ПСП батькові, яких проживає окремо від дітей

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2015/№ 67
Чи має право на ПСП платник податку, який має трьох дітей віком до 18-ти років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу?

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ).

Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунок на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Згідно зі ст. 1 розд. ХІХ ПКУ до 31 грудня 2015 року для цілей застосування п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 100 відсотків суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, у розрахунку на кожну таку дитину.

Згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених п.п. 169.1.2 та пп. «а» і «б» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Згідно з п. 3 ст. 5 Порядку надання документів для застосування ПСП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227 для застосування пільги з підстав, передбачених у п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років, крім заяви подає: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Питання утримання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Таким чином, якщо батько, який має трьох дітей віком до 18-ти років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, визначеної п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються, крім документів, визначених у Порядку, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

За матеріалами підкатегорії 103.08.02 БЗ

коментар редакції

Батьки, діти і ПСП

Як зазначили податківці в роз’ясненні, що коментується, згідно з п.п. 169.1.2 ПКУ батькам, які мають двох чи більше дітей до 18 років, законодавець дозволяє при визначенні бази оподаткування ПДФО зменшити дохід у вигляді заробітної плати на суму, що дорівнює 100 % «звичайної» ПСП з розрахунку на кожну дитину. «Звичайна» ПСП цього року становить 50 % розміру ПМПО (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (п.п. 169.1.1, п. 1 розд. ХІХ ПКУ). На 01.01.2015 р. розмір ПМПО дорівнює 1218 грн. Тобто виходить, що оподатковуваний дохід батька, який має трьох дітей до 18 років, у 2015 році може бути зменшений на 1827 грн. (1218 грн. х 0,5 х х 3 дитини). Погодьтеся, спокусливо. Але однієї тільки наявності дітей для отримання такої ПСП недостатньо. Щоб набути право на неї, зазначають податківці, будьте ласкаві утримувати своїх чад. Адже не даремно в п.п. 169.1.2 ПКУ зазначено, що право на ПСП за цією підставою має платник податку, який утримує двох або більше дітей віком до 18 років.

У ситуації, що розглядається, один з трьох дітей проживає з батьком. Тобто сумнівів, що батько утримує таку дитину, практично не виникає. Адже для цілей ПСП під «утриманням дитини» розуміється, перш за все, її спільне проживання з одним з батьків*. Водночас згідно з ч. 2 ст. 181 СКУ за домовленістю між батьками той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь в її утриманні у грошовій та (або) натуральній формі. Тобто навіть не проживаючи зі своїми дітьми, але утримуючи їх, батько може претендувати на ПСП за підставою, наведеною в п.п. 169.1.2 ПКУ.

* Бажано підтвердити факт проживання дитини з батьком довідкою з ЖЕКу, яку слід подати разом з іншими документами на ПСП.

Але! Податківці звертають увагу на те, що факт утримання батьком дітей, які не проживають з ним, має бути ним документально підтверджено**. Як підтвердні документи можуть виступати: довідка органу піклування, рішення суду або нотаріально посвідчений договір між колишнім чоловіком і дружиною щодо здійснення батьківських прав і виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

** Подати такий документ потрібно разом із заявою про застосування ПСП та іншими документами, передбаченими п.п. 3 п. 5 Порядку № 1227.

Батько надав якийсь із підтвердних документів? Чудово! Тоді вам слід звернути увагу ще на один момент. Право на ПСП у працівника виникає тільки тоді, коли його місячний дохід у вигляді заробітної плати не перевищує законодавчо встановленого граничного розміру. У загальному випадку такий граничний розмір дорівнює місячному ПМПО, установленому на 1 січня звітного податкового року, помноженому на 1,4 та округленому до найближчих 10 грн. (абзац перший п.п. 169.4.1 ПКУ). У 2015 році це 1710 грн.

Проте в разі реалізації права на ПСП «на дітей» заробітну плату працівника необхідно порівнювати із зазначеним розміром, помноженим на кількість дітей до 18 років, яких такий працівник утримує. Тобто в разі утримання трьох дітей до 18 років граничний розмір доходу у 2015 році дорівнюватиме 5130 грн. Але! Працює це тільки для одного з батьків. Для другого граничний розмір доходу потрібно визначати за загальним правилом. Вирішити, до кого який порядок визначення граничного розміру доходу буде застосовано, повинне між собою колишнє подружжя. Таким чином, якщо на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей претендує батько, він має зазначити в заяві про застосування ПСП, що колишня дружина при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується таким правом. При цьому жодних інших заяв чи довідок з місця роботи колишньої дружини надавати не потрібно (див. роз’яснення, наведене в підкатегорії 103.08.03 БЗ).

Якщо ж батько, який має трьох дітей, фактично утримує тільки одного з них (який проживає з ним), то він може скористатися правом на ПСП як одинокий батько (на підставі п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ). Але це можливо тільки в тому випадку, якщо він на момент застосування такої пільги не перебуває у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (п.п. 1 п. 5 Порядку № 1227). Розмір такої пільги дорівнюватиме 150 % «звичайної» ПСП (у 2015 році — 913,50 грн.). Звичайно, щоб отримати таку ПСП, працівник повинен разом із заявою про застосування ПСП подати роботодавцю відповідні підтвердні документи, передбачені п.п. 1 п. 5 Порядку № 1227.

Детально питання застосування ПСП розглядалися в тематичному номері журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 53.

Теги батько ПСП
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити