Створюємо робоче місце для працевлаштування інваліда

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2015/№ 11
Кажуть, рівень цивілізованості суспільства визначається ставленням до незахищених його верств — дітей, людей похилого віку та інвалідів. У багатьох країнах світу для них уже давно діють різні соціальні програми. Зокрема, особам, які мають інвалідність, гарантовано професійне навчання і працевлаштування. Наша держава також прагне до того, щоб люди з обмеженими можливостями не відчували себе за бортом повноцінного життя. Для цього вона зобов’язала роботодавців їх працевлаштувати. Проте пам’ятайте: інваліди на підприємстві — це працівники, які вимагають підвищеної уваги та особливої турботи. Тому робочі місця для них потрібно організовувати з особливою ретельністю. Про те, як це зробити, ми з вами, дорогі колеги, зараз і поговоримо.

Людей з особливими потребами в нашій країні ні  мало ні багато — близько 3 мільйонів. І цифра ця, на жаль, постійно зростає. Держава всіляко прагне пристосувати таких громадян до життя і забезпечити їх право на працю. Для цього вона зобов’язала підприємства, установи та організації, а також фізичних осіб, які використовують найману працю:

— виділяти і створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця;

— створювати для працівників-інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.

Такий обов’язок закріплено в ч. 3 ст. 18 Закону № 875.

Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів підприємства з чисельністю основних працівників 8 осіб і більше розраховують самостійно відповідно до нормативу*, установленого ст. 19 Закону № 875. Становить він:

— 4 % середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, якщо працює 25 і більше осіб;

— одне робоче місце, якщо працює від 8 до 25 осіб.

* Виконувати норматив не повинні роботодавці з кількістю працівників до 8 осіб і представництва іноземних компаній, які не є юрособами (див. лист Фонду соціального захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 45, с. 28).

Яким є робоче місце інваліда? Яким вимогам воно має відповідати? Давайте це з’ясуємо.

Що таке робоче місце інваліда?

Як ви вже зрозуміли, робочі місця для інвалідів можуть бути звичайними і спеціальними. Розібратися в тому, що вони є, нам допоможе ст. 1 Закону № 2961.

Так, робоче місце інваліда — це місце або виробнича ділянка постійного/тимчасового перебування особи у процесі трудової діяльності на підприємствах, в установах та організаціях.

Інакше кажучи, це звичайне робоче місце, яке нічим не відрізняється від робочого місця працівника, який виконує роботи на аналогічній ділянці.

А що вважають спеціальним робочим місцем інваліда? Це окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка вимагає додаткових заходів з організації праці людини з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного та додаткового обладнання, технічного оснащення тощо.

Тобто це робоче місце, спеціально адаптоване під інваліда за допомогою спеціального технічного обладнання, пристосувань і пристроїв

При створенні такого робочого місця враховуйте обмежені можливості інваліда (анатомічні дефекти або нозологічні форми захворювання), його професійні навички та знання, а також рекомендації медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК). На це звертає увагу ст. 18 Закону № 875.

Вторить їй і ст. 12 Закону про охорону праці. Вона свідчить, що підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати умови праці для них з урахуванням рекомендацій МСЕК та індивідуальних програм реабілітації. Також вони повинні вживати додаткових заходів безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

А що розуміють під індивідуальною програмою реабілітації? Відповідь знаходимо все в тій же ст. 1 Закону № 2961. Це комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів з визначенням порядку та місця їх проведення. При цьому такі заходи спрямовано на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях МСЕК.

Тобто індивідуальну програму реабілітації для конкретного інваліда розробляє МСЕК. Робить вона це на підставі Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою КМУ від 08.12.2006 р. № 1686 відповідно до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 р. № 757.

Знайте: ця програма та наведені в ній висновки МСЕК обов’язкові для виконання роботодавцями (ст. 23 Закону № 2961, п. 6 Положення № 1317).

Якщо МСЕК у своїх документах не вказала на необхідність створення для інваліда спеціального робочого місця, роботодавець може працевлаштувати його на звичайне (див. консультацію фахівця Мінпраці в журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 38-39, с. 46).

Той факт, що роботодавці мають право приймати інвалідів як на звичайні робочі місця, так і на спеціальні, підтверджує й Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) у листах від 29.02.2008 р. № 1/6-51/06 і від 06.11.2008 р. № 1/6-481/06 2 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 34). Головне — врахувати індивідуальні програми реабілітації, якщо це необхідно в результаті захворювання такого інваліда, та рекомендації МСЕК.

Причому спеціальне робоче місце для інваліда може бути створене як на виробництві, так і вдома (ч. 4 ст. 18 Закону № 875).

Цікаво, що створити спеціальне робоче місце інваліда роботодавець може, тільки якщо в нього є інвалід, який працюватиме на цьому місці надалі. На це звернув увагу ВАСУ в п. 4.3 Рекомендацій «Про деякі питання практики застосування адміністративними судами законодавства про забезпечення права інвалідів на працевлаштування» від 14.04.2008 р. № 07.2-10/2 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 73, с. 45).

Тож номер зі створенням спеціального робочого місця під якогось абстрактного інваліда не вдасться.

А ще, на наш погляд, зайняти спеціальне робоче місце, створене під конкретного інваліда, інший працівник-інвалід може, якщо для нього МСЕК розробила таку саму індивідуальну програму реабілітації.

Чи потрібна атестація робочого місця інваліда?

Ви, можливо, пам’ятаєте, що в минулому робоче місце інваліда вважалося створеним і введеним в дію тільки після процедури атестації? Обов’язковість її проведення було встановлено Положенням про робоче місце інваліда та порядок праце- влаштування інвалідів, затвердженим постановою КМУ від 03.05.95 р. № 314.

Проте з 12.02.2007 р. цю постанову завдяки постанові КМУ «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.01.2007 р. було скасовано.

Отже, зараз спеціально проводити атестацію робочого місця інваліда не потрібно

Проте це зовсім не означає, що роботодавець не повинен дотримуватися вимог організації «інвалідного» робочого місця. Просто тепер він керується загальним Порядком № 442. Це підтверджують Мінпраці в листі від 19.02.2007 р. № 341/19/71-07 і Фонд інвалідів у листі від 03.08.2009 р. № 1/6-377/06.

А Порядок № 442 передбачає, перш за все:

— визначення та підтвердження права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад та показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджених постановою КМ СРСР від 26.01.91 р. № 10:

— щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;

— скорочений робочий тиждень за роботу зі шкідливими умовами праці;

— підвищену оплату праці за роботу зі шкідливими умовами праці;

— інші пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Візьміть до уваги: Порядок № 442 визначає, що атестацію робочих місць за умовами праці проводять тільки деякі підприємства. Які саме? Ті, в яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. І при цьому такі фактори здатні несприятливо впливати на стан здоров’я працівників та їх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Тобто основна мета атестації — реалізувати права працівників на:

— здорові та безпечні умови праці;

— пільгове пенсійне забезпечення;

— пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Причому зауважте: йдеться про всіх працівників, а не тільки про інвалідів

У результаті атестації відповідні робочі місця відносять до однієї з категорій за видами умов праці (п. 6 Порядку № 442):

— з особливо шкідливими та особливо важкими умовами (Список № 1);

— зі шкідливими та важкими умовами (Список № 2).

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія. Її склад і повноваження визначає керівник підприємства у своєму наказі. Атестацію проводять у строки, установлені в колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років (п. 4 Порядку № 442).

Детальніше з атестаційними питаннями ви можете ознайомитися у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 6, с. 57.

У гонитві за інвалідом: хто кого?

Давайте звернемося до ст. 19 Закону № 875. Ми бачимо, що її ч. 3 зобов’язує роботодавця самостійно забезпечувати працевлаштування інвалідів на виділені або створені робочі місця в рахунок установлених нормативів.

Як довести, що «інвалідне» робоче місце ви створили, і отже, виконали встановлений норматив? Надійний спосіб — подати до центру зайнятості звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)», затвердженою наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 316.

Але Фонд інвалідів, на жаль, споконвіку вважає (див., наприклад, лист від 28.05.2013 р. № 1/6-175/09), що роботодавці повинні не просто повідомити центр зайнятості про наявність вакантних «інвалідних» місць, а самі знайти і працевлаштувати в себе потрібну кількість інвалідів. Не виконав норматив — сплати адміністративно-господарські санкції (далі — АГС). А це, брате, тобі не жарт — половина (якщо працюють від 8 до 15 працівників) або ціла (15 працівників і більше) середньорічна зарплата працівника підприємства за кожне порожнє «інвалідне» робоче місце.

Ми завжди підкреслювали, що Фонд інвалідів не правий у своїх переконаннях. Роботодавець повинен створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, а не займатися пошуком таких громадян з метою їх працевлаштування. Адже ч. 3 ст. 181 Закону № 875 свідчить, що здійснювати пошук відповідної для інвалідів роботи зобов’язана державна служба зайнятості.

Утім, якщо роботодавець самостійно вирішив працевлаштувати інвалідів, у тому числі і з метою виконання нормативу, то для цього йому достатньо подати до центру зайнятості звіт про наявність вакантних місць, на які можуть бути прийняті інваліди, за формою № 3-ПН.

Ви подали цей звіт, але центр зайнятості не направив до вас необхідну кількість інвалідів для їх працевлаштування?

Можете розслабитися: штрафи за невиконання «інвалідного» нормативу до вас застосовуватися не повинні

На щастя, у цьому з нами солідарні й суди (див., наприклад, постанову ВСУ від 26.06.2012 р. № 21-105а12 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 7, с. 39, постанови ВАСУ від 08.07.2014 р. у справі № К/9991/79273/11 і від 21.08.2014 р. у справі № К/800/29264/14).

Тому знайте: ваше завдання — створити робоче місце для інваліда, а підшукати та направити до вас такого працівника — справа центру зайнятості.

Цілком можливо, він знайшов на ваше вакантне місце інваліда, який має потрібні вам професійні знання і досвід. Шкода тільки, працевлаштувати його ви можете тільки на спеціальне робоче місце. Що робити? Створити таке робоче місце! А допомогти у цьому може Фонд інвалідів.

Як Фонд може допомогти при створенні робочого місця інваліда?

За умовами ст. 20 Закону № 875 Фонд інвалідів за рахунок сум АГС і пені, які надійшли до бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, має право фінансувати різні «інвалідні» заходи. У їх числі й надання роботодавцям:

1) цільових позик (на поворотній основі зі строком повернення до 3 років);

2) фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі;

3) дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні або такі, що шукають роботу.

При цьому Фонд інвалідів надає роботодавцям:

— цільові позики та фінансову допомогу — відповідно до Інструкції № 270;

— дотації на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, які заре- єстровані в центрі зайнятості як безробітні, — відповідно до Порядку № 1836.

Усі ці види допомоги Фонд інвалідів надає за напрямками та з урахуванням вимог, установлених Порядком сплати АГС та пені.

Майте на увазі: розмір цільової позики та фінансової допомоги Фонд інвалідів визначає на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів (п. 6 Порядку сплати АГС та пені).

А розмір дотації з розрахунку на одне робоче місце інваліда не може перевищувати (п. 13 Порядку № 1836):

40 мінімальних зарплат, якщо для створення такого місця роботодавець пристосовує основне й додаткове устаткування, технічне обладнання на наявному робочому місці або на наявній ділянці виробничої площі;

100 мінімальних зарплат, якщо для створення робочого місця роботодавець установлює основне й додаткове устаткування, технічне обладнання через неможливість пристосувати наявне робоче місце або наявну ділянку виробничої площі або у зв’язку з відсутністю місць і ділянок.

Для вашої зручності основну інформацію про умови отримання дотацій, цільових позик і фінансової допомоги, які надає роботодавцю Фонд інвалідів, представимо у вигляді рисунка на с. 15.

 

 

Ну ось, тепер ви знаєте, як створити робоче місце інваліда, і легко можете допомогти тому, кому не під силу подбати про себе самому. Нехай у вас завжди буде можливість, у тому числі й фінансова, робити добрі справи!

висновки

  • Роботодавці мають право приймати інвалідів як на звичайні робочі місця, так і на спеціальні. Головне — врахувати індивідуальні програми реабілітації, якщо це необхідно в результаті захворювання такого інваліда, і рекомендації МСЕК.

  • Спеціально проводити атестацію робочого місця інваліда не потрібно.

  • Завдання роботодавця — створити робоче місце для інваліда, а підшукати такого працівника — справа державної служби зайнятості.

  • Щоб створити робоче місце інваліда, можна залучити кошти Фонду соціального захисту інвалідів.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити