Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Виплачуємо дивіденди: організаційні та податкові питання

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Лютий, 2020/№ 7
Друк
Рік закінчений. А отже, незабаром на підставі даних фінзвітності збори учасників товариств підбиватимуть підсумки роботи за попередній рік. Якщо рік був для підприємства продуктивним, то чом би не виплатити учасникам дивіденди. У статті обговоримо організаційні й податкові питання, пов’язані з виплатою дивідендів.

Організаційні питання виплати дивідендів

Запитання

Відповідь

Якщо в підприємства за 2019 рік — прибуток, а в минулих роках був збиток. За 2019 рік можна виплатити дивіденди з прибутку?

Виходячи з визначення дивідендів, наведеного в п. 4 П(С)БО 15, ст. 30 Закону про АТ*, ст. 26 Закону про ТОВ**, дивіденди є частиною чистого прибутку товариства. Причому навіть податківці не ставлять під сумніви той факт, що мається на увазі «бухгалтерський» чистий прибуток. Чистий прибуток — це показник ряд. 2350 Звіту про фінрезультати.

Тобто йдеться не про показник нерозподіленого прибутку (ряд. 1420 Балансу), а про чистий прибуток зі Звіту про фінрезультати.

А далі вже рішення про те, що робити із цим чистим прибутком, належить до виключної компетенції загальних зборів учасників. Саме вони вирішують — чи варто виплачувати дивіденди, якщо є непокритий збиток минулих періодів. Якщо немає заборон на виплату дивідендів***, то загальні збори учасників мають право прийняти рішення про виплату дивідендів за «прибутковий» (2019) рік. Податківці теж згодні з тим, що дивіденди можуть бути виплачені за звітний рік навіть за наявності непокритого збитку за минулі роки (ІПК від 28.05.2019 р. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11; від 26.03.2018 р. № 1221/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Звернемо увагу: прибуток за 2019 рік був відображений проводкою: Дт 791 — Кт 441. Оскільки є збитки минулих періодів, на кінець звітного року (на 31.12.2019 р.) підприємство повинне було вивести залишок сальдо за одним із субрахунків (або 441, або 442). У результаті, на кінець звітного року могло виявитися сальдо за субрахунком 442 («Непокриті збитки»). Розподіл прибутку відображають уже у 2020 році проводкою Дт 443 — Кт 671. Причому згідно з Інструкцією № 291**** тільки в кінці року субрахунок 443 «закривається» на субрахунок 441 (442). Тому для використання прибутку протягом звітного року не вимагається, щоб на початок такого використання було сальдо на субрахунку 441.

ТОВ за результатами року має від’ємний фінрезультат (збиток). Чи має право на дивіденди засновник?

Вище ви з’ясували, що дивіденди є частиною чистого прибутку товариства. Чистий прибуток — це показник ряд. 2350 Звіту про фінрезультати. Тому нарахувати дивіденди за період, за який отриманий збиток, — не можна. Суми, виплачені понад суму прибутку, не можуть вважатися дивідендами.

Але! Збитки — не перешкода для виплати дивідендів, якщо є нерозподілений прибуток минулих періодів (ряд. 1420 Балансу). У такому разі загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виплату дивідендів за минулі «прибуткові» періоди (якщо відсутні заборони на виплату дивідендів).

Аналогічної думки дотримуються і фіскали (див., наприклад, ІПК від 28.05.2019 р. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11)

Чи може ТОВ не виплачувати дивіденди за наявності прибутку?

Так, може. Рішення про розподіл чистого прибутку перебуває у виключній компетенції загальних зборів учасників (пп. 11, 12 ч. 1 ст. 30 Закону про ТОВ). Учасників товариства ніхто не примушує спрямовувати на виплату дивідендів прибуток. Можна спрямувати лише його частину або ж не спрямовувати зовсім. Змусити загальні збори прийняти рішення про виплату дивідендів, у тому числі в судовому порядку, не можна (див. постанову ВС від 28.02.2018 р. у справі № 923/1106/16).

Крім того, зазначимо, що Закон про ТОВ (ст. 17) дозволяє відразу спрямувати нерозподілений прибуток на збільшення статутного капіталу (тобто без розподілу чистого прибутку між учасниками і нарахування дивідендів)*****

Новий засновник ТОВ з’явився у квітні 2019 року. Йому за 2019 рік дивіденди нараховуються чи ні?

Слід урахувати, що в ТОВ право на виплату дивідендів мають учасники, які були такими на день прийняття рішення про виплату дивідендів (ст. 26 Закону про ТОВ). Тобто навіть якщо виплачуються дивіденди за минулі періоди, коли новий засновник ще не був учасником товариства, він має право на отримання дивідендів. І навпаки. Засновник, який вийшов з товариства, навіть якщо дивіденди виплачуватимуться за минулі роки, — не матиме права на них

Чи можна в один день виплатити дивіденди за 2 минулі роки?

Так, загальні збори учасників можуть прийняти рішення про виплату дивідендів відразу за декілька періодів — жодних обмежень немає. У протоколі при цьому фіксують розподіл прибутку в розрізі кожного року окремо:

1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році, наступним чином: 50 % — спрямувати на виплату дивідендів; 5 % — спрямувати до Резервного капіталу Товариства; 45 % — залишити нерозподіленим.

2. «Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019 році, наступним чином:».

При цьому потрібно пам’ятати про те, що оподаткування дивідендів здійснюється за правилами, які діють на момент їх нарахування.

Наприклад, підприємство у 2017 — 2019 роках працювало на єдиному податку, а у 2020 році стало загальносистемником — платником податку на прибуток і у 2020 році нарахувало дивіденди фізособам за 2017 — 2019 роки. У цьому випадку з їх суми воно утримує ПДФО за ставкою 5 % (а не 9 %). Адже на момент нарахування дивідендів підприємство є платником податку на прибуток і має право застосувати до цього доходу ставку податку 5 %

На підставі якого документа ТОВ нараховує і виплачує дивіденди?

Рішення про нарахування і виплату дивідендів закріплюється протоколом загальних зборів учасників. На підставі протоколу керівник ТОВ видає наказ про виплату дивідендів. Далі на підставі наказу бухгалтерія підприємства нараховує засновникам дивіденди (у повній сумі, навіть якщо виплата здійснюватиметься частинами) і здійснює їх виплату у строки, встановлені в такому наказі. Причому нарахування дивідендів повинне відбуватися періодом, у якому складений протокол загальних зборів учасників з рішенням про виплату дивідендів. Зверніть увагу! Якщо дивіденди нараховуються фізособам, то маємо справу з необхідністю дотриматися граничних строків сплати ПДФО і ВЗ. Це 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, у якому нарахований, але не виплачений дивідендний дохід (п.п. 168.1.5 ПКУ). Тобто якщо дивіденди нараховані в одному періоді, а виплачуються в наступному — ПДФО і ВЗ доведеться сплатити у вищеназваний 30-денний строк. Навіть якщо протоколом зборів учасника і наказом керівника буде передбачена виплата дивідендів частинами, ПДФО і ВЗ потрібно буде сплатити з усієї суми відразу

У ТОВ є нерозподілений прибуток за попередні періоди і заборгованість учасника з внеску до статутного капіталу. Чи можна провести взаємозалік цих заборгованостей?

Ні, не можна, оскільки згідно з ч. 3 ст. 27 Закону про ТОВ товариство не має права виплачувати дивіденди учасникові, який повністю або частково не вніс свій вклад

Чи може ТОВ виплачувати дивіденди, не зробивши відрахувань до резервного капіталу

Закон про ТОВ не містить вимоги про обов’язковість щорічного відрахування до резервного капіталу частини прибутку. Тому якщо статут ТОВ не містить вимог про обов’язкове відрахування частини прибутку до резервного капіталу, то можна не робити таких відрахувань

Як часто можна виплачувати дивіденди?

Акціонерні товариства — тільки раз на рік (ч. 2 ст. 30 Закону про АТ) — після затвердження річної звітності.

ТОВ — у будь-який період, кратний кварталу, якщо інше не передбачене статутом (ч. 3 ст. 26 Закону про ТОВ)

* Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

** Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

*** Наприклад, ТОВ не може виплачувати дивіденди, якщо (ст. 27 Закон про ТОВ): у товариства недостатньо майна для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав; товариство не розрахувалося зі своїми учасниками у зв’язку з припиненням їх участі в цьому товаристві.

**** Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку … від 30.11.99 р. № 291.

***** Подробиці в статті — «Дивіденди: ситуації «з перчиком» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8).

Оподаткування

Виплата юрособам. За загальним правилом при виплаті платником податку на прибуток дивідендів учасникам-юрособам, у тому числі юрособам-нерезидентам, сплачується дивідендний авансовий внесок (винятки наведені в п.п. 57.11.3 ПКУ)*. Суму виплачених дивідендів відображають у додатку АВ до декларації з податку на прибуток.

* Детальніше про розрахунок дивідендного авансового внеску і відображення його в декларації ви можете прочитати в статті «Виплачуємо дивіденди: податково-обліковий путівник» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 6).

Єдиноподатники при виплаті дивідендів не нараховують і не сплачують авансового внеску з податку на прибуток (п.п. 57.11.2 ПКУ) незалежно від того, за який період виплачуються дивіденди (листи ДФСУ від 07.02.2018 р. № 517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Податок на репатріацію. Якщо ви виплачуєте дивіденди учасникам — юрособам-нерезидентам, не забудьте також утримати податок на доходи нерезидентів (податок на репатріацію) з урахуванням застосування норм про уникнення подвійного оподаткування.

Виплата фізособам. При виплаті дивідендів фізособам дивідендний авансовий внесок не сплачується.

Із суми нарахованих дивідендів утримуються ПДФО і ВЗ. А ось базою для нарахування ЄСВ дивіденди не є (п. 14 розд. II Переліку видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).

Не оподатковуються ПДФО дивіденди, які реінвестуються до статутного капіталу емітента, якщо при цьому не змінюються пропорції (частки) участі всіх акціонерів у статутному фонді емітента (п.п. 165.1.18 ПКУ). Такі дивіденди відображаються у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «142». При цьому з таких дивідендів усе одно утримується ВЗ.

Хто виплачує дивіденди

Ставка ПДФО

«Звичайні» дивіденди

«Привілейовані»*

Юрособа — платник податку на прибуток

ПДФО — 5 % (ознака доходу — «109»);

ВЗ — 1,5 %

18 % (ознака доходу — «101»); ВЗ — 1,5 %

Юрособа — платник єдиного податку

9 % (ознака доходу — «109»);

ВЗ 1,5 %

* Дивіденди, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право). Такі дивіденди ПКУ прирівнює до зарплати (п.п. 170.5.3 ПКУ). Отже, з ними «працюємо», як зі звичайною зарплатою: утримуємо ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ за ставкою 1,5 %. ЄСВ при цьому не нараховується, оскільки до зарплати такі дивіденди прирівняні тільки для цілей оподаткування ПДФО і ВЗ. Для ЄСВ привілейовані дивіденди залишаються дивідендами.

Якщо дивіденди виплачують:

— готівкою, знятою з рахунку в банку, або перераховують на карткові рахунки фізосіб — ПДФО і ВЗ сплачують у день виплати дивідендів (п.п. 168.1.2 ПКУ);

— з каси (за рахунок грошових коштів, які не були отримані в банку на зазначені цілі, а надійшли до каси підприємства) — протягом трьох банківських днів з дня, наступного за днем виплати (п. 168.1.4 ПКУ);

якщо дивіденди нараховані, але не виплачені — ПДФО і ВЗ сплачують протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця нарахування (п.п. 49.18.1, п. 57.1, п.п. 168.1.5 ПКУ).

У формі № 1ДФ дивіденди відображаємо за фактом виплати/нарахування (ПДФО/ВЗ — за фактом утримання/перерахування).

ПДФО сплачуємо на окремий рахунок за кодом бюджетної класифікації 11010400 — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата».

Приклад. Припустимо, фізособі-засновникові Артюх Б. І. (2835283615) у березні 2020 року на підставі рішення загальних зборів учасників про виплату дивідендів за підсумками 2019 року нараховані дивіденди в сумі 50000 грн.

ПДФО — 2500 грн. (50000 х 5% : 100 %).

ВЗ — 750 грн. (50000 х 1,5 % : 100 %).

Сума до виплати — 46750 грн.

Виплачені дивіденди — 05.05.2020 р. У такому разі з нарахованих, але не виплачених дивідендів підприємство повинне сплатити ПДФО (2500 грн.) і ВЗ (750 грн.) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, у якому нарахований дохід (див. п.п. 49.18.1, п. 57.1 і п.п. 168.1.5 ПКУ). Тобто не пізніше за 30.04.2020 р.

Припустимо, що фактично податок/внесок був сплачений 29.04.2020 р.

У розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ підприємство відобразить інформацію за дивідендами таким чином.

Фрагмент 1ДФ за I квартал 2020 року

img 1

Також потрібно зазначити дивідендний дохід у розд. II форми № 1ДФ за рядком з військовим збором.

Фрагмент 1ДФ за II квартал 2020 року

img 2

Перспективи щодо дивідендів (закон, прийнятий на базі законопроєкту № 1210). У майбутньому планується розширити перелік виплат, які прирівнюються до дивідендів, але не пов’язані з розподілом прибутку. Наприклад, дивідендами вважатиметься (п.п. 14.1.49 ПКУ) виплата в грошовій або негрошовій формі, яка здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника — нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншою аналогічною операцією між юридичною особою та її учасником, у розмірі, який призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи. Але запрацюють ці норми тільки з 2021 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі