Теми статей
Обрати теми

Картка «ключ до рахунку»: що врахувати при використанні

Казанова Марина, податковий експерт
Цю статтю ми вирішили присвятити доволі популярному продукту АТ «КБ» «ПриватБанк» — картці «ключ до рахунку». Нормативними документами використання картки «ключ до рахунку» чітко не врегульовано. І тільки зовсім нещодавно НБУ дав свої роз’яснення з приводу використання цієї картки. Пропонуємо їх обговорити.

Картка «ключ до рахунку»: що це?

Ні Положенням № 1481, ні іншими нормативними документами не визначено, що таке «картка «ключ до рахунку». Але зовсім нещодавно НБУ в листі від 24.04.2019 р. № 57-0007/22460 роз’яснив суть такого банківського продукту, як картка «ключ до рахунку», який надається АТ «КБ» «ПриватБанк». На підставі вивчених умов і правил надання АТ «КБ» «ПриватБанк» банківських послуг2 НБУ дійшов висновку, що картка «ключ до рахунку»:

1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

2 Умови та правила надання банківських послуг, пункт 3.5, privatbank.ua/terms.

«є банківським продуктом, що за своїми функціональними властивостями належить до корпоративного електронного платіжного засобу, за допомогою якого її користувач має право ініціювати переказ коштів з поточного рахунку у порядку, визначеному договором та вимогами законодавства».

Інакше кажучи, картку «ключ до рахунку» за своїм функціоналом НБУ розцінює як корпоративну платіжну картку. Відповідно, при її використанні повинні застосовуватися ті ж правила, що й при використанні звичайної корпоративної картки.

На відміну від КПК, картка «ключ до рахунку» надає прямий доступ до розрахункового рахунку підприємства (тобто до рахунку «2600»). Щоб отримати «картку-ключ», не потрібно відкривати додатковий картковий рахунок.

Хоча варто зазначити, що на практиці картка «ключ до рахунку» АТ «КБ» «ПриватБанк» часто слугує «замінником» чекової книжки для підприємства. Крім того, що важливо: на відміну від звичайних корпоративних карток, які можуть бути оформлені банком на декілька працівників, картка «ключ до рахунку» може бути видана тільки на особу, яка має право першого підпису на підприємстві3, тобто на керівника (директора) підприємства. Й іншим особам передаватися не може.

3 Зараз такі поняття, як «перший» і «другий» підписи, втратили свою актуальність (див. лист НБУ від 06.05.2019 р. № 57-0007/24014). Але навряд чи від цього зміниться підхід до видачі карток «ключ до рахунку».

Які розрахунки можуть проводитися з використанням картки «ключ до рахунку» підприємства?

Згідно з Положенням № 7054, користувачі мають право використовувати електронні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, та умов договору з емітентом.

4 Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затверджене постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705.

Раніше Інструкцією № 4925 установлювалася низка обмежень на розрахунки із застосуванням корпоративних платіжних карток. Але з 04.04.2019 р. (дати, коли запрацювала нова редакція Інструкції № 492) щодо проведення операцій з рахунків суб’єктів господарювання з використанням корпоративної платіжної картки обмежень як таких не встановлено. Обмеження є за операціями у валюті: без обмежень можна розрахуватися в один операційний день за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом), операція за яким не перевищує незначного розміру, тобто еквівалента 150 тис. грн.

5 Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Проте в тих же умовах і правилах надання банківських послуг АТ «КБ» «ПриватБанк» сказано (п.п. 3.4.1.18), що:

«корпоративні платіжні картки не застосовуються для отримання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами)».

Тому використовувати картку «ключ до рахунку», наприклад для видачі зарплати, безпосередньо не можна.

Але можливість направити зняті за допомогою картки «ключ до рахунку» грошові кошти на виплату зарплати все ж є. Для цього директор знімає гроші з картки як на госппотреби, після чого, пославшись на неможливість виконання даного йому доручення, на підставі «нульового» авансового звіту повертає їх до каси підприємства як невикористаний аванс. Ці гроші оприбутковуються в касі підприємства (на підставі ПКО), і тільки тоді видаються як зарплата.

Якщо ж ідеться про розрахунки, які дозволено безпосередньо здійснювати за допомогою картки «ключ до рахунку» (витрати на відрядження, зняття готівки на госппотреби), то, як зазначає НБУ у вищеназваному листі, зняті гроші використовуються фізособами — довіреними особами підприємства за призначенням без попереднього їх оприбуткування в касі. Тобто якщо директор, перебуваючи у відрядженні або купуючи щось для потреб підприємства, «знімає» готівку за карткою «ключ до рахунку», то тоді попереднього оприбуткування в касі грошових коштів, які зняті за допомогою картки, дійсно робити не потрібно. Це ж прописано і в п. 20 Положення № 148.

При цьому ще раз звернемо увагу: на відміну від корпоративної картки, картка «ключ до рахунку» може бути видана тільки на директора. Тому «передавати у використання» цю картку іншим працівникам підприємства не можна.

Чи обов’язково складати авансовий звіт при знятті або витрачанні коштів за допомогою картки «ключ до рахунку»?

Так, обов’язково. На це звертає увагу й НБУ у вищеназваному листі від 24.04.2019 р. № 57-0007/22460. Адже користувачем корпоративної платіжної картки може бути тільки суб’єкт господарювання підприємство. Тому щойно директор зніме кошти за допомогою картки «ключ до рахунку» або розплатиться за її допомогою за придбані товари/послуги, усі його подальші дії повинні підпорядковуватися правилам, прописаним для підзвіту.

Датою видачі грошових коштів під звіт утримувачеві картки буде не дата передачі йому самої картки, а дата списання коштів з неї.

Ба більше, в умовах і правилах надання банківських послуг АТ «КБ» «ПриватБанк» теж зазначено (п.п. 3.4.1.19), що:

«кошти, списані з рахунку юридичної особи або фізичної особи — підприємця за операції, які здійснені з використанням електронних платіжних засобів, вважаються виданими під звіт держателю електронного платіжного засобу».

Тому після того як директор зніме/витратить кошти за допомогою картки «ключ до рахунку», він повинен:

1) подати авансовий звіт — Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (навіть якщо знята сума не витрачена). І, звісно, додати до Звіту документ, який підтверджує використання картки для розрахунків у безготівковій формі (квитанція платіжного термінала, чек банкомата, сліп, квитанція торговельного термінала тощо), а також розрахунковий документ (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), який підтверджує факт придбання товарів, надання послуг;

Навіть у разі здійснення «безготівкової» купівлі за допомогою картки «ключ до рахунку» складати авансовий звіт обов’язково.

2) повернути невикористаний залишок коштів до або під час подання авансового звіту.

У які строки має бути поданий авансовий звіт?

Авансовий звіт має бути поданий (пп. 170.9.2 і 170.9.3 ПКУ):

— якщо за допомогою картки знімалася готівка — до закінчення 3-го банківського дня після відрядження або 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому працівник завершує виконання окремої цивільно-правової дії. Водночас податківці (категорія 103.17 ЗІР) наполягають, що 3-денне обмеження працює і в першому, і в другому випадку;

— якщо розрахунки за допомогою картки здійснювалися в безготівковій формі — протягом 10 банківських днів після закінчення операції6.

6 Вам також буде цікавою стаття «Головоломки з корпоративною карткою: шукаємо рішення» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 20).

Чи можна безпосередньо на поточний рахунок підприємства (через касу банку), оминаючи касу підприємства, зарахувати невитрачений залишок готівки, знятої за допомогою картки «ключ до рахунку»?

Пункт 170.9.2 ПКУ говорить про те, що за наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту. Проте варто врахувати, що НБУ в листі від 11.01.2019 р. № 50-006/1765 з посиланням на п. 20 Положення № 148 вказав на те, що невикористаний залишок готівки разом з авансовим звітом має бути зданий до бухгалтерії підприємства.

За карткою «ключ до рахунку» знімаються кошти протягом дня кілька разів. Чи вважається це однією видачею коштів під звіт (для обмеження за п. 19 Положення № 148)?

Пункт 19 Положення № 148 установлює заборону на видачу підзвітній особі готівки, доки така особа не відзвітувала за раніше отриманими під звіт коштами. Це правило поширюється й на отримання коштів за карткою «ключ до рахунку». Проте це «обмеження» розпочинає діяти тільки після того, як уже настали граничні строки для подання авансового звіту за використаними коштами. Доти, доки ці строки не настали, директор може ще знімати кошти з картки.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі