Бухоблік для тих, хто з філією

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 99
Відкриваючи філію та передаючи їй частину своїх функцій і повноважень з ведення госпдіяльності, підприємство має потурбуватися і про бухгалтерський облік у неї. Тому саме зараз і обговоримо, як має бути організовано бухоблік у головного підприємства та у філії.

Правила ведення бухобліку

Порядок ведення бухгалтерського обліку підприємства, що відкрило філію, залежатиме від того, виділяється філія на окремий баланс чи ні.

Якщо філія не виділяється на окремий баланс підприємства, то облік господарських операцій такої філії здійснюється головним підприємством. Тоді для зручності обліку інформації про операції, що проводяться філією, до рахунків обліку головне підприємство може просто вводити додаткові субрахунки за філією.

Інша ситуація, коли головне підприємство виділяє свою філію на окремий баланс. Зауважимо, ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік дозволяє юридичній особі виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Однак при цьому

філія, виділена на окремий баланс, зобов’язана вести «свій» окремий бухгалтерський облік

з подальшим уключенням до фінзвітності підприємства.

Зверніть увагу! Вести окремий бухгалтерський облік філії повинні згідно з обліковою політикою головного підприємства, затвердженою наказом керівника. Облікова політика головного підприємства повинна застосовуватися всіма його філіями, незалежно від їх місцезнаходження (п. 1.4 розд. I Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635).

За результатами звітного періоду на підставі первинних документів про виконані госпоперації та на підставі своїх окремих регістрів бухгалтерського обліку філія складає свій баланс і відповідну фінансову звітність ( ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік, п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 1).

Головне ж підприємство баланс і фінзвітність складає вже з урахуванням окремих балансів і фінзвітності всіх своїх філій. Зверніть увагу! Саме на загальну фінзвітність (з урахуванням звітності філії) доведеться орієнтуватися підприємству і при розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток. Окремий фінрезультат філії самостійно в розрахунку податку на прибуток підприємства участі не бере.

Усі операції головного підприємства з філією, виділеною на окремий баланс, відображаються на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки». Так, відповідно до Інструкції № 291 на цьому субрахунку ведеться облік внутрішньогосподарських розрахунків з філіями саме за:

— взаємним відпуском матеріальних цінностей;

— реалізацією продукції, робіт, послуг;

— передачею витрат загальноуправлінської діяльності;

— виплатою заробітної плати працівникам цих господарств;

— іншими видами розрахунків.

Майте на увазі! При складанні загального балансу і фінзвітності підприємства інформацію про внутрішньогосподарські розрахунки приводити не потрібно ( п. 7 розд. ІІ НП(С)БО 1).

А тепер детальніше зупинимося на бухгалтерському обліку деяких операцій між головним підприємством і філією.

Передача майна, товарів філії

Передача будь-яких активів від головного підприємства філії не створює передумов для визнання доходів у головного підприємства і витрат у філії. Одразу зауважимо, що це стосується і зворотної передачі активів: від філії до головного підприємства. Це пояснюється тим, що операції передачі основних засобів (ОЗ), товарів та інших матеріальних цінностей проходять у межах однієї юридичної особи, відповідно в такому разі не дотримуються умови визнання доходу згідно з п. 8 П(С)БО 15 і витрат згідно з п. 6 П(С)БО 16.

Головне підприємство передачу активів (ОЗ, готової продукції, товарів тощо) філії, виділеної на окремий баланс, відображає за кредитом рахунків обліку відповідних активів і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (див. Інструкцію № 291).

Філія ж таку операцію показує зворотною кореспонденцією цих рахунків.

З передачею запасів, товарів усе зрозуміло — вони зараховуються на баланс філії за первісною вартістю (вона ж — балансова вартість, визначена підприємством).

Окремо слід зазначити передачу об’єкта ОЗ. Так, при передачі на баланс філії об’єкта ОЗ одразу ж виникає запитання: хто далі нараховує його амортизацію? Як правило, нарахування амортизації проводиться підприємством, на балансі якого відображено вартість об’єкта ОЗ.

Тобто амортизацію повинна нараховувати сторона, що експлуатує об’єкт ОЗ

Головне підприємство, передаючи об’єкт ОЗ філії, вилучає його зі складу активів (списує з відповідного субрахунку рахунка 10 «Основні засоби»). Одночасно списує (передає філії) і нарахований знос. Тому починаючи з місяця, що йде за місяцем вибуття такого об’єкта, головне підприємство припиняє нараховувати амортизацію ( п. 29 П(С)БО 7).

У свою чергу філія, отримавши від головного підприємства об’єкт ОЗ, уключає його до складу своїх активів (зараховує на відповідний субрахунок рахунка 10), і починаючи з місяця, що йде за місяцем введення в експлуатацію, нараховує за ним амортизацію. Зверніть увагу! Амортизувати отриманий від головного підприємства об’єкт ОЗ філії слід тим самим методом, яким амортизувався він у головного підприємства (тобто передбаченим у наказі про облікову політику головного підприємства).

Важливо! Переміщення активів з балансу головного підприємства на баланс філії має бути оформлене відповідними первинними документами.

Передача та повернення об’єкта ОЗ проводиться на підставі розпорядчого документа (наказу) керівника головного підприємства. На додачу складається акт за формою № ОЗ-1, на підставі якого вносяться відмітки до інвентарної картки (ф. № ОЗ-6).

Товари, запаси та інші матеріальні активи оформляються накладними-вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова ф. № М-11).

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Головне підприємство прийняло рішення передати філії для використання в господарській діяльності:

— вантажний автомобіль (первісна вартість автомобіля — 260000 грн., залишкова вартість — 160000 грн., сума нарахованого зносу — 100000 грн.);

— запаси та малоцінні швидкозношувані предмети (інвентар, інструменти, спецодяг) на суму 25000 грн.;

— товари вартістю 30000 грн.

Таблиця 1. Облік передачі майна філії

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

Передача/отримання об’єкта ОЗ

1

Передано філії вантажний автомобіль за первісною вартістю*

683

105

105

683

260000

2

Відображено суму нарахованого зносу за переданим автомобілем

131

683

683

131

100000

3

Нараховано суму амортизації (у місяці, що настає після введення філією авто в експлуатацію)

23, 91 — 93

131

2100

4

Відображено фінансовий результат

791

90, 92, 93

2100

Передача/отримання запасів, МШП

5

Передано філії запаси, МШП (інвентар, інструменти, спецодяг)*

683

20, 22

20, 22

683

25000

Передача/отримання товарів

6

Передано філії товари*

683

281

281

683

30000

* Операції з передачі для господарського використання об’єктів ОЗ, товарів/послуг від головного підприємства до філії і навпаки не підлягають обкладенню ПДВ (див. підкатегорію 101.02 БЗ).

Приділимо увагу й операціям, що проводяться самою філією із зовнішніми покупцями/постачальниками, а також головним підприємством через філію.

Продаж товарів через філію

Товар на балансі філії. Товари, що надійшли до філії від головного підприємства для подальшого продажу або куплені нею самостійно, філія відображає у складі своїх активів (на субрахунку 281). Тому саме філія при продажу товарів, у тому числі і таких, що надійшли від головного підприємства, показуватиме дохід і відображатиме списання їх собівартості на рахунках свого окремого бухобліку.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) у бухгалтерському обліку визнається за наявності всіх умов, перелічених у п. 8 П(С)БО 15:

— покупцю передано ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товар;

— підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами;

— сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

— існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Як правило, дохід від реалізації товарів відображається на дату їх відвантаження. А ось якщо відвантаженню передує попередня оплата товарів, то сума такої передоплати ніяк на величину доходу не впливає ( п.п. 6.3 П(С)БО 15).

Одночасно з визнанням доходу, отриманого від продажу товару, у бухгалтерському обліку відображаються витрати в сумі, що дорівнює собівартості реалізованих товарів ( п. 7 П(С)БО 16).

При списанні собівартості реалізованого товару філія зобов’язана використовувати той самий метод оцінки їх вибуття, що й головне підприємство. Тобто філії списати доведеться ту вартість товару, за якою вони були зараховані їй до складу активів (до складу первісної вартості товарів).

Облік таких операцій покажемо на прикладі.

Приклад 2. Головне підприємство передало філії товари балансовою вартістю 30000 грн. для подальшого їх продажу. Філія реалізувала цей товар покупцю за 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Гроші, отримані за проданий товар, філія перерахувала на поточний рахунок головного підприємства.

Таблиця 2. Облік продажу товару філією — оплату отримує філія

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Отримано філією від головного підприємства товари для продажу

683

281

281

683

30000

2

Відвантажено філією товари покупцю

361

702

60000

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

683

641/ПДВ

702

683

10000

4

Списано собівартість товарів

902

281

30000

5

Отримано оплату від покупця на рахунок філії

311

361

60000

6

Плату за товар передано головному підприємству

311

683

683

311

60000

7

Відображено фінансовий результат

702

791

50000

791

902

30000

Не виключена ситуація, коли плату за відвантажений філією товар отримує саме головне підприємство. У цій ситуації слід пам’ятати: незалежно від того, на чий рахунок (філії чи головного підприємства) надходять грошові кошти за реалізовані товари, доходи та витрати за цією операцією відображає саме той, хто відвантажив товар.

Облік такої операції покажемо на прикладі.

Приклад 3. Головне підприємство передало філії товари балансовою вартістю 20000 грн. для подальшого їх продажу. За домовленістю сторін повну передоплату за товар 48000 грн. (у тому числі ПДВ — 8000 грн.) отримує головне підприємство. Подальше відвантаження товару провадить філія.

Таблиця 3. Облік продажу товару філією — оплату отримує головне підприємство

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Отримано філією від головного підприємства товари для продажу

683

281

281

683

20000

2

Отримано передоплату за товар головним підприємством

311

681

683

681

48000

681

683

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

683

641/ПДВ

643

683

8000

4

Відображено дохід від реалізації філією товару

361

702

48000

5

Списано суму податкових зобов’язань з ПДВ

702

643

8000

6

Списано собівартість товару

902

281

20000

7

Здійснено залік заборгованостей

681

361

48000

8

Відображено фінансовий результат

702

791

40000

791

902

230000

Товар на балансі головного підприємства. Якщо товари відвантажує головне підприємство, а гроші за товар надходять на філію, то саме головне підприємство повинне показувати в себе дохід і відносити на витрати собівартість реалізованого товару.

Філія ж у такій ситуації відображає у своєму обліку тільки рух грошових коштів, отриманих за такий товар: (1) надходження їх від покупця, а також при внутрішній домовленості (2) перерахування таких грошових коштів головному підприємству. Облік такої операції покажемо на прикладі.

Приклад 4. Головне підприємство відвантажило товар на суму 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Собівартість такого товару становить 10000 грн. За домовленістю сторін плату за товари покупець повинен перерахувати на поточний рахунок філії.

Таблиця 4. Облік продажу товарів головним підприємством — оплату отримує філія

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Відвантажено товари покупцю

361

702

24000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

4000

3

Списано собівартість товарів

902

281

10000

4

Відображено заборгованість покупця з оплати товару

683

361

361

683

24000

5

Отримано філією на поточний рахунок гроші за товар

311

361

240000

6

Відображено фінансовий результат

702

791

20000

791

902

10000

Придбання товару через філію

Придбані товари, як і інші запаси, зарахову­ються на баланс філії за первісною вартістю ( п. 8, 9 П(С)БО 9). Товари значитимуться в числі активів філії, доки не будуть використані/реалізовані філією або передані головному підприємству.

Вартість куплених товарів потрапить до витрат філії у складі собівартості товарів тільки в періоді використання (продажу) таких товарів філією. Якщо ж філія куплений товар передасть головному підприємству, то при подальшому його продажу відносити на витрати собівартість товару буде вже головне підприємство.

Розглянемо приклад.

Приклад 5. Філія оприбутковувала товар вартістю 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). Плату за куплений товар було перераховано з рахунка філії.

Таблиця 5. Облік придбання товарів філією

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Філія оприбутковувала товари від постачальника

281

631

10000

2

Відображено право на податковий кредит (ПН не отримано)

644/1

631

2000

3

Отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН

641/ПДВ

683

683

644/1

2000

4

Філія перерахувала плату за товар постачальнику

631

311

12000

Не виключена ситуація, коли куплений товар оприбутковує філія, а оплату за нього перераховує головне підприємство. У цій ситуації слід пам’ятати: незалежно від того, хто провадив оплату купленого товару (філія чи головне підприємство), вартість куплених товарів потрапить до витрат тієї сторони, яка використовуватиме (продаватиме) такий товар:

— якщо товар буде продано/використано філією, то у філії;

— якщо ж філія куплений товар передасть головному підприємству, то при подальшому його продажу відносити на витрати собівартість отриманого товару буде головне підприємство.

Розглянемо приклад.

Приклад 6. За домовленістю сторін повну передоплату за товар 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.) здійснює головне підприємство. Прибуткує оплачені головним підприємством товари філія. Далі товар буде передано головному підприємству.

Таблиця 6. Облік придбання товарів філією (оплачує товар головне підприємство)

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

головне підприємство

філія

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Перераховано головним підприємством передоплату за товар

371

311

12000

2

Відображено право на податковий кредит (ПН на дату оплати не отримано)

644/1

644

2000

3

Отримано зареєстровану ПН

641/ПДВ

644/1

2000

4

Передано філії заборгованість постачальника з постачання товарів

683

371

371

683

12000

5

Філія отримала товар від постачальника

281

631

10000

6

Списано суму податкового кредиту

644

683

683

631

2000

7

Зроблено залік заборгованостей

631

371

12000

8

Передано товар головному підприємству

281

683

683

281

10000

Думаємо, тепер ви чудово впораєтеся з бухгалтерським обліком операцій між головним підприємством та філією, не розгубитесь у обліку «зовнішніх» операцій з постачальниками/покупцями.

висновки

  • Філії підприємства, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести свій окремий бухгалтерський облік.

  • Баланс і фінзвітність головного підприємства формується з урахуванням окремих балансів та фінзвітності філій.

  • Рух грошових коштів і матцінностей між філією та головним підприємством не супроводжується виникненням доходів і витрат.

  • Усі операції головного підприємства з філією відображаються на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити