Теми статей
Обрати теми

Колективний договір. 6. Робота і відпочинок: документальне оформлення (частина 1)

Редактор Наталія Вороная, експерти з питань оплати праці Катерина Скрипкіна, Яна Клиженко і Лілія Ушакова
Податки & бухоблік Січень, 2015/№ 7
Друк

6.1. Робота у святкові та вихідні дні

Нагадаємо, що вихідні дні — це дні, в які працівник підприємства не працює відповідно до графіка роботи підприємства (чи графіка змінності). У свою чергу, святкові та неробочі дні — це дні, упродовж яких працівники не працюють на підставі ст. 73 КЗпП.

За загальним правилом залучати до роботи в установлені для працівників вихідні дні заборонено (ч. 1 ст. 71 КЗпП). Виняток становлять випадки (ч. 2 ст. 71 КЗпП):

1) відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) запобігання нещасним випадкам, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя або нормальні життєві умови людей, загибелі чи псування майна;

3) виконання невідкладних, заздалегідь не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу або скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

img 1У святкові та неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе у зв’язку з виробничо-технічними умовами (на безперервно діючих підприємствах), а також роботи, викликані необхідністю обслуговування населення (ст. 73 КЗпП). Крім того, залучати до виконання робіт у такі дні можливо й у перелічених вище випадках, передбачених ст. 71 КЗпП.

Проте майте на увазі, що окремі категорії працівників (наприклад, вагітних жінок, неповнолітніх працівників тощо) не можна викликати на роботу в їх вихідний день, а також у святкові та неробочі дні, незалежно від обставин, що склалися. Законодавець тут непохитний.

Роботодавець також повинен ураховувати норми ч. 3 ст. 13 Закону № 3721, згідно з якими залучати до роботи у вихідні (святкові) дні громадян похилого віку можливо тільки з їх згоди та за умови, що це не протипоказано їм за станом здоров’я. Детальніше про це ви можете прочитати у спецвипуску журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 50.

ср.

Тут же розглянемо, як правильно оформити залучення до роботи у вихідний чи святковий день.

У більшості випадків усе починається з доповідної записки відповідної посадової особи, що обґрунтовує необхідність проведення робіт у вихідний (святковий) день. Наведемо її приклад.

 

ТОВ «Будмаш»
Відділ головного енергетика

Директору
Коршуну Д. М.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

06.01.2015 № 2

Про залучення до роботи у святковий день

У результаті падіння дерева 6 січня 2015 року сталося пошкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2. Для негайного усунення наслідків аварії необхідно залучити до роботи у святковий день 7 січня 2015 року електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. З. та інженера-енергетика Савченка В. С.

Головний енергетик Кравченко Г. П. Кравченко

 

Залучають до роботи у вихідний (святковий) день на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства. Проте до його видання роботодавець зобов’язаний отримати дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)*.

* Якщо на підприємстві відсутня профспілкова організація, то дозвіл ні в кого не просять.

У заявці роботодавця на отримання такого дозволу мають зазначатися чисельність працівників, їх прізвища та посади (професії). Наведемо зразок заявки.

 

Голові первинної
профспілкової організації
ТОВ «Будмаш»
Семенову К. Г.
директора ТОВ «Будмаш»
Коршуна Д. М.

Заявка
на дозвіл залучення до роботи у святковий день

Для негайного усунення наслідків виробничої аварії (пошкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2) прошу відповідно до ст. 71 КЗпП України дати дозвіл профспілкового комітету на залучення до роботи у святковий день 7 січня 2015 року електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. З. та інженера-енергетика Савченка В. С.

Директор Коршун Д. М. Коршун

06.01.2015

 

Профком на своєму засіданні приймає рішення, яке оформляє протоколом. Виписку з протоколу передають керівництву підприємства. Наведемо зразок такої виписки.

 

Первинна профспілкова організація ТОВ «Будмаш»

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

06.01.2015     м. Харків     № 1

Засідання профспілкового комітету

Голова — Семенов К. Г.

Секретар — Довгань Г. П.

Були присутніми: Амосова З. Г., Богословський К. Р., Федорук В. П.

Запрошені: головний енергетик Кравченко Г. П.

Порядок денний:

1. Про видачу дозволу на залучення до роботи у святковий день 7 січня 2015 року (інформація головного енергетика Кравченка Г. П.).

1. СЛУХАЛИ:

Кравченка Г. П. — Інформував про заявку директора ТОВ «Будмаш» на дозвіл залучення до роботи у святковий день 7 січня 2015 року електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. З. та інженера-енергетика Савченка В. С.

УХВАЛИЛИ:

1. Дозволити залучити до роботи у святковий день 7 січня 2015 року електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. З. та інженера-енергетика Савченка В. С. для ліквідації наслідків виробничої аварії.

Голова К. Г. Семенов

Секретар Г. П. Довгань

Згідно з оригіналом

Секретар Довгань Г. П. Довгань

06.01.2015

 

Отримали дозвіл первинної профспілкової організації на залучення до роботи у вихідний або святковий день? Можна видавати відповідний наказ.

При цьому не забудьте, що наказ повинен містити умови компенсації за роботу у вихідний або святковий день.

Нагадаємо: роботу у вихідний день компенсують або наданням іншого дня відпочинку, або оплатою в подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).

За бажанням особи, яка працювала у святковий день, їй також може бути надано інший день відпочинку. Але при цьому працівник не втрачає права на підвищену оплату своєї праці у святковий день на підставі ст. 107 КЗпП (див. лист Мінпраці від 29.12.2009 р. № 853/13/84-09). Детальніше про компенсацію за роботу у вихідні та святкові дні див. у журналі «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 50.

Наведемо зразок наказу про залучення до роботи у святковий день.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмаш»

НАКАЗ

06.01.2015      м. Харків     № 3

Про залучення до роботи у святковий день

Для негайного усунення виробничої аварії (пошкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2) і недопущення простою цеху № 2 з дозволу профспілкового комітету підприємства (протокол засідання профкому від 06.01.2015 № 1)

НАКАЗУЮ:

1. Провести у святковий день 7 січня 2015 року роботи з усунення пошкодження електрокабеля, що живить цех № 2, із залученням до роботи тривалістю по 8 годин електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрика О. З. та інженера-енергетика Савченка В. С.

2. Компенсацію за роботу у святковий день здійснити згідно зі ст. 107 КЗпП України.

3. Савченку В. С. надати інший день відпочинку 12 січня 2015 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного енергетика Кравченка Г. П.

Підстави: 1. Доповідна записка головного енергетика Кравченка Г. П. від 06.01.2015 № 2.

2. Заява Савченка В. С. про надання іншого дня відпочинку.

3. Виписка з протоколу профспілкового комітету від 06.01.2015 № 1.

Директор Коршун Д. М. Коршун

З наказом ознайомлені:

Головний енергетик Кравченко Г. П. Кравченко

06.01.2015

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Петрик О. З. Петрик

06.01.2015

Інженер-енергетик Савченко В. С. Савченко

06.01.2015

Головний бухгалтер Оніщук М. М. Оніщук

06.01.2015

 

6.2. Оформляємо надурочні роботи

Надурочними вважаються роботи понад установлену тривалість робочого дня (понад установлену тривалість щоденної роботи (зміни) або понад нормальну кількість робочих годин за обліковий період при підсумованому обліку робочого часу).

Як правило, надурочні роботи не допускаються. Проте, як виняток, можливе залучення працівників до виконання надурочних робіт у таких випадках (ч. 3 ст. 62 КЗпП):

— при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського чи стихійного лиха, виробничої аварії та негайного усунення їх наслідків;

— при проведенні суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опалювання, освітлення, водовідведення, транспорту, зв’язку — для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують їх правильне функціонування;

— при необхідності закінчити розпочату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли її припинення може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли їх несправність викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;

— при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;

— для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, якщо робота не допускає перерви (у цьому випадку власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів щодо заміни змінника іншим працівником).

У всіх перелічених випадках для залучення працівників до надурочних робіт роботодавець зобов’язаний

отримати дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства (ст. 64 КЗпП)

Якщо ж профспілкова організація на підприємстві відсутня, справа спрощується. Отримувати дозвіл не доведеться. Проте це не звільняє роботодавця від дотримання інших вимог КЗпП.

Наприклад, є категорії працівників (вагітні жінки, неповнолітні працівники тощо), яких не можна залучати до надурочних робіт (ст. 63, 176 і 1861 КЗпП). Дізнатися про них ви можете із спецвипуску журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 77, с. 54.

Пакет інформаційно-розпорядчих документів з організації надурочних робіт на підприємстві має формуватися в такому складі:

— доповідна записка відповідної посадової особи на ім’я керівника підприємства, в якій обґрунтовується необхідність проведення наду­рочних робіт (аналогічно наведеній на с. 68);

— заявка власника підприємства (уповноваженого ним органу) виборному органу первинної профспілкової організації щодо отримання дозволу на проведення надурочних робіт;

— виписка з протоколу засідання виборного органу первинної профспілкової організації з дозволом на проведення надурочних робіт;

— наказ по підприємству про проведення надурочних робіт і порядок їх оплати.

Заявка власника (уповноваженого ним органу) підприємства виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику) з проханням дати дозвіл на проведення надурочних робіт має бути письмовою. У заявці обґрунтовується виключність ситуації їх застосування відповідно до ч. 3 ст. 62 КЗпП.

Розглядаючи прохання власника (уповноваженого ним органу), профспілковий комітет ураховує не тільки підстави для залучення до надурочних робіт, але і граничні норми застосування надурочних робіт відповідно до ст. 65 КЗпП, а також категорії працівників, яких забороняється залучати до надурочних робіт. Тому працівників, які залучаються до надурочних робіт, зазначають у заявці персонально.

Можна запропонувати й інший варіант оформлення заявки. Якщо до неї додають проект наказу з переліком осіб, які залучаються до надурочної роботи, то щоб уникнути текстових повторів, доцільно посилатися на запропонований до розгляду проект.

 

Голові первинної
профспілкової організації
ТОВ «Будмаш»
Семенову К. Г.
директора ТОВ «Будмаш»
Коршуна Д. М.

Заявка
на дозвіл проведення надурочних робіт

Для негайного усунення наслідків виробничої аварії (пошкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2) прошу відповідно до ст. 64 КЗпП України дозволу профспілкового комітету на проведення надурочних робіт 6 січня 2015 року. Строки проведення робіт і перелік працівників, які залучаються для їх виконання, викладені у проекті наказу по підприємству «Про проведення надурочних робіт 6 січня 2015 року».

Додаток: проект наказу «Про проведення надурочних робіт 6 січня 2015 року».

Директор Коршун Д. М. Коршун

06.01.2015

 

Як і в разі залучення до роботи у вихідні або святкові дні, рішення, прийняте на засіданні профспілкового комітету, оформляють протоколом. Виписку з протоколу передають керівництву підприємства.

Наведемо її зразок на с. 73.

 

Первинна профспілкова організація ТОВ «Будмаш»

ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ

06.01.2015   м. Харків    № 1

Засідання профспілкового комітету

Голова — Семенов К. Г.

Секретар — Довгань Г. П.

Були присутніми: Амосова З. Г., Богословський К. Р., Федорук В. П.

Запрошені: головний енергетик Кравченко Г. П.

Порядок денний:

2. Про видачу дозволу на проведення надурочних робіт 6 січня 2015 року (інформація головного енергетика Кравченка Г. П.).

2. СЛУХАЛИ:

Кравченка Г. П. — Інформував про заявку директора ТОВ «Будмаш» на дозвіл проведення наду­рочних робіт 6 січня 2015 року.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Вважати, що проект наказу по підприємству «Про проведення надурочних робіт 6 січня 2015 року» розроблено відповідно до норм чинного законодавства з виключності випадків застосування надурочних робіт, порядку залучення працівників до цих робіт та їх оплати.

2.2. Дозволити 6 січня 2015 року проведення надурочних робіт, визначених зазначеним проектом наказу.

Голова К. Г. Семенов

Секретар Г. П. До вгань

Згідно з оригіналом

Секретар Довгань Г. П. Довгань

06.01.2015

 

Далі видають наказ по підприємству про проведення надурочних робіт. Він повинен містити вказівку на виключність випадку залучення до надурочних робіт і персональний перелік працівників, які залучаються до їх виконання.

Приклад наказу див. на с. 74.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будмаш»

НАКАЗ

06.01.2015      м. Харків     № 2

Про проведення надурочних робіт

6 січня 2015 року

Для негайного усунення виробничої аварії (ушкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2) і недопущення простою цеху № 2 з дозволу профспілкового комітету підприємства (протокол засідання профкому від 06.01.2015 № 1)

НАКАЗУЮ:

1. Провести 6 січня 2015 року надурочні роботи з усунення ушкодження силового електрокабеля, що живить цех № 2, із залученням до роботи тривалістю по 3 години електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування Курочкіна С. І. та інженера-енергетика Савченка В. С.

2. Плату за надурочні роботи здійснити згідно зі ст. 106 КЗпП України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного енергетика Кравченка Г. П.

Підстави:

1. Доповідна записка головного енергетика Кравченка Г. П. від 06.01.2015 № 1.

2. Доповідна записка інспектора з кадрів Сидоренка В. К. від 06.01.2015 № 2 «Про надурочні роботи з початку 2015 року працівників, які залучаються до цих робіт 6 січня 2015 року».

3. Заява Курочкіна С. І. (батька, який виховує дитину-інваліда без матері) про згоду працювати надурочно 6 січня 2015 року.

4. Виписка з протоколу профспілкового комітету від 06.01.2015 № 1.

Директор Коршун Д. М. Коршун

З наказом ознайомлені:

Головний енергетик Кравченко Г. П. Кравченко

06.01.2015

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Курочкін С. І. Курочкін

06.01.2015

Інженер-енергетик Савченко В. С. Савченко

06.01.2015

Головний бухгалтер Оніщук М. М. Оніщук

06.01.2015

 

Зверніть увагу: окремі категорії працівників можуть бути залучені до виконання надурочних робіт тільки за їх згодою. До таких осіб належать:

— жінки, які мають дитину віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда (ст. 177 КЗпП);

— батьки, які виховують без матері дитину віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, а також опікуни, піклувальники і прийомні батьки (ст. 1861 КЗпП);

— інваліди (ст. 172 КЗпП);

— особи похилого віку (ст. 13 Закону № 3721).

В останніх двох випадках додатковою умовою для залучення працівників до надурочних робіт буде відсутність відповідних обмежень за станом здоров’я.

Припустимо, що електромонтер, який залучається до надурочних робіт, з ремонту та обслуговування електроустаткування Курочкін С. І. є батьком, який виховує без матері дитину-інваліда. Тоді згода працівника на залучення до надурочних робіт може бути оформлена у вигляді заяви.

 

Директору ТОВ «Будмаш»
Коршуну Д. М.
електромонтера з ремонту
та обслуговування
електроустаткування
Курочкіна Семена Івановича

Заява

Згоден з пропозицією адміністрації працювати надурочно 6 січня 2015 року.

06.01.2015 Курочкін

 

Майте на увазі: надурочні роботи кожного працівника не повинні перевищувати 4 годин упродовж двох днів підряд і 120 годин на рік. З метою дотримання цього обмеження роботодавець зобов’язаний вести облік надурочних робіт для кожного працівника окремо (ст. 65 КЗпП).

Форму такого обліку законодавством не встановлено. Деякі підприємства використовують для цієї мети нині скасовану типову форму № П-15 «Список осіб, які працювали в надурочний час», заздалегідь доопрацювавши її. Інші розробляють форму самостійно. Наприклад, облік надурочних робіт можна вести в такому журналі:

 

Журнал обліку надурочних робіт

Дата

П. І. Б. працівника

Посада

Надурочні години до зазначеної дати

Наказ про надурочну роботу (дата і номер)

Фактично відпрацьовано надурочно годин

відпрацьовано напередодні

відпрацьовано з початку року

06.01.2015

Курочкін С. І.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

06.01.2015 № 2

3

06.01.2015

Савченко В. С.

Інженер-енергетик

06.01.2015 № 2

3

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі