Медогляди працівників, зайнятих обслуговуванням населення

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 97
Чи замислювалися ви, купуючи речі в магазині, роблячи собі модну стрижку в салоні краси або вечеряючи з коханим у кафе чи ресторані, чи здорові люди, які вас обслуговують? А ось наш законодавець про це подумав. І не просто подумав, а зобов’язав таких осіб проходити спеціальні медичні огляди. Що це таке? На підставі якого документа їх проводять? Хто їх повинен проходити та з якою періодичністю? Чи є місце витратам на їх проведення у складі податкових витрат роботодавця? Відповіді на ці запитання ви знайдете в цій статті.

Медогляд: хто і коли зобов’язаний проходити

Санітарне законодавство зобов’язало працівників підприємств, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити розповсюдження інфекційних захворювань і виникнення харчових отруєнь, проходити медичний огляд (ст. 26 Закону № 4004 і ст. 21 Закону № 1645). Такий медогляд називають профілактичним. Мета його проста і прозора — запобігти розповсюдженню інфекційних і небезпечних захворювань серед населення.

Чи повинні ви проходити профілактичний медогляд, якщо займаєтеся обслуговуванням населення? Відповідь на це запитання ви знайдете в Переліку професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані проходити профілактичний медичний огляд, затвердженому постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Якщо ваша професія та виробництво (організація), де ви працюєте, є в цьому Переліку, то знайте, що профілактичні медогляди бувають трьох видів (див. рисунок на с. 5).

 

 

Попередній медогляд ви повинні пройти до прийняття на роботу. У процесі трудової діяльності вам належить проходити періодичні профілактичні медогляди. Як часто? Це залежить від характеру виконуваних вами робіт і зазначено в Перелі- ку № 280. У цьому ж документі ви знайдете списки лікарів-фахівців, які проводитимуть огляд, види клінічних, лабораторних та інших досліджень, які необхідно буде пройти.

Важливо! До Переліку № 280 у 2014 році вносилися зміни. Ознайомтеся з ними. Може, вони торкнулися саме вас.

Позачерговий обов’язковий медичний огляд може проводитися:

— за бажанням працівника, коли його здоров’я погіршало (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник має вжити відповідних заходів з попередження поширення захворювання);

— у разі виявлення у працівника інфекційних захворювань і бактеріоносійства;

— на вимогу головного санітарного лікаря, якщо епідемічна ситуація погіршала.

Важливо! Роботодавець повинен організувати своєчасне проходження працівниками профілактичних медоглядів. Такий обов’язок на нього поклав законодавець (див. ст. 26 Закону № 4004). Саме тому далі ми з вами поговоримо про те, як саме йому організувати такі медогляди.

Порядок проведення медоглядів

Механізм проведення обов’язкових профілактичних медоглядів прописано в Порядку № 559 і Правилах проведення медоглядів.

Де працівники можуть пройти такий медогляд? У закладі охорони здоров’я, що має ліцензію на медичну практику і акредитаційний сертифікат.

Профілактичні медогляди (попередні та періодичні) віднесено до платних послуг

Це зазначено в п. 8 постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються в державних установах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» від 17.09.96 р. № 1138.

Хто оплачує проходження працівниками таких медоглядів? За медогляди працівників небюджетної сфери сплачує їх роботодавець (ст. 26 Закону № 4004 і ст. 21 Закону № 1645). Він, як правило, укладає із закладом охорони здоров’я відповідний договір. Працівники, які підлягають обов’язковим медоглядам, не повинні оплачувати медогляд.

А ось усі витрати, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ, покриваються з бюджету (державного або місцевих). Причому кошти перераховуються безпосередньо на рахунки лікувально-профілактичних закладів, які проводять медичні огляди (див. лист МОЗ від 03.09.2013 р. № 05.02-09-19/1698/26983).

Для проведення обов’язкового:

періодичного медичного огляду роботодавець складає список працівників, які повинні його пройти. Цей список він узгоджує з відповідним головним державним санітарним лікарем. Копію списку роботодавець передає закладу охорони здоров’я, де проводитиметься огляд;

попереднього медичного огляду роботодавець надсилає закладу охорони здоров’я, де проходить огляд, відповідний лист з проханням провести попередній медогляд конкретного працівника.

Після отримання від роботодавця копії списку (листа) головлікар закладу охорони здоров’я за узгодженням з головним державним санітарним лікарем:

— затверджує план-графік проведення обов’язкового профілактичного медогляду;

— визначає місце проведення обов’язкового медогляду;

— затверджує список лікарів, які проводитимуть обстеження працівників.

Далі роботодавець видає наказ (розпорядження) про проведення обов’язкового профілактичного медогляду. У цьому наказі логічно зазначити строк проведення медогляду, перелік працівників, які зобов’язані його пройти, а також призначити осіб, відповідальних за своєчасну та організовану явку працівників на медогляди та обстеження.

Для проходження профілактичного медогляду роботодавець видає працівнику на руки його особову медичну книжку

Важливо! МОЗ наказом від 21.02.2013 р. № 150 затвердив нову форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особова медична книжка». Отримати особову медичну книжку нового зразка можна при проходженні первинного або періодичного медогляду.

У день проведення медогляду працівник повинен мати при собі:

— документ, що засвідчує особу;

— фотокартку 3 х 4;

— попередню медичну книжку (за наявності).

Традиційно лікарі можуть вимагати результати флюорографії, яку він пройшов протягом року.

На підставі результатів, отриманих під час обстеження, кожен лікар-фахівець робить висновок про можливість допустити працівника до роботи в конкретному виробництві, організації, професії.

Якщо працівник проходить медогляд, роботодавець допускає його до роботи. Якщо ж у працівника виявляють інфекційні та небезпечні захворювання, зазначені в Переліку протипоказань для роботи, то установа охорони здоров’я, що проводила мед­огляд, направляє його на лікування. Інформація про виявленого хворого протягом 24 годин передається установою охорони здоров’я санітарно-епідеміологічній службі (далі — СЕС) відповідної адміністративної території за місцем проживання або за місцем роботи працівника.

Після лікування працівник повинен подати закладу охорони здоров’я, що проводив медогляд, і відповідному територіальному органу СЕС форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110. Якщо протипоказання для заняття відповідним видом діяльності відсутні, заклад охорони здоров’я видає працівнику особову медичну книжку. І тільки після цього роботодавець має право допустити працівника до роботи. Якщо працівник ухиляється від обов’язкового медогляду в установлений строк, роботодавець має право усунути його від роботи.

Після проходження медогляду працівник передає особову медичну книжку роботодавцю. Про те, що таке особова медична книжка та як її зберігати, ви дізнаєтеся прямо зараз.

Особова медична книжка працівника

Особова медична книжка віднесена до бланків суворої звітності і є документом, що засвідчує стан здоров’я працівника. Її бланк працівник придбаває самостійно за рахунок власних коштів.

Де можна купити особову медичну книжку? У закладу охорони здоров’я, що проводитиме профілактичний медогляд.

Заповнює особову медичну книжку посадова особа медичної комісії установи охорони здоров’я.

За загальним правилом особові медичні книжки зберігаються у роботодавця

Тому після проходження попереднього профілактичного медичного огляду працівник передає медкнижку роботодавцю на зберігання. Роботодавець видає її працівнику тільки для проходження чергового профілактичного медогляду або при звільненні під розписку разом з трудовою книжкою. Після медогляду медкнижку знову повертають роботодавцю (п. 10 Порядку № 559).

Як виняток з правила, у разі, коли особа працює за межами основного підприємства (наприклад, у філії, об’єкті дрібнороздрібної торгівлі тощо), особова медкнижка може зберігатися у працівника.

Облік особових медичних книжок співробітників роботодавець веде в журналі реєстрації особових медичних книжок. У ньому роботодавець зазначає номер, серію, дату видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її власника.

Розібравшись з медкнижками, давайте поговоримо про трудові гарантії для працівників, яких направлено на медогляд.

Трудові гарантії для працівників, яких направлено на медогляд

Ви вже знаєте, що обов’язкові профілактичні медогляди проводять відповідно до вимог санітарного, а не трудового законодавства. Виходить, що гарантії, установлені ст. 123 КЗпП для працівників, які проходять трудові медогляди (див. с. 8), на працівників, направлених для проходження профілактичних медоглядів, не поширюються. А санітарне законодавство це питання оминуло!

Чи можна з цього зробити висновок, що працівнику не потрібно оплачувати день проходження профілактичного медогляду? На нашу думку, ні. Ми впевнені, що порядок оплати днів проходження працівником обов’язкового медогляду має бути однаковий, незалежно від того, положеннями якого законодавства — трудового або санітарного — такий обов’язок закріплено. Тобто за час проходження обов’язкового медогляду за таким працівниками повинен зберігатися середній заробіток за місцем роботи. Детальніше див. с. 10.

Податковий і бухгалтерський облік витрат на медогляди

Податок на прибуток. Роботодавці проводять обов’язкові профілактичні медогляди не в межах заходів щодо охорони праці. Тому відносити витрати на їх проведення до складу податкових витрат на підставі п.п. «є» п.п. 138.8.5 ПКУ, на наш погляд, не можна.

Але не варто зневірятися! У ПКУ є п.п. 140.1.1, який хоч і говорить про утримання пунктів медогляду, але все ж таки до нашого випадку цілком підходить. Тому, на нашу думку,

суми витрат, понесених у зв’язку з організацією обов’язкового профілактичного медогляду, підприємство має право включити до витрат за напрямами витрат

Тішить, що податківці також згодні з тим, що такі витрати враховують при обчисленні об’єкта оподаткування, якщо для цієї категорії працівників медичний огляд є обов’язковим згідно із законодавством (див. роз’яснення в підкатегорії 102.07.20 БЗ). Важливо! Витрати на організацію медогляду мають бути підтверджені відповідними первинними документами.

ПДВ. ДФСУ в роз’ясненні в підкатегорії 101.14.01 БЗ зазначила таке: якщо «організація проведення та фінансування медичних оглядів працівників… для роботодавця є обов’язком згідно із законодавством і медичні огляди проводяться установами охорони здоров’я, які мають ліцензію на постачання послуг з охорони здоров’я, то операції з їх проведення звільняються від обкладення ПДВ».

ПДФО. Вище ми зазначали, що за медогляд працівника платить його роботодавець. Чи означає це, що у працівника виникає оподатковуваний дохід, що дорівнює вартості його медогляду? Ні, не означає! Підстава — п.п. 165.1.19 ПКУ, яким законодавець вивів зі складу оподатковуваних доходів суми, витрачені роботодавцем на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом № 1645.

Урахуйте, незважаючи на те, що такі суми не обкладають ПДФО, роботодавець зобов’язаний відобразити їх у частині, що припадає на конкретного працівника, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «143».

ЄСВ. Витрати на проведення профілактичних медоглядів працівників не зазначено в розд. 2 Інструкції № 5 серед виплат, що формують фонд оплати праці підприємства. Тому з них ЄСВ не справляйте.

ВЗ. Військовим збором суму витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівників, на нашу думку, обкладати не потрібно. Адже жодного доходу працівник по суті не отримував.

У бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з організацією проходження працівниками профілактичних медоглядів, відображайте залежно від місця роботи персоналу (рахунки 91 — 94).

Упевнені, що матеріал, наведений у цій статті, допоможе вам не тільки розібратися з організацією профілактичних медоглядів працівників, а й з податковим обліком витрат на їх проведення.

висновки

  • Обов’язковий профілактичний медичний огляд проводиться у зв’язку з вимогами санітарного законодавства.

  • Обов’язковий профілактичний медогляд працівників небюджетної сфери оплачує їх роботодавець.

  • Заклад охорони здоров’я, що проводив медогляд, видає працівнику особову медичну книжку, якщо протипоказання для заняття відповідним видом діяльності відсутні.

  • За місцем роботи за час проходження обов’язкового медогляду за працівником зберігається середній заробіток.

  • Витрати на проведення обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників потрапляють до податкових витрат.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити