Організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних державними органами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами (частина I)

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Серпень, 2018/№ 8
Затверджено наказом військового комісара Харківського ОВК 21.11.2017 р. № 676*

* За матеріалами офіційного сайту Харківської облдержадміністрації: http://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/145/90513. — Прим. ред.

Вступ

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Військовий обов’язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

Державні органи, військові частини, підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності (далі — підприємства, установи та організації), що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персональний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

Військово-облікова робота — це комплекс заходів, який проводиться постійно, незалежно від стану, в якому перебуває держава, і безпосередньо залежить від фахової підготовки та організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

І. Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань бронювання військовозобов’язаних (станом на 20.11.2017 року)

1

№ 254к/96-ВР

28.06.96

Конституція України (статті 17, 65)

1. Закони України

1

№ 2232-XII

25.03.92

«Про військовий обов’язок і військову службу» (в редакції 2006 р.)

2

№ 1951-VIII

16.03.17

«Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

3

№ 3543-XII

21.10.93

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції 2005 р.)

4

№ 1932-XII

06.12.91

«Про оборону» (в редакції 2000 р.)

5

№ 389-VIII

12.05.15

«Про правовий режим воєнного стану»

6

№ 1550-III

16.03.2000

«Про правовий режим надзвичайного стану»

7

№ 1975-XII

12.12.91

«Про альтернативну (невійськову) службу» (в редакції 1999 р.)

2. Кодекси України

1

№ 2341-III

05.04.2001

Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

2

№ 8073-X

07.12.84

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 — 2116)

3. Укази Президента України

1

№ 618/2012

29.10.2012

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

2

№ 582/2016

30.12.2016

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

4. Постанови Кабінету Міністрів України

1

№ 921

07.12.2016

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

2

№ 711

14.10.94

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік

3

№ 352

21.03.2002

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

4

№ 607

12.11.2014

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

5

№ 673

28.07.2010

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

6

№ 45 дск

04.02.2015

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

7

№ 2066

10.11.99

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України

1

№ 493-р дск

18.03.2015

«Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами)

6. Накази Міністра оборони України

1

№ 206

10.04.2017

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

2

№ 402

14.08.2008

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

3

№ 560

11.11.2009

Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

4

№ 337

27.05.2014

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

5

№ 418

08.08.2017

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

7. Підручники, вказівки, рекомендації

1

№ 495/656

25.12.2009

Спільний наказ Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України «Про затвердження форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» та Інструкції по її заповненню»

2

№ 156

05.08.2016

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення»

3

№ 140

18.05.2007

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

ІІ. Загальні положення

Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України.

Військовий обов’язок включає:

— підготовку громадян до військової служби;

— приписку до призовних дільниць;

— прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

— проходження військової служби;

— виконання військового обов’язку в запасі;

— проходження служби у військовому резерві;

— дотримання правил військового обліку.

Військовий обов’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об’єднані районні), міські (об’єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

Проходження військової служби здійснюється:

громадянами України — у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Військовий облік призовників і військовозобов’язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Завдання військового обліку:

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів, підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та контроль за станом цієї роботи на підприємствах, організаціях та установах (навчальних закладах) незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України, а в межах областей, районів і міст — відповідно, штаби оперативних командувань і військові комісаріати.

На міністерства і відомства України покладено обов’язок щодо контролю за станом обліку військовозобов’язаних і призовників на підвідомчих підприємствах і забезпечення їх інструкціями, бланками та іншою документацією з питань організації та порядку ведення військового обліку громадян України.

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня — березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться Р(М)ВК за місцем проживання («військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб» — пункт 15 Порядку).

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань (Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України).

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Р(М)ВК здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

Відповідно до обсягу та деталізації військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Ведення персонально-якісного обліку призовників і військовозобов’язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов’язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України, а Служби зовнішньої розвідки України — на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться органами місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних ведеться за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Довідково: працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, згідно зі статтею 2 Кодексу законів про працю України. Порядок взаємовідносин замовників (фізичних або юридичних осіб) і виконавців цивільно-правових договорів визначається Цивільним кодексом України. Даний вид договорів не відноситься до трудових, підрядник не входить до складу трудового колективу, крім того, на нього не поширюються гарантії і пільги, передбачені трудовим законодавством. Військовий облік громадян, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, не ведеться.

Довідково: Вiдповiдно до частини другої статтi 21 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi укладанням трудового договору на одному або одночасно на кiлькох пiдприємствах, установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторiн. Згiдно з пунктом 1 Положення про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну вiд 28.06.93 р. № 43 та зареєстрованого у Мiн’юстi 30.06.93 р. за № 76, сумiсництво — це виконання працiвником, крiм основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд основної роботи час на тому ж чи на iншому пiдприємствi, установi, органiзацiї або у громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом. Враховуючи вищезазначене, для того, щоб робота вважалася сумiсництвом, необхiдно мати двi умови: укладений трудовий договiр на виконання регулярної роботи за сумiсництвом та виконання цiєї роботи у вiльний вiд основної роботи час. У зв’язку з наявністю трудових взаємовідносин під час роботи за сумісництвом, підприємствами, установами та організаціями ведеться військовий облік працівників, які працюють за сумісництвом.

Довідково: Відповідно до статті 128 Господарського кодексу України, громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; із залученням або без залучення найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами. Громадянин-підприємець зобов’язаний додержуватися вимог, передбачених законодавчими актами, у тому числі щодо ведення військового обліку.

Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України.

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

ІІІ. Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників

Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

Закон України «Про оборону України»

Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов’язки їх посадових осіб у сфері оборони

Підприємства, установи та організації усіх форм власності:

— здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

— виконують передбачені законодавством обов’язки у сфері оборони;

— сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов’язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 21. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Підприємства, установи і організації зобов’язані:

— сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

— забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою — п’ятою статті 22 цього Закону, на збірні пункти та до військових частин;

— вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

— надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

— сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин.

Кодекс законів про працю України

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов’язок

7. Виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують … підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом…

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

5. … а також керівники інших підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу

1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

2. Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами

9. …

Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов’язаних до визначених пунктів збору.

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов’язаних

5. Персональний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Стаття 38. Обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов’язаних щодо виконання правил військового обліку

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних.

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов’язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов’язку

3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов’язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов’язаних без звільнення громадян від виконання основних обов’язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов’язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

Обов’язки, визначені:

— Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

— Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

ІV. Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації

Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

Закон України «Про оборону України»

Стаття 17. Права та обов’язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, а жіночої статі — також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов’язок згідно із законодавством.

Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов’язок у запасі відповідно до законодавства.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов’язані:

з’являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України — за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов’язані Служби безпеки України — керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України — за викликом Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов’язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов’язаних Служби безпеки України — Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України — Служба зовнішньої розвідки України, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.

Військовозобов’язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов’язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов’язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов’язку в запасі

8. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

Стаття 13. Права та обов’язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

3. Відвідування громадянами України, направленими районними (міськими) військовими комісаріатами для проходження занять з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов’язкове.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов’язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу

2. Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров’я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов’язаними та резервістами

1. Військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

9. Військовозобов’язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов’язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Стаття 38. Обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов’язаних щодо виконання правил військового обліку

10. Призовники та військовозобов’язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

Обов’язки, визначені:

— Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

— Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921;

— Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

V. Військово-облікові ознаки

Щодо військового обов’язку громадяни України поділяються на такі категорії:

допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці — особи, які проходять військову службу;

військовозобов’язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Військовий ідентифікаційний номер — номер, який присвоюється військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом).

Група обліку.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлені наступні групи обліку для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, які позначають особливі ознаки служби (додаток 2 до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 року № 337):

А — для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

Б — для спеціалістів з ракетної зброї;

Г — для Служби безпеки України;

Д — для високомобільних десантних військ;

Е — для льотного складу;

І — для плавскладу підводних човнів;

К — для плавскладу надводних човнів;

М — для морської піхоти;

Н — для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

П — для Національної гвардії України;

Р — для Державної прикордонної служби України;

С — для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Т — для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

У — для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Ф — для військових частин спеціального призначення;

Х — для гірських військових частин і підрозділів;

Ч — для Управління державної охорони України.

Категорія обліку.

Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

Склад.

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані поділяються на:

— рядовий склад;

— сержантський і старшинський склад;

— офіцерський склад.

Профіль підготовки (для офіцерського складу запасу) (група — перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу):

— командний (групи з 01 по 39),

— інженерний і технічний (групи з 44 по 67),

— юридичний (група 85),

— медичний (група 90),

— ветеринарний (група 99).

Військове звання.

Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

старший сержант

головний старшина

старшина

головний корабельний старшина

прапорщик

мічман

старший прапорщик

старший мічман

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал армії України

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно «запасу», «у відставці» або «резерву».

Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно.

За військовослужбовцями та військовозобов’язаними зберігається військове звання «рядовий», присвоєне до набрання чинності Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Військово-облікова спеціальність.

Для офіцерського складу: шестизначна цифра (сьома цифра позначає рівень військової освіти осіб офіцерського складу).

Для рядового, сержантського та старшинського складу: три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби (групу обліку)).

Придатність до військової служби.

Придатність до військової служби військовозобов’язаних і призовників визначається військово-лікарськими комісіями (далі — ВЛК) військових комісаріатів у відповідності до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, ВЛК щодо військовозобов’язаних виносить одну із таких постанов:

«Придатний до військової служби».

«Обмежено придатний до військової служби»;

«Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»;

«Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку».

Військовозобов’язані, залежно від категорії запасу, військово-облікової спеціальності та призначення, підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів. Крім того, офіцери запасу підлягають повторному огляду зазначеними ВЛК під час чергового атестування (присвоєння чергових військових звань у запасі), а рядовий, сержантський та старшинський склад запасу ВЛК військових комісаріатів — у разі зміни призначення (призначення на особливий період у команду для призову на військову службу, у разі оголошення мобілізації).

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу — ЛЛК військових комісаріатів.

Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, — за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

Розряд запасу.

Запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Склад (військові звання)

Розряди за віком

1 розряд

2 розряд

Рядовий (солдат (раніше «рядовий»), старший солдат (раніше «єфрейтор»), матрос, старший матрос

до 35

до 60

Сержантський та старшинський склад (молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний корабельний старшина, прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман)

до 35

до 60

Офіцерський склад:

Молодший офіцерський склад (мол. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

Старший офіцерський склад:

— майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

— полковник (капітан 1 рангу)

Вищий офіцерський склад

до 45

до 50

до 55

до 60

до 60

до 60

до 60

до 65

Військовозобов'язані жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань

до 50

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

Військовозобов’язані, які:

— досягли граничного віку перебування в запасі,

— визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку,

виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

Відмітка у військово-облікових документах про виключення з військового обліку військовозобов’язаних ставиться Р(М)ВК:

— визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку — при винесенні відповідної постанови ВЛК;

— які досягли граничного віку перебування в запасі — протягом січня — лютого наступного року за тим, у якому військовозобов’язані досягли граничного віку перебування у запасі.

На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки — 60 років, а жінки — 50 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем реєстрації місця проживання.

Важливо! Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, у зв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних.

Посадові особи підприємств, установ та організацій за прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, за нездійснення контролю за виконанням військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку, за непроведення відповідної роз’яснювальної роботи та за неповідомлення районних (міських) військових комісаріатів про громадян, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності, а також за інші порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

За перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період — кримінальну відповідальність згідно із законом.

Довідково: особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗС України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Таким чином на території України особливий період настав 17.03.2014 року — з набранням чинності Указом Президента України «Про часткову мобілізацію». Але з закінченням періоду проведення часткової мобілізації особливий період не закінчився.

Окремі рішення про його закінчення не приймалися. (Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа № 800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду) Таким чином, на даний час триває особливий період.

Військовозобов’язані за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, а також за ухилення від призову на військову службу та на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори несуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників — до 27 років.

Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» визначається перелік персональних та службових відомостей про військовозобов’язаних і призовників, які заносяться та зберігаються в базі даних:

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

VІ. Вимоги щодо ведення персонального обліку військовозобов’язаних та призовників в державних органах, військових частинах, на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників державних органів, військових частин, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів:

перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки;

надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими цим Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства;

взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку;

у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних;

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи;

постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років.

Крім того, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, встановлені певні вимоги.

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях, визначається з урахуванням таких норм, за наявності на військовому обліку:

від 500 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

від 2000 до 4000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи;

від 4000 до 7000 призовників і військовозобов’язаних — три особи, а на кожні наступні 3000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням вказаних вище норм.

У разі наявності на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Державні органи, підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати (за місцем розташування підприємства) про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Підприємства, установи та організації повинні вести військовий облік громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно з пунктами 17 та 18 Порядку.

Військовий облік громадян України, які не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно з пунктами 19 та 20 Порядку, підприємствами, установами та організаціями не ведеться.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про затвердження переліку підстав, за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, в інших випадках, за рішенням Міністерства оборони України».

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб (призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання).

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».

Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше — не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки а також жінки, які мають спеціальність, визначену постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994 року.

Відповідно до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента України від 30.12.2016 року № 582/2016 та наказу Міністра оборони України від 10.04.2017 року № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і військовий квиток офіцера запасу видаються тільки військовозобов’язаним. У разі втрати (пошкодження) військово-облікового документа громадянами України, які були раніше виключені з військового обліку (по досягненню граничного віку, за станом здоров’я або були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину), районні (міські) військові комісаріати за місцем виключення з військового обліку або по місцю теперішньої реєстрації місця проживання громадян, за їх заявою, видають тимчасові посвідчення замість військових квитків (у разі, якщо громадянин виключався з військового обліку іншим Р(М)ВК — комісаріат за місцем проживання громадянина направляє до нього запит для отримання необхідних даних для виписки тимчасового посвідчення замість військового квитка і після отримання необхідних даних організовує його видачу).

Державні органи, які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних керівники державних органів, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

видати наказ про оповіщення призовників і військовозобов’язаних та довести його до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом районного (міського) військового комісаріату у визначені ним строки;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов’язаних до районних (міських) військових комісаріатів;

письмово повідомити районним (міським) військовим комісаріатам про осіб, які не виконали наказ керівника державного органу, підприємства, установи та організації та не прибули за викликом до районного (міського) військового комісаріату.

Довідково: повноваження, права та обов’язки власника або уповноваженого ним органу, щодо працівників, які не виконують розпорядження (наказ) по підприємству, також визначені статтями 139141, 147 — 152 Кодексу законів про працю України. Випадки, коли громадяни не з’явилися без поважних причин до військового комісаріату і були відсутні на роботі, у час відведений для його відвідування, — кваліфікуються як прогул (стаття 40 Кодексу законів про працю України). Військовими комісаріатами для підтвердження часу перебування у військкоматі громадян, за потреби, можуть ставитись відповідні відмітки на звороті наявних у них повісток (розпоряджень) (з підписом посадової особи Р(М)ВК та гербовою печаткою Р(М)ВК), або видаватись підписані та завірені гербовою печаткою довідки довільного зразка, у яких вказується час і дата перебування громадянина у військовому комісаріаті.

У разі отримання розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик за іншими причинами, передбаченими пунктом 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або пунктом 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій рекомендується проводити аналогічні заходи, з метою забезпечення виконання законодавства.

Навчальні заклади, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) військових комісаріатів (на території відповідальності яких знаходяться) відповідний список (додаток 10 до Порядку).

Військовий облік призовників та військовозобов’язаних, які навчаються у навчальних закладах, здійснюється по особовим карткам працівників форма №П-2 (пункти 31 та 46 Порядку (ПКМУ № 921)).

Посадові особи навчальних закладів повинні щороку своєчасно забезпечувати усіх призовників, які навчаються на денній формі навчання, Довідками за формою додатку 17 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352.

Довідка підписується керівником навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів навчального закладу та видаватись призовнику під розписку.

Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у Р(М)ВК, в якому він перебуває на військовому обліку.

Виконання підприємствами, установами та організаціями завдання з проведення роз’яснювальної роботи з призовниками та військовозобов’язаними полягає у доведенні під розпис затверджених Порядком (ПКМУ № 921) Правил військового обліку, наглядному оформленні стенду з питань військового обліку (з витягами з законів, правилами військового обліку), доведенні і поясненні працівникам (тим, хто навчається) вимог законодавства з питань військового обліку та виконання військового обов’язку щодо призову на військову службу (на навчальні збори) та соціальних гарантій призваним, визначенні призначення на особливий період (отримання мобілізаційних розпоряджень) тощо.

Постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку полягає у спостереженні за дотриманням усіх вимог законодавства з питань військового обов’язку, оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації вказаними категоріями, виявленні порушень та вжитті заходів для їх припинення. Наприклад: щодо перебування на військовому обліку (чоловіків до 60 років, жінок до 50 років), наявності встановлених військово-облікових документів, своєчасного повідомлення Р(М)ВК про зміну облікових даних, призову на військову службу (на строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період) та на навчальні збори, дотримання інших вимог.

Довідково: згідно з пунктом 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Постійне інформування відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян (за місцем перебування на військовому обліку) та посадових осіб (за місцем розташування підприємства), які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом здійснюється письмово у довільній формі із зазначенням особових даних порушників (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорта, коли і ким видано) та суті порушення (наприклад, за усіх призовників, які у десятиденний строк після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову не з’явилися до призовної дільниці за місцем перебування на військовому обліку).

З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (у населених пунктах, де відсутні Р(М)ВК) здійснюють звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад. Для цього органами місцевого самоврядування видаються відповідні рішення, якими затверджуються графік звіряння. Графіки завчасно доводяться до підприємств, установ та організацій.

Підприємство, установа та організація проводить звіряння з органом місцевого самоврядування, на території якого воно розташоване, тільки за призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у цій сільській (селищній, міській) раді.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних сільських (селищних, міських) рад та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з картками первинного обліку органів місцевого самоврядування.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та підприємств, установ і організацій.

Звіряння облікових даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх військово-обліковими документами здійснюється відповідно до графіка, затвердженого керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій.

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

Звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах та організаціях, з обліковими даними документів Р(М)ВК здійснюється згідно з графіком звіряння, який затверджується розпорядженням відповідної районної держадміністрації або рішенням міської ради — з Р(М)ВК, який обслуговує адміністративно-територіальну одиницю, де знаходиться підприємство.

З іншими Р(М)ВК, де працюючі (ті, що навчаються) призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку, підприємства, установи та організації повинні постійно взаємодіяти щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних та їх облікових даних. Проведення звіряння з усіма Р(М)ВК, де працівники (ті, що навчаються) перебувають на військовому обліку, повинно проводитись не рідше одного разу на рік.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку державних органів, підприємств, установ та організацій, у визначені графіком звіряння строки (в узгоджені з Р(М)ВК строки) відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з їх обліковими документами у Р(М)ВК.

Звіряння з Р(М)ВК, які розташовані у інших адміністративно-територіальних одиницях (у інших районах, областях), за можливості, проводиться таким же порядком, а у випадках значного віддалення і невеликої кількості працівників (тих, хто навчається), що перебувають на військовому обліку у цьому комісаріаті, за погодженням з відповідним Р(М)ВК — шляхом надсилання «Списку військовозобов’язаних і призовників для звірки з відділеннями Р(М)ВК».

Результати звіряння обов’язково вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів. При проведенні звірки у Р(М)ВК — посадовими особами відповідних відділень комісаріату (за офіцерів запасу, рядовий, сержантський і старшинський склад запасу та за призовників). При проведенні звірки шляхом направлення списків — відповідальною посадовою особою підприємства з вказанням вихідного номеру і дати направленого списку та кількості військовозобов’язаних і призовників за кожен комісаріат окремо.

СПИСОК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ ДЛЯ ЗВІРКИ З ВІДДІЛЕННЯМИ Р(М)ВК

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних, які працюють (або навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника» (далі — особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних — державних службовців у центральних і місцевих органах виконавчої влади, інших державних органах ведеться згідно з формою первинного обліку «Особова картка державного службовця», затвердженою наказом Нацдержслужби від 5 серпня 2016 р. № 156, у пункті 14 якої зазначаються відомості про військовий облік.

Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки заповнюється відповідно до записів у військово-облікових документах.

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО І СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ПРИЗОВНИКІВ

У підрозділах розділу «Відомості про військовий облік» особової картки рядового, сержантського і старшинського складу запасу зазначаються:

Підрозділ

Що зазначається

Новий в/кв

Старий в/кв

Група обліку (1)

Остання літера військово-облікової спеціальності (від «А» до «Ч»)

Пункт 25

Пункт 26

Категорія обліку (2)

«1» чи «2» категорія, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Пункт 21

Пункт 23

Склад (3)

Склад військовозобов’язаних («рядовий» для рядових, солдатів, єфрейторів, старших солдатів, матросів і старших матросів, або «сержантський і старшинський» для всіх сержантів, старшин, прапорщиків і мічманів)

Пункт 23

Пункт 25

Військове звання (4)

Військове звання присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Пункт 19

Пункт 20

Військово-облікова спеціальність №__ (5)

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності, наприклад «879»

Пункт 24

Пункт 26

Придатність до військової служби (6)

Рішення військово-лікарських комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час, наприклад «непридатний в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» або «обмежено придатний»

Пункти 13–15

Пункти 8, 29-32

Назва РВК за місцем реєстрації (7)

Найменування районного (міського) військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку

Розділ VI

Розділ VIІІ

Перебування на спеціальному обліку (8)

Олівцем проставляється номери переліку, пункту і розділу переліку, за якими оформлено бронювання.

Для військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження, — номер команди

посвідчення про відстрочку від призову

Розділ V

(мобілізаційне

розпорядження)

Розділ VI

(мобілізаційне

розпорядження)

ЗРАЗКИ ВІЙСЬКОВИХ КВИТКІВ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО І СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ТА ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НИХ:

ЗРАЗКИ ТИМЧАСОВИХ ПОСВІДЧЕНЬ РЯДОВОГО, СЕРЖАНТСЬКОГО І СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ ТА ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НИХ:

Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу

— які мають мобілізаційні розпорядження:

— які заброньовані:

Розділ «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу заповнюються в тій же послідовності, як і особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу, з урахуванням наступних особливостей:

Підрозділ

Що зазначається

Підстава для внесення запису — військовий квиток офіцера запасу

Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку

Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка або тимчасового посвідчення

Пункт 7

Склад

Профіль підготовки (командний, інженерний і технічний, юридичний, медичний, ветеринарний)

Пункт 6

Військове звання

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Пункти 4, 12

Військово-облікова спеціальність №

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності, наприклад, «021000»

Пункт 5

Придатність до військової служби

На офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється

-

ЗРАЗОК ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ТА ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НЬОМУ:

ЗРАЗОК ТИМЧАСОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ТА ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НЬОМУ:

Зразки заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки офіцерів запасу:

На призовників заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки здійснюється у такому порядку:

у рядку «Група обліку» записується слово «призовник»;

у рядку «Назва райвійськкомату за місцем проживання» вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

у рядку «Перебування на спеціальному обліку» вказується номер пункту (абзацу), частини та статті Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», за якими надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої вона надається.

Решта рядків розділу не заповнюється.

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРИПИСКУ ДОПРИЗОВНОЇ ДІЛЬНИЦІ ТА ВІДПОВІДНИХ ЗАПИСІВ У НЬОМУ:

Зразок заповнення розділу «Відомості про військовий облік» особової картки призовників:

При прийнятті на роботу призовників, яким виповнилося 20 років, обов’язково перевіряється наявність запису про надання відстрочки призову на строкову службу. У випадку відсутності такого запису необхідно направити призовника до військового комісаріату.

В особових картках військовозобов’язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергового звіряння з відповідними районними (міськими) військовим комісаріатами робиться відмітка «Виключений з військового обліку за віком».

Особові картки призовників і військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці за такими групами:

перша група — особові картки військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга — особові картки військовозобов’язаних рядового, сержантського і старшинського складу;

третя — особові картки військовозобов’язаних — жінок;

четверта група — особові картки призовників.

Особові картки військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки осіб, виключених з військового обліку за віком чи станом здоров’я, зберігаються у загальній картотеці.

Організація зберігання особових карток призовників і військовозобов’язаних у державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити