Теми статей
Обрати теми

Кожного разу під Новий рік ми з бухгалтерами… проводимо ПДФО-перерахунок

Біляєва Олена, експерт з питань оплати праці
Бухгалтер 911 Грудень, 2020/№ 50
Друк
Щороку в грудні в нас із вами традиція — проводити перерахунок ПДФО. Пропонуємо вам згадати основні моменти такого перерахунку, щоб усе пройшло так чисто, що голки не підточиш.

Основні правила

Запитання

Відповідь

Хто і коли повинен робити річний перерахунок ПДФО?

Роботодавці (юрособи і ФОП) щодо зарплати своїх працівників.

Річний перерахунок проводять за результатами кожного звітного (податкового) року при нарахуванні зарплати за останній місяць. Тобто за підсумками 2020 року потрібно провести перерахунок в грудні 2020 року. Відповідно результати перерахунку будуть відображені в обліку в грудні і у ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року

Перерахунок роблять щодо всіх працівників?

Так, щодо всіх найманих працівників, які числяться в роботодавця станом на 31.12.2020 р.

Як провести перерахунок щодо працівників, прийнятих протягом року?

Щодо працівників-«новачків» перерахунок проводять при нарахуванні зарплати за грудень 2020 року. «Перевірку» розпочинають з місяця прийняття їх на роботу.

Увага! Працівник має право на ПСП тільки за одним місцем роботи. Тому якщо на попередній роботі в місяці звільнення йому була надана ПСП, то при прийнятті на роботу в цьому ж місяці ПСП не надають

Якщо працівник протягом року відмовився від застосування ПСП

Перерахунок ПДФО такому працівникові проводять в останньому місяці надання йому ПСП. Припиняють надавати ПСП починаючи з місяця, зазначеного працівником у заяві.

Річний ПДФО-перерахунок за цим працівником проводять за період з місяця, коли ПСП припинила надаватися, і по грудень 2020 року

Які доходи беруть участь у перерахунку?

В обов’язковому річному перерахунку бере участь тільки зарплата (ознака доходу «101» у ф. № 1ДФ).

Зверніть увагу! Інструкцію № 5* можна використовувати при визначенні переліку виплат, що входять до складу зарплати, тільки в частині, яка не суперечить ПКУ. Річ у тому, що для ПДФО-цілей ПКУ розглядає зарплату ширше, ніж Закон про оплату праці й Інструкція № 5. Наприклад, ПКУ прирівнює до зарплати лікарняні (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ) і привілейовані дивіденди (п.п. 170.5.3 ПКУ), незважаючи на те, що за Інструкцією № 5 вони не входять до фонду оплати праці. Причому лікарняні враховуються всі: виплачувані як за рахунок роботодавця, так і за рахунок коштів Фонду соцстрахування

Як робити перерахунок, якщо працівникові нараховані перехідні відпускні за грудень 2020 року — січень 2021 року?

Якщо фізособа отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у т. ч. за час відпустки або перебування на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на ПСП, і в інших випадках їх оподаткування такі доходи (їх частину) відносять до відповідних податкових періодів їх нарахування (абз. 3 п.п. 169.4.1 ПКУ). Відповідно при перерахунку відпускні за дні грудня враховують у складі доходу за грудень. А січневу суму відпускних плюсують до зарплати за січень 2021 року

Якщо працівникові нараховані перехідні лікарняні за грудень 2020 року — січень 2021 року

При нарахуванні такі лікарняні «розкидають» на доходи цих двох місяців. Якщо в грудні 2020 року працівникові надана ПСП, а після додавання до неї суми грудневих лікарняних право на ПСП втрачено в цьому місяці, це не вважається помилкою. Тому підстав для подання уточнюючої ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року немає. Відповідну суму ПДФО доутримують під час річного перерахунку за 2021 рік у звичайному порядку

Якщо у 2020 році нарахували індексацію за місяці 2019 року

Суми донарахованої індексації розкидати по тих місяцях, за які вона була нарахована, не потрібно. Якщо в якомусь із місяців 2020 року ви нараховували індексацію за минулі періоди, то під час перерахунку ПДФО ви вважаєте всю суму такої індексації зарплатою того місяця, в якому вона була нарахована

Якщо у 2020 році нараховували премію за декілька місяців (наприклад, у липні 2020 року за півріччя 2020 року)

Суми премій включають до фонду оплати праці того місяця, в якому вони нараховані (пп. 2.2.2, 2.3.2 Інструкції № 5). Розкидати премії на місяці періоду, за який вони нараховані, не потрібно

Якщо за підсумками перерахунку отримали недоплату з ПДФО

Недоплату стягують за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за грудень 2020 року, а при недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення недоплати. У ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року показники граф 4 і 4а збільшують на суму фактично доутриманого ПДФО.

Важливо! При доутриманні ПДФО не забувайте про обмеження зі ст. 128 КЗпП (загальна сума відрахувань із зарплати працівника не повинна перевищувати 20 % «чистої» суми зарплати, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50 або 70 %)

Якщо в результаті перерахунку отримали переплату з ПДФО

На суму переплати зменшуємо суму нарахованого ПДФО за грудень 2020 року, а якщо цієї суми недостатньо — суму нарахованого ПДФО в наступних місяцях до повного її повернення працівникові. У ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року (а за необхідності і за I квартал 2021 року) показники граф 4 і 4а зменшують на суму фактично поверненого працівникові ПДФО

Якщо під час проведення перерахунку виявлені помилки щодо нарахування ПДФО

Передусім слід визначити причину недоплати/переплати ПДФО, виявленої під час перерахунку. Якщо недоплата/переплата виникла, наприклад, у зв’язку з розкиданням перехідних виплат або донарахованих/сторнованих виплат, то результат відображаємо в поточній ф. № 1ДФ (за IV квартал 2020 року). Якщо ж при перерахунку виявлена помилка, пов’язана з неправильним оподаткуванням (припустимо, не утримали із систематичної матдопомоги ПДФО, оскільки неправильно класифікували дохід), то її виправляємо через уточненку

Чи будуть штрафи, якщо виправитися через уточнюючу ф. № 1ДФ?

Якщо під час перерахунку ви самостійно виявили помилки і виправили їх через уточнюючу ф. № 1ДФ, то штрафи за п. 50.1 і ст. 119 ПКУ застосовуватися не повинні. А ось зі штрафом за п. 127.1 ПКУ (25, 50 або 75 % від неутриманої/несплаченої до бюджету суми ПДФО) не все так просто. Його не застосовують, коли «ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу».

Виходить, щоб уникнути штрафу за п. 127.1 ПКУ за несплату ПДФО в установлені ПКУ строки, недостатньо провести перерахунок у грудні 2020 року. Потрібно ще встигнути сплатити до бюджету суму недоплати до кінця звітного 2020 року.

Хоча знову ж таки, ніхто поки не скасував штрафного мораторію з п.п. 521 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, за яким не можуть (за низкою винятків) покарати передбаченими ПКУ штрафами за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01.03.2020 р. по останній день останнього місяця карантину

Чи потрібно враховувати в нарахованій за рік сумі податку результати перерахунку минулого року?

Ні, не потрібно. Результати перерахунку ПДФО за підсумками 2019 року (якщо такі суми фактично доутримувалися або поверталися в місяцях 2020 року) не враховують при проведенні перерахунку-2020

Що буде, якщо не провести перерахунок ПДФО?

Якщо під час перевірки буде виявлена недоплата/переплата через непроведений перерахунок, податковий агент може сплатити:

— штраф за подання ф. № 1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками у розмірі 1020 грн (при повторному порушенні протягом року — 2040 грн) (п. 119.1 ПКУ);

— штраф у розмірі 10 % (якщо не було умислу; а якщо він був, то 25 %**) від суми недоплати (п. 123.1 ПКУ);

— пеню за кожен календарний день прострочення в сплаті, починаючи з 91-го календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на кожен такий день (п.п. 129.1.3 ПКУ);

— попередження або адмінштраф на посадових осіб за неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті доходу фізособам у розмірі від 34 до 51 грн (за повторне порушення протягом року — від 51 до 85 грн) (ст. 1634 КпАП).

Чи звільняє карантин від штрафів? Так. За порушення податкового законодавства, вчинені в період з 01.03.2020 р. до кінця карантину, штрафні санкції не застосовуються і пеня не нараховується (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Тому за такими порушеннями податківці теоретично можуть зазіхнути тільки на адмінштраф

* Інструкція зі статистики зарплати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

** З 01.01.2021 р. у нас, нагадаємо, відбудуться деякі новації в частині штрафів. Деталі знайдете в статті «Відповідальність платника (збільшені штрафи, концепція вини)» (журнал «Бухгалтер 911», 2020, № 23).

Алгоритм перерахунку

Послідовність дій

Пояснення

1. Уточнюємо щомісячні суми нарахованої зарплати

Перевіряємо ще раз суму зарплати, нараховану в кожному місяці. Пам’ятайте: під перерахунок підпадають тільки виплати, які є зарплатою в розумінні ПКУ.

Також розкидаємо перехідні відпускні та лікарняні по місяцях, за які вони нараховані

2. Уточнюємо наявність у працівника права на ПСП

Перевіряємо ще раз, чи є підстави для застосування ПСП, її розмір (п. 169.1 ПКУ), наявність заяви працівника про самостійний вибір місця застосування ПСП і документів, що підтверджують право на пільгу (п.п. 169.2.2 ПКУ)

3. Перевіряємо право на ПСП у кожному окремому місяці

Порівнюємо уточнені суми зарплати за кожним місяцем 2020 року з граничним розміром зарплати, що надає право на ПСП. Нагадаємо: у 2020 році ця межа дорівнює 2940 грн, а для одного з батьків, що претендують на ПСП «на дітей», — 2940 грн кратно кількості дітей (п.п. 169.1.2 ПКУ)*

4. Перевіряємо остаточне оподаткування ПДФО уточнених сум зарплати

Визначаємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, окремо за кожним місяцем. Для цього розраховуємо нову базу оподаткування в кожному місяці. Вона дорівнює різниці між уточненим доходом і ПСП (якщо вона є)

5. Розраховуємо загальну річну суму ПДФО

Підсумовуємо отримані в результаті перерахунку щомісячні суми ПДФО.

Важливо! Загальнорічну суму ПДФО розраховуємо за кожним працівником окремо

6. Визначаємо, чи є переплата або недоплата з ПДФО

Для цього порівнюємо отриману в результаті перерахунку загальну річну суму ПДФО із сумою податку, яка була фактично утримана із зарплати працівника за рік.

Недоплату ПДФО утримуємо за рахунок грудневого доходу, а якщо його не вистачає — за рахунок доходів наступних місяців, до повного погашення «боргу» з ПДФО (п.п. 169.4.4 ПКУ).

Якщо ж вийшла переплата з ПДФО, на її суму зменшуємо суму податку за грудень. Коли її недостатньо, зменшують ПДФО наступних місяців, до повного повернення переплаченого ПДФО працівникові

7. Відображаємо результати перерахунку у ф. № 1ДФ

Сума недоплати збільшить розмір ПДФО за грудень 2020 року. Отже, у ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року в графах 4 і 4а відображаємо суму ПДФО з урахуванням доутриманого податку.

Сума переплати, навпаки, зменшить розмір грудневого ПДФО. У ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року показники граф 4 і 4а зменшують на суму фактично поверненого працівникові ПДФО за перерахунком

* Більше інформації знайдете в статті «Важливі цифри 2020 року: оподаткування доходів фізосіб і соцстрахування» (журнал «Бухгалтер 911», 2020, № 1).

Приклад. Працівниця прийнята на роботу 01.06.2020 р. з окладом 5500 грн. Працівниця — одинока мати, яка виховує двох дітей віком до 18 років. З 01.09.2020 р. їй була підвищена зарплата до 6000 грн.

Дані про доходи працівниці за період червень — грудень 2020 року наведемо в таблиці.

Працівниця має право на підвищену ПСП на підставі п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ (ознака пільги у ф. № 1ДФ — «02»). Відповідно їй надається ПСП у розмірі 3153 грн (1576,50 грн х 2) за умови, що нарахована сума зарплати на місяць не перевищує 5880 грн (2940 грн х 2).

Річний перерахунок ПДФО

Місяць

Дохід

ПСП

ПДФО, грн

Річний перерахунок

зарплата

інші

доходи

разом

зарплат-

ний

дохід,

грн

уточ-

нена

зар-

плата

ПСП

ПДФО

Червень

5500

5500

3153

422,46

5500

3153

422,46

Липень

5500

5500

3153

422,46

5500

3153

422,46

Серпень

3750,50

1000

(премія

до ювілею

працівниці)

4750,50

3153

287,55

6553,81

—**

1179,69

Вересень

5400

3786,96*

9186,96

1653,65

7383,65

1329,06

Жовтень

6000

6000

1080

6000

1080

Листопад

6000

6000

1080

6000

1080

Грудень

6000

800

(премія

до Нового

року)

6800

1224

6800

1224

Разом

38150,50

5586,96

43737,46

6170,12

43737,46

6737,67

* У вересні працівниці були нараховані лікарняні в сумі 3786,96 грн, у т. ч. за дні хвороби в серпні — 1803,31 грн і за дні хвороби у вересні — 1983,65 грн.

** У результаті розкидання лікарняних на серпень і вересень вийшло, що в серпні був перевищений дохід, що надає право на ПСП: (3750,50зарплата + 1803,31лікарняні + 1000премія) > 5880 грн.

За результатами перерахунку сума ПДФО, яку потрібно доутримати з працівниці, дорівнює 567,55 грн (6737,67 - 6170,12). Ця сума не перевищує 20 % «чистого» заробітку працівниці за грудень 2020 року: ((6800 - 1224ПДФО - 102ВЗ) х 20 %) > 567,55 грн. Тому донарахований ПДФО утримуємо в грудні в повному обсязі.

У ф. № 1ДФ за IV квартал 2020 року за цією працівницею з ознакою доходу «101» в гр. 3 і 3а буде зазначено 18800 грн (6000 + 6000 + 6800), а в гр. 4 і 4а — 3951,55 грн (1080 + 1080 + 1224 + 567,55).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі