Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Спеціаліст відділу освіти ОТГ: оформлення, ранги та оплата праці

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Квітень, 2020/№ 4
Друк
У новоствореному відділі освіти ради ОТГ серед інших працівників працюють головні спеціалісти відділу, які є посадовими особами ОМС. У зв’язку з чим у працівників кадрової служби виникає безліч запитань відносно прийому на службу в ОМС таких спеціалістів, а також присвоєння їм чергових рангів. Пропоную розібратись із нюансами оформлення трудових відносин та оплати праці у нашій статті.

Прийняття на службу та звільнення

Відповідно до ст. 3 Закону України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»1 посадами в ОМС є: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1 Далі за текстом — Закон № 2493.

Відповідно до ст. 10 Закону № 2493 прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників ОМС здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Відповідно до п. 1 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 №169, який застосовується під час прийняття на службу в ОМС відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою КМУ від 25.03.2016 № 246, на зайняття посади головного спеціаліста проводиться конкурс.

Отже, у разі успішного проходження конкурсу особа призначається на посаду головного спеціаліста відділу освіти розпорядженням голови ради ОТГ.

У трудовій книжці такої особи робиться запис про призначення на посаду із посиланням на розпорядження голови ради ОТГ та зазначається порядковий номер запису.

Підстави припинення служби в ОМС передбачені Кодексом законів про працю України2, спеціальні — Законом № 2493.

2 Далі за текстом — КЗпП.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 36 КЗпП трудовий договір може бути припинений за таких підстав: за угодою сторін; закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення; призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої ст. 119 цього Кодексу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45); переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи; укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року із дня її припинення; з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади», підстав, передбачених іншими законами.

Відповідно до ст. 20 Закону № 2493 служба в ОМС припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», цим та іншими законами України, а також у разі: порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої ст. 11 цього Закону; порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5 цього Закону); виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в ОМС (ст. 12 цього Закону); досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в ОМС (ст. 18 цього Закону).

Звільнення з посади головного спеціаліста відділу освіти ОТГ оформлюється розпорядженням голови ради ОТГ.

У трудовій книжці робиться запис про звільнення із посиланням на пункт і статтю закону із зазначенням дати і підстав звільнення, порядкового номеру запису.

Присвоєння рангів

Відповідно до ст.15 Закону № 2493 кожній категорії посад в ОМС відповідають певні ранги.

Статтею 14 Закону № 2493 передбачено, що в ОМС встановлюються такі категорії посад:

перша категорія

посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови

друга категорія

посади Сімферопольського міського голови, міських (міст — обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови — секретаря Київської міської ради

третя категорія

посади перших заступників та заступників міських голів (міст — обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст — обласних центрів); керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад

четверта категорія

посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад

п’ята категорія

посади керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад

шоста категорія

посади керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад, старост

сьома категорія

посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад

Статтею 15 Закону № 2493 встановлюються такі ранги посадових осіб місцевого самоврядування:

1

особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, можуть бути присвоєні 3, 2 і 1 ранги

2

особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, можуть бути присвоєні 5, 4 і 3 ранги

3

особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, можуть бути присвоєні 7, 6 і 5 ранги

4

особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, можуть бути присвоєні 9, 8 і 7 ранги

5

особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії, можуть бути присвоєні 11, 10 і 9 ранги

6

особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, можуть бути присвоєні 13, 12 і 11 ранги

7

особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, можуть бути присвоєні 15, 14 і 13 ранги

Головні спеціалісти відділу освіти ради ОТГ відносяться до сьомої категорії посад ОМС.

Відповідно, як особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, їм можуть бути присвоєні 15, 14, 13 ранги посадової особи місцевого самоврядування.

Частинами 4 — 9, 12 ст. 15 Закону № 2493 передбачено, що ранги, які відповідають посадам третьої — сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в ОМС або обранням (призначенням) на вищу посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

Тож з аналізу наведених норм слідує, що за загальним правилом особі, призначеній на посаду головного спеціалісті відділу освіти ради ОТГ, ранги присвоюються у послідовному порядку, починаючи з нижчого, передбаченого для відповідної категорії посад.

Ранг присвоюється розпорядженням голови ради ОТГ відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Черговий, більш вищий ранг, порівняно з тим, який вже присвоєно, присвоюється також розпорядженням голови ради ОТГ за умов, визначених у Законі № 2493.

У той же час слід відмітити, що ст. 15 Закону № 2493 передбачає можливе, але не обов’язкове присвоєння чергового рангу.

Тож можна припустити, що критерієм при вирішенні питання про присвоєння чергового рангу буде не просто відпрацювання, а саме успішне відпрацювання на займаній посаді не менше двох років.

При вирішенні питання про присвоєння достроково чергового рангу, напевно, не буде єдиним критерієм виконання особливо відповідальних завдань або сумлінна праця.

Щодо оплати праці

Відповідно до ст. 9 Закону № 2493 посадова особа місцевого самоврядування, в тому числі головний спеціаліст відділу освіти, має право на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

Статтею 21 Закону № 2493 передбачено, що посадові особи одержують заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Кабінетом Міністрів України, а саме постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»3.

3 Далі за текстом — постанова № 268.

Умови оплати праці саме головних спеціалістів відділу освіти ради ОТГ визначаються згідно з додатками 50 — 51 до постанови № 268.

Згідно із постановою № 268 оплата праці спеціалістів складається з окладу, надбавок (за ранг, за вислугу років, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, за почесне знання «заслужений», за знання та використання в роботі іноземної мови, за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності), премій, щорічної допомоги на оздоровлення, допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Конкретні умови оплати праці головних спеціалістів відділу освіти ради ОТГ визначаються Положенням про оплату праці працівників ради, яке затверджується кожним ОМС.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання таких працівників визначаються у Положенні про преміювання відповідного ОМС.

Рішення про проведення вказаних вище виплат приймається головою ради ОТГ.

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важкої роботи скасовується або розмір її зменшується у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни (п.п. 1 «в» п. 2 постанови № 268).

Оскільки конкретні умови та порядок скасування або зменшення надбавок діючим законодавством не встановлено, ОМС має в Положенні про оплату праці передбачити порядок скасування надбавок, визначених пп. 1 «в» п. 2 постанови № 268 або розробити окреме Положення щодо порядку скасування/зменшення надбавок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі