(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 61
 • № 60
 • № 59
 • № 58
 • № 57
 • № 56
 • № 54
 • № 53
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
12/12
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Липень , 2014/№ 55

Помилки в пенсійних звітах і формі № Д4: види та загальні правила виправлення

http://tinyurl.com/y28yohys
Ніхто не застрахований від помилок. Зрозуміло, що заклопотаний бухгалтер міг помилитися в непростому звіті з ЄСВ. Щоб правильно відкоригувати звіт, потрібно спочатку з’ясувати, до якого виду належить помилка. Із цим ми визначимося насамперед, а потім розберемося із загальними правилами виправлення.

На відміну від Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, помилки в якому виправляються досить просто шляхом уведення/вилучення рядків (див. статті на с. 15), звіт за формою № Д4* настільки «багатогранний», що виправити помилки в ньому можна тільки після того, як їх буде класифіковано.

* Тут і далі — Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, наведений у додатку 4 до Порядку № 454.

Якими можуть бути помилки?

Умовно всі помилки й описки можна розподілити на 2 види. Для наочності наведемо їх у вигляді схеми.

 

 

Види можливих помилок

 

До «несумових» помилок належать помилки:

1) у персональних даних працівників (реквізити таблиць 5, 6, 7), а саме у:

— П. І. Б. застрахованої особи (реквізит «Прізвище ім’я, по батькові ЗО»);

— громадянстві особи (реквізит «Громадянин України»);

— коді страхувальника (реквізит «Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків»);

— номері облікової картки застрахованої особи (реквізит «Номер облікової картки ЗО»);

— коді категорії ЗО (реквізит «Код категорії ЗО»);

— коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж) (реквізит «Код підстави для обліку спецстажу»);

2) що виникли внаслідок ненадання відомостей про застраховану особу, які слід було відобразити в таблиці 5 та/або 7. Наприклад, у таблиці 5 забули вказати відомості про те, що:

— було укладено або розірвано трудовий договір із працівником та/або цивільно-правовий договір із застрахованою особою — непідприємцем;

— було укладено або розірвано трудовий договір із працівником, працевлаштованим на нове робоче місце;

— працівнику надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— працівнику надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Помилки в сумових показниках (реквізити таб­лиць 1, 6) — це:

— неправильне відображення бази справляння ЄСВ (внесків до Пенсійного фонду — до 2011 року), у тому числі неправильне застосування максимальної величини бази справляння ЄСВ (максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду, — до 2011 року);

— застосування неправильного розміру ставок ЄСВ (внесків до Пенсійного фонду — до 2011 року);

— донарахування (зменшення) ЄСВ за попередні звітні періоди внаслідок зміни класу професійного ризику виробництва.

Донарахування доходу в поточному місяці за минулий, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилки, не є помилкою для цілей справляння ЄСВ. Донарахована сума включається до фонду оплати праці того місяця, в якому було проведено донарахування, а зобов’язання зі сплати ЄСВ виникають після нарахування доходу. Отже, коригувати дані, зазначені у звіті з ЄСВ (пенсійному звіті) за минулі звітні періоди, у цій ситуації не потрібно. Донараховані суми відображаєте у формі № Д4 за той місяць, у якому вони були нараховані.

Загальні правила виправлення помилок

Порядок виправлення помилок, допущених при формуванні звітності з ЄСВ, описано в розд. V Порядку № 454. Його розгляд почнемо з найбільш сприятливої для страхувальника ситуації — якщо помилку в уже зданому звіті за формою № Д4 виявлено до закінчення граничного строку його подання*. У цьому випадку ви можете повторно сформувати і подати до ДПІ звіт із правильними показниками до закінчення такого строку. Чинним вважатиметься останній електронний або паперовий звіт, поданий вами (п. 5.1 Порядку № 454).

* Звіт за формою № Д4 необхідно сформувати і подати податківцям протягом 20 календарних днів, наступних за  звітним місяцем.

Якщо помилку у звіті за формою № Д4 ви виявили вже після того, як граничний строк подання такого звіту закінчився, то порядок її виправлення залежатиме від виду помилки.

«Несумова» помилка. Якщо в таблицях 5, 6 або 7 звіту за формою № Д4 за минулий звітний період ви самостійно виявили помилки в персональних даних працівників, то необхідно подати податківцям:

1) перелік таблиць звіту, у реквізиті «Звіт за місяць» якого зазначаєте той місяць, у звіті за який допущено помилку;

2) відповідну таблицю (5, 6 або 7) із типом документа «скасовуюча» з помилковими даними на одну застраховану особу;

3) відповідну таблицю (5, 6 або 7) із типом документа «початкова» з правильними відомостями на одну застраховану особу;

4) пояснювальну записку про причину зміни відомостей (складається в довільній формі).

Зверніть увагу на два важливі моменти.

1. Звіт, сформований для виправлення несумових помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблицю 1 форми № Д4.

2. У таблиці 6 можна коригувати тільки персональні дані працівників, не змінюючи сумові показники.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 і 7 звіту за формою № Д4, подаєте тільки скасовуючий звіт (титульний аркуш та відповідну таблицю з типом документа «скасовуюча»).

У разі якщо в минулих звітних періодах забули внести відомості про фізособу до таблиць 5 і 7, то подаєте додатковий звіт (титульний аркуш та необхідну таблицю з типом документа «додаткова») із даними, яких не вистачає, за попередній період (п. 5.6 Порядку № 454).

Якщо ви подаєте за один і той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» і «додаткова», для кожної формуйте окремий титульний аркуш (тобто подаєте як два окремі звіти).

А як бути, якщо про помилку в персональних даних проінформували податківці? Головне, не засмучуватися! Просто подайте їм протягом 10 робочих днів із дня отримання такої інформації необхідні скасовуючі й початкові звіти (див. вище).

Що стосується «несумовых» помилок, допущених при формуванні пенсійної звітності за періоди до 2011 року, то виправляти їх потрібно згідно з:

Порядком № 7-6, якщо помилки допущено за періоди до 2010 року;

Порядком № 26-1, якщо помилка у звітних періодах 2010 року.

Помилка в сумових показниках. Помилки в базі справляння ЄСВ та/або сумі ЄСВ, допущені в минулих звітних періодах, виправляються в таблицях 1 і 6 звіту за формою № Д4 за поточний звітний період.

Виправити помилку в пенсійній звітності або у звітності з ЄСВ доведеться в будь-якому разі, незалежно від періоду її допущення. Річ у тім, що строк давності для стягнення недоїмки, пені та штрафів щодо пенсійних внесків не застосовується після 01.01.2004 р. (ч. 15 ст. 106 Закону № 1058), а щодо ЄСВ — з моменту запровадження цього внеску (ч. 16 ст. 25 Закону № 2464). Єдиний позитивний момент для страхувальників, на думку ВСУ (див. постанови ВСУ від 04.06.13 р. № 21-170а13 і від 04.02.14 р. № 21-458а13), полягає в тому, що ПФУ не має права накладати штрафи за старі помилки згідно із Законом № 1058, крім випадку зі стягненням заборгованості, що виникла до 01.01.2011 р. Проте навіть у цьому разі адмінштрафу не уникнути.

І на завершення поговоримо про те, куди подавати звіти з виправленнями. Ви знаєте, що з 1 жовтня 2013 року роботодавці подають форму № Д4 не до ПФУ, а до ДПІ. Тому, якщо після цієї дати ви виявляєте помилки в поданих до 1 жовтня звітах, вам потрібно виправити помилки й подати звіт з виправленнями вже податківцям. Форма звіту має бути тією, що діє на момент виправлення помилки. До ПФУ вам нічого подавати не потрібно. Виняток — деякі помилки, які зачіпають дані про працівника і стосуються періодів справляння пенсійного внеску (періоди до 01.01.2011 р.). Що це за помилки? Про них та інші помилки в персональних даних ми з вами поговоримо в наступній статті.

висновки

 • Помилки у звіті за формою № Д4, строк подання якого не закінчився, можна виправити, сформувавши і подавши до ДПІ такий звіт повторно до закінчення граничного строку подання.

 • Порядок виправлення помилок, виявлених після закінчення граничного строку подання форми № Д4, залежить від виду помилки: «несумова» помилка чи помилка у сумових показниках.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
Д4, Виплати працівникам, ЄСВ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
12/12
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті