Таблиця 6: повна персоніфікація

В обраному У обране
Друк
Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту — начальник відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем і мереж Пенсійного фонду України
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 45
Уже традиційно перезатвердження Звіту за формою № Д4 супроводжується збільшенням кількості граф у таблиці 6. Про заповнення оновленої таблиці 6 звіту за формою № Д4 читайте в цій статті.

Навіщо у Звіті за формою № Д4 потрібна таблиця 6? Вона необхідна для формування за кожною застрахованою особою відомостей про суми нарахованих йому у звітному місяці видів доходів, що включаються до бази справляння ЄСВ. Ці відомості формують з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб (далі — код КЗО), наведених у додатку 2 до Порядку № 435.

Важливо!

Перелік кодів КЗО доповнили трьома новими кодами — 47, 48 і 49

Що слід відображати під цими кодами? Інформацію про новенькі коди, а також про інші, які найчастіше застосовують страхувальники-роботодавці, ви знайдете в табл. 1.

Таблиця 1. Таблиця відповідності кодів застрахованих осіб

Код КЗО

Назва КЗО

База справляння ЄСВ

1

Наймані працівники, які працюють на умовах трудового договору (контракту) у «звичайних» роботодавців

Оплата праці

2

Працюючі інваліди на підприємствах, в установах та організаціях

Оплата праці

25

Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пенсії відповідно до окремих законодавчих актів України*

Оплата праці

26

Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД

Сума винагороди за ЦПД

27

Особи, які не є інвалідами, але працюють на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема у товариствах УТОГ і УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці

Оплата праці

28

Особи, які є інвалідами і працюють на підприємствах і в організаціях громадських організацій інвалідів**

Оплата праці

29

Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

30

Наймані працівники-інваліди, які працюють у товариствах УТОГ і УТОС**

Оплата праці

32

Працюючі інваліди на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на отримання пенсії відповідно до окремих законодавчих актів України**

Оплата праці

36

Працюючі інваліди на підприємствах, в установах та організаціях

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

37

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема у товариствах УТОГ і УТОС

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

38

Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема у товариствах УТОГ і УТОС, за ЦПД

Сума винагороди за ЦПД

39

Особи, які є інвалідами і працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів**

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

41

Наймані працівники-інваліди, які працюють на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**

Оплата праці

42

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують допомогу по вагітності та пологах

Сума допомоги по вагітності та пологах

43

Особи-інваліди, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах

Сума допомоги по вагітності та пологах

44

Особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу по вагітності та пологах, працюють на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів**, зокрема у товариствах УТОГ і УТОС

Сума допомоги по вагітності та пологах

45

Особи, які є інвалідами та перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та отримують допомогу по вагітності та пологах, працюють на підприємствах і в організаціях громадських організацій інвалідів**

Сума допомоги по вагітності та пологах

47

Мобілізовані працівники, період служби яких роботодавець оплачуватиме за свій рахунок (не отримуючи компенсацію з бюджету)

Сума нарахованої середньої заробітної плати

48

Мобілізовані працівники, середній заробіток яких компенсується з бюджету

Сума нарахованої середньої зарплати, що компенсуватиметься з бюджету

49

Наймані працівники, яким на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше семи календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — АТО-відпустка без збереження зарплати)

 

* До них належать закони України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР, «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII, «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. № 379/95-ВР.
**
В яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці

Таким чином, тепер з КЗО 47 ви відображатимете середню зарплату, нараховану мобілізованим працівникам, якщо не плануєте отримувати компенсацію з бюджету. З такої зарплати справляйте ЄСВ у загальному порядку (див. приклад 3 на с. 35).

Під кодом КЗО 48 контролюючі органи хочуть бачити зарплату мобілізованих, витрати на виплату якої компенсуватимуться з бюджету. З цієї зарплати ЄСВ справляти не потрібно (див. приклад 3 на
с. 35).

З кодом КЗО 49 окремим рядком показуйте АТО-відпустку працівника. Крім того, якщо працівник у зоні АТО відпрацював частину місяця, а частину був у відпустці за свій рахунок, то на нього в таблиці 6 буде два записи:

— перший з кодом КЗО «1» із заповненою графою 15;

— другий з кодом КЗО «49» з обов'язково заповненими графами 14 (див. приклад 9 на с. 43).

Зверніть увагу: на одного працівника в таблиці 6 може бути заповнено декілька рядків, якщо у звітному місяці йому були нараховані ( п. 9 розд. IV Порядку № 435):

1) різні види виплат, яким відповідають різні види КЗО;

2) виплати за:

— поточні та майбутні періоди (відпускні, допомога по вагітності та пологах);

— минулі періоди (лікарняні, допомога по вагітності та пологах, зарплата (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також виплати за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду (середня зарплата за вимушений прогул));

— минулі періоди, які необхідно відкоригувати (коди типу нарахувань 2 — 12 у графі 10);

3) зарплата відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII. Щомісячні суми нарахованої зарплати відображають окремим рядком (рядками), зазначаючи у графі 23 ознаку наявності підстави для обчислення спецстажу. Відомості про зарплату або винагороду, нараховані цьому ж працівнику за роботу на посадах, які не належать до науково-технічних, відображають окремим рядком.

Крім того, на одного працівника може бути заповнено декілька рядків, якщо на підставі пп. 5 і 6 ч. 8 Закону № 2464 проводилося донарахування ЄСВ до МЗП, у ситуації, коли база справляння ЄСВ менше МЗП*. Річ у тім, що

* У 2015 році розмір МЗП становить: у січні — листопаді — 1218 грн., у грудні — 1378 грн.

починаючи зі звіту за травень 2015 року в таблиці 6 необхідно показувати суми не тільки утриманого, а й нарахованого ЄСВ

Зверніть увагу: для відображення різниці між розміром МЗП і фактично нарахованою працівнику заробітною платою в таблиці 6 передбачили графу 19.

Нижче в таблиці наведемо інформацію, в яких випадках вимогу про МЗП з ЄСВ виконувати потрібно, а в яких ні (див. табл. 2).

Таблиця 2. Вимога про ЄСВ з МЗП

Виконуємо вимогу про ЄСВ з МЗП

Вимога про ЄСВ з МЗП не працює

Якщо база нарахування ЄСВ за місяць (крім винагороди ЦПД) за основним місцем роботи працівника менше МЗП*, наприклад, у зв’язку з тим, що:
— він працює на умовах неповного або скороченого робочого часу;
— при відрядній формі оплати праці працівник не виконав норму;
— страховий стаж менше 100 %, що відобразилося на сумі лікарняних**;
— на підприємстві оформлений простій, який оплачено виходячи з 2/3 окладу (тарифної ставки);
— він частину місяця не працював у зв’язку з прогулом, простоєм, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати (виняток — місяць початку/закінчення відпустки без збереження заробітної плати, наданої працівникам із зони АТО), відпустці для догляду за дитиною до трьох (шести) років

1. При нарахуванні ЄСВ страхувальником-юрособою на зарплату (лікарняні, декретні) працівників-інвалідів за ставкою 8,41 %.
2. При нарахуванні ЄСВ з доходу працівника-сумісника***.
3. При визначенні розміру ЄСВ у частині утримань із зарплати всіх працівників.
4. Якщо база нарахування ЄСВ за працівником у звітному місяці дорівнює нулю, оскільки він: весь місяць перебував у відпустці для догляду за дитиною; був у відпустці без збереження заробітної плати; прогулював роботу; був непрацездатний, проте лікарняний оплаті не підлягає.
5. У місяці прийняття/звільнення працівника, якщо такий місяць не був відпрацьований ним повністю

* Для цілей порівняння з МЗП перехідні виплати (відпускні, лікарняні, декретні) відносимо до місяців, за які їх нараховано.
** Якщо початок та закінчення тимчасової непрацездатності працівника припадають на різні місяці, то:
1) у місяці відкриття лікарняного ЄСВ нараховуйте на зарплату за фактично відпрацьовані дні місяця
без урахування вимоги про ЄСВ з МЗП;
2) після надання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП
лікарняні відносите до місяців, за які їх нараховано;
3) якщо
після розподілу лікарняних у місяці, за який їх нараховано, загальний дохід менше МЗП, застосовуємо положення ч. 5 і 6 ст. 8 Закону № 2464. Причому, якщо до бази нарахування

ЄСВ за відповідний місяць, крім лікарняних, входить зарплата, суму, що дорівнює різниці між МЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ (за вирахуванням ЦПД), множимо на «зарплатну» ставку, установлену підприємству згідно з класом профризику виробництва. А ось коли до бази нарахування потрапили тільки лікарняні, сума яких менше МЗП, нараховуємо ЄСВ на суму МЗП — за ставкою 33,2 %.
*** Якщо працівник — внутрішній сумісник (працює на умовах сумісництва на тому самому підприємстві, де його основне місце роботи), то з МЗП порівнюємо загальну базу нарахування ЄСВ (за вирахуванням суми ЦПД), нараховану працівнику цим роботодавцем.

Розібравшись із загальними питаннями, переходимо до конкретики. Як заповнити графи таблиці 6 звіту за формою № Д4 пояснимо в табл. 3.

Таблиця 3. Заповнюємо графи таблиці 6 звіту за формою № Д4

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

Графа 9

Зазначаєте код категорії застрахованої особи відповідно до додатка 2 до Порядку № 435 (див. табл. 1 на с. 7)

Графа 10

Заповнюєте тільки у випадках, перерахованих у виносці до цієї графи, наведеної під табличною частиною.

Зверніть увагу: перелік кодів типів нарахувань поповнився ще одним. Тепер зі щасливим кодом «13» показуйте суми різниць між розміром МЗП і фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць.Коди 4 і 5 скасовані у зв'язку з відміною перевірок ПФУ

Графа 11

Зазначаєте місяць і рік, за який проведено нарахування доходу фізособі. Реквізит має бути заповнено обов’язково

Графа 13

Проставляєте кількість календарних днів, що припадають на період тимчасової непрацездатності працівника згідно з наданим ним лікарняному листом

Графа 14

Зазначаєте кількість календарних днів, що припадають на період, коли за працівником не зберігалася заробітна плата ( ст. 25 і 26 Закону про відпустки).

Зверніть увагу: ця графа може бути заповнена зі знаком «-», якщо потрібно зменшити кількість днів без збереження заробітної плати, відображених у попередніх звітних періодах

Графа 15

Проставляєте кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала у трудових відносинах (на яких припадає дія цивільно-правового договору про виконання робіт або надання послуг).

Якщо за працівником заповнено декілька рядків, кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах перебіг звітного місяця зазначайте в рядку із зарплатою (при їх наявності).

Реквізит 15 заповнюйте і тоді, коли працівник весь місяць перебував у відпустці, у тому числі у відпустці без збереження заробітної плати, крім випадків перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох і шести років.

Якщо у звітному місяці працівнику було нараховано тільки лікарняні та допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, графу 15 заповнюєте за рядком з лікарняними.

У рядках, в яких наводите суми допомоги по вагітності та пологах за майбутні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, зазначаєте кількість днів відпустки (графа 15 = графа 16).

За необхідності зменшити цей показник за попередні звітні періоди застосовуйте знак «-» і зазначайте місяць і рік, за який необхідно змінити показник

Графа 16

Проставляєте кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, які припадають на конкретний місяць перебування працівниці в такій відпустці. Графи 13, 14, 15 і 16 заповнюйте незалежно один від одного, за наявності даних для їх заповнення

Графа 17

Зазначаєте фактично нараховані суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, лікарняних та допомоги по вагітності та пологах без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. При заповненні графи 17 дотримуйтеся такої черговості відображення виплат, нарахованих застрахованій особі у звітному місяці:

1) сума нарахованої заробітної плати;

2) сума винагороди за ЦПД;

3) сума лікарняних і допомоги по вагітності та пологах.

Суми відпускних вносите до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця. При цьому у графі 10 зазначаєте код типу нарахування «10».

Суми виплат, нарахованих за дні тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, відображайте в окремих рядках у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Якщо ви у звітному місяці нараховуєте зарплату за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то донараховані суми включайте до зарплати поточного місяця (тобто місяця, в якому були здійснені такі донарахування).

У графі 17 можна проставити від’ємні значення зарплати (соцстрахівських допомог) тільки в тому випадку, якщо необхідно відобразити:
— суми перерахунків зарплати, пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу в минулих звітних місяцях через тимчасову непрацездатність та настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
— суми відпускних та лікарняних, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці, в яких особа перебувала у відпустці або на лікарняному;
— сторновані суми відпускних, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах

Графа 18

Зазначаєте фактично нараховані суми зарплати, винагород за виконані роботи (надані послуги), лікарняних та допомоги по вагітності та пологах у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Цю графу формуєте з урахуванням черговості виплат, зазначеної в поясненні до графи 17

Графа 19

Заповнюєте за працівниками, за якими виконували вимогу про сплату ЄСВ з МЗП (див. вище). У цій графі зазначаєте різницю між МЗП і фактично нарахованим «трудовим» доходом за конкретний місяць, відображеним у графі 18. Причому для відображення такої різниці формуйте за працівником окремий рядок з кодом типу нарахувань — 13 (див. приклад 2 на с. 32).

Виходить, що на працівника, за яким «дотягували» дохід до МЗП, будуть як мінімум зроблені два рядки. У першому покажете фактично нараховану зарплату, у другому з кодом типу нарахувань 13 — різницю до МЗП. Цей реквізит у таблиці 6 новий. Його поява пов’язана з тим, що з 01.01.2015 р. ЄСВ необхідно нараховувати на суму доходу кожної застрахованої особи

Графа 20

Відображаєте суму ЄСВ, утриманого з доходу працівника

Графа 21

Зазначаєте суму ЄСВ, нарахованого на конкретний вид доходу, що увійшов до бази справляння ЄСВ. Цей реквізит у таблиці 6 новий. Його поява пов’язана з тим, що з 01.01.2015 р. ЄСВ необхідно нараховувати на суму доходу кожної застрахованої особи

Графа 22

Якщо працівник прийнятий на роботу з трудовою книжкою (тобто це місце роботи для нього основне), то в цій графі проставляєте «1». У всіх інших випадках — «0»

Графа 23

Проставляєте «1», якщо за працівником ведеться облік спецстажу або він має право на пільги з пенсійного забезпечення. У решті випадків — «0»

Графа 24

Трудове законодавство допускає можливість установлення неповного робочого часу шляхом:
зменшення тривалості щоденної роботи (неповний робочий день);
зменшення кількості днів роботи (неповний робочий тиждень);
одночасного зменшення кількості годин роботи протягом робочого дня та кількості днів роботи (поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня).

Якщо працівник був прийнятий на неповний робочий час, проставляєте «1», у зворотній ситуації — «0».

При заповненні графи врахуйте, що робота за сумісництвом є різновидом роботи на умовах неповного робочого часу (див. лист Мінпраці від 03.03.2008 р. № 42/13/133-08)

Графа 25

Проставляєте «1» протягом 2 років за працівниками, яких прийняли на нові робочі місця. В інших випадках — «0»

висновки

  • До таблиці 6 вносите дані за всіма працівниками, з якими укладено трудові договори, незалежно від того, нараховувалися ним доходи у звітному місяці чи ні (крім випадків, коли працівник весь місяць перебував у відпустці до досягнення дитиною 3 (6) років).

  • Оновлена таблиця 6 звіту за формою № Д4 дає можливість відобразити різницю між розміром МЗП і базою нарахування ЄСВ (за вирахуванням ЦПД) у разі застосування вимоги про ЄСВ з МЗП.

Теги ЄСВ
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити