Теми статей
Обрати теми

Для одних — держтурбота, для інших — Звіт за «трудовою» квотою

експерти з питань оплати праці Соломіна Марія, Клиженко Яна
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 1-2
Друк
Законодавці сприяють працевлаштуванню неконкурентоспроможних категорій населення. Свої гарантії вони реалізують через роботодавців. Як? Установивши їм квоту на працевлаштування таких категорій населення. А простіше кажучи, перекинувши «турботу» з хворої голови на здорову. Ясно, якщо є квота, її потрібно не тільки виконати, але і відзвітувати про це... Як це зробити і в який строк? Про це й поговоримо.

Кому закон писаний?

Почнемо з приємного. «Трудову» квоту встановлено ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість тільки для «підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб».

Як розрахувати чисельність штатних працівників, щоб з’ясувати, чи повинен роботодавець виконувати квоту? Для цього визначте середньооблікову кількість штатних працівників (далі — СКШП) за звітний (2014) рік і порівняйте значення цього показника з 20. Якщо на вашому підприємстві штатників 20 або менше осіб, то можете зітхнути з полегшенням: квота вас оминула.

Також, за нашим твердим переконанням, не повинні розраховувати «трудову» квоту роботодавці-підприємці, незалежно від кількості працевлаштованих ними осіб. Підстава — вони не зазначені в ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість (див. вище). І хоча з роз’яснень Мінсоцполітики (див. лист від 23.09.2013 р. № 733/021/106-13) випливає зворотне, ми з цим не згодні.

Якщо ви потрапили до числа тих, хто зобов’язаний дотримуватися «трудової» квоти, читайте далі.

Розмір «трудової» квоти

Розмір «трудової» квоти встановлено законодавцем в тій самій ст. 14 Закону про зайнятість. Він дорівнює 5 % СКШП за попередній календарний рік.

Квоту для себе розраховуємо самостійно. Також самі визначаємо, скільки пільговиків необхідно працевлаштувати, щоб її виконати.

А якщо за квотою недобір? Тут два варіанти: або шукайте самостійно, кого працевлаштувати в рахунок виконання «трудової» квоти, або звертайтеся за допомогою до центру зайнятості (ЦЗ).

Розраховуємо квоту: красиві наліво, розумні направо

У рахунок виконання «трудової» квоти «підуть» особи, які:

— по-перше, мають додаткові гарантії з працевлаштування (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону № 1058). Дізнатися, хто до них належить, можна з таблиці 1 на с. 33;

— по-друге, працевлаштовані на вашому підприємстві на умовах повної зайнятості. Відповідно ті, хто працює в режимі неповного робочого часу, — «убік».

Таблиця 1. Категорії громадян, які мають додаткові гарантії з працевлаштування

№ з/п

Категорії осіб

Документи, що підтверджують статус працівника

1

2

3

1

Один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

1.1

— утримує дітей віком до шести років

1. Копія свідоцтва про народження дитини.
2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду — для осіб, які замінюють батьків

Зверніть увагу: роботодавець, який обліковуватиме свого працівника в рахунок виконання квоти, має отримати від роботодавця другого з батьків дитини письмове підтвердження про умови працевлаштування такого другого з батьків, тобто про те, що він (вона) не працевлаштований у рахунок виконання «трудової» квоти (див. лист Мінсоцполітики від 29.08.2013 р. № 682/021/106-13).

1.2

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

1. Копія пенсійного посвідчення* із записом про інвалідність — для осіб, які виховують дитину-інваліда.
2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).
3. Документи, зазначені в п. 1.1

Зараховуємо в рахунок виконання квоти до досягнення дитиною 14 років або дитиною-інвалідом 18 років.

1.3

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності)

1. Копія пенсійного посвідчення*, що містить запис про інвалідність.
2. Довідка про отримання (неотримання) допомоги за формою, наведеною в додатку 11 до Інструкції № 345, — для одинокої матері (батька).
3. Документи, зазначені в п. 1.1

Зараховуємо до досягнення батьками пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону № 1058.

2

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Копія виписки з електронної обліково-статистичної картки дитини за формою, затвердженої наказом Мінмолодьспорту від 18.11.2008 р. № 4580

Зараховуємо до досягнення ними 18 років.

3

Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування

Копія довідки про звільнення за формою, наведеною в додатку 9 до Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, затвердженої наказом Мін’юсту від 08.06.2012 р. № 847/5

Зараховуємо до моменту припинення трудових відносин з роботодавцем, який прийняв їх на роботу.

4

Молодь віком до 35 років, яка:

4.1

— закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ і внз (протягом 6 місяців після закінчення або припинення навчання) і вперше приймається на роботу

Копія диплома або іншого документа про освіту

Зараховується протягом 3 років з дня приймання на роботу.

4.2

— звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після закінчення або припинення служби) і вперше приймається на роботу

Копія військового квитка

Зараховуємо протягом 3 років з дня укладення першого трудового договору після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

5

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років

Копія паспорта

Зараховуємо до настання пенсійного віку.

6

Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Копія свідоцтва про народження дитини

Зараховуємо впродовж 3 років з дня приймання їх на роботу.

* Пенсійне посвідчення відсутнє? Замість нього можна надати:
 — копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. № 2109-III (див. наказ Мінпраці від 16.11.2007 р. № 612);
 — копію форми № 080/о, затверджену наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482;  
— копію форми № 157-1/о, затверджену наказом МОЗ від 30.07.2012 р. № 577.

 

Як заповнити та подати звітність?

Ми розуміємо, що в гарячу пору під назвою «Річна звітність» особливо не до читання. А тому економимо ваш час, дорогі читачі, і надаємо основ­ну інформацію у вигляді запитань і відповідей (див. табл. 2).

Таблиця 2. Правила подання та заповнення Звіту (Порядок № 271)

Запитання

Відповідь, пояснення

Правильно надаємо

За якою формою звітуємо?

Як і торік, звітуйте за формою «Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік» (далі — Звіт). Знайти форму Звіту ви можете в додатку до Порядку № 271

Які є способи подання Звіту?

Порядок № 271 із цього приводу не дає рекомендацій. З усних роз’яснень фахівців ЦЗ випливає, що його потрібно подавати на паперових носіях особисто

Куди подаємо Звіт?

До будь-якого центру зайнятості незалежно від місцезнаходження

До якої дати потрібно відзвітувати?

Звіт необхідно подати не пізніше 1 лютого («святково-вихідне» перенесення не передбачене). Зауважте: якщо ваш ЦЗ працюватиме згідно з рекомендаціями, запропонованими КМУ в розпорядженні від 12.11.2014 р. № 1084-р (робочий день 8 січня 2015 року переноситься на 31 січня 2015 року), то Звіт за 2014 рік можна буде подати 31.01.2015 р. Водночас, рекомендуємо уточнити режим роботи вашого ЦЗ, щоб не втрапити в халепу. Якщо ж ваш ЦЗ не працює 31 січня, тоді відзвітувати потрібно не пізніше 30.01.2015 р.

Яку передбачено відповідальність?

За неподання або несвоєчасне подання Звіту, як і за невиконання квоти, відповідальність не передбачено.
Покарати можуть тільки за необґрунтовані відмови у працевлаштуванні неконкурентоздатних громадян у межах невиконаної квоти.
Штраф
становитиме 2 МЗП, установлені на момент виявлення порушення (ст. 53 Закону про зайнятість), за кожну таку відмову

Правильно заповнюємо

Що зазначаємо в рядку 01?

Проставте СКШП за 2014 рік (див. лист Державного центру зайнятості від 05.03.2014 р. № ДЦ-01-1433/0/6-14). Цей показник розраховуєте згідно з п. 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286, і заповнюєте в цілих одиницях

Що зазначаємо в рядку 02?

Запишіть фактичну кількість штатних працівників, які враховані в рахунок виконання квоти у 2014 році (див. табл. 1 на с. 33)

Що зазначаємо в рядку 03?

Показник СКШП за 2014 рік (рядок 01) помножте на 5 %. Отриманий результат округлюємо до цілих за загальноарифметичними правилами (п. 3.3 Порядку № 271).
Це ваш плановий показник на 2015 рік

Що зазначаємо в рядку 04?

Заповнюєте, якщо квота не виконана або якщо хочете працевлаштувати неконкурентоздатних громадян понад квоту. Проставте кількість осіб, яких ви плануєте працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти. Розрахувати його вам допоможе формула: рядок 03 - рядок 02 = рядок 04

 

Приклад. Середньооблікова кількість працівників ТОВ «Лайм» за 2014 рік — 43 чол. У числі працівників підприємства є ті, що належать до осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні (працювали протягом усього 2014 року):

— 1 жінка, яка виховує без чоловіка дитину-інваліда;

— 1 співробітник передпенсійного віку (до настання права на пенсію йому залишилося 2 роки).

Приклад заповнення Звіту дивіться на рисунку.

 

img 1

висновки

  • «Трудову» квоту встановлено для підприємств, установ та організацій з чисельністю штатних працівників більше 20 осіб.

  • Розмір «трудової» квоти дорівнює 5 % СКШП за попередній календарний рік.

  • Граничний строк подання звіту за квотою за 2014 рік — 31 січня 2015 року (якщо згідно з графіком роботи вашого центру зайнятості цей день буде робочим).

Документи статті

  1. Закон про зайнятість — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

  2. Закон № 1058 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 09.09.2003 р. № 1058-IV.

  3. Інструкція № 345 — Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ одержувачів всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Мінпраці від 19.09.2006 р. № 345.

  4. Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі