Звіт за формою № Д7: заповнюємо про всяк нещасний випадок

В обраному У обране
Друк
Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 45
На виробництві стався нещасний випадок або у працівника виявлено хронічне професійне захворювання? У метушні, яка зазвичай супроводжує такі обставини, не забудьте про Звіт за формою № Д7. Подробиці щодо заповнення такого Звіту читайте в цій статті.

Ситуація невесела. Комісії, розгляди, акти. На все потрібно реагувати оперативно. Не виняток і Звіт за формою № Д7 «Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання». Його потрібно сформувати та подати до органу ДПІ протягом 5 робочих днів після дати складання Акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, або з дати складання Акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. Детальніше див. на с. 6.

Звіт за формою № Д7 складається з титульного аркуша та таблиці «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання».

На заповненні титульного аркуша Звіту за формою № Д7 зупинятися не будемо: він практично повністю повторює титульний аркуш звіту за формою № Д4 (див. с. 7). Одразу перейдемо до таблиці «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання». Її умовно можна поділити на вступну частину і безпосередньо таблицю.

У вступній частині серед іншого наводите відомості про постраждалого працівника, а саме:

— податковий номер або серію та номер паспорта (для особи, яка має відповідну відмітку в паспорті);

— прізвище, ім’я та по батькові постраждалого працівника;

— код категорії застрахованої особи, до якої відповідно до додатка 2 до Порядку № 435 належить такий працівник;

— назву професії (посади, розряду, роботи) працівника, за якою він працював до настання страхового випадку (тобто до нещасного випадку або професійного захворювання);

— період трудових відносин.

Також тут проставляєте дату складання Акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (за формою Н-1), або дату складання Акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (за формою П-4).

У табличній частині зазначають відомості, необхідні для розрахунку допомоги, виплата якої здійснюється у зв’язку з нещасним випадком, що стався на виробництві, або професійним захворюванням за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

На кожного працівника, з яким стався нещасний випадок або щодо якого встановлено факт хронічного профзахворювання, заповнюють окрему таблицю Звіту

Підказки щодо заповнення табличної частини Хвіту за формою № Д7 наведемо в таблиці нижче.

Заповнення таблиці Звіту за формою № Д7

Найменування графи

Пояснення щодо заповнення

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сюди вписують місяці розрахункового періоду, за які проведено нарахування заробітної плати, що бере участь у розрахунку суми страхових виплат. Розрахунковий період визначаєте згідно з Порядком № 1266.

У загальному випадку він дорівнює останнім 6 календарним місяцям (з 1-го по 1-ше число), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок ( п. 4 Порядку № 1266).
Для осіб, які працюють на підприємствах, в організаціях, робота яких пов’язана з сезонним характером виробництва згідно зі Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям (місяці беруться підряд), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин***)

Зазначаєте кількість календарних днів у кожному з місяців розрахункового періоду без урахування календарних днів, не відпрацьованих працівником з поважних причин. До поважних причин п. 9 Порядку № 1266 віднесено: тимчасову непрацездатність, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і шестирічного віку за медичним висновком

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок (не враховуючи суми виплати ****), грн

Зазначаєте в розрізі місяців розрахункового періоду суми основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які включаються до фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5. Суми допомоги по вагітності та пологах і виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тут не враховуєте. Заробітна плата зазначається в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ (у 2015 році: в січні – листопаді – 20706 грн., у грудні – 23426 грн.)

Відмітка про сплату єдиного внеску (так, ні)

Проставляєте відмітку про сплату ЄСВ (сплачувався він із зазначених виплат чи ні)

Наведемо приклад заповнення форми № Д7.

Приклад. Нещасний випадок стався на виробництві 28 травня 2015 року. Постраждалим виявився працівник приватного підприємства «Фарт» Лімов Вадим Павлович (2245894578), який працює слюсарем з механоскладальних робіт 4 розряду (прийнятий на роботу 12.02.2007 р.). З метою розслідування нещасного випадку того ж дня була створена комісія, яка 29 травня 2015 року склала Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1.

Розрахунковим періодом для працівника є листопад 2014 року — квітень 2015 року. Оклад працівника становить 2500 грн.

У грудні 2014 року Лімов В. П. хворів, що підтверджується належним чином оформленим листком непрацездатності. Хвороба тривала
5 календарних днів з 8 по 12 грудня 2014 року. За грудень 2014 року працівнику було нараховано зарплату за фактично відпрацьовані дні грудня 2014 року в розмірі 1956,52 грн. і лікарняні в сумі 514,05 грн.

У березні 2015 року працівник перебував у відпустці без збереження зарплати. Відпустка тривала з 10 по 13 березня включно. Сума заробітної плати, нарахованої працівнику за фактично відпрацьовані дні березня 2014 року, склала 2023,81 грн.

Звіт за формою № Д7 було подано до ДПІ за місцем обліку підприємства 2 червня 2015 року, тобто строки подання цього Звіту було дотримано.

Заповнену підприємством таблицю Звіту за формою № Д7 наведено на с. 28.

<…>

№ з/п

Місяць та рік,
за який проведено
нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин***)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок
(не враховуючи суми виплати****), грн.

Відмітка про сплату єдиного внеску (так, ні)

1

1

1

2

0

1

4

30

2500,00

так

2

1

2

2

0

1

4

26

1956,52

так

3

0

1

2

0

1

5

31

2500,00

так

4

0

2

2

0

1

5

28

2500,00

так

5

0

3

2

0

1

5

31

2023,81

так

6

0

4

2

0

1

5

30

2500,00

так

<…>

Усього

176

13980,33

 

Витяг з таблиці Звіту за формою № Д7

Пояснимо окремі моменти, пов’язані із заповнен­ням граф «Кількість календарних днів…» і «Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати…» цієї таблиці.

У грудні 2014 року працівник був відсутній на роботі з поважної причини (хворів). Отже, щодо грудня:

— у графі «Кількість календарних днів…» таблиці слід зазначити кількість календарних днів без урахування календарних днів хвороби працівника
(31 к. дн. - 5 к. дн. = 26 к. дн.);

— у графі «Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати…» показуємо зарплату за грудень 2014 року без суми лікарняних.

А ось причина, з якої працівник не працював у березні 2015 року (відпустка без збереження заробітної плати), не віднесена Порядком № 1266 до поважних. Значить, у графі «Кількість календарних днів…» за березень 2015 року проставляємо загальну кількість календарних днів цього місяця, тобто 31.

Ось ви й отримали необхідні знання щодо заповнення Звіту за формою № Д7. Але нехай вони не знадобляться вам на практиці.

висновки

  • Звіт за формою № Д7 роботодавці подають тільки при настанні нещасного випадку на виробництві або виявленні у працівника хронічного профзахворювання.

  • Подати Звіт до органу ДПІ потрібно протягом 5 робочих днів з дати складання відповідного Акта.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити