Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення або гарантійна заміна товару: податковий та бухгалтерський облік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2009/№ 75
Друк
Стаття

Повернення або гарантійна заміна товару: податковий та бухгалтерський облік

 

У цій статті розглянемо, як документально оформити повернення товарів, у яких випадках виникає оподатковуваний дохід у покупця — фізичної особи, а також податковий та бухгалтерський облік операцій щодо повернення та гарантійної заміни товарів, ціна на які змінилася.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

Закону № 1023 , якщо в товарі виявлено істотний недолік або встановлено, що товар фальсифіковано, споживач може вимагати:

— розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

— заміни товару на такий самий товар чи на аналогічний із числа тих, що є у продавця.

Як оформити повернення товару покупцем — фізичною особою, розглянемо далі.

 

Документальне оформлення

Якщо покупець прийняв рішення повернути неякісний товар, порядок оформлення такий.

1. З метою повернення неякісного товару покупець подає продавцю письмову заяву в двох примірниках. До заяви додається розрахунковий документ, що підтверджує купівлю (касовий або товарний чек, квитанція тощо) (

п. 30 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, п. 2.1 Порядку № 203). Якщо для товару встановлено гарантійні строки, покупець має надати також технічний паспорт чи інший документ, що замінює його. Один примірник заяви повертається покупцю із зазначенням продавця про дату прийняття заяви, прізвища, ініціалів та посади працівника, який прийняв заяву, другий примірник залишається у продавця.

Крім того, покупець має надати копію ідентифікаційного номера для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ.

2. На підставі заяви покупця продавець зобов’язаний прийняти у нього неякісний товар і видати документ, що підтверджує отримання.

При цьому складається акт про повернення товару, в якому зазначають:

— дані покупця;

— відомості про товар;

— суму грошових коштів, що підлягає поверненню покупцю (

п. 25 Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, п. 2.2 Порядку № 203).

3. На підставі акта продавець зобов’язаний повернути грошові кошти у розмірі вартості товару, що підлягає поверненню (

п. 2.3 Порядку № 203).

Повернення грошових коштів за неякісний товар продавець зобов’язаний проводити через зареєстровані, опломбовані РРО, а у випадках, зазначених у

Переліку № 1336, — з використанням зареєстрованих розрахункових книжок, оскільки така операція належить до розрахункових (ст. 2 Закону про РРО).

Якщо повернення проводиться через РРО, при видачі готівки в ньому реєструють від’ємну суму та роздруковують чек видачі грошових коштів (форма № ФКЧ-2), який видається покупцю. Якщо касовий апарат не накопичує від’ємних сум у фіскальній пам’яті, то видача готівки оформляється як «службова видача».

При використанні розрахункових книжок повернення оформляється шляхом виписки розрахункової квитанції. На корінці та відривній частині розрахункової квитанції зазначається сума зі знаком «-».

Звертаємо увагу: якщо сума повернення перевищує 100 грн., матеріальна відповідальна особа або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, має скласти акт про видачу коштів (

п. 4.8 Порядку застосування РРО і п. 9.4 Порядку реєстрації КОРО і РК). В акті зазначаються:

— дані документа, що засвідчує особу покупця, який повертає товар;

— відомості про товар;

— сума виданих коштів;

— номер, дата і час видачі розрахункового документа, що підтверджує покупку товару (при використанні РРО) або номер розрахункової квитанції, що підтверджує покупку товару (при проведенні розрахунків за допомогою РК).

 

Розрахунки з покупцем у разі зміни ціни

На момент повернення товару його ціну може бути переглянуто, тобто вона може бути або вище, або нижче за ціну придбання. На запитання, яким чином здійснювати розрахунки з покупцями при поверненні товару або гарантійній заміні у разі, коли ціна на товар змінилася, дає відповідь

п. 7 ст. 8 Закону № 1023.

Так,

при поверненні товару розрахунки зі споживачем у разі підвищення ціни на товар здійснюються виходячи з його вартості на момент висунення відповідної вимоги, а в разі уцінки виходячи з вартості товару на момент купівлі. Інакше кажучи, якщо ціна на товар, що повертається, підвищиться, то покупець отримає грошову компенсацію в більшій сумі, ніж було сплачено ним при купівлі. Якщо ціна на товар, що повертається, знизиться, покупець отримає грошову компенсацію в тій же сумі, що була сплачена ним при купівлі.

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачу в день розірвання договору (у день повернення), а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом семи днів.

У разі

заміни неякісного товару на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не здійснюється.

При

заміні неякісного товару на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) розраховується різниця в цінах на ці товари, що або підлягає доплаті покупцем (у разі заміни на дорожчий товар), або виплаті продавцем (при заміні на дешевший товар). При цьому вартість неякісного товару визначається виходячи з його вартості на момент висунення вимоги, якщо ціна збільшилася. Якщо ціна на цей товар знизилася, то перерахунок здійснюється виходячи з вартості на момент купівлі товарів.

Далі з’ясуємо, коли у покупця фізичної особи виникає дохід.

 

У яких випадках виникає дохід у покупця-фізособи?

Відповідно до

п.п. 4.3.12 Закону № 889 до місячного оподатковуваного доходу не включається вартість товарів, що надходять платнику податку як їх гарантійна заміна в порядку, установленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище за ціну придбання таких товарів.

Таким чином, у покупця — фізичної особи не виникає оподатковуваного доходу тільки в разі, якщо сума грошової компенсації або ціна товару, що повертається, не перевищує ціну товару на момент його купівлі, а саме у разі, коли:

— при поверненні товару ціна на товар, що повертається, знизилася або не змінилася;

— неякісний товар обмінюється на товар аналогічної марки (моделі, артикула, модифікації);

— при заміні неякісного товару на такий самий товар іншої марки (моделі, артикула, модифікації) ціна на момент обміну знизилася або не змінилася.

У свою чергу, оподатковуваний дохід виникає у покупця на підставі

п.п. 4.2.12 Закону № 889, якщо:

— у разі повернення товару при виплаті йому грошової компенсації за повернений неякісний товар, ціна на момент повернення товару більша, ніж ціна придбання такого товару;

— при заміні неякісного товару на такий самий товар іншої марки (моделі, артикула, модифікації) ціна на момент обміну більша, ніж його ціна на момент купівлі.

Оподатковуваний дохід виникає у покупця в сумі, що дорівнює різниці між новою ціною товару (ціна на момент повернення або обміну) та старою ціною (ціна на момент купівлі). Такий дохід підлягає оподаткуванню з доходів за ставкою 15 %.

При заміні неякісного товару на такий самий товар іншої марки (моделі) у покупця може виникнути дохід у негрошовій формі. При визначенні об’єкта оподаткування в цьому випадку необхідно застосовувати натуральний коефіцієнт, передбачений

п. 3.4 Закону № 889 (1,176471).

Податковим агентом є продавець, відповідно, саме він зобов’язаний утримати, сплатити податок з доходів і заповнити Податковий розрахунок за формою № 1ДФ.

Якщо продавець не виконає функції податкового агента, а саме: не утримає податок з доходів з оподатковуваного доходу, що виник у покупця (різниці між новою ціною товару та його ціною на момент купівлі), відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання платника (покупця) податків покладається на нього (

п.п. 20.3.2 Закону № 889). Це означає, що підприємству-продавцю доведеться сплатити податок з доходів за свій рахунок.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

неоподатковуваний дохід (вартість товару на момент придбання) відображається з ознакою доходу «31», а оподатковуваний дохід (різниця між новою ціною та ціною на момент придбання) з ознакою доходу «14».

Звертаємо увагу: навіть у разі, коли ціна на товар, що повертається, знизилася або не змінилася, тобто оподатковуваний дохід не виник, продавець все одно зобов’язаний відобразити неоподатковуваний дохід у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «31».

На практиці виплата грошової компенсації покупцю здійснюється готівкою з каси, отже, утриману суму податку з доходів має бути перераховано протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати (

п.п. 8.1.4 Закону № 889). У такі ж строки сплачується податок з доходів у разі виникнення у покупця доходу в негрошовій формі.

Податковий та бухгалтерський облік повернення товару й гарантійної заміни розглянемо на конкретних прикладах.

 

Числові приклади

Приклад 1.

Покупець (ідентифікаційний номер — 2939873450) придбав пилосос вартістю 1200 грн. Товар виявився неякісним, тому через 10 днів покупець вимагав повернення грошових коштів. На момент повернення вартість пилососа змінилася і становила 1400 грн.

Відповідно до вимог

Закону № 1023 продавець зобов’язаний повернути покупцю грошові кошти у розмірі 1400 грн.

Проте в цій ситуації необхідно враховувати, що згідно із

Законом № 889 у покупця виникає оподатковуваний дохід у розмірі, що дорівнює різниці між новою та старою ціною на товар, що повертається, (1400 грн. - 1200 грн. = 200 грн.).

Розрахуємо суму податку з доходів фізичних осіб, яку зобов’язаний утримати та сплатити продавець: 200 x 15 : 100 = 30 (грн.).

Таким чином, сума, яку продавець має виплатити покупцю, становитиме: (1400 - 30) = 1370 грн.

Бухгалтерський та податковий облік операцій, пов’язаних із поверненням товару наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Відображено продаж пилососа

301

702

1200,00

1000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

200,00

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

 

 

4

Відображено повернення товару та видачу готівки покупцю

704

361

1200,00

-1000**

361

301

1200,00

5

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

200,00

6

Оприбутковано повернений неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

7

Нараховано оподатковуваний дохід покупця

473***

685

200,00

200****

8

Утримано податок з доходів

685

641/ПДФО

30,00

9

Видано готівку покупцю на відшкодування різниці в ціні

685

301

170,00

10

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

30,00

*Вибуття товару спричинило реальне збільшення валових витрат, оскільки балансова вартість поверненого товару бере участь у перерахунку прибутку (збитку) товарів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** Проводиться коригування валових доходів на підставі п. 5.10 Закону про податок на прибуток.

***Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, то витрати враховуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С) БУ 16).

****На нашу думку, суму відшкодування покупця різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. Припустимо, що такий ліміт підприємством-продавцем не вичерпано.

 

Окремо зупинимося на підставах уключення різниці між новою та старою ціною товару до складу валових витрат.

Справа в тому, що прямої норми в

Законі про податок на прибуток для цієї ситуації немає.

На наш погляд, різницю між новою та старою ціною товару може бути включено до складу валових витрат на підставі

п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток, оскільки його норми поширюються на будь-які гарантійні витрати платника податків щодо будь-яких гарантійних заходів і не тільки стосовно товарів, уключених до Переліку груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні (додаток 1 до Порядку № 506). Щодо товарів із зазначеного Переліку платник податків, крім умов п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток, має виконувати всі умови Порядку № 506. Якщо товар не підпадає під цей Перелік, платник має дотримуватись тільки вимог Порядку № 203.

При цьому з

п. 3.2 Порядку № 203 і форми Книги обліку бракованих товарів та обліку покупців, які отримали гарантійну заміну бракованого товару або послуг з ремонту (обслуговування) (додаток до Порядку № 203) випливає, що до заходів, на які поширюється п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток, можна відносити не тільки ремонт і заміну бракованого товару (з доплатою чи без), а й виплату компенсації за повернений бракований товар.

Детальну аргументацію щодо сфери застосування

п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток наведено у статті «Як правильно розрахувати гарантійні валові витрати?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 94.

У Податковому розрахунку продавець зобов’язаний відобразити виплату грошових коштів покупцю таким чином.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

17

2939873450

1200

00

1200

00

0

00

0

00

31

18

2939873450

200

00

200

00

30

00

30

00

14

...

 

Розглянемо ситуацію, коли продавець не виконав функції податкового агента, тобто не утримав податок з доходів із різниці між новою та старою ціною товару, що повертається.

Як уже наголошувалося вище, у такому разі згідно з

п.п. 20.3.2 Закону № 889 відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання покладається на такого продавця. Отже, підприємство-продавець має сплатити податок з доходів фізичних осіб власним коштом.

Згідно з умовами прикладу дохід працівника у вигляді різниці між новою та старою ціною становить 200 грн.

Розрахуємо суму оподатковуваного доходу: 200 грн. х 1,176471 = 235,29 грн.

Податок з доходів становить: 235,29 x 15 : 100 = 35,29 грн.

Бухгалтерський і податковий облік у цьому випадку буде таким:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено продаж пилососа

301

702

1200,00

1000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

200,00

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

...

4

Відображено повернення товару та видачу готівки покупцю

704

361

1200,00

-1000,00**

361

301

1200,00

5

Видано готівку покупцю на відшкодування різниці в ціні

361

301

200,00

200,00***

6

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

200,00

7

Оприбутковано неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

8

Нараховано оподатковуваний дохід покупця

473****

685

200,00

9

Віднесено на витрати суму податку з доходів фізичних осіб

949

641/ПДФО

35,29

10

Перераховано податок з доходів

641/ПДФО

311

35,29

11

Здійснено залік заборгованостей

685

361

200,00

* Вибуття товару спричинило реальне збільшення валових витрат, оскільки балансова вартість поверненого товару бере участь у перерахунку прибутку (збитку) товарів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** Проводиться коригування валових доходів на підставі п. 5.10 Закону про податок на прибуток.

*** На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. Припустимо, що такий ліміт підприємством-продавцем не вичерпано.

**** Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, то витрати враховуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16).

 

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ у цьому випадку заповнюється продавцем таким чином.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

17

2939873450

1200

00

1200

00

0

00

0

00

31

18

2939873450

235

29

235

29

35

29

35

29

14

...

 

Приклад 2.

Покупець (ідентифікаційний номер — 2945673110) придбав плиту марки «Іскра» за ціною 2400 грн. Плита виявилася неякісною, у зв’язку з чим і покупець вимагав замінити плиту марки «Іскра» на плиту марки «Полум’я». На момент звернення покупця до магазину вартість плити марки «Іскра» підвищилася і становила 2700 грн., а вартість плити «Полум’я» становила 2460 грн.

Згідно з нормами

Закону № 1023, щоб визначити суму, яку продавець зобов’язаний повернути (або покупець має доплатити), необхідно порівняти ціни обмінюваних товарів на момент здійснення обміну.

У цьому випадку різниця в цінах обмінюваних товарів становить 240 грн. (2700 - 2460). Зазначену суму має бути виплачено продавцем покупцю.

При цьому не обкладається податком з доходів вартість товару, що надійшов платнику податків як гарантійна заміна, але не вище за ціну придбання такого товару (

п.п. 4.3.12 Закону № 889).

Таким чином, не обкладається податком з доходів сума у розмірі 2400 грн. (ціна придбання плити марки «Іскра»).

Дохід покупця, що перевищує зазначену суму (2400 грн.), підлягає оподаткуванню з доходів. Оподатковуваний дохід покупця в натуральній формі становить 60 грн. (2460 - 2400), у грошовій формі — 240 грн. (2700 - 2460).

При визначенні доходу, що нараховується, у натуральній формі необхідно застосувати натуральний коефіцієнт. Отже, об’єкт оподаткування становить 70,59 грн. (60 x 1,176471), податок з доходів — 10,59 грн. (70,59 грн. х 15 : 100).

Тепер розрахуємо суму податку з доходів, що підлягає утриманню з доходу у вигляді грошової компенсації: 240 грн. х 15 : 100 = 36 грн.

Працівнику слід виплатити грошову компенсацію у розмірі 204 грн. (240 - 36).

Бухгалтерський і податковий облік операцій, що здійснюються підприємством-продавцем, наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Відображено продаж плити марки «Іскра»

301

702

2400,00

2000,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

400,00

3

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

4

Відображено повернення плити марки «Іскра»

704

361

2400,00

-2000,00**

5

Відсторновано суму податкових зобов’язань з ПДВ (методом «червоне сторно»)

704

641

400,00

6

Оприбутковано неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

...

7

Відображено заборгованість покупця за плиту марки «Полум’я»

361

702

2460,00

2050,00

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641

410,00

9

Списано продажну вартість реалізованого товару

902

282

...

*

285

282

10

Виплачено різницю в ціні за мінусом податку з доходів фізичних осіб

361

301

204,00

11

Нараховано оподатковуваний дохід

473***

685

310,59

310,59****

12

Утримано податок з доходів

685

641/ПДФО

46,59

13

Перераховано податок з доходів фізичних осіб

641/ПДФО

311

46,59

14

Здійснено залік заборгованостей

685

361

264,00

* Вибуття товару призвело до реального збільшення валових витрат, оскільки балансова вартість поверненого товару бере участь у перерахунку прибутку (збитку) товарів згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток.

** Проводиться коригування валових доходів на підставі п. 5.10 Закону про податок на прибуток.

*** Якщо зарезервованих коштів для забезпечення гарантійних зобов’язань не вистачає, то витрати враховуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16).

**** На нашу думку, суму відшкодування покупцю різниці в цінах продавець має право включити до валових витрат у межах гарантійного 10 % ліміту на підставі п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток. Припустимо, що такий ліміт підприємством-продавцем не вичерпано.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ продавець зобов’язаний відобразити виплату грошових коштів покупцю таким чином.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

34

2945673110

2400

00

2400

00

0

00

0

00

31

35

2945673110

310

59

310

59

46

59

46

59

14

...

 

Як бачимо, якщо покупець вирішив повернути неякісний товар, для продавця оптимальним варіантом є обмін такого товару на товар аналогічної марки (моделі) чи заміна на такий самий товар іншої марки (моделі) за умови, що ціна на момент обміну знизилася або не змінилася. У цьому випадку у покупця не виникне оподатковуваного доходу. Якщо ж зазначені варіанти з будь-яких причин не підходять, то краще виплатити грошову компенсацію за повернений неякісний товар.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі