУ).

У зазначеному випадку нарахування і виплата відпускних відображаються у формі № 1ДФ у I кварталі.

Водночас слід пам’ятати, що в графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми № 1ДФ відображаються нараховані фізособі доходи незалежно від того, виплачені вони чи ні, а в графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу платникові податку податковим агентом (з ознакою доходу «101»).

Отже, відпускні (у тому числі перехідні), які нараховують і виплачують повністю за три дні до початку відпустки, в повному розмірі потрібно зазначати саме у кварталі нарахування і виплати.

Крім того, ВЗ сплачується у строки, встановлені для сплати ПДФО. Тому в розділі ІІ форми № 1ДФ за квартал, у якому відпускні були нараховані і виплачені, слід відобразити і загальну суму ВЗ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі