Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Якщо військкомат скаже «треба» — підприємство відповість «слухаюсь»!

Голенко Олександр, шеф-редактор
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 76
Друк
Коли країна перебуває у неоголошеному воєнному стані, багатьох хвилюють питання призову на військову службу. Бухгалтера підприємства — якщо тільки він не військовозобов’язаний сам і не має таких серед членів сім’ї, — ці питання стосуються хіба що в тій частині, у якій на нього керівництво за звичаєм звалює ще й обов’язки відділу кадрів… Цими нюансами військового обліку тут і обмежимося.

Не кажучи всує про героїв-добровольців, яким казуїстика байдужа, визнаємо, що більшість військовозобов’язаних і призовників усе ж не виявляють ентузіазму якнайшвидше змінити «зону комфорту» на зону АТО… Мабуть тому з питань призову військкомати все частіше звертаються не тільки до важковловимого потенційного солдата, а й до його роботодавця. Зі свого боку, підприємство, на якому працює захисник Батьківщини, — нехай навіть і не занадто рідне для нього, — швидше хотіло б уникнути подібного «відволікання» свого працівника від виконання його трудових обов’язків, ніж сприяти цьому. Але існують закони…

У цьому контексті звернемося до двох профільних законів — Закону № 2232 і Закону № 3543 і сфокусуємо вашу увагу саме на «призовних» обов’язках підприємств.

 

«Призовні» обов’язки підприємства згідно із законом

Насамперед зауважимо, що до поля зору військкомату в цьому контексті потрапляють:

— призовники — чоловіки 18-річного віку і старші (граничний вік — 25 років), які не мають військово-облікової спеціальності, тобто ті, які не служили;
— військовозобов’язані — чоловіки та жінки у запасі, граничний вік яких визначено у ст. 28 Закону № 2232

Зауважимо також, що військкомат цікавлять ще і допризовники (які приписуються до військкомату в календарному році, у якому їм виповнюється 17 років) та резервісти. Але про ці категорії громадян тут умовчимо, оскільки перші, як правило, ще не працюють, і з ними військкомат вступає в контакт за місцем проживання або/та навчання, а другі викликаються до військової частини без посередництва підприємства.

Отже, у ч. 1 ст. 33 Закону № 2232 ідеться про військовий облік призовників та військовозобов’язаних окремо. Установлено, що такий облік ведеться насамперед за місцем проживання (цим займаються військкомати), але обов’язок ведення конкретно персонального обліку таких категорій громадян покладено на керівників підприємств, установ, організацій та навчальних закладів.

Подробиці ми ще обговоримо, а поки що просто перерахуємо всі встановлені законами № 2232 і № 3543 «призовні» обов’язки підприємств:

1) забезпечувати виконання військового обов’язку громадянами (ч. 7 ст. 1 Закону № 2232), сприяти військкоматам у мирний час та під час мобілізації (абзац шостий ч. 1 ст. 21 Закону № 3543) — ці приписи виглядають декларативно, але вони розкриваються в інших новелах цих законів та в підзаконних актах;

2) вести персональний облік призовників та військовозобов’язаних (резервістів) (ч. 4 ст. 34 Закону № 2232; абзац тринадцятий ч. 1 ст. 21 Закону № 3543). До речі, згідно з ч. 2 ст. 33 Закону № 2232 контроль за цією роботою покладено на Генштаб ЗСУ!;

3) бронювати працівників на воєнний час — підприємствами, що мають мобілізаційні завдання (абзац тринадцятий ч. 1 ст. 21 Закону № 3543);

4) подавати щороку до військкоматів списки працівників, які підлягають приписці (зрозуміло за наявності таких). Вочевидь, що тут ідеться про юнаків, яким у наступному календарному року виконується 17 повних років (ч. 5 ст. 14 Закону № 2232), — див. про це також п. 7 наступного розділу статті;

5) повідомляти у семиденний строк військкомати про прийняття на роботу та звільнення призовників і військовозобов’язаних (ч. 1 ст. 38 Закону № 2232);

6) забезпечувати своєчасне прибуття працівника до військкомату (на збірний пункт):

за викликом військкомату з питань військового обліку (ч. 1 ст. 38 Закону № 2232);

— для проходження військових зборів (абзац другий ч. 9 ст. 29 Закону № 2232) — до речі, статтю на «партизанську» тему читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 24, с. 36;

— у разі призову на строкову службу (абзац п’ятий ч. 8 ст. 15 Закону № 2232);

у разі призову за мобілізацією в особливий період (абзац сьомий ч. 1 ст. 21 Закону № 3543).

Перш ніж коментувати всі ці обов’язки, звернемося до підзаконної нормативки.

Підзаконні «призовні» обов’язки підприємства

Доступ до тексту Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою КМУ від 09.06.94 р. № 377, обмежено, тому звернемося безпосередньо до Інструкції № 660. Зрозуміло, ми не станемо витрачати час на тупий переказ документа, а тільки акцентуємо вашу увагу на тих його положеннях, які так чи інакше конкретизують перелічені в наших пп. 1 — 6 обов’язки підприємств.

1. Згаданий вище в п. 2 персональний військовий облік на підприємстві ведеться тільки щодо тих військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на військовому обліку у відповідних військкоматах за місцем проживання (п. 1.2 Інструкції № 660).

2. Обов’язок ведення персонального обліку (а отже, і відповідальність за це) прямо покладається на керівника підприємства (у п. 3.1 Інструкції № 660 по суті процитована ч. 4 ст. 34 Закону № 2232). Зрозуміло, що керівник особисто цим займатися не буде, тому слід розпорядчим документом підприємства покласти відповідні обов’язки на конкретного працівника — як правило кадровика (бажано, з доплатою J).

3. По суті під персональним військовим обліком працівника на підприємстві розуміється точне заповнення і своєчасна актуалізація реквізитів (зокрема — розділу ІІ «ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК») особової картки працівника за типовою формою № П-2, затвердженою наказом Держкомстату і Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656 (п. 3.2 Інструкції № 660) — до подробиць заповнення цього розділу ми ще повернемося.

4. Військово-обліковими документами, на підставі яких здійснюються записи у зазначеному розділі особової картки працівника, є (п. 3.5 Інструкції № 660) відповідно для:

— військовозобов’язаних — військовий квиток (далі — ВК), військовий квиток офіцера запасу (далі — ВКОЗ);

— призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці військкомату (далі — ПП).

5. Приймати на роботу військовозобов’язаного або призовника слід тільки за умови, що вони перебувають на військовому обліку у військкоматі, тому при кадровому оформленні треба обов’язково перевірити їх військово-облікові документи (п. 3.4 Інструкції № 660), у яких військкомат робить записи про цев розділі «Відмітки про військовий облік».

6. Що стосується актуалізації відомостей персонального військового обліку, то для внесення до особової картки змін таких відомостей, як сімейний стан, місце проживання, освіта, місце роботи і посада, у п. 3.4 Інструкції № 660 установлено 5-денний строк, причому про ці зміни щомісяця (до 5 числа) слід повідомляти військкомат спеціальним донесенням за формою додатка 1 до Інструкції № 660. У донесенні зазначають: П. І. Б., номер (код) військово-облікової спеціальності, звання, рік і місяць народження, які військово-облікові дані змінилися, реквізити документа, на підставі яких змінилися ці дані, номер і дату видачі ВК (ВКОЗ), назву військкомату, де особа перебуває на військовому обліку, адресу місця проживання, дату і підпис посадової особи.

7. Оскільки згідно з ч. 3 ст. 14 Закону № 2232 приписка призовників проводиться в період із січня по березень, згадані вище в п. 4 списки працівників, які підлягають приписці, слід подавати до військкоматів не пізніше 1 грудня попереднього року (п. 3.4 Інструкції № 660) за формою додатка 2 до Інструкції № 660 «Список юнаків ___ року народження, які підлягають приписці до призовної дільниці» (тут не наводиться, оскільки у вас на підприємстві такі малолітки напевно не працюють).

Нюанси заповнення розділу ІІ особової картки працівника давайте обговоримо окремо.

Як заповнювати «військовий» розділ особової картки?

Для наочності надаємо рекомендації в табличній формі (див. табл. 1). Обмежимося при цьому армійськими званнями не вище молодших офіцерських.

Таблиця 1. Записи в особовій картці військовозобов’язаного, призовника

Реквізит (рядок)

Запис

Підстава

1

2

3

Солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани запасу (п. 3.7 Інструкції № 660)

Група обліку

«НПО» (Наземно-повітряна оборона), «ВМС» (Військово-Морські Сили), «МВС» (Міністерство внутрішніх справ), «СБУ» (Служба безпеки України)

п. 22 ВК

Категорія обліку

1 чи 2

п. 21 ВК

Склад

Рядовий склад Сержантський і старшинський склад

п. 23 ВК

Військове звання

Солдат (застаріле — рядовий) Старший солдат Молодший сержант Сержант Старший сержант Старшина Прапорщик Старший прапорщик

п. 19 ВК

Військово-облікова спеціальність № 

Код (цифрове позначення)

пп. 24, 25 ВК

Придатність до військової служби

Стройовий або ін.

пп. 13 — 15 ВК

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Назва

розд. VI ВК

Перебування на спеціальному обліку

Олівцем зазначаються відомості документа про відстрочення, бронювання (за наявності)

Документ, яким надано відстрочення, бронювання

Офіцерський склад запасу (п. 3.8 Інструкції № 660)

Група обліку

Не заповнюється

Категорія обліку

1 чи 2

п. 7 ВКОЗ

Склад

Командний Інженерний Технічний Юридичний Медичний Ветеринарний

п. 6 ВКОЗ

Військове звання

Молодший лейтенант Лейтенант Старший лейтенант Капітан

п. 4 ВКОЗ

Військово-облікова спеціальність № 

6-значне цифрове позначення

п. 5 ВКОЗ

Придатність до військової служби

Не заповнюється

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Назва

п. 18 ВКОЗ

Перебування на спеціальному обліку

Олівцем зазначаються відомості документа про відстрочення, бронювання (за наявності)

Документ, яким надано відстрочення, бронювання

Призовники (п. 3.9 Інструкції № 660)

Група обліку

Призовник

Категорія обліку

Не заповнюється

Склад

Військове звання

Військово-облікова спеціальність № 

Придатність до військової служби

Назва райвійськкомату за місцем проживання

Назва військкомату, до призовної дільниці якого приписаний

ПП

Перебування на спеціальному обліку

Олівцем зазначаються відомості документа про відстрочення (за наявності)

Документ, яким надано відстрочення

 

Якщо запасник досяг граничного віку, встановленого ст. 28 Закону № 2232 (нагадаємо, що для чоловіків у званні від солдата і аж до старшого офіцера граничний вік перебування у військовому запасі тепер становить 60 років, вищих офіцерів — 65 років, а для жінок — 50 років), то після проведення звірки з військкоматом військово-облікові дані такого працівника викреслюються і робиться відмітка «Виключений з військового обліку за віком» (п. 3.10 Інструкції № 660). Прощавай, зброя!..

Не приховаємо: пп. 3.13, 3.14 і 3.15 Інструкції № 660 містять вказівку ще і створювати три окремі списки — відповідно до розділів нашої таблиці (див. вище), у яких були б зведені всі військово-облікові дані відповідних працівників, але це вже перебір і відверта солдафонщина!..

Чим ризикує підприємство і його керівник?

Звісно, ми маємо справу із сумлінними бухгалтерами, яких реально хвилює тільки одне питання: «А що за це буде?» J. Формально ч. 1 ст. 42 Закону № 2232 за порушення порядку військового обліку загрожує керівникам та посадовим особам підприємств «відповідальністю відповідно до закону». З цією нормою перегукується ч. 1 ст. 26 Закону № 3543… Насправді, мова може йти ось про які покарання (див. табл. 2 на с. 29).

Таблиця 2. Адміністративна відповідальність посадових осіб підприємства за порушення порядку військового обліку

Порушення

Розмір санкції

Норма КпАП

Неподання до військкоматів списку допризовників, які підлягають приписці (див. п. 7 вище)

Від 17 до 51 грн. (і від 51 до 119 грн. — за повторне правопорушення протягом року)

ст. 2112

Прийняття на роботу військовозобов’язаного (призовника), який не перебуває на військовому обліку у військкоматі (див. п. 5 вище)

ст. 2113

Незабезпечення вимоги військкомату про інформування військовозобов’язаного (призовника) про виклик до військкомату або перешкоджання своєчасній явці

ст. 2114

 

Присвятимо декілька слів і відповідальності ваших працівників (див. табл. 3).

Таблиця 3. Відповідальність військовозобов’язаних і призовників

Порушення

Розмір санкції

Норма

Неявка за викликом до військкомату або неповідомлення про зміну облікових даних

Від 85 до 119 грн. (і від 170 до 255 грн. — за повторне правопорушення протягом року, якщо особа вже була покарана за таке ж перше порушення або за ч. 1 ст. 211 КпАП)

ст. 210 КпАП

Зіпсуття чи втрата ВК (ВКОЗ)

Від 17 до 51 грн. (і від 51 до 119 грн. — за повторне правопорушення протягом року, якщо особа вже була покарана за таке ж перше порушення або за ч. 1 ст. 210 КпАП)

ст. 211 КпАП

Неявка допризовника для приписки

До 17 грн.

ст. 2111 КпАП

Ухилення від призову на строкову військову службу

Обмеження волі на строк до 3 років

ст. 335 КК

Ухилення від призову за мобілізацією

Обмеження волі на строк від 2 до 5 років

ст. 336 КК

Ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження військкомату

Штраф до 850 грн. або виправні роботи на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців

ч. 1 ст. 337 КК

Ухилення військовозобов’язаного від проходження зборів

Штраф до 1190 грн. або арешт на строк до 6 місяців

ч. 2 ст. 337 КК

 

Як роботодавцю забезпечити явку працівника?

Це питання ми залишили на десерт…

Нагадаємо, що Закон № 2232 і Закон № 3543 приписують підприємствам забезпечувати своєчасне прибуття викликаного працівника до військкомату (на збірний пункт). Що означає «забезпечувати»? Адже в цих законах не знайти таких пасажів щодо роботодавців, як, наприклад, у ч. 3 ст. 38 Закону № 2232 стосовно міліції, якій ставиться в обов’язок розшукувати, затримувати і доставляти до військкоматів громадян, які «ухиляються»…

Ми вважаємо, що обов’язок виконано повніс­тю, якщо підприємство своєчасно повідомило відповідного працівника про виклик до військкомату і звільнило його від виконання службових обов’язків на потрібний для цього час (для гарантії такі повідомлення і звільнення від роботи оформляються письмово). У будь-якому разі, про примусову доставку працівника до військкомату силами підприємства йтися не може…

Нагадуємо, що на час виконання мобілізованим працівником (і викликаним до військкомату теж) військових держобов’язків за ним зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Отже, відповідно до робочого графіка підприємства в табелі обліку робочого часу за формою № П-5, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489, йому проставляється відмітка «ІН» (код 22). Утім, про це ви вже знаєте з публікації у «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 28, с. 40.

До речі, у свіжому листі від 21.08.2014 р. № 322/2/7142 Міноборони роз’яснило, що строк перебування військовозобов’язаного громадянина на військовій службі, крім запису у ВК (ВКОЗ), може підтверджуватися також довідкою, яка видається військкоматом або військовою частиною (для резервістів — також випискою з наказу про зарахування до частини). Довідкою військкомату підтверджується також час перебування у військкоматі за його викликом (чи, наприклад, для проходження медкомісії).

І останнє. Посадовим особам підприємств сьогодні не слід забувати про існування ст. 2101 КпАП з вельми «гумовою» диспозицією — «порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», — і доволі «відчутною» для винних посадових осіб санкцією — від 510 до 1700 грн. (від 1700 до 5100 грн. за повторне правопорушення)! Згідно зі ст. 235 КпАП розглядають відповідні справи і накладають адмінстягнення воєнкоми.

Армія вимагає уваги до себе!

висновки

  • Підприємство зобов’язане вести персональний військовий облік призовників і військовозобов’язаних (резервістів).

  • Обов’язок ведення військового обліку працівників (а отже, і відповідальність за це) прямо покладається на керівника підприємства.

  • Приймати на роботу військовозобов’язаного або призовника слід тільки за умови, що він перебуває на військовому обліку у військкоматі за місцем проживання.

  • Підприємство повинне своєчасно повідомити працівника про виклик до військкомату та звільнити його від виконання службових обов’язків на потрібний для цього час.

Документи статті

  1. КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

  2. КК — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

  3. Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

  4. Закон № 3543 — Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII

  5. Інструкція № 660 — Інструкція з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затверджена наказом міністра оборони України від 15.12.2010 р. № 660.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць