Оздоровлюємо працівника: путівки від роботодавця та профспілки

В обраному У обране
Друк
Скрипкіна Катерина, Ушакова Лілія, експерти з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2015/№ 48
На жаль, але соцстрахівські путівки на санаторно-курортне лікування цього року «накрилися мідним тазиком». Отже, відпочити й оздоровитися влітку за рахунок соцстраху не вийде. Як бути, якщо оздоровити працівника «аж пищить як треба»? Пропонуємо вам два варіанти. Перший — купівля путівки за рахунок коштів роботодавця. Другий — за рахунок коштів профспілки. Про сильні та слабкі сторони цих варіантів ми з вами поговоримо далі.

Путівка від роботодавця

Вид доходу. На нашу думку, путівка (її частина), оплачена за рахунок коштів роботодавця, — це зарплата, якщо отримувачем виступає працівник підприємства. Обґрунтуємо такий висновок.

Заробітна плата — це основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму ( п.п. 14.1.48 ПКУ*, ст. 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР). Єдиним документом, який містить розширений перелік складових заробітної плати, є Інструкція № 5**. Її положення слід застосовувати при визначенні переліку виплат, які включаються до бази справляння ЄСВ (п.п. 5 п. 3 Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449).

* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Не заперечують проти застосування Інструкції № 5 для визначення видів виплат, які входять до складу заробітної плати, і податківці, але тільки в частині, що не суперечить ПКУ (див. консультацію фахівця ДФСУ в «Податки та бухгалтерськийоблік», 2014, № 52, с. 40).

До чого всі ці викладки? До того, що п.п. 2.3.4 Інструкції № 5

відносить до інших заохочувальних і компенсаційних виплат вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства

Водночас, бажано, щоб можливість надання працівникам путівок була передбачена в колективному договорі підприємства або в індивідуальних трудових договорах, укладених з працівниками, у розділі «Оплата праці». У цьому випадку можна стверджувати, що таке надання проводиться у зв’язку з відносинами трудового найму і, по суті, є для працівника отриманням заробітної плати в натуральній формі. Інакше в податківців може виникнути спокуса для цілей обкладення ПДФО «притягнути» цю виплату до додаткового блага, а для ЄСВ вважати зарплатою.

ПДФО. Якщо путівка — це заробітна плата, то її вартість, сплачену роботодавцем, слід:

— оподатковувати за ставками 15 % і 20 % залежно від загальної місячної бази оподаткування;

— ураховувати при визначенні граничного розміру доходу, що дає право працівнику на отримання податкової соціальної пільги (далі — ПСП);

— при визначенні бази оподаткування зменшувати на суму утриманого ЄСВ і ПСП (за її наявності). Важливо! Оскільки путівка для працівника — не грошовий дохід, то до бази обкладення ПДФО він має потрапити збільшеним на «натуральний» коефіцієнт*, установлений п. 164.5 ПКУ.

* При ставці 15 % його величина дорівнює 1,176471, при ставці 20 % — 1,25.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки (її частину), оплачену роботодавцем, відображаєте у складі заробітної плати з ознакою доходу «101».

ВЗ. Його утримуєте з вартості путівки (її частини), оплаченої роботодавцем, збільшеної на «натуральний» коефіцієнт для ПДФО (тобто із суми, нарахованої в бухобліку). Розраховувати та накручувати зверху ВС-коефіцієнт не потрібно. Це не передбачено ПКУ.

Суму нарахованого та наданого «зарплатно-путівкового» доходу відображаєте в розділі II форми № 1ДФ у складі загальної суми відповідно нарахованого та виплаченого доходу. Там зазначаєте і суму нарахованого та перерахованого ВЗ.

ЄСВ. З вартості путівки (її частини), сплаченої роботодавцем, ЄСВ справляєте як зі звичайної зарплати. Єдиний нюанс: на нашу думку, до бази справляння ЄСВ путівка-зарплата має потрапити збільшеною на «натуральний» ПДФО-коефіцієнт. Адже саме в такій сумі цей дохід буде нараховано в бухобліку.

У Звіті за формою № Д4 дохід працівника у вигляді вартості путівки (її частини), сплаченої роботодавцем, відображаєте у складі заробітної плати

Податок на прибуток. Важливо! З 2015 року об’єкт обкладення податком на прибуток залежить від фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності згідно з П(C)БО або МСФЗ ( п.п. 134.1.1 ПКУ). Тобто основою для обчислення оподатковуваного прибутку є дані фінзвітності.

Виходить, що витрати в обліку ви тепер формуєте виключно за бухгалтерськими правилами. Єдине, що доведеться зробити платнику, в якого дохід за 2015 рік виявиться більше 20 млн грн., — відкоригувати за підсумками звітного року бухгалтерський фінрезультат на різниці, розраховані згідно з  розд. ІІІ ПКУ. Але щодо цієї операції можете бути спокійні: до неї ці різниці стосунку не мають ( ст. 138 — 140 ПКУ). Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 6, с. 7.

Бухоблік путівок покажемо на прикладі (див. нижче).

ПДВ. Виплата заробітної плати в натуральній формі підпадає під визначення «постачання товарів» і є об’єктом обкладення ПДВ ( п.п. «а» п. 185.1 ПКУ). Тому при врученні путівки роботодавець зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (далі — ПЗ) та оформити податкову накладну (далі — ПН). Базою оподаткування буде договірна вартість товару, але не нижче ціни придбання ( п. 188.1 ПКУ).

Що стосується суми «вхідного» ПДВ, уключеної до ціни путівки, яка реалізується працівнику в раху­нок заборгованості із заробітної плати, то тут усе по-старому: підприємство має право включити її до складу податкового кредиту на підставі п. 198.3 ПКУ (за наявності податкової накладної, оскільки переданий товар все ж таки використовується в госпдіяльності).

Якщо ж підприємство придбаває путівки через турагента, то її передання працівнику зумовлює виникнення податкових зобов’язань з ПДВ у загальному порядку, а ось з податковим кредитом будуть проблеми через спеціальні норми ст. 207 ПКУ.

Приклад 1. Підприємство в червні 2015 року для працівника апарату управління придбало в санаторію путівку вартістю 8400,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % 1400,00 грн.). Звичайна ціна цієї путівки відповідає договірній ціні.

Можливість надання працівникам путівок на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів підприємства передбачено в колективному договорі в розділі «Оплата праці». Працівник оплачує 10 % вартості путівки, тобто 840,00 грн., шляхом внесення коштів до каси підприємства. Оклад працівника в місяці надання путівки (червень 2015 року) — 3000 грн.

Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно з класом професійного ризику виробництва, становить 37,26 %.

Визначимо суму оподатковуваного доходу працівника, нарахованого за червень 2015 року. Він складатиметься з винагороди за фактично відпрацьовані дні та заохочувальної виплати, наданої в негрошовій формі (частини вартості путівки, сплаченої підприємством) і збільшеної на «натуральний» коефіцієнт. Який коефіцієнт застосовувати? Зараз з’ясуємо.

До бази оподаткування винагорода за виконану роботу потрапить у сумі, що дорівнює:

3000,00 - 3000,00 х 3,6 : 100 = 2892,00 (грн.)

Поки що у 2015 році ставка ПДФО в розмірі 15 % застосовується до бази оподаткування, що не перевищує 12180 грн., а в розмірі 20 % — до суми перевищення. Чому поки? Тому що зараз на підписі у президента перебуває закон, яким планується збільшити граничний розмір доходу, до якого у 2015 році застосовуватиметься ставка 20 %, — з 12180 грн. до 20706 грн. Будьте уважні та стежте за нашими статтями.

Крім «очищеної від ЄСВ» винагороди за виконану роботу, ставка 15 % може бути застосована до бази оподаткування, що дорівнює 9288,00 грн. (12180,00 грн. - 2892,00 грн.).

Визначимо «чисту» суму негрошового доходу, що відповідає базі оподаткування (9288,00 грн.) і може оподатковуватися за ставкою 15 %:

9288,00 : (1,176471 х (1 - 3,6 : 100)) = 8189,62 (грн.)

Навіщо це потрібно? Щоб порівняти отриману «чисту» розрахункову величину, яка обкладатиметься ПДФО за ставкою 15 % (8189,62 грн.), з «чистим» доходом працівника у вигляді вартості частини путівки, сплаченої роботодавцем (7560,00 грн. (8400,00 грн. - 840,00 грн.)).

Оскільки «чистий» дохід працівника у вигляді зарплати-путівки (7560,00 грн.) менше розрахункової величини (8189,62 грн.), для приведення цього доходу до нарахованого підприємству слід застосувати один коефіцієнт — 1,176471.

Нарахована сума доходу у вигляді зарплати-путівки становитиме:

7560,00 х 1,176471 = 8894,12 (грн.)

Загальний червневий «трудовий» дохід працівника дорівнює

3000,00 + 8894,12 = 11894,12 (грн.)

Його сума не перевищила максимальної величини бази справляння ЄСВ. Отже, ЄСВ справлятимемо з усієї суми доходу.

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства операції з придбання та надання путівки працівнику відображаються такими записами (див. у таблиці нижче):

Табл. Як обліковувати путівку, надану роботодавцем

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Перераховано санаторію передоплату за путівку

371

311

8400,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ на підставі отриманої накладної

641/ПДВ

644

1400,00

3

Отримано путівку від санаторію

331

631

7000,00

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644

631

1400,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

8400,00

6

Внесено до каси підприємства кошти на оплату частини вартості путівки

301

377

840,00

7

Сплачено ЄСВ, нарахований на зарплату-путівку (8894,12 х 37,26 : 100)

651

311

3313,95

8

Сплачені ПДФО і ВЗ із зарплати-путівки (8894,12 х 15 : 100 + 8894,12 х 1,5 : 100)

641/ПДФО, 642/ВЗ

311

1467,53

9

Видано путівку працівнику*

377

331

7000,00

10

Нараховано зобов’язання з ПДВ при видачі путівки працівнику

377

641/ПДВ

1400,00

11

Нараховано заробітну плату за червень 2015 року**

92

661

11894,12

12

Нараховано ЄСВ

92

651

4431,75

13

Утримані ЄСВ, ПДФО, ВЗ

661

651, 641/ПДФО, 642/ВЗ

2326,49

14

Сплачені ЄСВ, ПДФО, ВЗ

651, 641/ПДФО, 642/ВЗ

311

1976,76

15

Здійснено залік заборгованості

661

377

7560,00

16

Виплачено заробітну плату

661

311

2007,63

* Цілком можливо, що податківці причепляться і захочуть уключити цей оборот до розрахунку 20 млн. Тому ті, хто не готовий сперечатися з цього приводу, можуть зробити проводки з використанням субрахунку 719.
** Ми знаємо, що заробітна плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць (ст. 115 КЗпП). Проте для спрощення прикладу бухгалтерські записи з виплати авансу не наводитимемо.

 

Податкове навантаження заважке для працівника і роботодавця? Тоді скористайтеся варіантом «путівка від профспілки».

Як профспілка оздоровлює своїх членів і членів їх сімей

ПДФО і ВЗ. Вартість путівки (її частина), оплачена за рахунок профспілки, не підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ за умови, що путівка ( п.п. 165.1.35 ПКУ):

1) надана професійною спілкою, створеною відповідно до законодавства України;

2) надається члену профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;

3) путівку призначено для відпочинку, оздоровлення та лікування (у тому числі для реабілітації інвалідів) на території України члена профспілки та його дітей віком до 18 років.

Усі умови виконали? Чудово! Можна видавати путівку без сплати ПДФО і ВЗ. При цьому, як бачимо, ПКУ не встановлено обмеження щодо вартості та кількості неоподатковуваних путівок, які можуть бути надані за рахунок коштів профспілкової організації.

А що буде, якщо виконані не всі вищеперелічені умови? — запитаєте ви. Тоді, на жаль, уся вартість профспілкової путівки потрапить під оподаткування. Ураховуючи, що дохід члена профспілки у вигляді оплати вартості путівки (її частини) за раху­нок профспілки є доходом у негрошовій формі, при визначенні бази оподаткування доведеться застосувати «натуральний» ПДФО-коефіцієнт. У зв’язку з тим, що ставка ВЗ не бере участі в роз рахунку коефіцієнта, ВЗ члену профспілки доведеться внести до каси.

Зверніть увагу: уся вартість сімейної путівки для відпочинку, оздоровлення або лікування на території України, наданої члену профспілки, не обкладається ПДФО тільки у двох випадках:

1) член сім’ї — це дитина віком до 18 років;

2) член сім’ї — член тієї профспілки, що видає путівку.

Сімейна профспілкова путівка, надана члену профспілки, до якої включається й вартість оздоровлення члена сім’ї старше 18 років, що не є членом цієї профспілки, підлягає обкладенню ПДФО в розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення такого члена сім’ї (див. лист ДПСУ від 01.02.2012 р. № 1959/6/17-1115, консультацію в підкатегорії 103.02 БЗ).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід у вигляді вартості путівки (її частини) відображайте з ознакою доходу «156», а оподатковуваний — з ознакою доходу «126».

ЄСВ. У разі надання путівки члену профспілки та/або членові його сім’ї цього податку не буде, оскільки такі особи не є найманими працівниками профспілки.

Податок на прибуток. Профспілкова організація, що внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій і не займається отриманням прибутку та його розподілом, є неприбутковою організацією. А отже, всі кошти, отримані такою організацією (незалежно від виду доходів), звільняються від оподаткування (див. п.п. 131.1.1 ПКУ).

На наш погляд, звільнення стосується й часткової компенсації вартості путівок на оздоровлення та відпочинок, наданих профспілкою своїм членам і членам їх сімей. Адже такий дохід отримано в межах статутної діяльності, що не передбачає отримання прибутку.

ПДВ. Якщо профорганізація зареєстрована як платник ПДВ, то, на наш погляд, операції з постачання путівок на оздоровлення та відпочинок її членів і членів їх сімей підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою*. Причому незалежно від того, реалізуються такі путівки безоплатно, за повну або часткову компенсацію, а також незалежно від джерела оплати вартості цих путівок.

* Разом з тим є й інша думка стосовно необкладення ПДВ (див. лист ДПСУ від 26.11.2012 р. № 6016/0/61-12/15-3115, адресований Федерації професійних спілок України). Але щоб скоритатися нею, рекомендуємо отримати у своїх місцевих податківців індивідуальне податкове роз'яснення.

За наявності податкової накладної суму «вхідного» ПДВ за придбаною для члена профспілки путівкою (за винятком путівки, що не обкладається ПДВ) така профспілка має право відобразити у складі свого податкового кредиту на підставі ст. 198 ПКУ.

Важливо! Операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізосіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів звільняються від обкладення ПДВ

Бухоблік. Профорганізації відображають отримання путівки від постачальника (наприклад, санаторію) записом Дт 331 — Кт 377/санаторій, її видачу — Дт 377/член профспілки — Кт 331.

Важливий момент! Доходи та витрати профспілки, що відповідають кошторису, у бухгалтерському обліку належать до цільового фінансування і цільових надходжень. Для їх обліку використовується однойменний рахунок 48. Якщо профорганізація користується Планом рахунків бухгалтерського обліку первинних профспілкових організацій та Інструкцією про застосування цього плану, затвердженими постановою президії Ради ФПУ від 28.09.2000 р. № П-29-3 (ср. 025069200), то списання витрат профспілки на оплату вартості путівки (її частини) потрібно відобразити за дебетом рахунка 48. Причому в періоді придбання путівки профспілка відображає дохід на суму використаних цільових надходжень.

Якщо профорганізація веде бухоблік з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, то списання сум на витрати вона відображає за дебетом субрахунку 949, а суму використаних цільових надходжень уключає до складу доходу за допомогою запису: Дт 48 — Кт 718.

Безумовно, шкода, що надії на путівки від Фонду соцстрахування цього року немає. Однак віримо, що навіть у нинішній непростій ситуації роботодавцям удасться допомогти оздоровитися своїм працівникам. Ну а якщо роботодавець не зможе, то профспілка допоможе!

висновки

  • Вартість путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів роботодавця, обкладайте ПДФО, ВЗ і ЄСВ у складі заробітної плати.

  • Якщо законно створена профспілка надає путівку для відпочинку, оздоровлення та лікування члена профспілки та/або його дітей віком до 18 років, то вартість такої путівки не обкладається ПДФО, ВЗ і ЄСВ.

  • Якщо ви не виконали всі необхідні умови для неоподаткування вартості профспілкової путівки (її частини), то ПДФО і ВЗ перераховуйте до бюджету впродовж банківського дня, що настає за днем її надання (нарахування).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити