Підрозділ в іншому місті: трудові моменти

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2015/№ 99
Підприємство планує відкрити підрозділ в іншому місті. Хто повинен приймати працівників, які працюватимуть у такому підрозділі? Хто веде їх трудові книжки?

На жаль, наш читач не зазначив вид підрозділу, який відкриває підприємство в іншому місті. Тому розглянемо два варіанти. Перший — коли це відокремлений підрозділ, другий — коли це структурний підрозділ*. Але

* Про відмінності між структурними і відокремленими підрозділами ви могли прочитати на с. 4.

незалежно від виду підрозділу трудові відносини виникають між головним підприємством і працівником

Це випливає з положень ст. 21 КЗпП.

Проте відмінності в оформленні трудових відносин все ж таки є. Розглянемо їх.

Відкриваємо відокремлений підрозділ (припустимо, філія). Такий підрозділ має право самостійно приймати працівника на роботу (звільняти з роботи), якщо ці повноваження передано йому належним чином. Наприклад, Положенням про філію, затвердженим керівником головного підприємства, або виданою керівникові філії довіреністю останньому надано відповідні повноваження.

За такого розвитку подій керівник філії самостійно укладає (розриває) з працівниками трудові договори, видає накази (розпорядження) про прийняття на роботу (звільнення з роботи) і повідомляє ДПІ про укладення таких договорів. Проте з боку роботодавця у трудовому договорі та наказі (розпорядженні) слід зазначати головне підприємство, від імені якого діє керівник філії.

Якщо таких повноважень у філії немає, то прий­мально-звільнювальні проблеми — головний біль головного підприємства.

Трудові книжки працівників філії веде особа, уповноважена на те наказом (розпорядженням) керівника підприємства. Якщо філія розташована далеко від підприємства, то це може бути хтось з працівників цієї філії.

У трудовій книжці працівника у графі 3 розділу «Відомості про працю» заголовком зазначаєте повне найменування головного підприємства. Під цим заголовком:

— у графі 1 проставляєте порядковий номер запису, що вноситься;

— у графі 2 — дату прийняття на роботу;

— у графі 3 робите запис про прийняття на роботу до філії, із зазначенням роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, і присвоєного йому розряду (категорії). Наприклад, «Прийнятий до Черкаської філії електриком 4 розряду електроремонтного цеху».

Запис про звільнення робите в загальному порядку.

Якщо підрозділ структурний, то він не уповноважений на те, щоб виступати у відносинах з третіми особами від імені головного підприємства. Але право підпису трудових договорів від імені підприємства і наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу (звільнення з роботи) працівників такого структурного підрозділу може бути делеговано особі, уповноваженій статутом підприємства або наказом керівника підприємства.

Трудові книжки працівників структурного підрозділу веде особа, уповноважена наказом керівника підприємства. У трудовій книжці працівника у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок зазначаєте повне найменування підприємства. Під заголовком стандартно проставляєте порядковий номер запису (графа 1), дату прийняття на роботу (графа 3) і зазначаєте у графі 3, що працівник прий­нятий до структурного підрозділу підприємства із зазначенням роботи, яку він виконуватиме, його професії чи посади. Наприклад, «Прийнятий полірувальником 4 розряду складального цеху № 3».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити