Відпустки. 3. Навчальна відпустка

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Клиженко Яна, Ушакова Лілія, податкові експерти Савченко Олена, Хмелевська Оксана, Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2015/№ 33
«Вік живи — вік учись» — повчає народна мудрість. Тому нікого не здивуєш трудівником, який паралельно з роботою навчається в навчальному закладі. При цьому ст. 202 КЗпП вимагає, щоб роботодавці створювали таким працівникам усі необхідні умови для поєднання роботи і навчання, у тому числі надавали оплачувані додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (далі — навчальна відпустка).

Випадки надання працівнику навчальної відпустки представимо на схемі (див. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Види та випадки надання навчальних відпусток

Крім оплати навчальної відпустки, роботодавець повинен оплачувати працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу та  назад ( ст. 219 КЗпП).

Такий обов’язок покладається на них один раз на рік при поїздці працівника на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів. Розмір оплати — 50 % вартості проїзду. У такому самому розмірі здійснюють оплату проїзду для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

3.1. Тривалість навчальних відпусток

Для кожного виду відпустки встановлено свою тривалість. Вона визначена трудовим законодавством і залежить від багатьох чинників.

Почнемо з відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП і ст. 13 Закону про відпустки) (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах

№ з/п

Категорія працівників

Тривалість навчальної відпустки

Нормативно-правовий акт

1

Працівники, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах і групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:

випускних іспитів в основній школі

10 календарних днів

П. 1 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

випускних іспитів у старшій школі

23 календарних дні

П. 2 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

Згідно зі ст. 36 Закону № 1060: основна школа — школа другого ступеня, яка забезпечує базову загальну середню освіту (9 класів);  старша школа — школа третього ступеня, яка забезпечує повну загальну середню освіту (11 класів).

перевідних іспитів в основній і старшій школах

Від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних

П. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

Конкретну тривалість навчальної відпустки для складання перевідних іспитів установлюють в колективному або у трудовому договорі. Якщо на період відпустки припадають вихідні дні, то їх при визначенні тривалості відпустки не враховують.

2

Працівники, які складають іспити екстерном:

— за основну школу

21 календарний день

Ч. 2 ст. 13 Закону про відпустки

— за старшу школу

28 календарних днів

 

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах становить 35 календарних днів упродовж навчального року (ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону про відпустки).

Далі — про кількість днів відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Вона залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, курсу, форми навчання, а також від мети навчальної відпустки (ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки). Для вас інформацію про тривалість такої відпустки ми узагальнили в табл. 3.2 на с. 42.

Таблиця 3.2. Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

№ з/п

Підстава надання навчальної відпустки

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

2

Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня та заочна

Незалежно

30 календарних днів

3

Підготовка і захист дипломного проекту

Незалежно

Вечірня та заочна

I і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

Урахуйте: якщо працівники здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти і в підрозділах післядипломної освіти вишів, то тривалість відпустки для них визначають як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вишів (ч. 2 ст. 15 Закону про відпустки).

4

Підготовка та складання вступних іспитів до аспірантури

10 календарних днів на кожен іспит (один раз на рік)

Зверніть увагу! Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів (абзац третій п. 36 Положення № 309). Отже, таким особам цю навчальну відпустку не надають.

5

Успішне виконання індивідуального плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 календарних днів

 

Важливо! Працівникам, які без відриву від виробництва навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, а також працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, навчальна відпустка не надається.

Щоправда, якщо працівника допущено до складання вступних іспитів до вищих навчальних закладів, то він може

взяти відпустку «за свій рахунок» тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу і назад

Таку можливість передбачають ст. 214 КЗпП і п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Крім того, піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або наукової установи та назад, мають право також працівники, які (п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки):

— допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва;

— навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки.

Детально про порядок надання відпусток без збереження заробітної плати див. на с. 70.

Важливо! Працівникам, які успішно навчаються на вечірній та заочній формах навчання у вишах усіх рівнів акредитації, в яких навчальний план має свої особливості, додатково до відпусток у зв’язку з навчанням надають відпустки згідно з Порядком № 634 (див. табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Тривалість навчальної відпустки, що надається згідно з Порядком № 634

№ з/п

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

1

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 календарних днів щороку

10 календарних днів щороку

2

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кіно-, телережисура, кіно-, телеоператорство)

20 календарних днів щороку

10 календарних днів щороку

3

Філологія (мова та література)

Зазначимо, що п. 3 Порядку № 634 установлено право вищих навчальних закладів, де навчальний процес має свої особливості, у разі потреби перерозподіляти додаткові відпустки між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

 

Відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі можуть надаватися незалежно одна від одної. Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно у двох навчальних закладах. У такому разі йому мають бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому вищому навчальному закладі.

І насамкінець скажемо про відпустку у зв’язку з профспілковим навчанням. Її тривалість може становити до 6 календарних днів (ст. 151 Закону про відпустки).

3.2. Право на навчальну відпустку

Право на навчальну відпустку має далеко не кожний працівник, який навчається. Для того щоб працівнику піти у відпустку, мають дотримуватися певні умови. Наведемо їх у табл. 3.4.

Таблиця 3.4. Умови надання додаткових навчальних відпусток

№ з/п

Додаткова оплачувана навчальна відпустка

надається

не надається

1

Якщо навчання проводиться в навчальному закладі

Навчання проводиться в закладі, що не відповідає вимогам, які висуваються законодавством до навчальних закладів

Чіткого визначення поняття «навчальний заклад» у Законі № 1060 немає. Проте з норм цього Закону випливає, що навчальними є заклади, які:

1) включені до Державного реєстру навчальних закладів;

2) мають ліцензію, отриману відповідно до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019;

3) мають право видачі документа про освіту встановленого зразка;

4) діють згідно з національним законодавством про освіту;

5) пройшли акредитацію відповідно до Положення № 978 (для вищих навчальних закладів). Таким чином, тільки у випадку якщо навчальний заклад відповідає наведеним вимогам, працівник, який навчається в ньому, має право претендувати на оплачувану навчальну відпустку. Працівникам, які навчаються в навчальних закладах за кордоном, додаткові оплачувані навчальні відпустки можуть надаватися тільки за умови, що навчання:

 — здійснюється в порядку, установленому законодавством відповідної держави;

 — закінчується видачею диплома, еквівалентного диплому українського вищого навчального закладу, тобто такого, який визнається в Україні.

Таку думку було викладено в листі Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13 (ср. 025069200). Водночас у цьому випадку питання надання додаткових оплачуваних навчальних відпусток можуть бути врегульовані колективним договором підприємства, на якому працює працівник, що навчається.

2

Тільки за основним місцем роботи

Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом

Це випливає з положень ст. 217 КЗпП. Так, на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи. Надання оплачуваних відпусток за місцем роботи за сумісництвом чинним законодавством не передбачено (див. листи Мінпраці від 29.03.2007 р. № 713/19/71-07 і від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). На час оплачуваної навчальної відпустки, що надається працівнику за основним місцем роботи, він може взяти на роботі за сумісництвом відпустку без збереження заробітної плати за підставою, передбаченою в п. 14 ст. 25 Закону про відпустки. Нагадаємо: ця норма зобов’язала роботодавця надати відпустку без збереження заробітної плати працівнику-суміснику на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

3

Тільки працівникам, які успішно навчаються

Працівникам, які мають низьку успішність, а також для ліквідації академзаборгованості

Звертаємо увагу: зазначене обмеження поширюється виключно на випадки навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Успішність працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах, для надання оплачуваної навчальної відпустки не має значення. Згідно з роз’ясненням Мінпраці під успішним слід розуміти навчання студентів, які не мають академзаборгованості за минулий курс і на початок наступної сесії виконали з позитивною оцінкою не менше 75 % контрольних робіт, а решту 25 % контрольних робіт і курсових надали для рецензії (див. лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402). Підтвердженням успішності навчання працівника, у тому числі і відсутності у нього академзаборгованості, є довідка-виклик на сесію, що надається навчальним закладом. Працівники, які мають низьку успішність, замість додаткової оплачуваної навчальної відпустки мають право взяти відпустку без збереження заробітної плати. Відмовити в наданні такої відпустки роботодавець не може, оскільки вже згадана ст. 202 КЗпП вимагає від роботодавців створювати сприятливі умови для суміщення роботи з навчанням.

4

Працівник навчається заочно та/або на вечірній формі навчання, тобто без відриву від виробництва

Працюючим студентам денної форми навчання навчальна відпустка не надається і не оплачується. У такому разі може бути надано відпустку без збереження заробітної плати на підставах, зазначених у пп12 і 13 ст. 25 Закону про відпустки

Ця умова поширюється виключно на навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Також урахуйте, що працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах за дистанційною формою навчання, права на додаткову оплачувану навчальну відпустку не мають (див. консультацію фахівця Мінпраці в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 36, с. 41).

 

При виконанні умов, перелічених у графі 2 табл. 3.4 (див. с. 44), працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від того, безоплатно він навчається в навчальному закладі чи його навчання платне. Також не мають значення джерело фінансування навчання працівника і профіль діяльності роботодавця.

3.3. Навчальна відпустка: оформляємо правильно

Для того щоб скористатися своїм правом на додаткову оплачувану навчальну відпустку, працівник повинен подати роботодавцю такі документи:

1) заяву про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

2) довідку-виклик навчального закладу на сесію — документ, оформлений навчальним закладом, у якому працівник навчається. У довідці-виклику мають бути зазначені:

— найменування навчального закладу;

— найменування підприємства, на якому працює студент;

— рівень акредитації вищого навчального закладу (якщо працівник здобуває вищу освіту);

— прізвище, ім’я та по батькові працівника-студента;

— форма навчання;

— курс, на якому навчається працівник;

— період сесії, установлений навчальним закладом;

— підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки і захисту дипломної роботи).

Зазвичай довідка-виклик містить також інформацію про успішність працівника-студента. Вона є підтвердженням того, що цей працівник-студент навчається успішно.

Наявність зазначених документів є підставою для видання роботодавцем наказу (розпорядження) про надання відпустки у зв’язку з навчанням.

Наведемо зразки заяви та наказу про надання навчальної відпустки.

Пам’ятайте: чинним законодавством не передбачено надання працівником довідки про успішне складання сесії або про відсутність за ним академзаборгованості. Виклик на сесію уже свідчить про її відсутність (див. лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

Також немає механізму утримання виданих відпускних у разі, якщо працівник не здав сесію.

3.4. Особливості надання навчальних відпусток

Ви вже ознайомилися з основними правилами надання відпустки у зв’язку з навчанням. Тепер поговоримо про особливості, які слід знати роботодавцю.

У який період надавати навчальну відпустку. Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням надають протягом навчального року. Причому роботодавець зобов’язаний відправити працівника в таку відпустку саме в той період, що зазначений у довідці-виклику на сесію.

Нагадаємо: відповідно до ст. 202 КЗпП роботодавець зобов’язаний створювати працівникам, які успішно поєднують роботу з навчанням, необхідні умови для такого поєднання. Тому ненадання навчальної відпустки у зв’язку з виробничою необхідністю є неприпустимим (див. лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

Визначаємо тривалість відпустки. Навчальну відпустку надають у календарних днях (див. розділ 3.1 на с. 41). Згідно зі ст. 17 Закону № 1060 планування навчального процесу належить до компетенції навчальних закладів. Їм надано право розподіляти тривалість навчальної відпустки протягом навчального року. Тому в довідці-виклику на сесію вона може бути менше гарантованої законодавством для відповідного року навчання. Саме зазначену в довідці-виклику кількість днів відпустки надають працівнику.

За заявою працівника роботодавець має право скоротити зазначену в довідці-виклику на сесію тривалість навчальної відпустки

Це не буде порушенням трудового законодавства.

Навчальна відпустка призначена для складання заліків, іспитів, захисту диплома тощо. Свого часу фахівці Мінпраці в консультації, розміщеній у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 36, с. 41, звертали увагу працівників, які навчаються без відриву від виробництва, на необхідність виходу на роботу на наступний робочий день після досягнення мети, для якої було надано відпустку (з урахуванням можливості прибуття до місця роботи). При порушенні працівником цього обов’язку до нього можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення.

У разі дострокового виходу працівника з навчальної відпустки оплату його праці здійснюють на загальних підставах. При цьому роботодавцю доведеться утримати з нарахованої після виходу на роботу заробітної плати суму надмірно виданих відпускних.

Чи є можливість продовжити відпустку. Навчальна відпустка не подовжується:

на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки. Річ у тім, що відповідно до ч. 2 ст. 5 і ст. 181 Закону про відпустки святкові та неробочі дні не враховують тільки при визначенні тривалості щорічних відпусток, додаткової відпустки у зв’язку з усиновленням і відпустки працівникам, які мають дітей, або повнолітньої дитини — інваліда з дитинства підгрупи А групи І. Тому в разі надання додаткової навчальної відпустки ця норма Закону про відпустки не працює;

— на кількість днів хвороби працівника, що збіглася з періодом його навчальної відпустки. При цьому не забудьте: оплату листка непрацездатності за період перебування в навчальній відпустці не здійснюють (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

Виняток становить відпустка для складання перевідних іспитів в основній і старшій школах, яку надають без урахування вихідних (п. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки). Тобто така відпустка подовжується на кількість вихідних днів, що припадають на неї.

Оплата навчальних відпусток. Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові та неробочі (див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10).

Середню зарплату для оплати додаткової відпустки у зв’язку з навчанням розраховують відповідно до Порядку № 100 (див. с. 78).

Надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено

Щорічна відпустка працівникам, які навчаються. Ураховуйте правила надання щорічних відпусток працівникам, які поєднують роботу з навчанням.

Так, учням середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах щорічні відпустки за їх бажанням надають з таким розрахунком, щоб їх можна було використати до початку навчання в цих закладах (ч. 16 ст. 10 Закону про відпустки).

Тим, хто навчається без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднують до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою (ч. 15 ст. 10 Закону про відпустки). При цьому право на щорічну відпустку повної тривалості у таких працівників виникає до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (п. 7 ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки).

Пам’ятайте: навчальна відпустка не підлягає поділу на частини, а також перенесенню і продовженню в разі, якщо вона збігається із щорічною відпусткою. У такій ситуації саме щорічну відпустку має бути продовжено або перенесено на інший період за бажанням працівника (п. 4 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки).

3.5. Навчальна відпустка особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років

Між працівницею, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і підприємством зберігаються трудові відносини, які дають працівниці можливість скористатися навчальною відпусткою. З цим погоджуються і фахівці Мінсоцполітики (див. лист Мінпраці від 11.10.2000 р., консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 17-18, с. 13).

Але реалізувати таке право працівниця зможе тільки за основним місцем роботи (див. табл. 3.4 на с. 44). Порядок оформлення навчальної відпустки залежатиме від того, працює жінка в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років чи ні*.

* Нагадаємо: жінка (або інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною до 3 років) може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (ч. 4 ст. 18 Закону про відпустки).

1. Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працює. У цьому випадку для отримання оплачуваної навчальної відпустки слід за основним місцем роботи перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Причому відпрацьовувати певний час перед виходом у навчальну відпустку працівниця не повинна (див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10).

Як оформити паузу у відпустці для догляду за дитиною до 3 років? Для цього працівниця подає заяву, а роботодавець оформляє відповідний наказ (розпорядження).

Щоб отримати навчальну відпустку, працівниці необхідно подати роботодавцю заяву і довідку-виклик навчального закладу. Надання навчальної відпустки також оформляють наказом (розпорядженням) (див. с. 47). На час перебування в навчальній відпустці матері дитини

відпустку для догляду за дитиною до 3 років може оформити особа, яка фактично здійснюватиме такий догляд (батько дитини, бабуся, дідусь тощо)

Після закінчення навчальної відпустки працівниця має право знову оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Для цього вона знову подає роботодавцю заяву про її надання, а роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження).

2. Працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює на умовах неповного робочого часу на основному місці роботи.

Робота на умовах неповного робочого часу не зумовлює жодних обмежень обсягу трудових прав працівників (ч. 3 ст. 56 КЗпП). Отже, працюючи на таких умовах на підприємстві за основним місцем роботи, працівниця також матиме право на додаткову оплачувану навчальну відпустку на підставі ст. 13, 14 і 15 Закону про відпустки.

Тобто в разі надання працівницею заяви і довідки-виклику на сесію ви зобов’язані надати їй додаткову оплачувану навчальну відпустку тривалістю, зазначеною в довідці-виклику.

3. Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює на умовах неповного робочого часу за сумісництвом. Як зазначалося вище, чинним законодавством не передбачено надання оплачуваної навчальної відпустки за сумісництвом (див. листи Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01 і від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06).

Тому, якщо працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює за сумісництвом (на тому ж підприємстві, з якого вона йшла в таку відпустку, або на іншому), то оплачувана навчальна відпустка такій працівниці не надається. У цьому випадку вона може перервати відпустку для догляду за дитиною до 3 років і піти в оплачувану навчальну відпустку за основним місцем роботи.

За місцем роботи за сумісництвом на період навчальної відпустки, наданої за основним місцем роботи, жінка може взяти відпустку без збереження заробітної плати на підставі п. 14 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки

Нагадаємо: цією нормою встановлено право працівника-сумісника на відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи.

 

висновки

  • Роботодавці повинні надавати особам, які поєднують роботу і навчання на заочній або вечірній формі навчання, оплачувані додаткові відпустки.

  • Тривалість навчальної відпустки залежить від різних факторів: виду навчального закладу, форми навчання, курсу, мети навчальної відпустки тощо.

  • Для того щоб скористатися своїм правом на навчальну відпустку, працівник має подати роботодавцеві заяву і довідку-виклик навчального закладу.

  • Оплачувану навчальну відпустку надають тільки за основним місцем роботи і працівникам, які успішно навчаються.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити