Теми статей
Обрати теми

Відпустки. 7. Оплата відпусток (ч. 2)

редактор Вороная Наталія, експерти з питань оплати праці Клиженко Яна, Ушакова Лілія, податкові експерти Савченко Олена, Хмелевська Оксана, Чернишова Наталія

7.2. Нюанси обліку окремих виплат при розрахунку відпускних

Як облікувати премії та разові винагороди

Пунктом 3 Порядку № 100 передбачено, що премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Це стосується премій, нарахованих як за місяць, так і за квартал або більший проміжок часу. Тобто всі премії включаємо до розрахунку в тому місяці, в якому їх нараховано.

Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років уключають до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній рік.

Тобто одноразову винагороду розподіляють не між місяцями року, за роботу в яких її було нараховано, а між місяцями розрахункового періоду, за який здійснюється розрахунок середньої заробітної плати. А отже, у загальному випадку (коли кількість місяців розрахункового періоду дорівнює 12) до розрахунку середньої зарплати потрапить уся сума одноразової винагороди.

Якщо в розрахунковому періоді менша кількість місяців (наприклад, через те, що працівник пропрацював менше року), при розрахунку середнього заробітку для визначення відпускних ураховують не всю суму одноразової винагороди, а її частину, пропорційну кількості місяців розрахункового періоду.

Важливий момент:

до розрахунку включайте тільки винагороду, нараховану в поточному році (у якому надаєте відпустку) за попередній рік

На це неодноразово вказували фахівці Мінсоцполітики (див. консультацію в газеті «Праця і зарплата», 2012, № 12, с. 11 і лист Мінпраці від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08).

Наприклад, якщо надаємо відпустку у 2015 році, то в розрахунку бере участь винагорода за підсумками роботи за 2014 рік, нарахована у 2015 році в одному з місяців розрахункового періоду. Якщо ж винагороду за підсумками роботи за рік нараховано в поточному році за поточний рік, то її не можна враховувати при розрахунку відпускних. Так, при наданні відпустки у 2015 році не потраплять до розрахунку середньої заробітної плати винагороди за підсумками роботи за 2013 і 2014 роки, нараховані у 2014 році.

«Преміальна» тема завжди користується особливою популярністю, тому розберемо її «по кісточках».

Приклад 7.4. Працівник іде у щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні з 01.04.2015 р. Розрахунковим періодом є квітень 2014 року — березень 2015 року.

Оклад працівника становить 2000,00 грн. Щомісячна премія — 300,00 грн. Крім того, виплачено квартальні премії в сумі 2250,00 грн., у тому числі:

— за І квартал (нараховано у квітні 2014 року) — 500,00 грн.;

— за ІІ квартал (нараховано в липні 2014 року) — 550,00 грн.;

— за ІІІ квартал (нараховано в жовтні 2014 року) — 600,00 грн.;

— за IV квартал (нараховано в січні 2015 року) — 600,00 грн.

Одноразова премія за підсумками роботи за 2014 рік нарахована в січні 2015 року і становить 2400,00 грн.

Відповідно до положень абзацу першого п. 3 Порядку № 100 при розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних щомісячні та квартальні премії включайте до заробітної плати того місяця, в якому їх нараховано.

При цьому квартальна премія, нарахована у квітні 2014 року за I квартал 2014 року, в повному обсязі увійде до розрахунку середньої зарплати, незважаючи на те, що її нараховано за місяці, що не увійшли до розрахункового періоду.

Винагорода за підсумками роботи за 2014 рік, нарахована у 2015 році, також уключається до розрахунку середньої зарплати шляхом додавання 1/12 від суми винагороди до заробітку кожного місяця розрахункового періоду. На кожен місяць розрахункового періоду припадає по 200,00 грн. винагороди за підсумками роботи за 2014 рік (2400,00 грн. : 12 міс.). У зв’язку з тим, що в цьому випадку розрахунковий період дорівнює 12 місяцям, у розрахунку середньої зарплати бере участь уся сума винагороди.

Таким чином, визначимо суму виплат за розрахунковий період:

(2000,00  + 300,00) х 12 + 2250,00 + 2400,00 = 32250,00 (грн.).

Середньоденна заробітна плата становила:

32250,00 : (365 - 10) = 90,85 (грн./к. дн.).

Сума відпускних за 24 к. дн. становитиме:

90,85 х 24 = 2180,40 (грн.).

До відпускного періоду потрапив святковий день (12 квітня — Пасха (Великдень)). Відпустка працівника подовжується на такий день, але оплата за нього не здійснюється

Приклад 7.5. Працівника прийнято на роботу 08.09.2014 р. З 20.04.2015 р. йому надається частина щорічної відпустки тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковим періодом є жовтень 2014 року — березень 2015 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано зарплату в сумі 22800,00 грн. Крім того, у січні 2015 року нараховано винагороду за підсумками роботи за 2014 рік у сумі 2500,00 грн.

Згідно з абзацом другим п. 3 Порядку № 100 винагороду за підсумками роботи за 2014 рік уключають до розрахунку середньої зарплати шляхом додавання 1/12 від суми нарахованої винагороди до заробітку кожного місяця розрахункового періоду. Оскільки до розрахункового періоду включається 6 місяців (жовтень 2014 року — березень 2015 року), до розрахунку середньої зарплати потрапить частина винагороди за підсумками роботи за 2014 рік у розмірі 6/12 від її повної суми, а саме:

2500,00 х 6 : 12 = 1250,00 (грн.).

Визначимо кількість календарних днів, що враховуються:

182 - 3 = 179 (к. дн.),

де 182 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді (31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31);

3 — кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді (1, 7 січня і 8 березня).

Середньоденна заробітна плата склала:

(22800,00 + 1250,00) : 179 = 134,36 (грн./к. дн.).

Розрахуємо суму відпускних:

134,36 х 14 = 1881,04 (грн.).

Приклад 7.6. Працівнику надається відпустка тривалістю 24 календарні дні з 14.04.2015 р. Розрахунковим періодом є квітень 2014 року — березень 2015 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано заробітну плату в сумі 36000,00 грн. Крім того, у січні 2015 року було нараховано премію до ювілею (до 60-річчя) у розмірі 500,00 грн.

Згідно з п.п. «и» п. 4 Порядку № 100 премія, нарахована працівнику у зв’язку з ювілеєм, не бере участі в розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних. Таким чином, середній заробіток розраховуємо виходячи з нарахованої зарплати:

36000,00 : (365 - 10) = 101,41 (грн./к. дн.).

Сума відпускних склала:

101,41 х 24 = 2433,84 (грн.).

Зауважте: зараз на багатьох підприємствах з кризою борються за допомогою надання відпустки «за свій рахунок».

Якщо працівник весь місяць перебував у неоплачуваній відпустці, то весь такий місяць випадає з розрахункового періоду

Отже, якщо цього місяця працівнику було нараховано будь-які виплати (премії, надбавки тощо), вони не братимуть участі в розрахунку середньої зарплати.

Інша ситуація складається, якщо працівник був в неоплачуваній відпустці тільки частину місяця. Тоді з розрахункового періоду виключаємо тільки кількість днів, що припадають на таку відпустку. При цьому премії включають до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Приклад 7.7. Працівнику надається відпустка тривалістю 14 календарних днів з 16.03.2015 р. Розрахунковий період: березень 2014 року — лютий 2015 року. З 1 по 30 листопада 2014 року (тобто весь місяць) працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати на підставі ст. 25 Закону про відпустки. У розрахунковому періоді працівнику нараховано:

— зарплату за фактично відпрацьований час у розмірі — 36960,00 грн.;

— виробничу премію в розмірі 9240,00 грн., з них 840,00 грн. нараховано в листопаді 2014 року за жовтень цього року.

Отже, з розрахункового періоду виключаємо святкові та неробочі дні, а також дні листопадової відпустки «за свій рахунок». Таким чином, кількість днів розрахункового періоду, що беруть участь в обчисленні середньої заробітної плати, становить:

365 - 10 - 30 = 325 (к. дн.).

У зв’язку з тим, що весь листопад 2014 року працівник перебував у відпустці «за свій рахунок», премія, нарахована цього місяця, не враховується в розрахунку.

Загальна сума виплат, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати, становитиме:

36960,00 + 9240,00 - 840,00 = 45360,00 (грн.).

Визначаємо середньоденну заробітну плату:

45360,00 : 325 = 139,57 (грн./к. дн.).

Розрахуємо суму відпускних:

139,57 х 14 = 1953,98 (грн.).

Лікарняні та декретні: «зелене світло»

Згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 100 при визначенні суми відпускних або компенсації за невикористану відпустку до розрахунку включається також допомога по тимчасовій непрацездатності.

Нагадаємо: перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а починаючи з шостого дня працівнику виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соцстраху. При цьому вся сума лікарняних є збереженням зарплати працівника на період хвороби.

Таким чином,

до розрахунку середнього заробітку для визначення суми відпускних уключайте загальну суму оплати періоду тимчасової непрацездатності

Відповідно, і календарні дні, на які припадає тимчасова непрацездатність працівника, уключають до загальної кількості календарних днів за розрахунковий період. Аналогічні роз’яснення було надано у спільному листі Мінпраці та Мінфіну від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826.

Приклад 7.8. Працівнику надається додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищому навчальному закладі з 20.04.2015 р. тривалістю 40 календарних днів. Працівник відпрацював на підприємстві більше 12 місяців, тому розрахунковий період для визначення суми відпускних: квітень 2014 року березень 2015 року. Сума заробітної плати за розрахунковий період склала 37286,96 грн. Сума оплати лікарняного листка за період тимчасової непрацездатності з 22.10.2014 р. по 31.10.2014 р. становить 1248,80 грн.

Визначимо кількість календарних днів у розрахунковому періоді:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 10 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Визначимо середньоденну заробітну плату:

(37286,96 + 1248,80) : 355 = 108,55 (грн./к. дн.).

На період навчальної відпустки припадають 3 святкові та неробочі дні (1, 2 і 9 травня). На ці дні відпустку у зв’язку з навчанням не подовжують, а самі святкові дні оплачують у загальному порядку* (див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10).

* Виняток становлять відпустки для складання перевідних іспитів в основній і старшій школах (п. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки), які надають без урахування вихідних днів. Відповідно вихідні дні до рахунку такої відпустки не зараховуються та оплаті не підлягають.

Сума відпускних становить:

108,55 х 40 = 4342,00 (грн.).

Що стосується допомоги по вагітності та пологах, то окремо про неї в Порядку № 100 нічого не зазначено. Річ у тому, що вона не є допомогою по тимчасовій непрацездатності, оскільки пов’язана з іншим страховим випадком. Водночас декретні компенсують втрату зарплати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Тобто вони підпадають під поняття виплат за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (абзац четвертий п. 3 Порядку № 100). З цього випливає, що

допомога по вагітності та пологах має включатися до розрахунку середньої зарплати для визначення суми відпускних

Такий самий висновок наведено в листі Мінпраці від 22.06.2006 р. № 4201/0/14-06/13.

Приклад 7.9. Працівниці підприємства на її прохання надано щорічну відпустку тривалістю 24 календарні дні одразу після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами припадала на період з 04.12.2014 р. по 08.04.2015 р. включно, а у щорічну відпустку працівниця йде з 09.04.2015 р.

Розрахунковий період для визначення суми відпускних: квітень 2014 року березень 2015 року. Заробітна плата за розрахунковий період становить 24142,86 грн. Загальна сума допомоги по вагітності та пологах — 17718,12 грн., у тому числі за квітень 2015 року — 1124,96 грн.

Визначимо кількість календарних днів, що враховуються:

365 - 10 = 355 (к. дн.),

де 10 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Звертаємо увагу: у розрахунку середньоденної заробітної плати братиме участь тільки частина допомоги по вагітності та пологах, що припадає на місяці розрахункового періоду, у розмірі 16593,16 грн. (17718,12 грн. - 1124,96 грн.).

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

(24142,86 + 16593,16) : 355 = 114,75 (грн./к. дн.).

Сума відпускних становить:

114,75 x 24 = 2754,00 (грн.).

Облік відпускних і матеріальної допомоги при розрахунку середнього заробітку

Відпускні, нараховані працівнику за час перебування в попередній відпустці, беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати для визначення суми відпускних на підставі абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100.

Що стосується матеріальної допомоги до відпустки, то її суму не включаємо до розрахунку (п.п. «б» п. 4 Порядку № 100). Причому матеріальну допомогу не враховують при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток незалежно від того, є вона разовою чи ні, надана вона одному або всім (більшості) співробітників (див. лист Мінпраці від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05).

Зазначимо, що на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100 при розрахунку середньої заробітної плати для оплати відпусток не враховують і інші одноразові виплати: компенсацію за невикористану відпустку, допомогу працівникам, які виходять на пенсію, вихідну допомогу тощо.

Приклад 7.10. Працівнику підприємства надається щорічна відпустка з 14.04.2015 р. тривалістю 24 календарні дні. У розрахунковому періоді (квітень 2014 року березень 2015 року) йому було нараховано такі виплати:

заробітна плата 43721,05 грн.;

відпускні за період з 1 по 25 липня 2014 року 3154,94 грн.;

матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки 1000,00 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

(43721,05 + 3154,94) : (365 - 10) = 132,05 (грн./к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у розрахунковому періоді;

10 — кількість святкових і неробочих днів, що припадають на розрахунковий період.

Визначимо суму відпускних:

132,05 x 24 = 3169,20 (грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі