Теми статей
Обрати теми

Амортизація у ФОП: аналізуємо новий обліковий регістр!

Мірошниченко Віталіна, податковий експерт
Якщо ви — ФОП на загальній системі і включаєте у витрати амортизацію, знайте, що правила змінилися. Тепер щоб зменшити чистий дохід на суму амортизації, треба вести її облік у спеціальному додатку до Типової форми ОДВ*. Про те, як його заповнити, зараз і розповімо.

* Типова форма ОДВ прийшла на зміну старій добрій Книзі ОДВ. Деталі знайдете в статті «Усім ФОП на загальній системі — перейти на ведення обліку в Типовій формі»! (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 29).

Який-ніякий облік амортизаційних відрахувань підприємці повинні були вести і раніше, якщо включали амортизацію у витрати (п.п. 177.4.6 ПКУ).

Але в нормативці не було чітких вимог про те, де і як такий облік вести. Тому кожен ФОП міг розраховувати амортизацію як завгодно: у зошиті, блокноті, електронному файлі і тому подібне. Звідти переносив дані до Книги ОДВ і додатка Ф2 до декларації.

Проте ситуація змінилася. З липня 2021 року, якщо ФОП хоче амортизувати основні засоби (враховувати у витратах амортизаційні відрахування), він зобов’язаний заповнювати спеціальний додаток до Типової форми ОДВ. Він має такий вигляд:

Якщо ФОП амортизацію не нараховує, то і додаток цей він не заповнює.

img 1

Як його вести? Можна розкреслити в тому ж зошиті, блокноті, надрукувати на принтері, купити готовий роздрукований бланк або створити на ПК файл формату Excel. Причому для такого електронного файлу електронний підпис не потрібен.

Працюють загальні правила, прописані в розд. I Порядку № 261**.

** Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261.

Очевидно, з часом стане доступне ведення цього додатка і в Електронному кабінеті з електронним підписом.

Заповнювати цей додаток, очевидно, треба тільки раз на рік img 2після закінчення року, для перенесення даних:

— у Типову форму при підбитті річного підсумку;

— у додаток Ф2 до декларації.

Причому на кожен рік треба буде заводити новий додаток (судячи з назви графи «Розрахунок амортизаційних відрахувань звітного (податкового) періоду 20___ року»). Туди частково перетікатимуть дані з попередніх додатків.

У додатку буде стільки рядків, скільки у вас об’єктів основних засобів (далі — ОЗ) і нематеріальних активів (НА). При купівлі нового основного засобу його вписуватимемо в наступний порожній рядок.

Як заповнити амортизаційний додаток

графа 1

Зазначаємо порядковий номер запису

графа 2

Зазначаємо групу, до якої відноситься ваш основний засіб або нематеріальний актив (п.п. 177.4.9 ПКУ):

— група 1 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;

— група 2 — будівлі, споруди, передавальні пристрої;

— група 3 — машини та обладнання, тварини, багаторічні насадження тощо;

— група 4 — нематеріальні активи (наприклад, ліцензії на програмне забезпечення, торговий знак/марка, авторські права, франшиза і тому подібне).

Важливо! Пам’ятаємо, що не можна амортизувати: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові автомобілі. Також є нюанси в частині дозволених до амортизації ОЗ, пов’язані з датою їх придбання***

*** Важливі нюанси знайдете в статті «Які вантажівки можуть амортизувати ФОП на загальній?» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 14).

графа 3

Зазначаємо назву об’єкта ОЗ або НА

графа 4

Зазначаємо реквізит документа, який підтверджує купівлю ОЗ або нематеріального активу чи самостійне виготовлення ОЗ.

Зверніть увагу: виходячи з абз. 3 п.п. 177.4.6 ПКУ, самостійно виготовлені ОЗ амортизувати можна, а ось НА — ні (амортизувати можна тільки придбані НА).

Згідно з розд. III Порядку № 261 такими документами є: акт приймання-передачі, акт приймання-здачі, фіскальний чек, митна декларація, видаткова накладна і тому подібне.

Не забувайте, що при цьому у вас у будь-якому випадку має бути документ/документи, що підтверджують саме факт оплати ОЗ/НА або матеріалів, з яких ви виготовили ОЗ

графа 5

Зазначаємо реквізити документа, який підтверджує, що об’єкт ОЗ або НА став придатним для корисного використання (експлуатації). Традиційно на практиці «став придатним для корисного використання (експлуатації)» ототожнюють із «уведений в експлуатацію».

Важливо! У розд. III Порядку № 261 сказано, що таким документом, зокрема, може бути акт введення в експлуатацію.

Такий акт можна скласти за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.2016 р. № 818. А можна і за формою № ОЗ-1 з наказу від 29.12.95 р. № 352. Чи в довільній формі з обов’язковими реквізитами первинного документа (п. 2.4 Положення № 88****). Головне, щоб із цих документів було зрозуміло, що це за об’єкт, коли він уведений в експлуатацію, яка його вартість і який строк корисного використання для нього встановлений

**** Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

графа 6

Зазначаємо строк корисного використання ОЗ або нематеріального активу. ФОП може встановити його самостійно, але не менше мінімальних строків, які для кожної групи вказані в п.п. 177.4.9 ПКУ:

— група 1 — 15 років;

— група 2 — 10 років;

— група 3 — 5 років;

— група 4 — згідно з документом, що встановлює право, але не менше 2 років

графа 7

Зазначаємо первісну вартість об’єкта, який амортизується. У неї можна включати витрати на купівлю ОЗ або НА, на самостійне виготовлення ОЗ, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ (окрім поточного ремонту, який відразу можна включати у витрати). Якщо ФОП — платник ПДВ і об’єкт придбаний для оподатковуваних ПДВ операцій, то усі ці витрати беремо без ПДВ.

Цікавий момент — чи треба при формуванні первісної вартості звертатися до НП(С)БО 7 «Основні засоби». Зрозуміло, що НП(С)БО 7 не стосується ФОП, а поширюється на юросіб. Але без цього документа ми не зможемо відповісти на безліч запитань у частині амортизації.

Знову ж таки п. 5.3 ПКУ дозволяє за відсутності в ньому певних термінів вживати їх з інших нормативно-правових актів. Тому легітимність застосування термінів із НП(С)БО 7 не підлягає сумніву. Перелік витрат, які включають у первісну вартість, ФОП може відшукати в п. 8 НП(С)БО 7. При цьому було б непогано, щоб у ФОП-загальносистемника був документ, в якому перераховані усі витрати, понесені на створення/придбання ОЗ, тобто витрати, що формують первісну вартість ОЗ, який амортизується. Таким може бути самостійно розроблений первинний документ

графа 8

Річна амортизація = графа 7 / графа 6

графа 9

Місячна амортизація = графа 8/12

графа 10

Вартість ОЗ/НА на початок року:

— якщо ОЗ придбали або створили в поточному роцы, зазначаємо його первісну вартість (графа 7);

— якщо ж ми амортизували ОЗ минулого року, то зазначаємо його залишкову вартість на кінець попереднього року (графа 12 попереднього року)

графа 11

Амортизація за поточний рік = графа 9 х кількість місяців використання ОЗ у поточному році.

Важливий момент! У ПКУ не сказано, з якого саме періоду слід нараховувати амортизацію ФОП. Але податківці, спираючись на норми НП(С)БО 7, вважають, що це слід робити так, як це роблять юрособи (104.09 ЗІР). Тобто амортизацію слід нараховувати з місяця, що йде за місяцем введення ОЗ в експлуатацію.

Таким чином, місяці корисного використання «розпочинатимуться» з місяця, що йде за місяцем введення ОЗ в експлуатацію.

Саме це значення потрапляє до графи 10 Типової форми ОДВ і в річну деку.

Важливо! Включати амортизацію у витрати щомісячно вже не вийде, оскільки перенесення її з цього додатка в Типову форму ОДВ дозволене раз на рік img 3. Тож чистий дохід для сплати ПДФО- і ЄСВ-авансів протягом року буде завищений img 4

графа 12

Залишкова вартість ОЗ/НА на кінець року = графа 10 - графа 11

Приклад заповнення амортизаційного додатка

А тепер давайте подивимося на прикладі, як заповнити цей додаток. Припустимо, у 2021 році підприємець придбав:

— вантажний автомобіль вартістю 900 тис. грн;

— вітрину вартістю 100 тис. грн;

— комп’ютерну програму для ведення обліку вартістю 12000 грн;

— РРО вартістю 6000 грн.

Усі ці об’єкти він увів в експлуатацію з червня 2021 року. Тому амортизацію нараховуємо, починаючи з липня — і по грудень (разом 6 місяців).

У першу чергу відмітимо, що ОЗ — це активи вартістю більше 20 тис. грн (п.п. 14.1.138 ПКУ). Тому вартість РРО амортизувати не треба, це — не ОЗ (можна відразу включити у витрати).

А ось по НА вартісного критерію немає, тому програму амортизуватимемо.

img 5

Дані з графи 11 потраплять до графи 10 Типової форми ОДВ після закінчення року.

Прикріплені файли
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі