Теми статей
Обрати теми

Повернення товарів, не пов’язане з претензіями до якості

Казанова Марина, податковий експерт
Бухгалтер 911 Березень, 2020/№ 12
Друк
Ситуації, коли з тих чи інших причин відбувається повернення товарів, — непоодинокі. Іноді це повернення пов’язане з претензіями до самого товару, а іноді просто з причини його непотрібності. Крім того, трапляються й зовсім непередбачувані обставини, як нинішня ситуація з карантином у зв’язку з коронавірусом. Тому в цій статті обговоримо питання, пов’язані з поверненням товарів, яке не пов’язане з претензіями до постачальника.

Можливість відмови від договору

Відразу зазначимо: просто взяти й повернути продавцеві товар, якщо до самого товару немає претензій (тобто товар якісний, асортимент його відповідає умовам договору, продавцем передані на нього документи), покупець не може. Адже згідно зі ст. 188 ГКУ зміна або розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачене законом або договором. Те ж саме випливає і зі ст. 651 ЦКУ.

Тобто для повернення товару, не пов’язаного з претензіями до постачальника щонайменше має бути відповідна взаємна згода сторін. І тільки якщо в договорі сторони передбачать можливість у якійсь ситуації (конкретні умови мають бути прямо обумовлені в договорі) відмови сторони від виконання договору, то для такої відмови і розірвання договору додаткової згоди іншої сторони не вимагається.

Зазначимо, що ст. 652 ЦКУ передбачена особлива ситуація — коли зміна або розірвання договору відбувається у зв’язку з істотною зміною обставин. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, вони б не укладали договір або уклали б його на інших умовах. Наприклад, ситуацію з уведеним в Україні карантином цілком можна вважати істотною зміною обставин щодо договорів, укладених до введення карантину (тим паче, що на законодавчому рівні карантин визнаний форс-мажором). Але варто врахувати, що зміна договору або його розірвання й у разі істотної зміни обставин також здійснюється за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання (ч. 1 ст. 652 ЦКУ). Інакше кажучи, знову ж таки передбачається взаємна згода сторін на таке розірвання.

Водночас якщо сторони такої згоди не досягли, зацікавлена сторона може звернутися до суду. Але для цього потрібне виконання всіх умов, перелічених у ч. 2 ст. 652 ЦКУ.

Окремо слід сказати про форс-мажорні ситуації (наприклад, введений в Україні карантин належить до форс-мажорних обставин)*. Але самі собою форс-мажорні обставини не є підставою для односторонньої відмови від виконання договору (за умови, звісно, що сторони прямо не встановили таку можливість у договорі).

* Детальніше про це читайте в окремій статті цього номера.

У разі настання форс-мажорних обставин сторони можуть розраховувати на звільнення від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань. Але при цьому немає як такого права зовсім відмовитися від виконання зобов’язань. Не кажучи вже про можливість відмовитися від уже виконаних сторонами зобов’язань.

При цьому ще важливо визначити, на якому саме етапі відбувається повернення товарів — покупець має намір повернути контрагентові вже оплачений товар чи оплата його ще не здійснювалася.

Повернення оплаченого товару

Слід зазначити, що в загальному випадку належним чином виконані зобов’язання (товар передано, оплату за нього отримано) вважаються припиненими (ст. 599 ЦКУ) і переглянуті бути не можуть. Інакше кажучи, розірвати договір або внести зміни до нього, після того як він вже виконаний, — не можна.

Згідно зі ст. 653 ЦКУ сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язаннями до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не передбачене договором або законом. Тому якщо в договорі не було застереження про можливість повернути товар після його постачання/приймання та оплати (підкреслимо — товар належної якості), то повернення такого товару слід розглядати як зворотний продаж (а не як звичайне повернення). Тобто сторонам потрібно укласти на цю операцію новий договір купівлі-продажу (де вже продавцем виступатиме покупець, а як покупець — продавець, що поставив товар).

Відповідно, це позначиться й на обліку — в обліку в обох сторін (як у покупця, так і в продавця) таке повернення відображатиметься як нове постачання товару (а не як коригування попереднього постачання).

При цьому в ПДВ-обліку повернення товару оформлятиметься не розрахунком коригування, а складанням нової податкової накладної. У покупця на дату повернення за першою подією (відвантаженням товару продавцеві або отриманням грошових коштів від продавця) виникнуть податкові зобов’язання з ПДВ. У свою чергу, на підставі такої ПН продавець відобразить податковий кредит.

Інша річ — якщо сторони передбачили в договорі можливість повернення товару після виконання сторонами зобов’язань. Наприклад, часто в договорі сторони прописують можливість повернення нереалізованого товару. У цій ситуації повернення товару можна розглядати як звичайне повернення. Хоча, враховуючи те, що з правової точки зору як таке повернення в межах одного й того самого договору можливе тільки в разі, якщо одна зі сторін не виконала належним чином своїх зобов’язань, є сенс і в цьому випадку вважати таке повернення як нове постачання товару. Ба більше, слід ще враховувати і формулювання договору. Так, наприклад, якщо в договорі зазначено, що «постачальник зобов’язується викупити товар у постачальника за ціною його первісного продажу покупцеві», то слід розглядати таке повернення як зворотний продаж (тобто нове постачання, а не як звичайне повернення товару).

Бухоблік. Повернення оплаченого товару

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

дебет

кредит

Ситуація. Покупець повернув продавцеві оплачений якісний товар вартістю 6000 грн (у тому числі ПДВ — 1000 грн). Можливість повернення товару покупцем договором не передбачена.

У продавця

Продаж товару

1

Отримано передоплату за товар від покупця

311

681

6000,00

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

1000,00

3

Відвантажено товари покупцеві, відображено дохід від реалізації

361

702

6000,00

4

Списано відображену раніше суму ПЗ з ПДВ

702

643

1000,00

5

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

3500,00

Зворотний викуп товару

6

Оприбутковано товар, придбаний у покупця

281

631

5000,00

7

Відображено суму ПДВ (до отримання зареєстрованої ПН)

644/1

631

1000,00

8

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

1000,00

9

Перераховано покупцеві оплату за товар

631

311

6000,00

У покупця

Купівля товару

1

Перераховано продавцеві передоплату за товар

371

311

6000,00

2

Відображено суму ПДВ (до отримання зареєстрованої ПН)

644/1

644

1000,00

3

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

1000,00

4

Оприбутковано придбаний товар

281

631

5000,00

5

Списано раніше відображену суму ПК з ПДВ

644

631

1000,00

6

Здійснено залік заборгованостей

631

371

6000,00

Зворотний продаж продавцеві

7

Відвантажено товари продавцеві, відображено дохід від реалізації

361

702

6000,00

8

Нараховано ПЗ з ПДВ

702

641/ПДВ

1000,00

9

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

5000,00

10

Отримано від продавця оплату за товар

311

361

6000,00

Якщо товар ще не оплачено

Формально, як ми зазначали вище, з юридичної точки зору повернення в межах одного й того самого договору можливе тільки у випадку, якщо одна зі сторін не виконала належним чином своїх зобов’язань.

В інших випадках, якщо сторони ще не виконали своїх зобов’язань за договором (товар поставлено, але ще не оплачено), включаються загальні правила розірвання договору (див. першу частину статті). Тобто зміна або розірвання договору можлива тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлене договором або законом (ст. 651 ЦКУ, ст. 188 ГКУ).

Плюс можливість вирішення справи через ст. 652 ЦКУ.

Стаття 188 ГКУ встановлює, що:

— сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна направити пропозицію про це іншій стороні;

— сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє іншу сторону про результати її розгляду.

Якщо сторони згодні на зміну/розірвання договору — то зміна або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом або не випливає зі звичаїв ділового обороту (ч. 1 ст. 654 ЦКУ). Тобто договір, укладений у простій письмовій формі, сторони можуть розірвати або змінити шляхом складання письмової угоди (додаткової угоди) до договору.

Згідно з ч. 1 ст. 653 ЦКУ зобов’язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлене договором або не обумовлене характером його зміни.

Оскільки зобов’язання за договором ще не виконані (тобто договір ще не виконаний), то оформляємо цю операцію як операцію в межах договору, тобто як повернення товарів, а не як нове постачання. Відповідно й в обліку така операція буде відображена як звичайне повернення товару.

Окремо відзначимо такий момент. Іноді постачальник погоджується назад прийняти проданий товар тільки за меншою ціною. У такому разі таку операцію тоді слід проводити як операцію зворотного продажу.

Бухоблік. Повернення неоплаченого товару

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн

дебет

кредит

Ситуація. Покупець повернув продавцеві за домовленістю з ним ще не оплачений товар вартістю 12000 грн (у тому числі ПДВ — 2000 грн).

У продавця

1

Повернено покупцем товар,

відображено заборгованість перед покупцем

704

361

12000,00

2

Оприбутковано повернений покупцем товар (здійснено коригування методом «червоне сторно»)

902

281

7500,00

3

Повернено покупцеві грошові кошти за товар

361

311

12000,00

4

Зменшено ПЗ з ПДВ (покупцем зареєстровано «зменшуючий» РК до ПН) (методом «червоне сторно»)

704

643/2

2000,00

643/2

641/ПДВ

2000,00

Рекомендуємо використовувати додатковий субрахунок 643/2 «Податкові зобов’язання: РК без реєстрації» (для обліку часового розриву між датою складання РК і датою його реєстрації в ЄРПН покупцем).

У покупця

1

Повернено товар продавцеві

631

281

10000,00

2

Зменшено ПК з ПДВ при поверненні товару

641/ПДВ

631

2000,00

3

Отримано грошові кошти від продавця

311

631

12000,00

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі