Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Закриваємо філію: облікові моменти

Солошенко Людмила
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 74
Друк
Сьогодні пропонуємо знову поговорити про ліквідацію філій. Про пов’язані з цим організаційні моменти читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 72, с. 14. Тепер давайте подивимося на ситуацію з облікового боку і звернемо увагу на нюанси обліку.

Із попередньої «організаційної» статті ви дізналися, що за рішенням підприємства при ліквідації філії може проводитися повна інвентаризація її майна та зобов’язань з метою виявлення фактичної наявності матеріальних цінностей, а також визначення розміру дебіторської та кредиторської заборгованості. Після цього може здійснюватися низка заходів, спрямованих на погашення/стягнення боргів та врегулювання питань, пов’язаних із розподілом майна. Детальніше про всю ліквідаційну процедуру, у тому числі про проведення на завершальному етапі розрахунків із кредиторами, а також про стягнення боргів, читайте тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 51, присвячений ліквідації. Зараз розглянемо заключні операції з позицій обліку.

Продаж майна філією та розрахунки з кредиторами

При ліквідації відокремленого підрозділу майно, отримане філією в безоплатне користування або оренду, повертається його власникам. І навпаки, майно, передане філією в стороннє користування, вимагається у третіх осіб. У ліквідаційний період можуть прийматися рішення про розпродаж якогось майна філій (у тому числі з метою погашення боргів, що виникли, і проведення розрахунків із кредиторами). Після цього майно, яке залишилося у філії, що закривається, зазвичай передається головному підприємству (або іншим філіям), якщо, звісно, власниками (уповноваженими органами) не прийнято інше рішення із цього приводу (наприклад, про його повернення засновникам, продаж тощо).

Про ліквідацію філії варто повідомити партнерів та контрагентів. Яким чином це зробити, потрібно вирішити самостійно. Адже жодних законодавчих вимог щодо цього немає. Тому тут можна, наприклад, дотриматися загальної ліквідаційної процедури. Тобто діяти як і при ліквідації підприємства загалом і також публікувати оголошення про закриття філії у пресі — виданні спеціально уповноваженого органу з питань держреєстрації, що містить відомості з ЄДР* (ч. 8 ст. 59 ГКУ). Або ж, скажімо, вчинити інакше: в індивідуальному порядку письмово повідомити про закриття від­окремленого підрозділу кожного з кредиторів.

* Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

За можливості філії, що закривається, звісно, краще розрахуватися зі своїми кредиторами й виконати зобов’язання за укладеними раніше договорами. Інакше після ліквідації філії непогашена заборгованість перейде до головного підприємства, яке відповідатиме за такими зобов’язаннями й погашатиме борги. Адже філія і головне підприємство — єдина юрособа.

В обліку філії операції погашення боргів, розрахунків із кредиторами, реалізації майна відображаються в загальному порядку. Зокрема, реалізація майна відображається в обліку філії як звичайний продаж. Наочніше ситуацію покажемо на прикладі.

Приклад 1. Відокремлений підрозділ підприємства, що закривається (філія — самостійний платник податку на прибуток), реалізував:

— залишки товару — виручка від реалізації становила 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 10000 грн.);

— об’єкт основних засобів — виручка від реалізації — 84000 грн. (у тому числі ПДВ — 14000 грн.).

За рахунок виручених коштів філія погасила борги та розрахувалася з кредиторами на суму 120000 грн.

В обліку операції відобразяться таким чином:

Таблиця 1. Продаж майна (товарів та основних засобів) філією

№ з/п

Зміст господарської операції

Облік у головного підприємства

Сума, грн.

Облік у філії

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продаж товару

1

Реалізовано товар покупцям

60000

361

702

50000

34000
(умовно*)

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

683

641**

10000

702

683

3

Списано собівартість реалізованого товару

34000

902

28

4

Отримано оплату за товар від покупців

60000

311

361

5

Закрито рахунки доходів і витрат

50000

702

791

34000

791

902

* Припустимо, що витрати філії на придбання товару (собівартість товару) становили 34000 грн.
** Нагадаємо, що філії не є самостійними платниками ПДВ. Їм головне підприємство може тільки делегувати право складання податкових накладних і ведення частини Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (детальніше про це читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 74, с. 26).

Продаж основних засобів

6

Підготовлено об’єкт ОЗ до продажу:

— відображено переведення об’єкта до складу необоротних активів, утримуваних для продажу

55000*

286

10

— списано суму нарахованого зносу за об’єктом

30000*

131

10

7

Об’єкт ОЗ передано покупцю

84000

377

712

15000**
(70000
- 55000*)

8

При продажу нараховано зобов’язання з ПДВ

683

641

14000

712

683

9

Списано балансову вартість об’єкта ОЗ, що реалізується

55000

943

286

10

Отримано оплату від покупця

84000

311

377

11

Закрито рахунки доходів і витрат

70000

712

791

55000

791

943

* Припустимо, що первісна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в минулому філією, дорівнює 85000 грн. Сума зносу, нарахованого філією щодо об’єкта за час експлуатації, становила 30000 грн. Отже, залишкова вартість об’єкта дорівнює 55000 грн.
** При продажу ОЗ до податкових доходів потрапляє сума перевищення доходів від продажу (70000 грн.) над балансовою (залишковою, п.п. 14.1.9 ПКУ) вартістю об’єкта, що реалізується (55000 грн.), тобто 15000 грн. (п. 146.13 ПКУ).

ПДВ-розрахунки між головним підприємством і філією

12

Перераховано головному підприємству суму податкових зобов’язань з ПДВ

311

683

24000

683

311

Розрахунки філії з кредиторами

13

Погашено борги філії перед кредиторами

120000

66, 65, 64 631, 685

311

 

Нагадаємо, що детально «філіальні» облікові нюанси розглядалися в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 74.

Передання (повернення) майна філії головному підприємству

Після проведення розрахунків із працівниками, погашення зобов’язань перед бюджетом та кредиторами майно, що залишилося у філії, яка закривається, передається головному підприємству. Адже воно, як і раніше, — власність юрособи. Як варіант таке майно, наприклад, може бути передано й іншим філіям. Усе залежатиме від того, яке рішення власники або уповноважені органи приймуть із цього приводу.

В обліку при таких поверненнях (переданнях) вирішальне значення має те, що філії, повторимо, юридичними особами не є. А здійснюють усі або частину функцій юридичної особи, яка їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення (ч. 3 ст. 95 ЦКУ). Тому майно, яке надходить головному підприємству від філії, що закривається, — не дохід (тобто до складу доходів головного підприємства не включається).

Згодні з цим і податківці (див. «Вісник Міністерства доходів і зборів України», 2014, № 11, с. 8). Вони підкреслюють, що при ліквідації відокремленого підрозділу право власності на закріплені за ним активи не змінюється (воно, як і раніше, належить юрособі). Тобто при переданні об’єктів від філії головному підприємству жодного їх продажу (постачання) не відбувається. Тому

вартість майна, яке надходить від філії, що ліквідується, не включається до доходу головного підприємства

До того ж у тій самій консультації зазначалося, що вартість отриманих від філії основних засобів обліковується головним підприємством у складі відповідної групи ОЗ та амортизується за правилами ст. 144 — 146 ПКУ (звісно, за умови використання таких об’єктів підприємством у господарській діяльності). Причому балансову вартість таких ОЗ для нарахування за ними податкової амортизації головне підприємство визначає в розмірі їх залишкової вартості (!) на момент отримання від філії.

У свою чергу, у податковому обліку сторони, яка передає, — філії — операції передання майна головному підприємству також ніяк не відобразяться.

Ураховуючи, що операції з передання майна від філії до головного підприємства відбуваються в межах однієї юрособи і не вважаються постачанням, вони також не є об’єктом обкладення ПДВ (див. консультацію в підкатегорії 101.02 БЗ, зі строком дії «до 04.01.2013 р.», проте роз’яснення якої зберігають актуальність і сьогодні).

Додамо: усе викладене вище справедливо також для руху від філії до головного підприємства ТМЦ, тобто для операцій передання від філії до головного підприємства запасів, товарів та інших матеріальних цінностей. При отриманні такого майна від філії доходи в головного підприємства також не виникнуть. Не виникне в цьому випадку і податкових наслідків із ПДВ.

А от, наприклад, у разі подальшого продажу головним підприємством таких основних засобів або товарно-матеріальних цінностей такі операції відображатимуться в податковому обліку головного підприємства вже за загальними правилами, встановленими ПКУ (тобто з визнанням доходів і витрат, а також нарахуванням ПДВ-зобов’язань).

До речі, аналогічні роз’яснення податківців можна зустріти й у підкатегорії 102.04 БЗ. Що примітно: у разі подальшого продажу ТМЦ контролери говорять не тільки про доходи, але також допускають і можливість відображення витрат головним підприємством — за правилами, установленими розд. III ПКУ. Така об’єктивна позиція податківців, звісно, радує.

Нагадаємо також, що «внутрішнє» фінансування — рух грошових коштів між головним підприємством і його відокремленими підрозділами — на податковий облік сторін не вплине. Такі операції виводить з-під оподаткування п.п. 135.5.5 ПКУ. Його останнім абзацом передбачено, що ані у філій, ані в головного підприємства рух грошових коштів до зміни доходів або витрат не призводить.

Приклад 2. Відокремлений підрозділ (філія), що ліквідується, передає головному підприємству:

— об’єкт основних засобів (первісна вартість — 140000 грн.; сума нарахованого зносу — 50000 грн., залишкова вартість — 90000 грн.);

— залишки ТМЦ — на суму 80000 грн.;

— фінресурси — у розмірі 45000 грн.

В обліку операції відобразяться таким чином:

Таблиця 2. Передача (повернення) майна від філії до головного підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

У філії

1

Передано головному підприємству основні засоби:

— залишкова вартість

683

10

90000

— сума нарахованого зносу

131

10

50000

2

Передано головному підприємству залишки ТМЦ

683

20, 22, 28

80000

3

Перераховано головному підприємству залишки грошових коштів

683

311

45000

У головного підприємства

1

Отримано від філії основні засоби:

— залишкова вартість

10

683

90000

— сума нарахованого зносу

10

131

50000

2

Нараховано амортизацію за основними засобами, що надійшли (починаючи з наступного місяця)

23, 91,
92, 93

131

1500
(сума умовна)

1500*

* Сума нарахованої амортизації в податковому обліку включається до витрат (за умови використання об’єктів головним підприємством у господарській діяльності). Амортизація, що включається до податкової собівартості (Дт 23, 91), збільшує податкові витрати в періоді реалізації виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг одночасно з визнанням доходів від продажу (п. 138.4 ПКУ).

3

Отримано від філії ТМЦ

20, 22, 28

683

80000

4

Отримано від філії грошові кошти

311

683

45000

 

Майте на увазі: при ліквідації філії працівникам також повинно гарантуватися дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства. Детальніше про трудові нюанси читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 7, с. 26 і 2014, № 51, с. 41.


Як бачимо, загалом процедура ліквідації від­окремлених підрозділів не є чимось незвичайним. Утім, на сьогодні вирішити ліквідаційні проблеми, що виникають у тому числі при закритті філії, успішно допомагають більшість аудиторських компаній і фірм, які надають юридичний супровід.

висновки

  • Передання (повернення) майна філії, що закривається, головному підприємству не впливає на податковий облік. Вартість ТМЦ та ОЗ, які надходять від філії, у головного підприємства не включається до доходу. Такі операції не є об’єктом обкладення ПДВ.

  • За умови використання отриманих від філії ОЗ у господарській діяльності головне підприємство може їх амортизувати в податковому обліку за правилами ст. 144 — 146 ПКУ. З метою нарахування амортизації балансовою вартістю ОЗ вважається їх залишкова вартість на момент отримання від філії.

  • У разі подальшого продажу таких ОЗ і ТМЦ операції відображаються в податковому обліку головного підприємства за загальними правилами, установленими ПКУ (тобто з визнанням доходів та витрат, а також нарахуванням ПДВ-зобов’язань).

Документи статті

  1. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

  2. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  3. ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць