Кодекс відповідальності. 6. Застосування санкцій за порушення законодавства про працю

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія, Смердов Віталій, Савченко Олена, Хмелевська Оксана
Податки & бухоблік Червень, 2015/№ 49
Законодавство України, як і чимало міжнародних договорів, захищає трудові права працівників. Але, на жаль, не завжди ефективно, адже порушення з боку роботодавців зустрічаються досить часто. Присікати подібні дії та карати за них покликаний спеціальний орган, з діяльністю якого ми зараз і ознайомимося. Крім того, у цьому розділі ви зможете дізнатися про санкції, які застосовують до роботодавців та їх посадових осіб за порушення трудового законодавства.

6.1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю

Згідно зі ст. 259 КЗпП нагляд і контроль за юридичними особами (незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання) і ФОП у трудовій сфері здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику з питань нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю.

Що це за орган?

Сьогодні дані функції покладено на Державну службу з питань праці (далі — Держпраці)

Утворили її відносно нещодавно шляхом об’єднання Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (див. п. 1 постанови № 442). Свої повноваження Держпраці може здійснювати безпосередньо або через свої територіальні органи. Причому на цьому етапі створення територіальних органів в ідеалі вже має бути завершено*. Щоправда, у тих місцях, де повноваження новим органам передати ще не встигли, їх повинні здійснювати, як і раніше, територіальні органи Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (п. 2 постанови КМУ від 11.02.2015 р. № 100).

* Із цього приводу також див. Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області, затверджене наказом Мінсоцполітики від 27.03.2015 р. № 340.

Якими контрольно-перевірочними повноваженнями наділено Держпраці? Для відповіді звернемося до Положення № 96. У ньому зазначено, що Держпраці, зокрема:

1) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, а також фізособами, які використовують найману працю;

2) здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення** в частині:

** Про відповідальність за порушення законодавства про зайнятість див. у розділі 7 цього спецвипуску на с. 90.

— дотримання прав громадян під час прий­няття на роботу та працівників під час звільнення з роботи;

— використання праці іноземців та осіб без громадянства;

— найму працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця;

— дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

— здійснення діяльності з надання послуг посередництва та працевлаштування;

3) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийняття на роботу);

4) має право безперешкодно проводити згідно з вимогами закону без попереднього повідомлення в будь-який робочий час доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва юросіб і фізосіб, які використовують найману працю і працю фіз­осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, і в разі виявлення фіксувати факти порушень законодавства, нагляд і контроль за дотриманням якого покладено на Держпраці;

5) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі порушення і накладає адмінстягнення;

6) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осіб Держпраці;

7) здійснює фіксацію процесу перевірки з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

8) має право залучати працівників правоохоронних органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері, що перебуває в компетенції Держпраці.

У цілому, це основний набір контрольно-перевірочних повноважень Держпраці. Але врахуйте: перелік цей не вичерпний. Тим паче, що окремі її права можуть передбачатися безпосередньо на рівні законів (п.п. 55 п. 4 Положення № 96).

Головним інструментом контролю за дотриманням трудового законодавства (принаймні, з яким безпосередньо стикаються юрособи і ФОП) є перевірки. Як їх проводять? Нові правила під Держпраці ще не затвердили, причому зробити це повинен КМУ ( ст. 259 КЗпП).

Ураховуючи це, до появи такого документа не залишається нічого іншого, як орієнтуватися на «старий» Порядок № 390

Тим паче, що його поки ніхто не скасовував. Щоправда, зауважте: у минулому перевірки в цій сфері потрапляли під обмеження та правила «наглядового» Закону № 877 (на це орієнтований і зазначений Порядок № 390). Сьогодні ж їх виведено з-під дії цього Закону (про це прямо зазначено в його ст. 2).

І ще один важливий нюанс. У 2015 — 2016 роках на перевірки Держпраці повною мірою повинен поширюватися мораторій, передбачений п. 3 Прикінцевих положень Закону № 71.

Перевірки з питань праці можуть бути плановими або позаплановими (щоправда, з підставами для останніх не все гладко, оскільки вони багато в чому прив’язувалися до Закону № 877). За підсумками перевірки складають акт. Якщо порушень не виявили — чудово ☺. А ось якщо виявили, можливі варіанти…

По-перше, Держпраці має право накладати фінансові санкції* на юрособу або на ФОП як роботодавця відповідно до ст. 265 КЗпП. Інша справа, що порядок застосування таких штрафів ще не затвердили (зробити це повинен також КМУ). А оскільки його немає, то, на наш погляд, і накладати такі штрафи чиновники поки не мають права.

* Такі санкції не належать до адміністративно-господарських, визначених гл. 27 ГКУ.

По-друге, посадових осіб і ФОП можуть притягувати до адмінвідповідальності, зокрема, згідно зі ст. 41, 411 413 КУпАП. Протоколи за такими порушеннями складає Держпраці ( ст. 255 КУпАП), а ось розгляд подібних справ і, власне, накладення штрафу — компетенція місцевих судів загальної юрисдикції ( ст. 221 КУпАП).

По-третє, перевіряючі складуть припис про усунення порушення. Якщо його не виконати, посадових осіб можуть оштрафувати за ст. 1886 КУпАП. При цьому, на відміну від штрафів за ст. 41, 411 413 КУпАП, накладає адмінстягнення згідно з цією статтею безпосередньо Держ­праці ( ст. 2301 КУпАП). Робить вона це шляхом винесення відповідної постанови.

По-четверте, у деяких випадках посадових осіб і ФОП за підсумками перевірки можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Детальніше про те, яка відповідальність загрожує за порушення законодавства про працю, читайте далі.

6.2. Відповідальність за порушення трудового законодавства

За результатами перевірок суб’єктів господарювання про дотримання законодавства про працю до посадових осіб підприємств і фізичних осіб, які використовують найману працю, може застосовуватися фінансова, адміністративна, а в деяких випадках — кримінальна відповідальність. Наведемо перелік найпоширеніших санкцій у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Санкції за порушення трудового законодавства

№ з/п

Вид порушення

Санкції за порушення

Нормативно-правовий акт

Фінансові санкції

1

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Штраф у 30-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, чиї права та інтереси порушено*

Абзац другий ч. 2 ст. 265 КЗпП

2

Оформлення працівника на неповний робочий час при фактичному виконанні роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

3

Виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків

4

Порушення встановлених строків виплати зарплати більш ніж за один місяць, виплата зарплати не в повному обсязі

Штраф у 3-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення

Абзац третій ч. 2 ст. 265 КЗпП

5

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

Штраф у 10-кратному розмірі МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, чиї права порушено

Абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП

6

Інші порушення трудового законодавства, крім зазначених у пп. 1 — 5 цієї таблиці

Штраф у розмірі 1 МЗП

Абзац п’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП

* Цей штраф може накладатися органом Держпраці і без проведення перевірки на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, і встановлення періоду такої роботи або роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час.

Адміністративна відповідальність

7

Порушення встановлених строків виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі

Штраф на посадових осіб підприємств і ФОП у розмірі від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)

Ч. 1 ст. 41 КУпАП

8

Порушення визначеного Законом про звернення громадян строку надання працівникам, у тому числі колишнім, на їх вимогу документів щодо їх трудової діяльності у цього роботодавця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, зарплату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні відомості

9

Порушення строків проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення

10

Інші порушення вимог законодавства про працю, не зазначені в пп. 7 — 9 цієї таблиці

11

Повторне протягом року порушення, зазначене в пп. 7 — 10 цієї таблиці, за яке на особу вже накладалося адміністративне стягнення, або ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф на посадових осіб підприємств або ФОП у розмірі від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

Ч. 2 ст. 41 КУпАП

12

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Штраф на посадових осіб підприємств або ФОП у розмірі від 500 до 1000 нмдг

(від 8500 до 17000 грн.)

Ч. 3 ст. 41 КУпАП

13

Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства або осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без оформлення дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

14

Повторне протягом року вчинення порушення, зазначеного в пп. 12 і 13 цієї таблиці, за яке на особу вже накладалося адміністративне стягнення

Штраф на посадових осіб підприємств або ФОП у розмірі від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.)

Ч. 4 ст. 41 КУпАП

15

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах з приводу укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій із представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк

Штраф у розмірі від 3 до 10 нмдг (від 51 до 170 грн.)

Ст. 411 КУпАП

16

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів

Штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Ст. 412 КУпАП

17

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Штраф у розмірі від 1 до 5 нмдг (від 17 до 85 грн.)

Ст. 413 КУпАП

18

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Держпраці щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів

Штраф на посадових осіб у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.)

Ст. 1886 КУпАП

Кримінальна відповідальність

19

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок або їх органів

Виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ст. 170 ККУ

20

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також у зв’язку з його повідомленням про порушення іншою особою вимог Закону № 3206, інше грубе порушення законодавства про працю

Штраф у розмірі від 2000 до 3000 нмдг (до 34000 до 51000 грн.), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 172 ККУ

21

Дії, зазначені в п. 20 цієї таблиці, вчинені повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Штраф у розмірі від 3000 до 5000 нмдг (від 51000 до 85000 грн.), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців

Ч. 2 ст. 172 ККУ

22

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або шляхом примусу до виконання роботи, не обумовленої угодою

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн.), або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років

Ч. 1 ст. 173 ККУ

23

Дії, зазначені в п. 22 цієї таблиці, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України

Штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) або обмеження свободи на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 173 ККУ

24

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій

Штраф у розмірі до 50 нмдг (до 850 грн.), або громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження свободи на строк до 3 років

Ст. 174 ККУ

25

Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам більш ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи, організації незалежно від форми власності чи громадянином — суб’єктом підприємницької діяльності*

Штраф у розмірі від 500 до 1000 нмдг (від 8500 до 17000 грн.), або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 1 ст. 175 ККУ

26

Діяння, зазначене в п. 25 цієї таблиці, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат*

Штраф у розмірі від 1000 до 1500 нмдг (від 17000 до 25500 грн.), або обмеження свободи на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Ч. 2 ст. 175 ККУ

* Згідно з ч. 3 ст. 175 ККУ особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

висновки

  • Контролює дотримання трудового законодавства нещодавно створена Державна служба з питань праці.

  • Вважаємо, що перевірки Держпраці повною мірою підпадають під дію мораторію згідно із Законом № 71.

  • На нашу думку, Держпраці не має права накладати фінансові санкції на підставі ст. 265 КЗпП до появи порядку КМУ про їх застосування.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд