Складаємо консолідовану податковоприбуткову декларацію за 2014 рік

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2015/№ 10
Підприємства з філіями можуть сплачувати податок на прибуток консолідовано. І багатьом платникам, до речі, до душі саме такий спосіб. Про те, як у такому разі підприємству скласти податковоприбуткову декларацію, ми з вами, дорогі друзі, зараз і поговоримо. Тим більше, відзвітувати податківцям про результати за 2014 рік потрібно вже ось-ось. Зауважте: зробити це слід ще за старими правилами, які діяли до 1 січня 2015 року.

Щоб грамотно скласти консолідовану звітність, потрібно, перш за все, правильно розподілити суму податку на прибуток між головним підприємством і філіями. Дивіться, як це роблять.

Як розподілити суму податку між головним підприємством і філіями

При консолідованій сплаті податку на прибуток загальний об’єкт оподаткування, а також суму податку на прибуток за кожною з філій визначає підприємство — юридична особа.

Про те, як розрахувати суму податку, яку головне підприємство повинне сплачувати за кожну філію, розповідає абзац третій п. 152.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ)* у редакції станом на 31.12.2014 р.

* Ще раз підкреслюємо: при складанні декларації за 2014 рік ми з вами керуємося тими нормами ПКУ, які діяли до набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII (п. 22 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

Так, суму податку на прибуток філії (ППф) за відповідний звітний (податковий) період визначають розрахунковим шляхом — виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником (ППзаг), розподіленої пропорційно питомій вазі суми витрат філії такого платника (Вф) у загальній сумі витрат цього платника (Взаг).

Цей алгоритм у вигляді формули виглядає так:

Простіше кажучи, спочатку підприємство за підсумками звітного періоду визначає загальну суму зобов’язань з податку на прибуток. Потім воно розподіляє її (пропорційно витратам, що виник­ли) на суму, що підлягає сплаті: (1) «за себе» і  (2) за кожну зі своїх філій.

Як скласти консолідовану податкову звітність

Головне підприємство. При сплаті консолідованого податку на прибуток головне підприємство подає податківцям за своїм місцезнаходженням декларацію з податку на прибуток (консолідовану) за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872. Відмітку про консолідацію проставте в полі 1 декларації.

Разом з декларацією подають додаток ЗП. У його рядку 13.2 таблиці 1 відображають суму податку, що сплачується «за філії». Ця сума, нагадаємо, зменшує податкові зобов’язання головного підприємства.

Крім того, підприємство за своїми філіями складає Розрахунки податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.01.2013 р. № 39 (далі — Розрахунок).

За кожною філією складають окремий Розрахунок, тому Розрахунків у підприємства повинно бути стільки, скільки в нього філій

Філії. Філії самі подають до податкових органів за своїм місцезнаходженням Розрахунки, які склало головне підприємство.

На Розрахунку в паперовій формі проставляють три підписи: керівника та головного бухгалтера головного підприємства, а також керівника філії.

Розрахунок в електронній формі підписує за допомогою ЕЦП або керівник головного підприємства, або керівник філії. Також тут необхідні ЕЦП головного бухгалтера головного підприємства і «електронна» печатка (див. консультацію в підкатегорії 502.30.02 БЗ, що діяла до 01.01.2015 р.). При цьому податківці попереджають: для кожної філії підписанти повинні отримати окремі ЕЦП.

Розрахунки за 2014 рік філії повинні подати:

— «квартальники» — не пізніше 9 лютого 2015 року;

— «річники» — не пізніше 2 березня 2015 року.

Додамо ще таке. Якщо філія ліквідовувалася всередині року, їй слід було подати за своїм місцезнаходженням Розрахунок за останній звітний період на дату ліквідації. Про подальше подання Розрахун­ків уже можна було не турбуватися. А ось головне підприємство показники діяльності ліквідованої філії, зазначені в його останньому Розрахунку, має врахувати в таблиці 1 додатка ЗП до річної консолідованої декларації. Так роз’яснювали податківці в консультації в підкатегорії 502.04 БЗ, що діяла до 01.01.2015 р.

Як розподілити податковоприбуткові авансові внески

При складанні консолідованої декларації з податку на прибуток за 2014 рік головне підприємство розраховує суму авансових внесків, які сплачуватиме наступного року, «за себе». Робить це так: ділить базу для обчислення авансових внесків (показник рядка 23 консолідованої декларації) на 12.

А ось розмір авансового внеску по кожній філії визначають пропорційно питомій вазі витрат філії в загальній сумі витрат підприємства. Для цього застосовують алгоритм, передбачений за формою Розрахунку: показник рядка 18 ділять на 12, а результат заносять до рядка 19.

При цьому суму авансу, яку платник повинен щомісячно сплачувати «за себе» , він зменшує на суму 1/12 філіальних авансів.

І тут виникає цікава ситуація. З одного боку, філії з 1 січня 2015 року вже не є платниками податку на прибуток. На це нас налаштовує ст. 133 ПКУ. Виходить, що у нових умовах всю суму задекларованих на 2015 рік податковоприбуткових авансів (як своїх, так і філіальних) головне підприємство повинно сплачувати виключно за своїм місцезнаходженням.

Але, з іншого боку, задекларувати аванси в податковоприбутковій звітності за 2014 рік юрособа зобов'язана за старими нормами п. 57.1 ПКУ. Отже, і сплачувати їх нібито теж слід було б по-старому – за різними адресами. У всякому разі, сплатити авансові внески «за філії» у січні та лютому 2015 року податківці пропонують головному підприємству, як і у 2014 році – за місцезнаходженням філій. Про «новозадекларовані» аванси поки мовчок.

Як же вирішити проблему, поки фіскали «виношують» відповідь? Вважаємо, не буде великого гріха, якщо ви попервах будете сплачувати аванси як раніше. А вже якщо контролери згодом вирішать інакше, зробите, як вони хочуть.

Як розподілити суму «дивідендного» авансового внеску

Припустимо, що платник консолідованого податку на прибуток виплачує дивіденди. З них він сплачує «дивідендний» авансовий внесок. У цьому випадку йому потрібно знати, яку суму внеску заплатити «за себе», а яку — «за філії». Про те, як визначити такі суми, розповідає останній абзац п. 152.4 ПКУ (знову ж таки, у старій редакції станом на 31.12.2014 р.). Виявляється, принцип тут той самий, що і при розрахунку суми податку на прибуток.

Тобто суму «дивідендного» авансового внеску головне підприємство розподіляє між собою та філіями пропорційно питомій вазі витрат філії в загальній сумі витрат підприємства. Єдиний нюанс — суму витрат тут доведеться брати з декларації за попередній звітний (податковий) період. Чому? Та тому, що в періоді сплати «дивідендного» внеску витрати поточного звітного періоду ще не відомі, а отже, виступати базою для розподілу ніяк не можуть.

Отже, вихід тут один — відштовхуватися від витрат попереднього періоду («річнику» — минулого року). До цієї думки підводить і абзац восьмий п. 152.4 ПКУ. Він пропонує платнику для розрахунку питомої ваги витрат філії в загальних витратах підприємства використовувати дані останньої поданої податковоприбуткової декларації (для наочності див. приклад на с. 29).

Пам’ятайте: «дивідендний» авансовий внесок ви повинні сплатити до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (див. стару редакцію п.п. 153.3.2 ПКУ).

Для відображення суми «дивідендного» авансового внеску, яку сплачують за місцезнаходженням філій, у Розрахунку передбачено спеціальні рядки 9 — 12

При цьому в консолідованій декларації із загальної суми сплаченого «дивідендного» авансу в рядку 5.1 додатка АВ, навпаки, виділяють суму, сплачену за місцезнаходженням головного підприємства.

Стандартний платник на суму сплаченого внеску може зменшити нарахований податок на прибуток (до Нового року це дозволяв п.п. 153.3.3 ПКУ, яким зараз при складанні минулорічної звітності ми продовжуємо керуватися). Зробити це може й консолідований платник. Але йому при цьому потрібно врахувати ось що.

Виходячи з форми декларації, такий платник нараховану суму податку на прибуток зменшує на «загальну» суму «дивідендного» авансового внеску — сплаченого у звітному періоді в цілому по підприємству (тобто з урахуванням філій). А тому і до «зменшуючого» рядка 13.3 таблиці 1 додатка ЗП він переносить «загальне» значення сплаченого «дивідендного» авансового внеску з рядка 5 додатка АВ. Саме це значення й візьме участь у формуванні показника рядка 13.5 табли- ці 1 додатка ЗП*. Для наочності див. приклад нижче.

* Назва рядка 13.5 таблиці 1 додатка ЗП (де консолідованому платнику податків нібито потрібно показувати тільки суму «дивідендних» авансових внесків, сплачених «за себе», — за місцезнаходженням юридичної особи) насправді не зовсім коректно. Уточнення «за місцезнаходженням юридичної особи» у ньому просто зайве. Саме такий механізм було закладено і в попередній формі декларації з податку на прибуток (див. лист ДПСУ від 26.03.2012 р. № 5326/6/15-1415).

Отже, при складанні Розрахунків (заповненні рядків 9 — 12) суми внеску, сплачені за місцезнаходженням філій, не потрібно повторно виключати із сум податку, розрахованих за такими філіями (див. консультацію податківців в підкатегорії 502.04 БЗ, що діяла до 01.01.2015 р.).

Фактично при розрахунку сум податку, які підлягають сплаті «за філії», платник у цьому випадку використовує загальну нараховану суму податку, уже зменшену на загальну суму «дивідендного» авансового внеску (див. примітку 5 до графи 5 таблиці 2 додатка ЗП).

Насамкінець розглянемо приклад заповнення консолідованої звітності.

Приклад. Підприємство-«річник» має у своєму складі філію. У 2014 році воно було платником консолідованого податку на прибуток і сплачувало щомісячні авансові внески з цього податку.

За січень — грудень 2014 року аванси сплачено в сумі 2400000 грн., у тому числі:

— «за себе» — 1800000 грн.;

— «за філію» — 600000 грн.

Ще у 2014 році підприємство виплатило заснов­никам дивіденди. При цьому воно сплатило до бюджету «дивідендний» авансовий внесок у сумі 700000 грн., у тому числі:

— «за себе» — 525000 грн.;

— «за філію» — 175000 грн. (усі величини умовні).

Для спрощення прикладу припустимо, що платник не придбавав торгових патентів, не отри­мував доходи за кордоном, не сплачував плату за землі сільгосппризначення.

Припустимо, що решта показників діяльності підприємства були такими (див. таблицю на с. 30):

Табл. Показники діяльності підприємства

Показник

Сума, грн.

у цілому по підприємству

по філії

За 2013 рік

Витрати (з урахуванням амортизації)

60800000

15200000

За 2014 рік

Доходи

100000000

14000000

Витрати (з урахуванням амортизації)

40000000

8000000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

60000000

Податок на прибуток

10800000

визначаємо розрахунковим шляхом

Сума «дивідендного» авансового внеску

700000

Для рядка 10 Розрахунку. Визначаємо розрахунковим шляхом на основі даних податковоприбуткової декларації за 2013 рік: 700000 грн. х (15200000 грн. :  60800000 грн.) = 175000 грн.

 

Заповнимо додаток ЗП до консолідованої декларації з податку на прибуток за 2014 рік (див. рис. 1).

<…>

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку (рядок 13.1 + рядок 13.2 + + рядок 13.5.1 + рядок 13.6 + рядок 13.7)

13

4520000

Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2

2020000

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді

13.3

700000

Cума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства попереднього звітного (податкового) року)

13.4

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5

700000

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку юридичної особи в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1

700000

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та абзацу другого пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

13.7

1800000

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Підрозділи платника податку

Код рядка

Сума витрат

Питома вага (графа 3 / графу 3 рядка А)

Нарахована сума податку (графа 5 рядка А х графу 4)

Платник податку за консолідованою декларацією

А

400000

х

10100000
(10800000 - 700000)

Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:

13.2

80000

0,2

2020000

відокремлений підрозділ

13.2.1

80000

0,2

2020000

<…>

Рис. 1. Фрагмент додатка ЗП до декларації

 

Використовуючи дані додатка ЗП до декларації, складемо Розрахунок за філією. От як він виглядає (див. рис. 2):

 

<…>

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Витрати, з них:

01

х

у цілому по юридичній особі — платнику консолідованого податку на прибуток

01.1

40000000

по відокремленому підрозділу платника консолідованого податку на прибуток

01.2

8000000

Питома вага витрат відокремленого підрозділу в загальній сумі витрат платника консолідованого податку на прибуток (рядок 01.2 / рядок 01.1)

02

0,2

Податок на прибуток платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період

03

10100000

Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 02 х рядок 03)

04

2020000

Сума сплаченого відокремленим підрозділом платника консолідованого податку на прибуток авансового внеску з податку на прибуток

05

600000

Податок на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму сплаченого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 04 - рядок 05)

06

1420000

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді платником консолідованого податку на прибуток

09

700000

Сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток (рядок 09 х рядок 02)

10

175000*

Розрахунок авансового внеску податку на прибуток

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 04 + рядок 10)

18

2195000

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні — грудні 2015 року та січні — лютому 2016 року (рядок 18/12)

19

182917

* За умовою абз. восьмого п. 152.4 ПКУ суму авансового внеску при виплаті дивідендів підприємство розподіляє пропорційно питомій вазі витрат філії в загальних витратах юрособи, що відображені в останній податковоприбутковій декларації. Тобто як «річник» воно використовує дані декларації за 2013 рік. Хоча з форми декларації виходить інше. Щоб у податківців не виникло до вас запитань з приводу цього показника, краще додайте до Розрахунку пояснення, чому ви його так розрахували.

<…>

Рис. 2. Фрагмент розрахунку податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток за філією

 

А тепер поглянемо, як заповнити підсумкові рядки консолідованої декларації (див. рис. 3).

 

<…>

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

100000000

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

40000000

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

60000000

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) х 18/100)

11

10800000

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

4520000

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)

14

6280000

Сума нарахованого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи — платника консолідованого податку

20 АВ

525000

(700000 - 175000)

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток

Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно

23

731667

<…>

Рис. 3. Фрагмент декларації з податку на прибуток підприємства (консолідованої)

 

Як бачимо, головне підприємство через рядок 13.2 таблиці 1 додатка ЗП до декларації зменшує суму податкового зобов’язання підприємства в цілому на суму, яку повинне сплатити за філію.

У результаті за підсумками 2014 року головне підприємство сплатить податок на прибуток у сумі:

— «за себе» — 6280000 грн. (10800000 грн. - 1800000 грн. - 700000 грн. - 2020000 грн.) (рядок 14 декларації);

— «за філію» — 1420000 грн. (2020000 грн. - 600000 грн.) (рядок 06 Розрахунку).

Ось ми з вами й заповнили востаннє* консолідовану податковоприбуткову декларацію. Трохи наполегливості та увага — і успіх у цій справі гарантовано. Бажаємо успіху і тільки хороших новин!

* Адже новими правилами податковоприбуткового розд. III ПКУ такого механізму сплати податку для підприємств, які мають філії, більше не передбачено.

висновки

  • Суму податку на прибуток «за філію» підприємство визначає пропорційно питомій вазі витрат цієї філії в загальній сумі витрат підприємства.

  • Податок на прибуток «за себе» головне підприємство сплачує за мінусом суми податку, сплаченого «за філії».

  • При розрахунку сум податку на прибуток, які сплачуються «за філії», платник використовує загальну нараховану суму податку, уже зменшену на загальну суму «дивідендного» авансу.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити