Теми статей
Обрати теми

Валютно-грошове: прив’язка до інвалюти у внутрішніх договорах та інше

Товстоп’ят Юрій, податковий експерт
Валютна революція, що накрила ділову громадськість з 07.02.2019 р., продовжує викликати запитання. Це й не дивно: більше 50 раніше діючих документів втратили чинність, а на заміну пришли Закон про валюту1, 8 основних і 2 допоміжні документи2. Не дивно, що утворилися «чорні діри» в законодавстві. З декількома з них пропонуємо вам зараз ознайомитися. І знайти ясність!

1 Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII.

2 З їх переліком та короткою характеристикою ви могли ознайомитися в статті «Валютна лібералізація «біля порога»: прийнято всі постанови» в журналі «Бухгалтер 911», 2019, № 3.

Прив’язка ціни до іноземної валюти у внутрішньоукраїнських договорах. Не можна сказати, що це питання було чітко врегульоване в «дореволюційний» img 1 час: навпаки, його вирішення часто доходило до судових інстанцій. Пояснимо чому.

Ціну згідно з ч. 2 ст. 198 ГКУ зазначають у договорі в гривнях. І тільки в ЗЕД-договорах (контрактах) ціни можуть визначати в іноземній валюті за згодою сторін.

Але не ГКУ єдиним! Майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин, як свідчить абз. 2 ч. 1 ст. 175 ГКУ, регулює ЦКУ з урахуванням особливостей, передбачених ГКУ. А в Цивільному кодексі міститься пряма норма, що в зобов’язанні може бути визначений грошовий еквівалент в інвалюті (ч. 2 ст. 524 ЦКУ). Що важливо: жодних додаткових вимог для цього зазначена норма не передбачає.

Ще один доказ правомірності встановлення прив’язки цін до інвалюти міститься в ч. 2 ст. 533 ЦКУ. Вона встановлює, що якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в інвалюті, то сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу. Інший порядок її визначення може бути встановлено договором, законом чи іншим нормативно-правовим актом.

У чому ж тоді проблема? У тому, що й Мінекономрозвитку, й НБУ після стрімкого «обвалу» img 2 курсу гривні у своїх роз’ясненнях «не вітали» прив’язки цін до інвалюти у внутрішніх договорах.

Благо суди такої думки не підтримували. Показовою в цьому плані є постанова ВСУ від 07.10.2014 р. № 3-133гс14 у справі № 910/763/13.

За прийнятність фіксації цін в інвалюті виступав і Мін’юст (лист від 13.08.2014 р. № Ч-13744/8.2).

З неї можна почерпнути такі важливі моменти:

— положення чинного законодавства хоч і передбачають обов’язковість застосування валюти України при здійсненні розрахунків, але не містять заборони визначення грошового еквівалента зобов’язань в інвалюті;

— формулювати умови договору слід правильно. Наприклад, вдалим нам здається таке формулювання: «Вартість товарів за договором становить 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.), що на момент укладення договору відповідає 1000 €. Оплата за договором здійснюється в гривнях виходячи з офіційного курсу євро на момент оплати».

А що ж із цього приводу говорив Декрет № 15-933, що віджив своє? Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України (ч. 1 ст. 3 Декрету).

3 Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93. Втратив чинність 07.02.2019 р.

Схожі за своїм змістом норми знаходимо і в Законі про валюту, що змінив його. Згідно з ч. 1 ст. 5 цього Закону гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених ч. 2 цієї статті, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків.

У ч. 2 ст. 5 Закону перелічені випадки, у яких розрахунки можуть проводитися не лише в гривні, але й в іноземній валюті, а також у банківських металах4.

4 Прикладом можуть бути операції зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій.

Тобто поява Закону про валюту в цьому питанні нічого принципово не змінила. Він згадує тільки про розрахунки в національній валюті (а це ми якраз і не оспорюємо), але не про фіксацію в договорі еквівалента ціни в іноземній валюті.

Якщо в договорі користуєтеся прив’язкою ціни до іноземної валюти, врахуйте, що в разі прострочення боржником своїх грошових зобов’язань за договором стягнути з нього інфляційні, швидше за все, не вийде. На цьому наполягав ВГСУ (запитання 10 оглядового листа від 29.04.2013 р. № 01-06/767/2013; запитання 8 постанови № 145).

5 Постанова Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань» від 17.12.2013 р. № 14.

Хоча Мін’юст свого часу доходив протилежних висновків (лист від 13.08.2014 р. № Ч-13744/8.2).

Заробітна плата в інвалюті: чом би й ні? Не лише ціни, але й розмір заробітної плати, причому навіть фізособам-резидентам можна встановлювати в інвалюті6. Причому в цьому випадку дискусійних питань значно менше. Основні моменти, на які слід звернути увагу, при цьому, такі:

6 Офіційне роз’яснення представника Мінсоцполітики із цього приводу ви могли знайти в статті «Зарплата в інвалюті?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 12).

1) виплачувати працівникам-резидентам України заробітну плату можна виключно в гривнях. На відміну від установлення її розміру в прив’язці до іноземної валюти, що прямо не заборонено законодавством і, більше того, прямо дозволяється Мінсоцполітики;

2) прив’язку розміру зарплати до інвалюти слід закріпити в колективному договорі. Адже згідно з ч. 2 ст. 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі;

При цьому повинні дотримуватися норми та гарантії, передбачені законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

3) слід уникати положень у колдоговорі, які при зниженні валютного курсу можуть призвести до погіршення умов оплати праці працівника порівняно із законодавчо встановленими умовами. Адже такі «погіршуючі» умови є недійсними згідно зі ст. 9 КЗпП. Тому умову про оплату праці в колективному договорі слід прописати так, щоб навіть у разі зниження валютного курсу працівник не отримував заробітної плати менше, ніж минулого місяця.

Наприклад, формулювання може бути таким: зарплата встановлюється в євро та виплачується в національній валюті України з перерахунком за курсом НБУ на останній день місяця, за який вона виплачується, але не нижче курсу, за яким виплачували зарплату за минулий місяць.

Помилково зараховані кошти: коли повертати? Раніше відповідь на це запитання знав img 3 п. 6 Указу № 227/957. Він установлював, що підприємства незалежно від форм власності мають повертати у п’ятиденний строк платникам помилково зараховані на їх рахунки кошти. При цьому, враховуючи принципи обчислення та визначення строків, наведені в ЦКУ, малися на увазі 5 календарних днів.

7 Указ Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16.03.95 р. № 227/95. Дія Указу припинена з 07.02.2019 р.

При виявленні фактів такого порушення з керівника підприємства і головного бухгалтера міг стягуватися до держбюджету штраф у розмірі двох «неоподатковуваних мінімумів заробітної плати».

Власне, саме цей строк відігравав важливе значення як для цілей своєчасних розрахунків між сторонами, так і для цілей… ПДВ-обліку.

Що стосується останнього, то податківці (категорія 101.06 ЗІР8; ІПК від 20.04.2018 р. № 1767/6/99-99-15-03-02-15/ІПК) навіть робили принципову відмінність для ситуацій, коли отримані неналежним одержувачем (за відсутності договірних відносин з постачання товарів/послуг) кошти (1) повернені у встановлений строк; (2) не повернені в цей строк.

8 З 07.02.2019 р. це роз’яснення переведене в недіючі.

Якщо є договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника ПДВ у будь-якому випадку виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

Тільки в першому випадку, на їхню думку, податкові зобов’язання з ПДВ можна було не нараховувати. Ми ж із таким підходом не можемо погодитися: факту постачання товарів/послуг від того, що гроші не встигнуть повернути у відведений строк, не виникне. А отже, в неналежного платника немає підстав нараховувати ПЗ з ПДВ.

Але річ у тому, що дію Указу № 227/95 було припинено Законом про валюту (а саме п. 2 ч. 3 ст. 16 цього Закону).

Що ж прийшло йому на заміну? А… нічого img 4. Виходить, тепер строк для подібного повернення не встановлений.

Також у зв’язку зі скасуванням Указу № 227/95 виникають два важливі запитання.

1. Який механізм повернення коштів, що помилково зайшли, діє зараз? Керуватися, вважаємо, сторони операції повинні загальним претензійним порядком. Виходячи з ч. 1 ст. 1212 ЦКУ помилковий одержувач коштів зобов’язаний повернути їх потерпілому, як безпідставно набуте майно.

При цьому неуважний відправник коштів повинен направити лист-вимогу повернути помилково перераховані кошти.

Якщо неналежний одержувач не захоче вирішити ситуацію по-хорошому img 5, з нього можна стягнути кошти в судовому порядку.

Також ст. 625 ЦКУ надає можливість стягнути з неналежного одержувача, що прострочив виконання грошового зобов’язання, крім власне суми боргу (тобто суми помилково зарахованих грошових коштів), ще й

1) «інфляційні» (з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення);

2) 3 % річних від простроченої суми.

Раніше передбачений 5-денний строк, вважаємо, як орієнтир сторони можуть використовувати й зараз. Одержувач — для повернення коштів, а відправник — для звернення до суду (якщо після закінчення 5-денного строку помилково перераховані кошти так і не були йому перераховані назад).

2. Які наслідки в ПДВ-обліку виникають у помилкового одержувача грошей? Ви пам’ятаєте, що якщо між сторонами є договірні відносини щодо постачання товарів/послуг, то перерахування помилкової суми коштів спричиняє, на думку ДФСУ, необхідність нарахування ПДВ-зобов’язань неналежним одержувачем.

З іншого боку, повернення таких коштів і зменшуючий розрахунок коригування, зареєстрований одержувачем помилкових коштів, дозволяють такі зобов’язання відкоригувати.

Є й альтернативний варіант — зарахувати ці кошти в рахунок майбутнього постачання товарів/послуг. У такому разі залишаться і вовки ситі, і вівці цілі img 6. У тому сенсі, що й у податківців не виникне претензій щодо такої операції, й сторонам не доведеться коригувати раніше відображені ПЗ з ПДВ.

Одержувач же коштів (тепер уже, виходить, не помилково перерахованих) отримає право на відображення податкового кредиту з ПДВ на дату їх зарахування. Звісно, при реєстрації в ЄРПН податкової накладної платником коштів.

Якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між сторонами відсутні, озвучений вище варіант виходу із ситуації не підійде. Але, з іншого боку, «викручуватися» таким чином і не доведеться! Чому?

Вважаємо, що у зв’язку зі скасуванням Указу № 227/95 у головних податківців країни в будь-якому випадку немає підстав для того, щоб вимагати від неналежного одержувача нараховувати ПЗ з ПДВ. Адже раніше вони пов’язували цей його «обов’язок» (який не випливав з ПКУ!) саме із закінченням 5-денного строку. Тепер, виходить, прив’язатися просто ні до чого img 7. Хоча «креатив» податківців усім відомий. Не здивуємося, якщо вони знайдуть нові «зачіпки» для того, щоб ПЗ з ПДВ усе-таки відображати і в цьому випадку…

Зараз роз’яснення в категорії 101.06 ЗІР, на підставі якого ДФСУ раніше примушувала нараховувати ПЗ з ПДВ, відкликано. «Заміни» йому поки що не з’явилося.

Поки ж, зважаючи на відсутність додаткових роз’яснень податківців із цього приводу, не залишається нічого іншого, як керуватися нормами ПКУ. А в ньому помилкове списання/зарахування коштів не підпадає під визначення постачання товарів/послуг, скільки б часу не минуло від зарахування коштів на помилковий рахунок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі