Облікове «життя по-новому» для фахових періодичних видань і книг

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 47
Французький філософ Вольтер свого часу називав журнали «архівами дрібниць». Може, для нього воно так і було, але от українські бухгалтери навряд чи з ним погодяться. Бо читати їм доводиться здебільшого не філософські, а фахові видання. І не тільки читати, але, можливо, і згодом повертатися до тих чи інших публікацій. В умовах нашого мінливого законодавства написані не так давно номери швидко застарівають у своїй актуальності. Проте незмінними залишаються власне потреба у виданнях і пов’язані з їх передплатою облікові питання. Про це і поговоримо!

Що перше спадає нам на думку, коли ми чуємо про облік фахових періодичних видань і книг з бухгалтерського обліку? Звичайно, бібліотечні фонди. Проте, як виявляється, далеко не завжди до питання слід підходити так однозначно.

Коли фонд, а коли не фонд

Згідно зі ст. 1 Закону про бібліотеки, бібліотечний фонд — упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. А бібліотекою згідно з тією ж ст. 1 Закону про бібліотеки є інформаційний, культурний, освітній заклад або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Для того аби літературна підбірка вважалася бібліотечними фондами, у структурі підприємства має бути спеціальний підрозділ, а у штат має бути уведений бібліотекар чи упорядник

Якщо на вашому підприємстві це дійсно так, тоді для вас — Інструкція № 22. Зокрема, згідно з Інструкцією, журнальні та газетні видання підлягають обліку в Книзі сумарного обліку бібліотечного фонду. Записи до цієї книги про надходження газетних видань заносяться на підставі річного підсумкового акта приймання-здавання видань (без зазначення ціни). Записи про надходження журнальних видань заносяться щомісяця (без зазначення ціни) (п. 5.5 Інструкції № 22).

На додачу до цього, надходження журнальних видань до бібліотеки фіксується у картках обліку журналів (додаток 6 до Інструкції № 22), а надходження газетних видань — у картках обліку газет (додаток 7 до Інструкції № 22) (пп. 5.6, 5.7 Інструкції № 22).

Що ж до книжок, то кожна книжка обліковується як окреме видання (п. 4.12 Інструкції № 22). Це стосується в тому числі й електронних книжок (п. 2 Інструкції № 22)*.

* За визначенням, електронне видання — це електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно- видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані.

Бухгалтерський облік

Отже, в залежності від того, чи сформована на вашому підприємстві бібліотека, може бути два підходи до обліку періодичних видань — «бібліотечний» і «витратний»*. Розглянемо кожен із них.

* Звертаємо вашу увагу: Методичні рекомендації із бухгалтерського обліку бібліотечних фондів, затверджені наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08, наразі втратили чинність. Втім, ви можете і надалі користуватися ними, адже нових Методрекомендацій поки що немає.

«Бібліотечний» варіант. У цьому випадку в бухобліку періодичні фахові видання будуть обліковуватися на субрахунку 111 «Бібліотечні фонди». Для амортизації таких об’єктів пропонуються два спеціальні додаткові методи — «50 на 50» і «100 % вартості у першому місяці» (п. 27 П(С)БО 7). У той же час, якщо періодичне видання має свою цінність протягом короткого періоду (менше дванадцяти місяців з дати балансу), то його не варто обліковувати на рахунку 111, адже воно не є необоротним активом. Для нього більш прийнятний наступний, «витратний» варіант.

«Витратний» варіант. Цей варіант пропонуємо перш за все тим підприємствам, які не мають окремої бібліотеки. Засновано його на використанні рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів». За періодичні видання, як правило, сплачують авансом. Тож у момент сплати авансу актив формується на рахунку 39, а в подальшому, після отримання номерів, відповідна їхня вартість включається до складу витрат звітного періоду. Як бачите, у цьому випадку власне періодичні видання взагалі не потрапляють до сумового обліку. Для них ведеться лише кількісний облік у місцях використання.

Зауважте ще й таке: якщо йдеться про електрон­ну версію періодичного видання, облік буде залежати від того, як у договорі прописане надання доступу до неї. Наприклад, якщо згідно з договором отримання чергового номера газети розглядається як оновлення програмного забезпечення і воно оформлюється актом за відповідний місяць, то «витратний» варіант обліку буде єдиним правильним.

Що ж до книг, то тут усе однозначніше. Якщо на підприємстві є бібліотека — обліковуємо книги на субрахунку 111. Якщо ж бібліотеки немає — обліковуємо книги як звичайні ТМЦ (запаси або МНМА залежно від строку експлуатації). В останньому випадку деякі дорогі книги** можуть потрапити навіть до складу основних засобів. У такому випадку їх буде обліковано на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

** За ціною вищою, ніж встановлений підприємством вартісний критерій основних засобів.

Податок на прибуток

Оподатковуваний прибуток починаючи з 1 січня 2015 року формується на підставі бухоблікового фінрезультату. Ба, навіть більше: у малодохідних суб’єктів (річний дохід не перевищує 20 млн грн.) це і є бухобліковий фінрезультат, а у решти — бух­обліковий результат, скоригований на визначені ПКУ різниці ( п.п. 134.1.1 ПКУ).

Якщо говорити про витрати на передплату періодичних видань — тут ніяких різниць не передбачено. Навіть високодохідні суб’єкти, які оберуть «бібліотечний» варіант обліку, не матимуть розбіжностей з бухобліком. Адже згідно з п.п. 138.3.3 ПКУ для групи 10 не встановлено мінімальний строк експлуатації. А раніше (до 1 січня 2015 року) ПКУ прямо дозволяв амортизувати бібліотечні фонди за тими ж специфічними методами амортизації (колишній п.п. 145.1.6 ПКУ).

Навіть формальні «амортизаційні» коригування ( пп. 138.1, 138.2 ПКУ)*** , в принципі, робити не потрібно. Бо ж бібліотечні фонди не потрапляють під «податкове» визначення основних засобів ( п.п. 14.1.138 ПКУ)****. Ну ті бібліотечні фонди, які ви обліковуєте саме у складі групи 10 згідно з п.п. 138.3.3 ПКУ. А якщо у вас «витратний» метод обліку — тут і поготів не буде ніяких податкових різниць.

*** Під формальним коригуванням ми маємо на увазі ситуацію, коли бухгалтерська і «податкова» амортизації основного засобу збігаються, але ж пп. 138.1, 138.2 ПКУ все одно вимагають від високодохідних суб’єктів робити коригування. Воно у такому випадку формальне, бо не впливає на об’єкт оподаткування.

**** Тут слід зазначити: проект нової декларації з податку на прибуток (http://sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2015-rik/63722.html) передбачає відображення різниць в спеціальному рядку 03 «Різниці, які віникають відповідно до Податкового кодексу України». У цей рядок будуть переноситися в тому числі і дані підсумкових рядків нового додатка АМ. А в проекті цього додатка передбачено розрахунок «амортизаційних» різниць, в тому числі і для груп 10 і 11 (бібліотечні фонди та МНМА). І хоча це нелогічно, оскільки ці об'єкти не є згідно з ПКУ основними засобами, заздалегідь попереджаємо вас: імовірно, відображати коригування за ними теж доведеться.

Якщо ж говорити про книги, тут податкові різниці можливі у високодохідних суб’єктів стосовно дорогих книг, які визнано основними засобами (група 9). Для таких об’єктів згідно п.п. 138.3.3 ПКУ встановлено мінімальний строк амортизації 12 років. Тож тут, імовірно, виникатимуть коригування, які вплинуть на об’єкт оподаткування.

ПДВ

Щодо ПДВ-обліку, то тут треба відзначити наступне. Нещодавно було ухвалено спеціальний Закон України «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва» від 13.02.2015 р. № 206-VIII. Цим Законом було змінено редакцію п.п. 197.1.25 ПКУ, і тепер звільняються від ПДВ операції з:

1) постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;

2) підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка) і виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;

3) виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Зрозуміло, що головний акцент у нормі зроблено на те, що віднині пільгуються лише книжки і друковані періодичні видання вітчизняного виробництва. Але нас більше цікавить інше. Наприклад, ті з наших читачів, хто буде передплачувати електронну версію газети замість друкованої, отримають «вхідну» суму за передплату з ПДВ чи без ПДВ?

В попередні роки податківці погоджувалися з тим, що пільга розповсюджується на друковані періодичні видання, в комплекті до яких додається електронний носій інформації (DVD або CD-диск). Але категорично наполягали: якщо електронна версія надається самостійно (окремо від періодичного видання) — операція оподатковується ПДВ на загальних підставах (див. консультацію в БЗ, підкатегорія 101.14.05, наразі втратила чинність).

Таку позицію податківці займають і зараз. Вони наголошують, що електронні версії друкованих ЗМІ вітчизняного виробництва (у тому числі записані на дисках) оподатковуються ПДВ за ставкою 20 % (див. лист ДФСУ від 19.05.2015 р. № 8045/10/26-15-15-01-09).

А от щодо електронних книг новий п.п. 197.1.25 ПКУ дозволяє зробити втішний висновок — їхнє постачання звільняється від ПДВ. Тому купувати електронні книжки ви зможете без ПДВ. Податківці у вищезгаданому листі також згодні з цим.

Якщо ж у вас у договорі прописано, що вам надають інформаційні послуги з оновлення програмного забезпечення — це вже інша «пісня». В такому випадку постачання продукту буде обкладатися ПДВ*, а ви матимете право на податковий кредит (певна річ, за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН).

* Під «програмну» ПДВ-пільгу ( п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ) передплата електронної версії, імовірно, не підпадає. Докладніше про це читайте у «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 45, с. 15.

У декларації з ПДВ операція з передплати книжок і друкованих періодичних видань відображатиметься у рядку 11.1. Ну а передплата електронної версії періодичних видань відображатиметься у рядку 10.1.1 декларації (якщо ви провадите оподатковувані операції).

Приклад 1. Підприємство здійснило передплату друкованої версії газети «Податки та бухгалтерський облік» за 2015 рік (за вартістю 267,96 грн./міс.). Оплату здійснено авансом за весь рік.

Відобразимо господарські операції.

Облік придбання фахових періодичних видань і книжок

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Сплачено за передплату газети «Податки та бухгалтерський облік» за рік (267,96 х 12) = 3215,52

371

311

3215,52

2

Включено вартість передплати до складу витрат майбутніх періодів

39

371

3215,52

3

Отримано номери газети за місяць

92

39

267,96

Приклад 2. Підприємство передплатило електронну версію газети «Податки та бухгалтерський облік» на 9 місяців (за ціною 187,62 грн./міс., у тому числі ПДВ 31,27 грн./міс.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Сплачено за передплату електронної газети «Податки та бухгалтерський облік» (послуга оновлення програмного забезпечення) за 9 місяців (187,62 х 9) = 1688,58

371

311

1688,58

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

281,43

3

Включено вартість передплати до складу витрат майбутніх періодів

39

371

1407,15

4

Списано податковий кредит

644

371

281,43

5

Отримано номери газети за місяць

92

39

156,35

Приклад 3. Підприємство придбало книгу «Справжній бухоблік» (Х.: Фактор, 2012) за ціною 287 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

На підприємстві є бібліотека

1

Сплачено за книгу

371

311

287

2

Отримано книгу «Справжній бухоблік»

153

631

287

3

Прийнято книгу до складу бібліотечних фондів

111

153

287

4

Здійснено залік заборгованостей

631

371

287

5

Нараховано амортизацію книги

92

132

287

6

Списано книгу з балансу (в момент остаточного списання книги, а не відразу після нарахування амортизації)

132

111

287

На підприємстві немає бібліотеки

1

Отримано книгу

153

631

287

2

Сплачено за книгу «Справжній бухоблік»

631

311

287

3

Зараховано книгу до складу МНМА

112

153

287

5

Нараховано амортизацію книги

92

132

287

6

Списано книгу з балансу (в момент остаточного списання книги, а не відразу після нарахування амортизації)

132

112

287

Як бачите — нічого складного! Прагнемо, аби наші видання займали належне місце у вашому офісі і допомагали вам у роботі.

висновки

  • Фахові періодичні видання можна обліковувати і як бібліотечні фонди, і як витрати майбутніх періодів. Перший варіант рекомендується тим підприємствам, які мають у своїй структурі бібліотеку. Книги ж обліковуються або як бібліотечні фонди (за наявності бібліотеки), або як ТМЦ.

  • Щодо визначення бази оподаткування податком на прибуток — в обліку періодичних видань немає жодних податкових різниць і коригувань. Щодо книг — такі коригування можуть виникнути щодо дорогих книг, які визнаються основними засобами.

  • «Книжкова» пільга з ПДВ у 2015 році розповсюджується на друковані періодичні видання вітчизняного виробництва. Електронні періодичні видання, як і раніше, оподатковуються ПДВ. А от електронні книги пільгуватимуться нарівні з друкованими.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити