Розрахунок лікарняних і декретних по-новому: перемога розуму!

В обраному У обране
Друк
Ушакова Лілія, Гуль Тетяна, експерти з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2015/№ 56
Незважаючи на відпускну пору, КМУ не дає розслаблятися кадровикам і бухгалтерам. Не стихнули ще пристрасті щодо порядку повідомлення податківців про прийнятих працівників, як на тобі — змінилися правила, якими керуємося при розрахунку лікарняних і декретних. Та ще на додачу і правила оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців. Як тепер розраховувати лікарняні та декретні? Розбираємося!

Отже, КМУ ухвалив два нові документи, пов’язані з оплатою днів непрацездатності. Один з них — Порядок № 440*, яким ми тепер керуватимемося в питаннях оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавців. Другий — постанова КМУ від 26.06.2015 р. № 439, завдяки якій було викладено в новій редакції Порядок № 1266**.

* Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затверджений постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440 (на момент підготовки статті не набув чинності).

** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Жах! — скажете ви? Зовсім ні! Не жах, а крок вперед! Тепер розраховувати лікарняні та декретні стане простіше. Але про все по порядку.

Нова редакція Порядку № 1266 набула чинності 4 липня 2015 року.

Нові правила застосовуємо при визначенні суми лікарняних/декретних за страховими випадками, що настали починаючи з 04.07.2015 р.

Якщо листок непрацездатності відкрито до цієї дати, розрахунок лікарняних і допомоги по вагітності та пологах здійснюєте, як раніше.

Для того, щоб розрахувати суму середньоденної зарплати, потрібно визначити:

1) розрахунковий період, за який обчислюватиметься середньоденна заробітна плата, і підрахувати кількість календарних днів, що припадають на цей період;

2) розрахувати суму заробітної плати, що нарахована за розрахунковий період і братиме участь у розрахунку середньоденної заробітної плати.

Як це зробити з оновленим Порядком № 1266? Легко! Зараз розповімо все по черзі.

Розрахунковий період по-новому

Розрахунковий період — це період, за який здійснюємо розрахунок середньої зарплати для оплати днів тимчасової непрацездатності/відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Давнє бажання Мінсоцполітики збільшити його нарешті здійснилося.

Увага! У новій редакції Порядку № 1266 розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям роботи (з 1-го до 1-го числа) за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого працівник працював і сплачував страхові внески або за нього сплачувалися страхові внески (п. 25 Порядку № 1266).

А що коли працівник відпрацював менше 12 місяців? Тоді дивимося табл. 1 на с. 11.

Таблиця 1. Правила визначення розрахункового періоду

Стаж роботи на підприємстві

Правила визначення розрахункового періоду

Більше 12 календарних місяців

12 повних календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 25 Порядку № 1266)

Приклад 1. Співробітник працює з травня 2011 року. З 13 липня 2015 року він хворіє.

Розрахунковий період — з 1 липня 2014 року по 30 червня 2015 року.

Менше 12 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 26 Порядку № 1266)

Приклад 2. Працівниця прийнята на роботу з 16 лютого 2015 року. З 27 липня 2015 року вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розрахунковий період — з 1 березня по 30 червня 2015 року.

Менше одного календарного місяця

Фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266)

Приклад 3. Працівник прийнятий на роботу з 22 червня 2015 року. З 17 липня він захворів.

Розрахунковий період — з 22 червня по 16 липня 2015 року.

Як і раніше, місяці розрахункового періоду, повністю не відпрацьовані працівником з поважних причин (з 1-го до 1-го числа), виключайте з розрахункового періоду. Увага!

У новій редакції Порядку № 1266 КМУ доповнив вичерпний перелік поважних причин ще однією — відпусткою без збереження заробітної плати

Таким чином, тепер поважних причин чотири (див. п. 3 Порядку № 1266):

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком;

4) відпустка без збереження заробітної плати. Зверніть увагу: ідеться тільки про ту неоплачувану відпустку, що надається працівникам на законних підставах, тобто згідно зі ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Революційна зміна для сумісників! Для застрахованих осіб, які на момент настання страхового випадку працювали за сумісництвом, розрахунковий період визначають окремо за кожним місцем роботи (п. 30 Порядку № 1266).

Після того, як розрахунковий період визначено, необхідно підрахувати кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Так-так! Ми не помилилися!

Розрахунок середньої зарплати і для оплати днів тимчасової непрацездатності, і для оплати періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами здійснюйте виходячи з календарних днів

При підрахунку кількості календарних днів у розрахунковому періоді не враховуйте дні, не відпрацьовані з поважних причин (див. вище). Усі інші дні, не відпрацьовані працівником у розрахунковому періоді з будь-яких причин (наприклад, дні щорічної відпустки), а також святкові та неробочі дні, що припадають на розрахунковий період, беруть участь у розрахунку.

Виплати, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати

Пункт 32 оновленого Порядку № 1266 зобов’язує розраховувати середню заробітну плату для оплати періоду тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на підставі відомостей, що включаються до звіту з ЄСВ (форма № Д4). З урахуванням положень п. 3 Порядку № 1266 можна зробити висновок:

у розрахунку середньої зарплати братимуть участь нараховані за розрахунковий період виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі заробітної плати. Їх суми зазначено у графі 18 таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Важливо! Лікарняні та допомога по вагітності та пологах не беруть участь у розрахунку середньої зарплати, незважаючи на те, що відомості про них зазначають у звіті з ЄСВ. Чому? Усе просто: дні тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не беруть участь у розрахунку лікарняних/декретних. А отже, і виплатам, нарахованим за такі дні, там місця немає.

Розраховуєте лікарняні/декретні суміснику? Тоді майте на увазі, що сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази справляння ЄСВ*.

* Максимальна величина бази справляння ЄСВ дорівнює в липні — листопаді 2015 року — 20706 грн., у грудні — 23426 грн.

Як бачимо, при розрахунку лікарняних за оновленим Порядком № 1266 (ср. 025069200) неважливо, нарахована виплата за відпрацьований час чи ні. Крім того, не може не тішити той факт, що не потрібно робити перерахунок заохочувальних і компенсаційних виплат, які мають разовий характер, якщо вони нараховані в місяці, що не був відпрацьований працівником повністю з поважних причин.

Ми вже готові перейти безпосередньо до розрахунку середньоденної зарплати та суми лікарняних (декретних).

Розрахунок лікарняних і декретних

Відповідно до нової редакції Порядку № 1266 за страховими випадками, що настали з 04.07.2015 р., суму виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю визначайте за формулою:

Л = ЗПсер х С : 100 х К,

де Л — сума лікарняних;

ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати;

С — відсоток оплати листка непрацездатності, що встановлюється залежно від страхового стажу;

К — кількість пропущених у зв’язку з хворобою календарних днів.

Одразу ж звертаємо увагу на дві новинки, що стосуються розрахунку лікарняних. Перша —

оплаті підлягають календарні дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, а не робочі, як це було раніше

Друга — показник середньогодинної заробітної плати не використовується.

Запам’ятайте: якщо лікарняний лист відкритий до 04.07.2015 р., оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності потрібно нараховувати за робочі дні (години), пропущені через хворобу, за старими правилами.

Розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах здійснюйте за звичною формулою:

Д = ЗПсер х К,

де Д — допомога по вагітності та пологах;

К — кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Суму середньоденної заробітної плати тепер і для лікарняних, і для декретних, на щастя, обчислюють за єдиними правилами:

ЗПсер = ЗП : Крп,

де ЗП — нарахована за розрахунковий період сума заробітної плати;

Крп кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Як бути, якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку працівник з поважних причин (див. вище) не мав заробітку? У цьому випадку середньоденну зарплату розраховуєте шляхом ділення тарифної ставки (окладу) або її частини, установленої на день настання хвороби (декретної відпустки), на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Тарифну ставку (оклад) працівнику не встановлено? Тоді користуйтеся новим правилом: розрахунок здійснюєте виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), установленої законом на день настання страхового випадку* (далі — МЗП), і середньомісячної кількості календарних днів (30,44).

* Мінімальний розмір заробітної плати становить у липні — листопаді 2015 року — 1218 грн., у грудні 2015 року — 1378 грн.

Так само дійте, якщо у працівника настала тимчасова непрацездатність (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) у перший день роботи, але з урахуванням обмежень, про які ми поговоримо нижче.

Середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази справляння ЄСВ з розрахунку на один календарний день

Її визначайте, поділивши максимальну величину бази справляння ЄСВ, що діє в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Відсоток оплати листка непрацездатності для лікарняних: тепер єдиний

Ми вже з’ясували, що сума лікарняних розраховується шляхом множення денної виплати на кількість календарних днів, пропущених працівником у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

У свою чергу, розмір денної виплати встановлюється у відсотках середньоденної зарплати залежно від страхового стажу працівника, якщо він не належить до пільговиків, перелічених у ч. 1 ст. 24 Закону № 1105**.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Важливо! З моменту набуття чинності Порядком № 440 (на момент підготовки статті не набув чинності) і для оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавця, і для визначення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соцстраху необхідно використовувати єдину процентовку, установлену в ч. 1 ст. 24 Закону № 1105 (див. табл. 2). Нагадаємо, що до зазначеного моменту для оплати перших п’яти днів хвороби використовувалася процентовка, установлена старим Порядком оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, затвердженим постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 439.

Таблиця 2. Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності

Страховий стаж

% середньої зарплати

до 3 років

50

від 3 до 5 років

60

від 5 до 8 років

70

понад 8 років

100

пільгові* категорії працівників незалежно від страхового стажу

* Особи, віднесені до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює і доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу, на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

А тепер розберемося з обмеженнями, яких наразі чимало.

Обмеження

Лікарняні. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (уключаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази справляння ЄСВ.

Якщо за останні 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності за даними Держреєстру* працівник заробив собі страховий стаж менше 6 місяців, суму лікарняних визначайте виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, але з розрахунку на місяць не вище розміру МЗП. Для того, щоб виконати цю вимогу, потрібно фактичну середньоденну зарплату порівняти з показником середньоденної мінімальної зарплати. Як розрахувати цей показник? Поділити МЗП на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

* Тут і далі — Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Декретні. Сума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не повинна:

перевищувати розмір максимальної величини бази справляння ЄСВ;

бути нижче, ніж розмір МЗП.

Якщо за останні 12 місяців перед настанням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за даними Держреєстру працівник заробив собі страховий стаж менше 6 місяців, суму декретних визначаєте виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, але з розрахунку на місяць:

не вище двократного розміру МЗП;

не нижче розміру МЗП.

Для того, щоб виконати вимогу щодо працівників зі страховим стажем менше 6 місяців, потрібно фактичну середньоденну зарплату порівняти з показниками середньоденної мінімальної зарплати і середньоденної подвійної мінімальної зарплати.

Середньоденну мінзарплату знаходимо, поділивши МЗП на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Середньоденну подвійну мінзарплату отримаємо, поділивши двократний розмір МЗП на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

А тепер закріпимо теорію на прикладах.

Приклад 1. Працівник хворів з 20 по 31 липня 2015 року, що підтверджено листком непрацездатності. Страховий стаж — 6 років і 3 місяці.

Розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настала хвороба (липень 2014 року — червень 2015 року). Дані для розрахунку наведемо в таблиці.

Місяці розрахункового періоду

Кількість календарних днів

Нарахована сума зарплати, грн.

Липень 2014 року

31

3500,00

Серпень 2014 року

31

3500,00

Вересень 2014 року

30

3500,00

Жовтень 2014 року

31

3500,00

Листопад 2014 року

30

3500,00

Грудень 2014 року

31

3500,00

Січень 2015 року

31

3500,00

Лютий 2015 року

28

6616,11 (1750,00 — зарплата за відпрацьований час; 656,25 — лікарняні з 16 по 20 лютого; 709,86 — відпускні з 23 по 28 лютого; 3500,00 — допомога на оздоровлення)

Березень 2015 року

31

3500,00

Квітень 2015 року

30

3500,00

Травень 2015 року

31

3500,00

Червень 2015 року

30

3500,00

Разом

365

45116,11

Період тимчасової непрацездатності з 16 по 20 лютого 2015 року виключаємо з розрахункового періоду. Тому в розрахунку братимуть участь 360 календарних днів (365 - 5). Відповідно, суму лікарняних за лютий (656,25 грн.) до розрахунку не беремо.

А ось суми відпускних і матеріальної допомоги на оздоровлення включаємо до розрахунку. Причому матеріальну допомогу враховуємо в повному розмірі, незважаючи на те, що частину місяця не відпрацьовано з поважної причини (тимчасова непрацездатність). Таким чином, у розрахунку бере участь заробіток у розмірі 44459,86 грн. (45116,11 - 656,25).

Середньоденна зарплата дорівнює:

44459,86 грн. : 360 к. дн. = 123,50 грн.

Сума денної виплати з урахуванням страхового стажу становитиме:

123,50 грн. х 70 % = 86,45 грн.,

де 70 % — відсоток оплати періоду тимчасової непрацездатності як за рахунок роботодавця (перші п’ять днів хвороби), так і за рахунок Фонду (допомога по тимчасовій непрацездатності).

Сума оплати днів хвороби дорівнює:

— за рахунок роботодавця 86,45 грн. х 5 к. дн.* = = 432,25 грн.;

— за рахунок Фонду 86,45 грн. х 7 к. дн. = = 605,15 грн.

* Виходимо з того, що на момент настання страхового випадку (20 липня) Порядок № 440 буде опубліковано.

Приклад 2. Працівник був прийнятий на роботу 19.01.2015 р. з посадовим окладом 3000 грн. Інші виплати, крім окладу, йому не нараховувалися. Він хворів з 22.07.2015 р. по 28.07.2015 р. Страховий стаж — 11 років, у тому числі за останні 12 місяців перед настанням хвороби — 10 місяців.

У зв’язку з тим, що працівник не відпрацював повністю 12 місяців, що передують місяцю настання хвороби, розрахунковим періодом будуть місяці, відпрацьовані з 1 до 1 числа, тобто лютий — червень 2015 року.

Визначимо середньоденну зарплату:

(3000 х 5) : 150 к. дн. = 100,00 (грн.),

де 5 — кількість місяців у розрахунковому періоді;

150 — кількість календарних днів у лютому — червні 2015 року.

Страховий стаж працівника становить 11 років, тому лікарняні оплачуємо в розмірі 100 % середньої зарплати.

Сума оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок роботодавця становитиме:

100 х 5 = 500 (грн.)

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду:

100 х 2 = 200 (грн.).

Приклад 3. Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною з 11.09.2012 р. по 16.07.2015 р. З 17 по 31 липня 2015 року вона перебувала у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки, а 03.08.2015 р. стала до роботи (1 і 2 серпня — вихідні дні). Посадовий оклад — 3800 грн. З 10 по 14 серпня 2015 року вона хворіла. Страховий стаж — 12 років.

У наведеному прикладі працівниця в розрахунковому періоді не мала заробітку з поважних причин: відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років і відпустка без збереження зарплати за згодою сторін. Тому середню зарплату потрібно обчислювати шляхом ділення посадового окладу, установленого на день настання хвороби, на середньомісячне число днів — 30,44 (пп. 5, 28 Порядку № 1266).

Визначимо середньоденну зарплату:

3800 : 30,44 = 124,84 (грн.).

Страховий стаж працівника становить 12 років, тому лікарняні оплачуємо в розмірі 100 % середньої зарплати.

Сума оплати лікарняного за рахунок роботодавця становитиме:

124,84 х 5 = 624,20 (грн.).

Приклад 4. Працівник — зовнішній сумісник хворів з 20 по 24 липня 2015 року. У квітні 2015 року за основним місцем роботи він перебував у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки (з 01.04.2015 р. по 15.04.2015 р.), а на роботі за сумісництвом відпрацював місяць повністю. Страховий стаж — 15 років.

З 04.07.2015 р. (дата набуття чинності Порядком № 1266 в оновленій редакції) розрахунок середньої зарплати проводимо окремо на основному місці роботи і на роботі за сумісництвом. При цьому розрахунковий період визначаємо окремо за кожним місцем роботи (п. 30 Порядку № 1266). Наведемо нижче в таблиці дані для розрахунку.

Місяці розрахункового періоду

За основним місцем роботи

На роботі за сумісництвом

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

кількість календарних днів

нарахована зарплата, грн.

Липень 2014 року

31

3000

31

1400

Серпень 2014 року

31

3000

31

1400

Вересень 2014 року

30

3000

30

1400

Жовтень 2014 року

31

3000

31

1400

Листопад 2014 року

30

3000

30

1400

Грудень 2014 року

31

3000

31

1400

Січень 2015 року

31

3000

31

1400

Лютий 2015 року

28

3000

28

1400

Березень 2015 року

31

3000

31

1400

Квітень 2015 року

15

1571,43

30

1400

Травень 2015 року

31

3000

31

1400

Червень 2015 року

30

3000

30

1400

Разом

350

34571,43

365

16800

Знайдемо середньоденну зарплату:

— за основним місцем роботи: 34571,43 : 350 = = 98,78 (грн.);

— на роботі за сумісництвом: 16800 : 365 = 46,03 (грн.).

Сума оплати періоду хвороби за рахунок роботодавця становитиме:

— за основним місцем роботи: 98,78 х 5 = 493,90 (грн.);

— на роботі за сумісництвом: 46,03 х 5 = 230,15 (грн.),

де — 5 — кількість календарних днів хвороби (з 20 по 24 липня 2015 року).

От і всі новинки розрахунку лікарняних і декретних. Приємного розрахунку!

висновки

  • Механізм розрахунку лікарняних і декретних, установлений новою редакцією Порядку № 1266, застосовуйте до страхових випадків, що настали з 04.07.2015 р.

  • Відповідно до нової редакції Порядку № 1266 розрахунок виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і допомоги по вагітності та пологах здійснюється в календарних днях за розрахунковий період, що дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю настання страхового випадку.

  • Після набуття чинності Порядком № 440 і для оплати перших п’яти днів хвороби за рахунок коштів роботодавця, і для визначення суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів соцстраху необхідно використовувати єдину процентовку, установлену в ч. 1 ст. 24 Закону № 1105.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити