Службове розслідування: врахуванню підлягають усі нюанси

В обраному У обране
Друк
Мороз О., юрист-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Місцеве самоврядування Грудень, 2017/№ 12
В одному з попередніх номерів1 нашого видання читача було повідомлено про те, що Уряд удосконалив порядок проведення службового розслідування. Так, постановою КМУ від 13.09.17 р. № 691 було внесено зміни до постанови КМУ від 13.06.2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Відтак ми отримали документ з новою назвою «Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»2 та в іншій редакції. У зв’язку з його прийняттям у наших читачів постійно виникають запитання стосовно його застосування, як-от: які органи вправі направити подання з вимогою призначення службового розслідування, хто його призначає та на кого поширюється цей Порядок? Про це й будемо говорити далі.

1 Див. «Місцеве самоврядування», № 10 за жовтень 2017 р., на с. 45.

2 Далі за текстом — Порядок № 950.

Коротко про головне

Все більшої актуальності сьогодні набуває питання діяльності депутатів місцевих рад та посадових осіб ОМС, дотримання ними вимог антикорупційного законодавства. Наголосимо на важливості виконання цією категорією осіб відповідних законодавчих норм. В іншому випадку можуть виникнути підстави для застосування до декого з них одного з видів юридичної відповідальності — дисциплінарної. Службове розслідування є внутрішнім розслідуванням, за результатами якого особу, щодо якої проводилось службове розслідування, може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Нагадаємо, на які категорії осіб (якщо читати його буквально) поширюється Порядок № 950, знову ж таки говорячи про місцеве самоврядування:

1

депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів

2

посадових осіб місцевого самоврядування

Тепер декілька слів про підстави проведення службового розслідування. Вони перелічені в п. 1 Порядку № 950, дві з яких передбачають можливість проведення службового розслідування:

— у разі недодержання посадовими особами місцевого самоврядування законодавства про службу в ОМС, антикорупційного законодавства;

— з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»3 в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або за приписом Національного агентства з питань запобігання корупції4, за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якій працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового розслідування, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки.

3 Далі за текстом — Закон № 1700.

4 Далі за текстом — НАЗК.

На думку редакції, зокрема, друга з наведених нами підстав може виникнути, наприклад, коли НАЗК було складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією (гл. 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення5).

5 Далі за текстом — КпАП.

Нагадаємо: відповідно до КпАП до адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, наприклад, належать: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, порушення вимог фінансового контролю (як-от подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, невжиття заходів щодо протидії корупції (відповідно це ст. 17241729 КпАП).

Порядок проведення службового розслідування, підставами для якого слугувало порушення антикорупційного законодавства

Отже, повертаючись до абз. 5 п. 1 Порядку № 950, бачимо:

1

подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

2

припис НАЗК

1. Подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Відразу зазначимо, що відповідно до Закону № 1700 спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є:

— органи прокуратури;

— Національна поліція;

— Національне антикорупційне бюро України;

— НАЗК.

Нагадаємо, що про ці «антикорупційні органи» ми детально розповідали в циклі статей з однойменною назвою «Антикорупційні органи» в Україні: хто за що відповідає?», тому не бачимо сенсу зупинятись на функціях кожного з них. Але разом із тим хочемо звернути вашу увагу на функції прокуратури, оскільки часто- густо виникають запитання з приводу того, який обсяг повноважень має прокуратура відповідно до діючого законодавства.

Для кращого розуміння наведемо конкретний випадок із життя, коли органом прокуратури було здійснено перевірку відомостей, що зазначені в опублікованих деклараціях депутатів районної ради. За результатами було виявлено декілька порушень.

До районної ради направлено подання з вимогою призначити та провести службове розслідування за фактом подання суб’єктами недостовірних відомостей у деклараціях. Давайте розбиратись, чи має прокуратура повноваження на вчинення таких дій.

Прокуратура України становить єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Відповідно до ст. 1311 Конституції України прокуратура здійснює:

1

підтримання публічного обвинувачення в суді

2

організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку

3

представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом

Разом із тим, відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України від 14.10.14 р. № 1697-VII «Про прокуратуру» на прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України. Як бачимо із вищенаведеного, до функцій прокуратури не відноситься здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Йдемо далі.

Тепер трохи проаналізуємо норми КпАП та Закону України від 12.02.15 р. № 198-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»6.

6 Далі за текстом – Закон № 198.

Так, згідно з абз. «а» і «б», пп. 6 п. 1 розд. I Закону № 198 передбачено внесення зміни до п. 11 ч. 1 ст. 255 КпАП, що полягає у виключенні з повноважень прокурора повноважень на складання адміністративних протоколів за ст. 1724-1729 КпАП.

До того ж в Законі № 198 зазначено, що це положення набирає чинності після початку діяльності НАЗК (повноваженнями щодо складення протоколів за цими статтями наділено саме НАЗК). В той же час, якщо сьогодні звернутися до п. 11 ч. 1 ст. 255 КпАП, ми там побачимо, що прокурор має повноваження на складання протоколів за ст. 1724-17220 КпАП (тобто включаючи ст. 1724-1729 КпАП) і понині.

Як розуміємо, виникає законодавча колізія. Але відповідь з цього приводу дав Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ7.

7 Далі за текстом – ВССУ.

Так, в інформаційному листі ВССУ від 22.05.17 р. № 223-943/о/4-17 зазначено, що відповідно до рішення НАЗК від 01.08.16 р. № 1 початок його діяльності визначено 15.08.16 р. Таким чином, суд доходить висновку, що норми Закону № 198 набули чинності, згідно з чим повноваження прокурора на складання протоколів за ст. 1724-1729 КпАП у ст. 255 КпАП виключено, попри наявне й нині у п. 11 ст. 255 КпАП.

Таким чином, з огляду на все вищесказане доходимо висновку, що функції прокуратури на складання адміністративних протоколів відсутні. Відповідно прав на направлення подання про проведення службового розслідування вона теж не має. Прокуратура виконує лише ті функції, які чітко регламентовані ст. 1311 Конституції України. Слід мати на увазі, що прокуратура в адміністративному провадженні лише бере участь у судових засіданнях щодо корупційних правопорушень. Якщо корупційне чи пов’язане із корупцією правопорушення передбачене Кримінальним кодексом України, то прокуратура тут виконує своє чи не найголовніше завдання — підтримання державного обвинувачення в суді.

Разом з тим хочемо зауважити, що правом звернутись з поданням щодо проведення службового розслідування наділені:

— НАЗК;

— Національна поліція лише у випадку, якщо наявний факт вчинення корупційного чи пов’язаного із корупцією правопорушення.

2. Припис НАЗК.

У випадках виявлення порушення вимог Закону № 1700 щодо:

етичної поведінки

НАЗК вносить припис

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення Закону № 1700

Увага! Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання.

З огляду на викладене може виникнути запитання, що робити, коли подання направив орган, який не має права це робити. Вважаємо за необхідне направити такому органу відповідь, де тезово виписати ті аргументи, чому ви не будете проводити службове розслідування, з посиланням на норми законодавства, яке ми навели вище. Зауважуємо: службове розслідування здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в яких працює особа, стосовно якої пропонується проведення службового розслідування, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки.

У зв’язку із цим може виникнути запитання, як діяти, якщо це депутат місцевої ради, і відповідно він є виборною особою та у цьому випадку немає керівника такої особи. В такому разі службове розслідування не проводять. Але якщо депутат місцевої ради працює в раді за правилами трудового законодавства на конкретній посаді, наприклад, заступника голови ради, то в такому разі службове розслідування проводиться за рішенням керівника органу — голови відповідної ради.

Порядком № 950 визначено, що тривалість службового розслідування не може перевищувати 2 місяці.

Зверніть увагу, що цей період не включає:

1) час тимчасової втрати працездатності особи, стосовно якої проводиться службове розслідування;

2) час її перебування у відпустці або службовому відрядженні;

3) час отримання інформації, що стосується предмета службового розслідування від установ, підприємств чи організацій іноземних держав;

4) час ознайомлення такої особи з актом службового розслідування.

За результатами службового розслідування члени відповідної комісії складають акт, який подається на розгляд керівника органу. Підкреслимо, що за результатами розгляду акта службового розслідування керівник органу приймає рішення у 10-денний строк з дати його надходження, з яким ознайомлюється особа, стосовно якої проведено службове розслідування.

У разі прийняття рішення щодо притягнення особи, стосовно якої проведено службове розслідування, до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо: відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України існують лише два види стягнення за порушення трудової дисципліни для посадових осіб ОМС:

1

догана

2

звільнення

Насамкінець...

У цій статті ми визначили, які спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції мають право направляти подання щодо проведення службового розслідування, необхідність в якому виникла у зв’язку з порушенням особою антикорупційного законодавства. Також ми вкотре нагадали, хто його призначає, та навели види дисциплінарної відповідальності, які можуть бути застосовані до особи, щодо якої проводилось службове розслідування.

Сподіваємося, ця стаття допоможе вам у роботі. Якщо виникнуть додаткові запитання — слідкуйте за нашими випусками, де ми регулярно висвітлюємо проблемні питання застосування антикорупційного законодавства, або надсилайте запитання до редакції.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити