Теми статей
Обрати теми

Отримуємо безоплатно товарні зразки, основні засоби: як це облікувати

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Травень, 2019/№ 17-18
Друк
До безоплатно отриманого в бухгалтера завжди неоднозначне ставлення. Адже це «добро» потрібно ще правильно облікувати. Дуже часто практикується безоплатне отримання зразків товарів. Наприклад, нерезидент, представляючи свій товар на українському ринку, відвантажує контрагентові зразки свого товару безоплатно. Сьогодні розглянемо цю ситуацію. Крім того, розповімо, як облікувати безоплатно отримані основні засоби.

Безоплатні зразки товарів від нерезидента

Деякі «митні» особливості. У цілому, порядок митного оформлення безоплатного ввезення зразків товарів аналогічний порядку ввезення товарів на платній основі. Тільки ось замість інвойсу оформляється рахунок-проформа — згідно з п.п. 3 ч. 2 ст. 53 МКУ документом, що підтверджує митну вартість товарів, які не є об’єктом купівлі-продажу, є рахунок-проформа.

Якщо ввозяться зразки товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, то митна декларація (МД) не оформляється (п. 3 постанови № 450*). Такі товари декларуються шляхом подання митному органу письмової заяви згідно з додатком 1 (п. 5 постанови № 450).

* Положення про митні декларації, затверджене постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450.

Якщо митна вартість зразків товарів не перевищує еквівалента 150 євро, то і не сплачуються митний збір та «імпортний» ПДВ (ст. 277 МКУ, п.п. 196.1.16 ПКУ).

ПДВ. Якщо при митному оформленні товару сплатили ПДВ (а він сплачується обов’язково, якщо імпортували товарні зразки, митна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро), то маєте право включити сплачений ПДВ до податкового кредиту (ПК).

Зараз фіскали визнають ПК при безоплатному імпорті (роз’яснення в категорії 101.13 ЗІР) img 1. Відображають ПК на підставі МД (у декларації з ПДВ того звітного періоду, у якому відбулася сплата ПДВ та оформлення МД). Щоб сума ПДВ з МД взяла участь у розрахунку ліміту реєстрації, декларант повинен у графі «В» МД правильно зазначити відомості про податковий номер особи, що претендує на ПК.

Якщо «місяць у місяць» ПК не відобразили, його можна відобразити тільки через УР у межах 1095 днів.

А чи потрібно нараховувати компенсуючі податкові зобов’язання (ПЗ) за п. 198.5 ПКУ при безоплатному імпорті зразків товарів? Відповідь на це запитання залежатиме від того, як далі ми використовуватимемо ці зразки:

— якщо використовуватимемо їх у госпдіяльності/оподатковуваних операціях, то нараховувати компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ не потрібно;

— якщо ж безоплатно отримані товари призначені для неоподатковуваних операцій/негоспдіяльності, то потрібно нарахувати компенсуючі ПЗ з урахуванням п. 189.1 ПКУ виходячи з вартості придбання товарів. Формально, якщо імпортні товари від нерезидента отримані безоплатно, то компенсуючі ПЗ мають дорівнювати нулю. І судячи з роз’яснень фіскалів, вони теж погоджуються з цим.

Так, із консультації в категорії 101.07 ЗІР випливає, що якщо ТМЦ отримані безоплатно (договірна вартість дорівнює нулю), то компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ не нараховуються.

Водночас, вважаємо, безпечніше в цьому випадку за орієнтир для нарахування компенсуючих ПЗ брати частину первісної вартості безоплатно отриманих товарів, сформовану за рахунок супутніх ввезенню витрат (див. нижче).

А якщо імпортовані безоплатні зразки безоплатно роздаватимуться покупцям у рекламних цілях? Відразу зазначимо, що компенсуючих ПЗ (за п. 198.5 ПКУ) тут не буде, оскільки рекламний характер таких заходів говорить про їх господарську спрямованість. Але є підстави нарахувати «звичайні» податкові зобов’язання за п. 188.1 ПКУ. Адже така операція є постачанням товарів у розумінні п.п. 14.1.191 ПКУ.

Слід врахувати: якщо таким чином рекламується діяльність, що не підлягає обкладенню ПДВ або підпадає під ПДВ-пільгу, без компенсуючих ПЗ уже не обійтися.

Податківці бачать безоплатні рекламні роздачі товарів без слідів постачання і нарахування ПДВ згідно з п. 188.1 ПКУ тільки в тому випадку, якщо їх вартість включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг і компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу обкладення ПДВ (див., наприклад, лист ДФСУ від 21.08.2018 р. № 3621/6/99-99-15-03-02-15/ІПК). Щоправда, коли працює така «безпоставочна» роздача в рекламних цілях товарів — незрозуміло. По суті, рекламні витрати не включаються у вартість продажу товарів/послуг власного виробництва. А отже, скористатися послабленням від податківців буде проблематично. Відповідно безпечніше нарахувати ПДВ на загальних підставах.

Оскільки товари передаються безоплатно, то базою оподаткування буде мінбаза, встановлена п. 188.1 ПКУ (ср. ). Але враховуючи, що самі товари, що безоплатно роздаються, були отримані безоплатно, то мінбаза для нарахування ПДВ у цьому випадку також дорівнює нулю. Але, знову-таки, безпечніше за орієнтир для нарахування компенсуючих ПЗ брати частину первісної вартості безоплатно отриманих товарів, сформовану за рахунок супутніх ввезенню витрат (див. нижче).

Бухоблік. Зразки прибуткуються на баланс у складі товарів або запасів (рахунка 20, 22 або 28) — залежно від напряму їх подальшого використання). Прибуткуємо безоплатно отримані активи:

за справедливою вартістю. Якщо йдеться про товари, то це ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічних товарів. Для матеріалів — їх відновлювальна (покупна) вартість;

з урахуванням додаткових витрат, перелічених у п. 9 П(С)БО 9. Так, первісну вартість ТМЦ можуть поповнити (Дт 20, 28 — Кт 63, 68) митні платежі, витрати на транспортування.

Одночасно при оприбуткуванні товарів, отриманих безоплатно, визнаємо дохід (тільки в розмірі справедливої вартості товарів/запасів): Дт 20, 28 — Кт 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» (п. 21 П(С)БО 15).

Якщо зразки призначені для безоплатної роздачі, то враховуючи, що безоплатна роздача товарів носить рекламний характер, у момент вибуття їх вартість списують до складу витрат на збут. Тобто роблять запис: Дт 93 — Кт 20, 26, 281.

Податковоприбутковий облік. Усе за правилами бухобліку. Але! Можуть «спливти» різниці, якщо отримані безоплатно зразки товарів безоплатно передаватимуться (1) особам, які не є платниками податку на прибуток (окрім фізосіб), (2) платникам цього податку за ставкою 0 % (п.п. 140.5.10 ПКУ) або (3) неприбутковим організаціям (пп. 140.5.9 і 140.5.14 ПКУ).

Для цілей трансфертного ціноутворення операції з безоплатного одержання товарів від нерезидента визнаються контрольованими, якщо вони отримані від нерезидентів, визначених п.п. 39.2.1.1 ПКУ, за умови дотримання критеріїв, установлених п.п. 39.2.1.7 ПКУ.

Безоплатні основні засоби

Бухоблік. Об’єкт основних засобів зараховується на баланс за первісною вартістю. При цьому первісна вартість безоплатно одержаного основного засобу формується з (п. 10 П(С)БО 7):

1) його справедливої вартості. На цю суму потрібно збільшити додатковий капітал — кредит субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» (п. 13 Методрекомендацій № 561**): Дт 10 — Кт 424;

** Методичні рекомендації з бухобліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедливою вартістю основних засобів є ринкова вартість (за машинами та обладнанням) і відновлювальна вартість (за іншими основними засобами)***.

*** Під відновлювальною вартістю слід розуміти теперішню вартість відтворення основних засобів у нових виробничих умовах за певний період часу.

2) суми супутніх витрат, перелічених у п. 8 П(С)БО 7, — митні платежі, витрати на транспортування, монтаж та інші витрати, пов’язані з доведенням об’єкта до робочого стану: Дт 15 — Кт 63, 85; Дт 10 — Кт 15.

При цьому доходи на дату безоплатного одержання об’єктів основних засобів у бухгалтерському обліку не відображаються.

У бухгалтерському обліку за безоплатно одержаними основними засобами нараховується амортизація: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 131. При цьому в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, одночасно з її нарахуванням щомісячно визнається дохід від використання безоплатно одержаних основних засобів — Дт 424 — Кт 745.

ПДВ. Оскільки основні засоби одержані безоплатно, то безпосередньо з вартості основного засобу ПК не буде. А ось суми «вхідного» ПДВ за витратами, супутніми одержанню (транспортними, реєстраційними та ін.), а також за витратами на монтаж, налаштування тощо, сторона, яка одержує, відображає ПК на загальних підставах.

Податок на прибуток. Амортизаційних особливостей за безоплатно отриманими об’єктами основних засобів немає, тобто обліковуємо їх, як і інші основні засоби.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі