Міні-шпаргалка із заповнення ПН з особливими постачаннями

В обраному У обране
Друк
Яновська Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2015/№ 28
На сьогодні платники ПДВ мають вдосконалений за багато років порядок заповнення податкової накладної. Однак незважаючи на численні доопрацювання цього документа, не зміг він охопити ну всі-всі-всі ситуації, і тема податкової накладної, як і раніше, — мегахіт на всіх бухгалтерських форумах, вебінарах, семінарах. Це підтверджують і дзвінки передплатників на «гарячу лінію». Ми відгукнулися на прохання наших читачів і зібрали в компактному вигляді розкидані по Порядку № 957 норми заповнення важливих полів тих типів ПН, за якими часто виникають запитання. Звичайно, додали в таблицю інформацію з БЗ.

Вид постачання

Тип причини

Наймену-
вання

Подат-
ковий номер (ІПН)

Місцезнаход-
ження (адреса)

Телефон

Вид ЦПД

Форма розрахун-
ків

продавця

покупця

продавця

покупця

продавця

покупця

продавця

покупця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поста-
чання неплатнику

02

найменування продавця

«Неплатник»

ІПН продавця

100000000000

адреса продавця

не заповнюють

телефон продавця

не заповнюють

згідно з договором

Поста-
чання праців-
никам
у рахунок оплати праці

03

найме-
нування продавця

400000000000

адреса продавця

телефон продавця

не заповню-
ється (БЗ 101.19)

Постачання на експорт

07

найме-
нування продавця

найме-
нування нерезидента

300000000000

адреса продавця

країна нерезидента

телефон продавця

не заповнюють

згідно з договором

Підсумкова ПН

11

найме-
нування продавця

«Неплатник»

100000000000

адреса продавця

не заповнюють

телефон продавця

не заповнюють

«договір купівлі-продажу»

«готівка»

Умовні постачання:

— у межах балансу для невироб-
ничого викори-
стання*

04

найме-
нування продавця

ІПН продавця

400000000000

адреса продавця

телефон продавця

не заповню-
ється (БЗ 101.19)

— ліквідація ОЗ

05

— переве-
дення вироб-
ничих ОЗ до складу невироб-
ничих*

06

— використання в пільгованих/-
необ’єктних операціях*

08/09

— при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ*

10

— використання ОЗ, товарів/послуг у негоспдіяльності*

13

* Стосується товарів/послуг/ОЗ, за якими при придбанні було відображено податковий кредит.

Перевищення мінімальної бази над договірною ціною при постачанні:

— товарів/послуг (мінбаза = ціні придбання)

15

найменування продавця

ІПН продавця

адреса продавця

телефон продавця

не заповнюється (БЗ 101.19)

— ОЗ (мінбаза = балансовій вартості)

16

— ГП (мінбаза = собівартості)

17

Контрольовані операції:

перевищення звичайної ціни над фактичною

01

найменування продавця

ІПН продавця

адреса продавця

телефон продавця

не заповнюється (БЗ 101.19)

безоплатна передача (за ПН зі звичайною ціною)

12

Отримання послуг від нерезидента:

— для госпдіяльності

14

найменування нерезидента

найменування покупця

500000000000

ІПН покупця

країна нерезидента

адреса покупця

не заповнюють

телефон покупця

згідно з договором

— для негоспдіяльності та послуг з місцем постачання за межами України

200000000000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ОЗ  основні засоби; ГП  готова продукція; Мінбаза — мінімальна база для обкладення ПДВ за  ст. 188.1 ПКУ; ЦПД — цивільно-правовий договір; ПН  податкова накладна; ПКУ  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; Порядок № 957 Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 22.09.2014 р. № 957; БЗ  «База знань» — інформаційно-довідковий ресурс на сайті ДФС України

ПРИМІТКИ:

1. Нормативна база. Усе зазначене вище в таблиці регулюється пп. 9, 12, 20 Порядку № 957 або систематизовано за численними консультаціями з БЗ у підкатегорії 101.19

2. Вид ЦПД. Особливості заповнення за консультаціями з БЗ 101.19: а) якщо договір усний і є рахунок-фактура, то у графі «Вид цивільно-правового договору» ПН робиться відповідний запис і зазначаються документ, на підставі якого здійснено операцію, його дата та номер. Наприклад: «Усний договір купівлі-продажу, рахунок-фактура від _ № _ »; б) якщо в договору в письмовій формі немає номера, то поле «№» рядка «Вид цивільно-правового договору» не заповнюють; в) якщо постачання здійснюється за додатковою угодою, то в рядку «Вид цивільно-правового договору» слід зазначити, наприклад, «додаткова угода від ____ № ____ до договору купівлі-продажу» та у графах «від» і «№» зазначити дату та номер основного договору.

3. Форма розрахунків. При безоплатних постачаннях/внеску до статутного фонду в рядку «Форма проведених розрахунків» робиться запис «без оплати» (БЗ 101.19).

4. При заповненні номенклатури, найменування/країни нерезидента за консультаціями з БЗ 101.19 застосовується державна (українська) мова, але: а) якщо неможливо перекласти з іноземної мови торгову марку або найменування товару, то у графі 3 ПН допускається зазначати назву торгової марки і у вигляді абревіатури номенклатуру товару без її перекладу державною мовою; б) якщо при отриманні послуг від нерезидента в договорі з нерезидентом здійснено переклад державною мовою відомостей про нерезидента (зокрема його назви і місцезнаходження), то такі реквізити в ПН так само зазначаються державною мовою. Інакше дані про нерезидента (найменування, адреса) у ПН можуть бути заповнені без перекладу українською мовою.

5. Підсумкова ПН  заповнення номенклатури. Податківці у своїй консультації (БЗ 101.19) пропонують у підсумковій ПН відображати імпортні/підакцизні товари в розрізі груп згідно з кодом УКТ ЗЕД відповідної групи товарів, з відображенням самого коду у графі 4. З цього випливає, що податківці не проти відображення в підсумковій ПН вітчизняних товарів загальною сумою, без розшифровки номенклатури поіменно, а це означає, що можна використовувати їх старі рекомендації (до 01.01.2015 р.) і у графі 3 писати «Товари в асортименті».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити