Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Добровільне страхування ФОП: що це і «з чим його їдять»

Ушакова Лілія, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2014/№ 76
Друк
Більшість наших підприємців сплачуює ЄСВ «за себе» за ставкою 34,7 %. Це, з одного боку, дозволяє в наш нелегкий час мінімізувати витрати, але, з іншого боку, позбавляє ФОП можливості отримати окремі виплати, претендувати на які можуть тільки особи, що беруть участь у тому чи іншому виді соціального страхування. Допомогти розібратися в «плюсах» і «мінусах» добровільного страхування — мета цієї статті.

Про ставки ЄСВ «за себе»

Порядок нарахування та сплати ЄСВ визначено Законом № 2464 та Інструкцією № 455.

За загальним правилом, усі фізичні особи підприємці (далі — ФОП) сплачують ЄСВ не тільки за найманих працівників, а й безпосередньо «за себе» (п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 і п.п. 3 п. 2.1 Інструкції № 455).

Виняток із цього правила — підприємці на єдиному податку, які є пенсіонерами за віком* або інвалідами й отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Ці ФОП звільнені від сплати ЄСВ «за себе». Проте за наявності у них бажання цілком можуть стати платниками ЄСВ на умовах добровільної участі (ч. 4 ст. 4 Закону № 2464).

* Кого вважають такими контролюючі органи і хто є ними насправді, читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 48, с. 42; № 50, с. 3.

Розмір «обов’язкової» ставки ЄСВ для підприємців дорівнює 34,7 % бази нарахування. Що передбачає ця ставка? У разі її застосування ФОП є застрахованим у системі:

1) загальнообов’язкового пенсійного страхування;

2) соціального страхування на випадок безробіття.

Хочете більшого? Будь ласка! Законом № 2464 і Інструкцією № 455 для ФОП** встановлена можливість добровільно брати участь у:

— соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності;

— соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві.

** Зауважимо: крім ФОП, добровільно брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування можуть самозайняті особи, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, громадяни України, які працюють за межами України, особи, що досягли 16-річного віку, які не належать до платників ЄСВ, перелічених у пп. 2 — 14 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464.

Зрозуміло, що розширення видів страхування позначиться на розмірі ставки ЄСВ. Як саме? Для наочності цю інформацію ми навели в таблиці.

Табл. Розміри ставок ЄСВ залежно від видів страхування, у яких бере участь підприємець

Ставка ЄСВ*

Види страхування, які передбачає ЄСВ

1

2

«Обов’язкове» страхування

34,7 %

Пенсійне страхування

Страхування на випадок безробіття

«Обов’язкове» страхування + добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

36,6 %

Пенсійне страхування

Страхування на випадок безробіття

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

«Обов’язкове» страхування + добровільне страхування від нещасного випадку на виробництві

36,21 %

Пенсійне страхування

Страхування на випадок безробіття

Страхування від нещасного випадку на виробництві

«Усе включено!»

38,11 %

Пенсійне страхування

Страхування на випадок безробіття

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Страхування від нещасного випадку на виробництві

* Пропорції розподілу ЄСВ за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування затверджує Кабінет Міністрів України. На момент підготовки статті вони не затверджені .

 

Чим привабливо для підприємця розширення видів страхування? Читаємо далі ☺.

«Плюси» більших ставок ЄСВ

Добровільне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності зі сплатою ЄСВ за вищою ставкою (36,6 % або 38,11 %) дає підприємцю право на отримання від ФТВП*:

допомоги по тимчасовій непрацездатності, не пов’язаній із нещасним випадком;

допомоги по вагітності та пологах;

— допомоги на поховання;

— соціальних послуг (фінансування путівок на санаторно-курортне лікування ФОП і членів його сім’ї, до дитячих оздоровчих закладів, отримання дитячих новорічних подарунків), передбачених Законом № 2240.

* Тут і далі — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Добровільно застрахувавшись від нещасного випадку на виробництві (ставка ЄСВ 36,21 % або 38,11 %), ФОП зможе розраховувати на отримання від ФНВ**:

— допомоги по тимчасовій непрацездатності, пов’язаній із нещасним випадком, до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та інших виплат, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

** Тут і далі — Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України.

Як збільшити ставку ЄСВ? Про це поговоримо далі.

Стаємо добровольцями

Вирішивши збільшити розмір ставки ЄСВ, підприємець повинен подати до ДПІ за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою, наведеною в додатку 2 до Інструкції № 455. У ній слід зазначити вид загальнообов’язкового державного соціального страхування, у якому підприємець має намір брати участь.

До заяви ФОП додає копії:

— документа, який підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (довідки про присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера) (за наявності);

— трудової книжки (за наявності);

— документа, що засвідчує особу;

— виписки з ЄДР (свідоцтва про державну реєстрацію ФОП).

ДПІ здійснює перевірку відомостей, наведених підприємцем у заяві, та поданих документів. Якщо претензій немає, то не пізніше 30 календарних днів із дня отримання документів із ФОП укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Форму такого договору наведено в додатку 3 до Інструкції № 455.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Строк, протягом якого ФОП братиме участь у добровільному страхуванні, указують у договорі про добровільну участь. Він не може бути менше одного року

Таким чином, вирішивши добровільно збільшити розмір ставки ЄСВ, підприємець зобов’язаний буде сплачувати внески за обраною ним ставкою як мінімум протягом року. Причому достроково розірвати договір можна виключно у випадках, перелічених у ч. 8 ст. 10 Закону № 2464. Ініціатором розірвання може бути:

1) підприємець:

— за власним бажанням, якщо договір діяв не менше одного року;

— у разі систематичного порушення ДПІ умов договору;

2) орган доходів і зборів у разі:

— виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом № 2464 вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

— систематичного порушення ФОП умов договору;

— смерті ФОП;

3) обидві сторони договору за домовленістю, якщо договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

Сплачуємо ЄСВ за обраною ставкою

Вище ми з вами з’ясували, що договір про добровільну участь набирає чинності із дня його підписання. Саме з цієї дати ФОП і сплачуватиме ЄСВ за підвищеною ставкою в сумі та в строки, установлені в договорі про добровільну участь.

Підприємці-добровольці на єдиному податку визначають базу оподаткування самостійно, але не нижче мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний місяць (у 2014 році — 1218 грн.) і не вище максимальної бази нарахування ЄСВ (у 2014 році — 20706 грн.).

ФОП на загальній системі застосовують ставки ЄСВ до суми чистого доходу за місяць. Причому, якщо в якомусь місяці сума чистого доходу менше мінімальної заробітної плати, ЄСВ за такий місяць сплачують у розмірі, що дорівнює мінімальному страховому внеску.

Сума ЄСВ дорівнює добутку бази оподаткування та обраної підприємцем ставки. При цьому вона не може бути:

менше мінімального страхового внеску. Його величина дорівнює добутку мінімальної заробітної плати, установленої законом на відповідний місяць, та обраної ставки ЄСВ (у 2014 році для ставки 36,6 % — 445,79 грн., для ставки 36,21 % — 441,04 грн., для ставки 38,11 % — 464,18 грн.);

більше максимального розміру єдиного внеску. Визначається шляхом множення суми прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, на обрану ставку ЄСВ і на 17 (у 2014 році для ставки 36,6 % — 7578,40 грн., для ставки 36,21 % — 7497,64 грн., для ставки 38,11 % — 7891,06 грн.).

Зі ставками визначилися, договір уклали. Як же в разі настання страхового випадку ФОП отримати допомогу із соцфондів? Про це ми з вами поговоримо в одному з найближчих номерів нашого видання. І почнемо з допомоги по тимчасовій непрацездатності…

висновки

  • Підприємець має право добровільно брати участь у соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та/або соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві.

  • Розширення видів страхування спричинює збільшення ставки ЄСВ. Плюс — у праві на допомогу з ФТВП та ФНВ.

  • Щоб розширити перелік видів соціального страхування, ФОП повинен укласти у ДПІ договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Документи статті

  1. Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01. 2001 р. № 2240-III.

  2. Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

  3. Інструкція № 455 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць