Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Помилки в сумі утриманого ПДФО: виправляємо в Податковому розрахунку

КАЛАШНИКОВА ЛІЛІЯ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 55
Друк
Ви неправильно обчислили суму ПДФО чи вашу увагу відвернули під час заповнення Податкового розрахунку і в графах 4а і 4 форми № 1ДФ зазначені не зовсім ті цифри… Не засмучуйтеся, вихід є! Потрібно просто здійснити коригування раніше поданого Податкового розрахунку. Мета цієї статті — показати, як це зробити правильно. Традиційно тут використовуватимемо запитання наших читачів.

Заповнюємо рядок на введення: що у графах 4а і 4?

Помилку в сумі ПДФО знайдено. Потрібно її виправити. І перше запитання, що виникає при заповненні уточнюючої форми № 1ДФ: яку суму ПДФО необхідно відобразити у графі «4» в рядку на введення — податок, який мав бути сплачений якби не була допущена помилка, чи фактично сплачений податок на доходи?

На жаль, Порядок № 49 не дає чіткої відповіді на це запитання. Так, із вимог цього документа випливає, що подібні помилки виправляють шляхом заміни помилкового рядка правильним. Для цього потрібно вилучити помилкову інформацію, зазначивши в графі 9 ознаку «1», і ввести правильну інформацію, вказавши у графі 9 такого рядка ознаку «0». Що слід розуміти під «правильною інформацією», Порядок № 49 умовчує. За роз’ясненнями ми звернулися до податківців. І отримали таку відповідь: «у графах 4 і 4а уточнюючої ф. № 1ДФ потрібно вказати правильну суму податку, тобто ту суму, яка мала бути утримана, якби не було допущено помилку» (див. консультацію в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 61, с. 29).

img 1Здавалося б, тема закрита, питання вичерпане. Але! На початку травня цього року в міндоходівській БЗ* (категорія 103.25) з’явилося роз’яснення, протилежне наведеному вище. Озвучимо його. «У новому рядку … відображаються … у гр. 4а сума правильно нарахованого податку …, у  гр. 4 — сума перерахованого податку (дорівнює сумі, відображеній у гр. 4 рядка на вилучення)…, у гр. 9 — проставляється «0» (ознака рядка на введення).

* Тут і далі — База знань, розміщена на офіційному сайті Міндоходів (http://zir.minrd.gov.ua).

Сума утриманої недоплати, перерахована до бюджету, відображається в податковому розрахунку за звітний період, у якому це перерахування фактично відбулося».

Що ж, податківцям змінювати думку — як з гори котитися. А як же бути нам із вами в такій ситуації? Тут повинен працювати п.п. 4.1.4 ПКУ. У ньому законодавець закріпив презумпцію правомірності рішень платника податків у випадках, коли закон чи інший нормативно-правовий акт, виданий на підставі закону, припускає суперечливе тлумачення своїх норм.

Далі розглянемо практичні ситуації, пов’язані з необхідністю виправлення помилок у формі № 1ДФ. При заповненні уточнюючих розрахунків використовуватимемо роз’яснення із БЗ.

Якщо не утримали ПДФО з допомоги

У січні 2014 року роботодавець надав працівнику (ПН — 2812547565) допомогу на поховання родича такого працівника. Цей родич ніколи не перебував із роботодавцем у трудових відносинах. Сума допомоги — 3000,00 грн. ПДФО із суми допомоги утримано не було. У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2014 року вона була відображена з ознакою доходу «146». Оклад працівника — 1500,00 грн.

Тут роботодавець допустив помилку і навіть не одну! Пояснимо.

Дійсно, у 2014 році можна не обкладати ПДФО кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку, який помер, його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі 3420 грн. (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ цю неоподатковувану допомогу відображають з ознакою доходу «146».

Тобто для неоподаткування такої допомоги необхідно враховувати обмеження не тільки щодо її розміру, а й щодо одержувача допомоги (допомога має бути надана на поховання працівника підприємства або пенсіонера, якщо таке підприємство було для нього останнім місцем роботи).

В описаній вище ситуації зазначено, що допомогу надано працівнику для поховання родича, який ніколи не перебував у трудових відносинах із благодійником. А отже, її сума не підпадає під пільгу, встановлену п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ.

Для працівника надана допомога на поховання родича буде оподатковуваним доходом у вигляді додаткового блага. Цей дохід слід оподаткувати за ставками 15 і 17 %. У формі № 1ДФ його суму відображають з ознакою доходу «126».

Як виправити помилку? Ураховуючи, що допомогу вже виплачено, підприємству необхідно донарахувати й за рахунок своїх коштів сплатити ПДФО. При цьому обов’язково потрібно мати на увазі, що сума виплаченої працівнику матеріальної допомоги (3000,00 грн.) — це «чиста» сума доходу, отримана на руки. Тому сума оподатковуваного доходу становитиме:

3000,00 x 1,176471 = 3529,41(грн.)

Сума ПДФО, яку підприємство має перерахувати до бюджету:

3529,41 x 15 : 100 = 529,41 (грн.).

Крім того, неправильна класифікація виплаченого працівнику доходу призвела до того, що у графі 5 звітного Податкового розрахунку неправильно зазначено код ознаки такого доходу (замість «126» зазначено «146»).

Як бачите, неправильне застосування норм законодавства спричинило не тільки недоплату з податку, а й перекручення даних у вже поданому Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за  1 квартал 2014 року.

Для виправлення такої помилки уточнюючий Податковий розрахунок за 1 квартал 2014 року заповнюємо таким чином:

 

Фрагмент уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2812547565

3000

00

3000

00

0

00

0

00

146

1

2

2812547565

3529

41

3529

41

529

41

0

00

126

0

<…>

 

При заповненні графи 4 уточнюючої форми № 1ДФ керувалися роз’ясненням податківців, наведеним у БЗ (про нього ми говорили вище). Якщо сума заборгованості з ПДФО буде погашена підприємством у 2 кварталі 2014 року, то в Податковому розрахунку за 2 квартал потрібно буде заповнити такий рядок:

 

Фрагмент звітного Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2812547565

0

00

0

00

0

00

529

41

126

<…>

 

Якщо застосували не ту пільгу

Працівник (ПН — 2624546545) має право на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП) у мінімальному розмірі (у 2014 році — 609,00 грн.). Оклад працівника — 1600,00 грн. Проте внаслідок збою в бухгалтерській програмі утримання податку із заробітної плати за період із січня по травень 2014 року здійснювалося із застосуванням ПСП у розмірі, що діяв у 2013 році (573,50 грн.). Помилку виявлено в червні 2014 року.

З місячної суми заробітної плати працівника (1600,00 грн.) слід було утримувати ПДФО в розмірі:

(1600,00 - 1600,00 х 3,6 : 100 - 609,00) х 15 : 100 = 140,01 (грн.)

Фактично податок утримувався в сумі:

(1600,00 - 1600,00 х 3,6 : 100 - 573,50) х 15 : 100 = 145,34 (грн.)

Отже, щомісячно за період із січня по травень 2014 року із заробітної плати працівника надмірно утримували ПДФО в сумі 5,33 грн. (145,34 грн. - - 140,01 грн.).

Що ж, давайте виправлятися ☺.

Місяці, у яких неправильно було обчислено ПДФО, припадають на два звітні квартали (1 і 2 квартали 2014 року). Податковий розрахунок за 1 квартал уже подано. Тож коригування проводитимемо через уточненку. А от коригування сум квітневого і травневого податку потрапить до звітної форми № 1ДФ.

 

Фрагмент уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2624546545

4800

00

4800

00

436

02

436

02

101

01

1

2

2624546545

4800

00

4800

00

420

03

436

02

101

01

0

<…>

 

Фрагмент звітного Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2624546545

4800

00

4800

00

420

03

404

04

101

01

<…>

 

Якщо забули нарахувати дохід

Працівнику забули нарахувати суму індексації в березні та квітні 2014 року. Як виправити помилку в Податковому розрахунку?

Часто трапляється так, що бухгалтер у поточному звітному періоді виявляє помилку, пов’язану з неправильним обчисленням у попередніх місяцях суми нарахованого оподатковуваного доходу. Наприклад, забув нарахувати премію працівнику або нарахував, але не тому, тощо.

Виправлення такої помилки і донарахування доходу за попередній період не спричинюють необхідності вносити коригування в податковому обліку. Отже, і уточнюючий Податковий розрахунок за формою № 1ДФ подавати не потрібно. Чому? Відповідь на це запитання криється в п.п. 1.6.2 Інструкції № 5. Процитуємо його: «Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування». Саме тому донарахований дохід обкладають ПДФО у складі доходу, нарахованого за поточний звітний період у загальному порядку порядку*.

* Звертаємо увагу: при проведенні перерахунку ПДФО для цілей застосування ПСП і ставок ПДФО суми донарахованої індексації необхідно буде розподілити за місяцями, за які вони нараховані.

Припустимо, у травні 2014 року працівнику (ПН — 2245687912) було донараховано суму індексації (63,34 грн.), помилково не нараховану в березні та квітні 2014 року. Цю донараховану суму потрібно буде відобразити в Податковому роз­рахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2014 року.

Наведемо фрагмент заповнення форми № 1ДФ за 2 квартал 2014 року, якщо загальна сума зар­плати з урахуванням індексації за березень і квітень 2014 року, нарахованої в травні, дорівнює 9063,34 грн. (ПДФО — 1310,56 грн.).

 

Фрагмент звітного Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2014 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

1

2245687912

9063

34

9063

34

1310

56

1310

56

101

<…>

 

Якщо нарахували «самоштраф»

Підприємство нарахувало «самоштраф» 3 % і не відобразило його суму в Податковому розрахунку. Як виправити помилку?

Ви все зробили правильно. Коригувати нічого не потрібно.

Дійсно, виправляючи помилки, пов’язані із заниженням задекларованого раніше зобов’язання з ПДФО, доведеться сплатити не тільки суму недоплати, а й пеню, а, можливо, навіть і «самоштраф».

Розмір «самоштрафу» встановлено п. 50.1 ПКУ. У разі самовиправлення через уточнюючий розрахунк він становить 3 % від суми недоплати. Звільняються від сплати цього штрафу платники податків, які:

— до закінчення граничного строку подання Податкового розрахунку подають новий звітний Податковий розрахунок з виправленими показниками;

— самостійно виявили в процесі перерахунку за п. 169.4 ПКУ факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів і подають уточнюючий Податковий розрахунок.

Чи потрібно суму «самоштрафу» відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ? Ні, не потрібно. Річ у тім, що форма цього розрахунку не має граф/полів/рядків, у яких можна було б показати цей штраф. Також не відображаєте в Податковому розрахунку суму штрафних санкцій, які застосовуються до платника податків, який порушив норми застосування ПСП. Підтверджують це і податківці (див. роз’яснення в категорії 103.25 БЗ).

Розібравшись із коригуваннями в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, переходимо до особливостей виправлення помилок у звітності з ЄСВ.

висновки

  • Податківці рекомендують у графі 4а уточнюючого Податкового розрахунку за формою № 1ДФ зазначити суму правильно нарахованого податку на доходи, а у графі 4 — фактично сплачену суму ПДФО.

  • Донарахування доходу за попередній період у поточному не спричинює необхідності вносити коригування до раніше поданих Податкових розрахунків за формою № 1ДФ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць