Хто, як не я?!..., або Замінюємо хворого працівника

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 97
Працівник відсутній у зв’язку з хворобою. Його роботу виконуватиме інший співробітник, який перебуває у штаті підприємства. Як це документально оформити? Що з оплатою?

З настанням холодів імовірність «підчепити» будь-який підступний вірус як ніколи велика. На жаль, не щадить він навіть незамінних працівників. А це означає, що комусь необхідно буде робити їх роботу.

Як правило, роль «замінників» у такій ситуації дістається штатним працівникам. Збільшення трудового навантаження працівника може бути оформлене як

виконання обов’язку тимчасово відсутнього працівника;

тимчасове замісництво.

У чому «родзинка» кожного способу виконання додаткових обов’язків? Зараз дізнаєтеся. Але раніше звернемо вашу увагу на один істотний момент. Приймаючи рішення збільшити трудове навантаження на працівника, ураховуйте вимоги ст. 31 КЗпП. У ній міститься заборона вимагати від працівника виконання роботи, не застереженої його трудовим договором. Розширити коло обов’язків працівника порівняно з його посадовою (робочою) інструкцією роботодавець має право тільки двома способами:

отримати на цю згоду працівника;

або

використовувати порядок, установлений ч. 3 ст. 32 КЗпП (за наявності підстав з попередженням за два місяці).

Оскільки ми з вами розсудливі люди, то розуміємо, що у випадку з хворим працівником у роботодавця є тільки одна можливість збільшити трудове навантаження працівника-«замінника» — домовитися з ним. Отже, «включайте дипломата» ☺. А з документальним оформленням озвучених вище двох способів виконання працівниками додаткових обов’язків та оплатними питаннями розберемося разом.

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника розуміють виконання працівником разом з основною роботою, передбаченою його трудовим договором, обов’язків іншого, тимчасово відсутнього працівника (ст. 105 КЗпП і п. 2 постанови № 1145). Зверніть увагу на два важливі висновки, що випливають із цього довгого визначення.

По-перше,

виконуючи чужу роботу, працівник не звільняється від основної роботи, передбаченої його трудовим договором

По-друге, додаткові обов’язки він виконує протягом робочого дня (робочої зміни) з дотриманням нормальної тривалості робочого часу, установленої КЗпП.

Від працівника-«замінника» обов’язково отримайте заяву зі згодою виконувати обов’язки свого тимчасово відсутнього колеги. Вона буде підставою для видання відповідного наказу (розпорядження). У наказі (розпорядженні) пропишіть конкретні обсяги додатково виконуваних робіт. З наказом ознайомте працівника під підпис. Адже ми пам’ятаємо, що збільшення трудового навантаження працівника-«замінника» має відбуватися за його згоди.

Що з грошовим питанням? У загальному випадку, працівникам, які виконують обов’язки хворого колеги, здійснюють доплату (див. ст. 105 КЗпП). Розмір такої доплати має бути прописано в колективному договорі, укладеному на підприємстві, з дотриманням норм і гарантій, установлених чинним законодавством, генеральною та галузевими угодами. Так, у додатку 3 до Генеральної угоди на 2010 — 2012 роки* встановлено, що за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника здійснюється доплата в розмірі до 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

* Діє до прийняття нового. Причому, для тих підприємств, які не були представлені уповноваженими представниками з боку власника та з боку профспілки (об’єднання профспілок) при укладенні генерального договору, обов’язковими будуть норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, установлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні. Водночас законодавство не забороняє суб’єктам (підприємствам) різних форм власності застосовувати при укладенні колективного договору норми та положення чинної Генеральної угоди. Аналогічні роз’яснення надало Мінпраці в листі від 17.03.2011 р. № 2774/0/14-11/18 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 92.

Водночас, є окремі категорії працівників, які «пролітають» повз доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Її не встановлюють:

— керівникам бюджетних установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ (у тому числі й головним бухгалтерам), їх заступникам (див. постанову КМУ від 30.08.2002 р. № 1298);

— працівникам, чиєю посадовою (робочою) інструкцією передбачено, що вони мають виконувати обов’язки тимчасово відсутнього іншого працівника на відповідній посаді (див. консультацію фахівців Мінпраці в газеті «Праця і зарплата», 2009, № 39, с. 10).

Запам’ятайте: доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника входить до фонду додаткової заробітної плати згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції № 5. Тому її суму у складі зарплати обкладайте ПДФО, ЄСВ і військовим збором.

Тимчасове замісництво. Виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю, називають тимчасовим замісництвом (абзац перший п. 1 роз’яснення № 30/39). Тимчасове замісництво, як правило, застосовують, якщо необхідно замінити працівника, який обіймає вищу посаду.

Тимчасовий замісник на період заміщення повністю звільняється від виконання обов’язків, передбачених його трудовим договором

Виконання обов’язків за посадою хворого працівника покладайте на тимчасового заступника наказом (розпорядженням) керівника підприємства, з яким ознайомлюйте працівника під підпис. Проте до видання цього наказу не забудьте отримати від працівника заяву зі згодою виконувати службові обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника.

За період виконання обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівнику виплатите доплату. Розмір такої доплати дорівнює різниці між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує (абзац другий п. 1 роз’яснення № 30/39).

Водночас не мають права на таку доплату п. 1 роз’яснення № 30/39:

1) штатні заступники керівника або його помічники (за відсутності посади заступника) в разі, якщо вони тимчасово заміщають такого керівника;

2) головні інженери підприємств, установ або організацій у період тимчасового заміщення керівника.

Проте госпрозрахункові підприємства мають право передбачити можливість такої виплати для перелічених вище осіб у колективному договорі.

Преміюйте тимчасових заступників за умовами та в розмірах, установлених за посадою працівника, що заміщається ними. Нараховуйте премію на посадовий оклад заступника (абзац третій п.п. «б» п. 1 роз’яснення № 30/39).

Доплата і премія за тимчасове замісництво входять до фонду оплати праці відповідно до пп. 2.2.1 і 2.2.2 Інструкції № 5. Отже, їх суми включайте до бази нарахування ПДФО, ЄСВ і військового збору.

На закінчення для наочності узагальнимо в таб­лиці основні характеристики кожного з розглянутих вище способів виконання додаткових обов’язків.

 

Характеристика

Спосіб виконання додаткових обов’язків

виконання обов’язку тимчасово відсутнього працівника

тимчасове замісництво

1

2

3

Суть способу

Працівник разом з основною роботою, обумовленою трудовим договором, виконує обов’язки свого хворого колеги

Працівник виконує службові обов’язки за посадою тимчасово відсутнього колеги зі звільненням від виконання своєї основної роботи

Порядок оформлення

Наказ (розпорядження) керівника підприємства про покладання додаткових функцій з виконання обов’язку тимчасово відсутнього працівника, погоджений з працівником, на якого покладені такі додаткові зобов’язання

Наказ (розпорядження) керівника підприємства про покладання додаткових обов’язків у порядку тимчасового заступництва, погоджений з працівником

Розмір доплати

Конкретний розмір доплати встановлюють відповідно до колективного договору і зазначають у наказі (розпорядженні) керівника

Доплата в розмірі різниці між фактичним окладом працівника-заступника і посадовим окладом працівника, якого він заміщує

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити