Готівка в особливий період: знов не чекали?

В обраному У обране
Друк
Голенко Олександр, шеф-редактор
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2015/№ 28
«А поутру они проснулись...»*
Неодноразово вже було написано, що «військова» нормативка створювалася у твердій упевненості, що вона ніколи не знадобиться в реальному житті. Знадобилася… Відомі проблеми торкнулися й банківських установ. Ось тут у НБУ, мабуть, і похопилися — «Ба! Непогано б нам оновити відповідну нормативку»… Виявилось, що при цьому на білий світ вилізло таке потенційне «лихо», що сидіти «тихо» просто неможливо…

* Назва незакінченої повісті В. Шукшина.

Мова піде про нову редакцію Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затверджену постановою Правління НБУ від 03.03.2015 р. № 157 (далі — Положення № 46**), що набула чинності 06.03.2015 р.

** У початковій редакції документ було затверджено постановою Правління НБУ від 12.02.2004 р. № 46.

«Секрет ПолішинелІ» чи «забуті» норми?

Скажемо одразу: найбільш кричуща норма Положення № 46 — це — увага! —

заборона на готівкові розрахунки підприємств (підприємців) між собою в особливий період

Виняток у капосному п. 9 розд. V Положення № 46 зроблено тільки для платежів до бюджету та цільових фондів, які цим господарюючим суб’єктам в особливий період дозволено робити готівкою. Утім, і виплати «населенню» при цьому допускається робити готівкою через касу. Але — увага! — тільки тією готівкою, яку отримано в касі банку (крім закупівель сільгосппродукції — їх дозволено робити з виручки підприємств торгівлі та споживчої кооперації). ☹

Інша бридка норма міститься в п. 1 розд. V Положення № 46: НБУ дозволив собі в особливий період «вводити обмеження на зняття готівки підприємствами, організаціями, фізичними особами — підприємцями та населенням з поточних і вкладних рахунків»! ☹

І ще одна примітна новація в п. 2 розд. V Положення № 46: в умовах особливого періоду обслуговуючі банки ініціюють узгодження з ними розрахунків ліміту каси підприємствами-клієнтами! До обговорення цього питання ми ще повернемося дещо пізніше.

А тепер головне запитання теперішнього моменту: чому цей документ нас лякає?

Відповідь може налякати й вас… ☹

Дивіться. Як нова, так і попередня редакція Положення № 46 містять обидві ці одіозні норми! При цьому як у загальних положеннях документа (розд. I), так і конкретно в назві адресованого підприємствам і підприємцям розд. V Положення № 46, дикі норми якого ми озвучили вище, чорним по білому написано, що вони застосовуються в так званий «особливий період»!

Що тут поганого? — А те, що формально особливий період уже настав, причому дуже давно — 18 бе­резня 2014 року!*** Чому так?

*** Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 28, с. 40.

Тому що визначення поняття «особливий період» надане в абзаці одинадцятому ст. 1 Закону України «Про оборону України» від 06.12.91 р. № 1932-XII (далі — Закон № 1932). Тут ми процитуємо найважливіший його фрагмент:

особливий період — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) <…> чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації…

Змушені нагадати, що перша часткова мобілізація була оголошена Указом Президента України від 17.03.2014 р. № 303/2014 саме 18.03.2014 р. А сьогодні діє аналогічний Указ Президента України від 14.01.2015 р. № 15/2015. Інакше кажучи: особливий період триває вже довше року!.. ☹

І що накажете робити бухгалтеру? Записатися в добровольці та піти до армії?… ☹

НБУ не впертий, НБУ послідовний J

Давайте розберемося спокійно, що саме розуміє НБУ під особливим періодом. Інакше кажучи, розберемося, що має місце — робоча ситуація чи чергова «підстава», що загрожує посадовим особам підприємств (підприємцям) чималими адмінсанкціями згідно зі ст. 16315 КпАП* за порушення невідомої «заборони»?.. ☹

* Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Відштовхнутися пропонуємо від п. 20 ст. 7 Закону України «Про національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV (у цій статті за НБУ закріплено певні функції), згідно з яким НБУ:

визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку

Бачите? Ця норма дещо суперечить установленому законами визначенню поняття «особливий період», згідно з яким період воєнного стану є лише частиною особливого періоду! Чому ми пишемо «законами» — тобто у множині? Та тому, що схоже визначення поняття «особливий період» міститься ще і в абзаці п’ятому ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII (далі Закон № 3543)!

І ось на що ми у зв’язку з цим звертаємо особливу увагу: якщо в попередній редакції Положення № 46 — а саме в п. 1 цього документа — у переліку актів законодавства, відповідно до вимог яких його було розроблено, разом з Конституцією України і «енбеушним» Законом № 679 були два «військові» — Закон № 1932 і Закон № 1647**, а також «мобілізаційний» — Закон № 3543, то в нинішній редакції — увага! — Закон № 3543 відсутній! ☺ Імовірно, це свідчить про те, що НБУ для обговорюваної ситуації асоціює особливий період тільки з періодом воєнного стану?

** Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 р. № 1647-III.

Є й інший аргумент, яким міг керуватися НБУ. Дивіться: згідно з ч. 3 ст. 4 Закону № 3543 часткова мобілізація (а саме такий вид мобілізації оголошено) може проводитися в окремих місцевостях держави, а також — увага! — стосуватися «певної частини національної економіки». Але, як відомо, у жодному із зазначених мобілізаційних Указів Президента про мобілізаційні заходи банківської системи не сказано жодної букви! Це напевно дає НБУ підстави вважати, що для банківської системи особливим періодом поки що й не пахне! ☺

До того ж, ретельний аналіз Положення № 46 дає як мінімум два серйозні аргументи на підтвердження думки, що НБУ не вважає для себе особливий період таким, що почався. Увага!

1. Згідно з п. 7 розд. I Положення № 46 «з дати введення особливого періоду» структурам НБУ приписано припинити реалізацію пам’ятних та інвестиційних монет. Але такі монети вільно пропонуються до продажу і сьогодні (це можна легко перевірити на сайті НБУ). З чого ми робимо висновок, що НБУ не вважає особливий період запровадженим!

2. На підставі п. 2 розд. V Положення № 46 «в умовах особливого періоду» обслуговуючим банкам приписано ініціювати узгодження з підприємствами-клієнтами розрахунків ліміту каси (як відомо, сьогодні згідно з вимогами Положення № 637* цей розрахунок підприємство робить самостійно, а з обслуговуючим банком узгоджує в договорі виключно графік здавання йому готівки). З того факту, що банки нічого такого не ініціюють, ми робимо висновок: НБУ не вважає, що умови особливого періоду настали!

* Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Є ще декілька аргументів на користь того, що НБУ не хотів поганого… ☺

По-перше, на це вказує той факт, що в частині, яка не стосується клієнтів, а регламентує внутрішньобанківську «кухню», змін і доповнень дуже багато, проте розд. V Положення № 46, що якраз і лякає нас, зазнав вельми скромних правок.

По-друге, адекватність цих правок у сенсі їх відповідності актуальним нормам Положення № 637 тільки підтверджує, що НБУ не хотів нікому «підкласти свиню»…☹

По-третє, у листі НБУ від 01.08.2014 р. № 11-117/41539 (який, судячи з його дати, припадає вже саме на розпал «особливого періоду» — як його розуміє законодавство) сам Нацбанк оперує лімітом готівкових розрахунків, установленим постановою Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210 (далі — постанова № 210), тобто — увага! — фактично визнає готівкові розрахунки між підприємствами в такий час дозволеними! Зрозуміло, якщо вони не перевищують відповідне обмеження.

По-четверте, у той же самий час аналогічним чином у листі ДФСУ від 21.07.2014 р. № 25/6/99-99-22-06-03-15/415 зазначене обмеження, установлене постановою № 210, теж визнається чинним! Ну не могли ж насправді шанований НБУ і не менш шановна ДФСУ нас обманювати?! ☺

Декілька слів насамкінець. У найостаннішому — п. 10 розд. V Положення № 46 — йдеться про те, що уповноважені банки мають сприяти органам, які контролюють порядок ведення операцій з готівкою. Дуже хочеться, щоб сам НБУ терміново їм посприяв, тобто написав би чорним по білому: у банківській системі особливий період ще не настав, а якщо й настане — НБУ про це негайно повідомить всіх причетних!

Гроші, може, й люблять тишу, а бухгалтери люб­лять гласність! ☺

висновки

  • З оголошенням у банківській системі особливого періоду готівкові розрахунки між господарюючими суб’єктами будуть, здебільшого, заборонені.

  • Крім того, можуть вводитися обмеження на видачу готівки банками, а також обслуговуючі банки ініціюють узгодження з ними розрахунків ліміту каси підприємств.

  • Судячи з усього, НБУ не вважає дату оголошення особливого періоду такою, що настала. Бажано, щоб він заявив про це офіційно.
Теги готівка
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити