Додаток ПЗ — прибуток, звільнений від оподаткування

В обраному У обране
Друк
Максим Нестеренко, Олексій Павленко, Наталія Адамович, Марина Ковенко, Наталя Білова, податкові експерти
Податки та бухгалтерський облік Січень, 2015/№ 9
Цей додаток заповнюється і подається тільки платниками, які здійснювали у 2014 році види діяльності, звільнені від обкладення податком на прибуток (на підставі норм розд. ІІІ, а також — підрозділу 4 розд. XX ПКУ)*. Норми п. 152.11 ПКУ вимагали від пільговиків ведення окремого обліку прибутку, звільненого від оподаткування. Для цих цілей платник повинен був окремо обліковувати доходи та витрати (уключаючи амортизацію) за пільгованими видами діяльності.

* «Нульовиків» (які оподатковуються за п. 154.6 ПКУ) це не стосується, оскільки вони звітують за спеціальною декларацією, затвердженою постановою КМУ від 15.02.2012 р. № 98.

Додаток ПЗ є логічним результатом того, що рядки 01, 04, 07 містять загальні показники (у тому числі за пільгованими видами діяльності), через що є необхідність «очистити» загальний об’єкт оподаткування (ряд. 07 декларації) від об’єкта пільгованого. Тому він і виділений у декларації в окремий ряд. 09, що заповнюється на підставі додатка ПЗ.

Цей додаток містить дві таблиці, з яких нас цікавить тільки таблиця 1 — «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування» (заповнення таблиці 2 — «Підстави для застосування пільги» — особливих пояснень не потребує).

У таблиці 1 додатка ЗП наведено показники тільки для одного виду пільгованої діяльності (на підставі «А»). А як бути, коли пільгованих видів (і підстав) декілька?

Судячи з примітки 4, наведеної до головного рядка (09) таблиці 1, підстава «А» наведена як приклад. Тобто підстав (видів пільг) у додатку ПЗ може відображатися декілька («від А до Я»). Відповідно, коли пільг декілька — за кожною пільгою (аналогічно «А») мають відображатися і три рядки показників доходу/витрат, і обчислюватися підсумкові рядки 09.2 (для підстави «Б»), 09.3 (для підстави «В») тощо. Потім отримані результати підсумовуються і відображаються за першим рядком додатка (09). Результати, як і за «видовими» рядками (09.1, 09.2, 09.3, …), так і за основним рядком (09), можуть бути як позитивними (прибуток), так і від’ємними (збиток). Потім сума з головного рядка (09) Таблиці 1 Додатка ПЗ (з відповідним знаком: «+» або «-») переноситься до рядка 09 декларації.

Зауважимо також, що ті платники, кому Закон № 1621 з 03.08.2014 р. «зарізав» пільгу, заповнюють за такою пільгою додаток ПЗ тільки за операціями (доходами), проведеними до зазначеної дати.

Табл. Порядок заповнення таблиці 1 додатка ПЗ

Код рядка

Назва рядка

1

2

09

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у тому числі:

У цьому рядку наводиться загальний результат (прибуток/збиток), отриманий від усіх пільгованих видів діяльності.
Визначається підсумовуванням рядків 09.1, 09.2, 09.3 тощо (коли пільг декілька).
Якщо пільгований вид — один, до цього рядка просто переноситься значення ряд. 09.1 додатка. Значення цього рядка (з відповідним знаком) переноситься з таблиці 1 додатка ПЗ у ряд. 09 декларації. При цьому в декларації збитки від пільгованої діяльності не повинні згортатися з оподатковуваним прибутком, що досягається за допомогою механізму, закладеного в ряд. 11 Декларації (див. коментарі до рядків 09 і 11 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 8).
Нагадаємо тут і про проблему з перенесенням минулорічних збитків від пільгованої діяльності у звітний рік.
Тобто коли показник рядка 09.1 (та/або 09.2, 09.3 …) за минулий рік був(ли) від’ємним(и).
Наочний приклад: за минулий рік прибуток від оподатковуваної діяльності перевищив збиток від пільгованої (показник ряд. 07 декларації був позитивним).
Як урахувати цей збиток у деклараціях наступного року — адже збитки від пільгованої діяльності до ряд. 06.5 декларації в цьому випадку не потраплять? (Цей рядок призначено для відображення від’ємного значення ряд. 07 декларації попереднього року, а воно в такому разі було позитивним.
Отже, ряд. 06.5 у звітному році буде порожній). На практиці тут ідуть шляхом аналогії з алгоритмом додатка ТП і включають минулорічний збиток до інших витрат ряд. А3 (Б3, В3 і т. д.), що вплине на показник ряд. 09.1 (09.2, 09.3 тощо) додатка ПЗ до декларації за звітний рік. Але при цьому потрібно, щоб ті самі суми увійшли і до складу рядка 06.4 декларації*

09.1

на підставі «А» (рядок А1 - рядок А2 - рядок А3)

У цьому рядку Додатка (і в рядках 09.2, 09.3 тощо — коли пільг декілька) згідно з алгоритмом розраховується сума прибутку (збитку) від конкретного виду пільгованої діяльності

А1

Доходи, які не оподатковуються на підставі «А»

У цьому рядку (а також, можливо, — у рядках Б1, В1 тощо) зазначається сума доходу, отриманого від конкретного виду пільгованої діяльності. При заповненні декларації ці суми повинні увійти до показника ряд. 01 декларації, який є сумою ряд. 02 (операційних доходів) та 03 (інших доходів). До кожного з цих рядків можуть потрапити й пільговані доходи, проте в цьому рядку додатка ПЗ вони показуються загальною сумою…

А2

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг), яка відноситься до діяльності «А»

У рядку А2 (а також, можливо, — у Б2, В2 тощо) відображається собівартість придбаних (виготовлених) і реалізованих товарів (робіт, послуг), що належать до конкретного виду пільгованої діяльності. Показники цього рядка (рядків) повинні входити до ряд. 05.1 декларації

А3

Інші витрати, які відносяться до діяльності «А»

У цьому рядку (а також, можливо, — у Б3, В3 тощо) показується сума інших витрат за конкретним пільгованим видом діяльності. Тут зазначають усі відображені в податковому обліку витрати, що не ввійшли до собівартості пільгованої продукції (робіт, послуг), зокрема — загальновиробничі, адміністративні витрати, витрат на збут тощо. Сюди ж, можливо, увійде й певна сума «пільгованих» збитків минулого року (див. про це вище)

 

* У додатку ІВ їх можна включити до значення рядка 06.4.43. Щоправда, не відомо, як до цього поставляться фіскали, оскільки вони цю проблему так і не прояснили…
Збитки ж, отримані від пільгових видів діяльності за підсумками 2014 року, схоже, зможуть зменшити податок на прибуток за 2015 рік, тільки якщо рядок 07 буде від’ємним.

 

При розподілі суми амортизації ОЗ (і НМА), задіяних одночасно як у пільгованих, так і не пільгованих видах діяльності, а також при розподілі сум інших «загальних» витрат використовується стандартний механізм, що передбачався в п. 152.11 ПКУ.

Для виділення із «загального котла» амортизації інших витрат, що відносяться до пільгованих видів діяльності, використовуємо формулу:

Вп = Взаг х Дп:: Дзаг, де

Вп і Дп — сума витрат і доходів, що належать до пільгованої діяльності;

Взаг і Дзаг — загальна сума витрат і доходів, що належать як до оподатковуваної, так і до звільненої від оподаткування діяльності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити