Теми статей
Обрати теми

«Солдат підприємства»: документальне оформлення

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці
У цій статті ми розглянемо, як документально оформити відсутність на роботі співробітника, якого призвали у зв’язку з мобілізацією, на особливий період. Розберемося з новою заковикою для роботодавця: що робити з працівниками, які вирішили служити за контрактом? Як бути, якщо в період військової служби закінчується строк дії трудового договору, укладеного з працівником? А почнемо з відвідування військкомату за повісткою.

Запрошуємо відвідати наш військкомат

Повістка з військкомату не підтверджує мобілізацію працівника. Це документ, що зобов’язав вашого працівника з’явитися до військової частини або на збірний пункт військового комісаріату в установлені ним строки для постановки на військовий облік та визначення призначення на військовий час (див. ч. 3 ст. 22 Закону № 3543).

Якщо у вашого працівника немає підстав для звільнення від призову на військову службу за мобілізацією, його направлять на обов’язковий медогляд. Період проходження медогляду за направленням військкомату, а якщо необхідно, то й лікування, підтвердить довідка довільної форми, засвідчена підписом завідувача відділення та печаткою лікувально-профілактичного закладу. Важливо! На час, необхідний працівнику для виконання обов’язків, пов’язаних із призовом на військову службу, і для проходження медогляду за направленням військкомату та можливого лікування, 

працівник звільняється від роботи зі збереженням місця роботи (посади) і середньої зарплати

Це передбачено ч. 2 ст. 21 Закону № 2232. Зауважте: такі самі гарантії (зі збереження місця роботи та посади) установлено для працівників, які вирішили вступити на військову службу за контрактом (див. роз’яснення Мін’юсту від 25.03.2014 р.).

Про те, що працівник буде відсутній на роботі у зв’язку зі взяттям на військовий облік, роботодавцю необхідно видати наказ. Підставою для його видання буде повістка з військкомату. У табелі обліку робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом № 489) не відпрацьований працівником час у зв’язку з походом у військкомат і проходженням медогляду відображайте літерним кодом «ІН» (цифровим кодом «22»).

При розрахунку середньої зарплати керуйтеся Порядком № 100. У даному випадку цей показник розраховуєте виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Увага: за період медогляду та лікування, підтверджений довідкою лікувально-профілактичного закладу, лікарняні не нараховуйте. Якщо за результатами медичного огляду працівника визнано тимчасово не придатним до війсь­кової служби за станом здоров’я, він повернеться на підприємство і продовжить роботу. А якщо після проходження медичного обстеження йому вручили повістку про призов на військову службу або мобілізаційне розпорядження? Тоді читаємо наступний розділ.

Мобілізували…

Почнемо з головного. Роботодавець не має права звільняти працівників, призваних на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, на особ­ливий період, протягом одного року з дати початку проходження військової служби (див. п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП). За такими працівниками на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, на підприємстві зберігають місце роботи (посаду) і середній заробіток (див. ч. 2 ст. 39 Закону № 2232).

Важливо! Для громадян, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період,

початком військової служби вважається день відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату

а для резервістів — це день зарахування до списків особового складу військової частини.

Закінченням військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Підтвердити призов у зв’язку з мобілізацією працівник може одним із таких документів:

— копією військового квитка, в якому у відповідних розділах є службові відмітки;

— довідкою про призов військовозобов’язаного на військову службу, видану військовим комісаріатом або військовою частиною (для резервістів — випискою з наказу або довідкою про зарахування до списків військової частини, що видаються війсь­ковою частиною).

Урахуйте: довідку про призов/зарахування та виписку з наказу можуть отримати родичі мобілізованих працівників для пред’явлення їх за місцем вимоги (див. лист Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу ВСУ від 21.08.2014 р. № 322/2/7142).

На підставі документів, що підтверджують мобілізацію працівника, видаєте наказ про увільнення від роботи на період несення служби у зв’язку з мобілізацією (див. приклад наказу на рис. 1).

img 1 

Рис. 1. Приклад наказу про увільнення працівника від роботи на час проходження військової служби у зв’язку з мобілізацією, на особливий період

А якщо призивають у зв’язку з мобілізацією директора підприємства? У такій ситуації слід ураховувати, що

 

директор може передати свої повноваження в повному обсязі іншій особі на час своєї відсутності, тільки якщо йому надано таке право установчими документами підприємства

Тобто у випадку мобілізації директора ідеальними будуть такі два варіанти. Перший — коли в установчих документах підприємства прописано, а до Єдиного державного реєстру юросіб та фіз­осіб-підприємців (далі — ЄДР) включено відомості про директора і, припустимо, його заступника із зазначенням його П. І. Б., який здійснює відповідні повноваження в разі відсутності директора. У цьому випадку передання повноважень відбувається на рівні наказу (див. рис. 2). Окремо повідомляти ЄДР не потрібно.

img 2

Рис. 2. Приклад наказу про мобілізацію директора та передання його повноважень іншому працівнику

Другий варіант — у статуті як уповноваженого діяти від імені юридичної особи зазначено тільки директора, але йому надано право наділяти «директорськими» повноваженнями когось із співробітників. У цьому випадку він міг до своєї мобілізації:

— при прийнятті одного зі співробітників на роботу застерегти включення до переліку його трудових обов’язків виконання функцій директора на період його тимчасової відсутності;

— видати довіреність на виконання окремих дій, що входять до кола повноважень директора, третій особі. Але тут слід урахувати, що всі функції директора не можуть бути передані довіреністю. Цей спосіб передання повноважень директора використовуйте для здійснення представництва перед третіми особами. Але замінити директора в межах трудових відносин з працівниками і для вирішення інших внутрішніх питань підприємства така особа не зможе.

А якщо установчими документами не надано директору право передачі своїх повноважень іншій особі на період своєї відсутності? У такому разі це питання має вирішуватися загальними зборами учасників або іншим уповноваженим органом, зокрема, власником приватного підприємства або наглядовою радою АТ. А це, звісно, вимагатиме часу для його організації та проведення. Залежно від ситуації, що склалася на підприємстві, на період військової служби директора можна:

— прийняти іншу особу на посаду директора за строковим трудовим договором (контрактом) (див. рис. 3 на с. 36);

— оформити тимчасове замісництво за посадою директора, поклавши відповідні повноваження на іншого працівника (з його згоди).

img 3

Рис. 3. Приклад розпорядження про вступ на посаду директора особою, з якою укладено строковий трудовий договір

Дані про особу, яка під час військової служби директора виконуватиме його функції, мають бути внесені до ЄДР (див. ст. 19 Закону № 755). Для цього необхідно буде подати держреєстратору:

1) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;

2) примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юрособи про заміщення посади директора та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа (наказу/розпорядження) про їх призначення.

Крім того, про появу директора — «замінника» необхідно буде повідомити банк.

У табелі обліку робочого часу не відпрацьований працівником час проходження військової служби у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, відображайте літерним кодом «ІН» (цифровим кодом «22»).

Середню зарплату розраховуйте згідно з Порядком № 100 виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують початку військової служби.

Тобто всі дні мобілізації оплачуєте виходячи з однієї середньої. Щомісячно розраховувати нову середню зарплату не потрібно.

Якщо з моменту мобілізації минув один рік і мобілізований працівник не виявив бажання продовжити службу за контрактом, його звільняють на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП. При чому тут контракт?! Зараз розповімо.

Працівник вирішив служити за контрактом

Для зручності всіх працівників, які вирішили служити за контрактом, поділимо на три категорії. Навіщо? Від того, до якої з трьох категорій потрапить контрактник, залежатиме, якими пільгами та гарантіями він користуватиметься.

1. Працівники, які були призвані під час мобілізації, на особливий період, і підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але вирішили продовжити військову службу за контрактом.

За ними зберігають місце роботи (посаду), середній заробіток на підприємстві незалежно від підпорядкування і форми власності більш ніж на один рік

Підстава — ч. 4 ст. 119 КЗпП, абз. 2 ч. 2 ст. 39 Закону № 2232. На скільки «більш»? На жаль, відповідь на це запитання КЗпП не дає. Виходить, що за такими працівниками їх роботодавець спочатку зберігає місце роботи (посаду) і середню зарплату на підставі ч. 3 ст. 119 КЗпП і абз. 1 ч. 2 ст. 39 Закону № 2232, а потім уже на підставі ч. 4 ст. 119 КЗпП і абз. 2 ч. 2 ст. 39 Закону № 2232. Насторожує той факт, що, на відміну від ч. 3, у тексті ч. 4 ст. 119 КЗпП відсутня згадка про компенсацію з бюджету середнього заробітку працівника-контрактника.

Також залишається відкритим питання інформування роботодавця про прийняте рішення продовжити службу, але вже за контрактом. У який спосіб та в який строк має це зробити «солдат підприємства» — незрозуміло. Водночас працівник повинен не тільки проінформувати, а й передати роботодавцю документи, що підтверджують його вступ на службу за контрактом (наприклад, відповідною довідкою, виданою військовим комісаріатом або військовою частиною, де він проходить службу).

На підставі цих документів роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час проходження військової служби за контрактом. Припустимо, що на військову службу за контрактом вступив деякий Зайченко Василь Петрович, менеджер зі збуту відділу оптових продажів. Строк служби за контрактом — 3 роки. Тоді його роботодавець видасть такий наказ (див. рис. 4):

img 4 

Рис. 4. Фрагмент наказу про увільнення працівника від роботи на час проходження військової служби за контрактом

2. Працівники, які були прийняті на військову службу за контрактом у випадку:

— виникнення кризової ситуації*, що загрожує національній безпеці;

— оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення військового стану.

* Що це за ситуація така, поки що незрозуміло .

За цією групою працівників-контрактників їх  

роботодавець зберігає місце роботи (посаду), середній заробіток до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року

Такі гарантії діють з 8 лютого 2015 року (див. ч. 3 ст. 119 КЗпП, ч. 2 ст. 39 Закону № 2232).

3. Працівники, які вирішили служити за контрактом, але не потрапили до першої і другої категорій (див. пп. 1 і 2 вище). У разі прийняття такого рішення роботодавець повинен їх звільнити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

У трудовій книжці працівника робите запис: «Звільнений у зв’язку із вступом на військову службу, п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП».

Отже, з періодами, протягом яких роботодавець зобов’язаний зберігати місце роботи (посаду) і середній заробіток тієї чи іншої категорії «солдатів підприємства», ми розібралися. Але як бути, якщо з працівником, який був мобілізований або вступив служити за контрактом, укладено строковий трудовий договір? Що робити, якщо працівнику ще служити і служити, а дата закінчення трудового договору сьогодні-завтра?

Захисник Батьківщини працевлаштований за строковим трудовим договором

Трохи теорії. За загальним правилом трудовий договір є безстроковим, тобто без заздалегідь визначеного строку своєї дії. Проте можливі й винятки, коли трудовий договір укладають:

— на певний строк, установлений за згодою сторін;

— на час виконання певної роботи.

Припинення трудового договору у зв’язку із закінченням строку його дії не вимагає заяви або будь-якого волевиявлення працівника. Адже,

підписуючи строковий трудовий договір, працівник фактично дає свою згоду на його припинення після закінчення строку, на який договір було укладено

Якщо працівника не звільнити в останній день дії строкового трудового договору, його дія вважатиметься продовженою на невизначений строк. І тоді розпрощатися з працівником можна буде тільки за загальними підставами, передбаченими КЗпП.

Звільнення у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору здійснюється на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Причому ця норма не містить жодних винятків чи обмежень, яких роботодавці повинні дотримуватися щодо мобілізованих працівників і тих, які пішли служити за контрактом.

Що з цього виходить? Що до закінчення строку дії трудового договору на працівників, працевлаш­тованих за строковим трудовим договором, поширюються пільги та гарантії, установлені ст. 119 КЗпП і ст. 39 Закону № 2232. Проте

в останній день дії строкового трудового договору роботодавець має право звільнити працівника на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП

Це підтверджує Мінсоцполітики в листі від 05.12.2014 р. № 520/06/186-14. У трудовій книжці працівника робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору, п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП».

Працівник воює і не може прийти за трудовою? У цьому випадку в його останній робочий день надішліть за місцем його постійного проживання рекомендованим листом з повідомленням:

1) повідомлення про необхідність отримати трудову книжку. Пересилати трудову без письмової згоди працівника заборонено;

2) розрахунковий лист (повідомлення) із зазначенням сум, що нараховані йому при звільненні.

Це вам допоможе виконати вимоги ст. 47 і ч. 1 ст. 116 КЗпП.

Водночас роботодавець захисника Батьківщини, якщо для нього такий варіант прийнятний, може «забути» про закінчення строку дії трудового договору і продовжити виплачувати останньому середню заробітну плату. Проте ще раз попереджаємо, що в такому разі звільнити цього працівника можна буде вже тільки за загальними підставами КЗпП.

висновки

  • Працівник отримав повістку? У табелі обліку робочого часу не відпрацьований ним час у зв’язку з походом до військкомату і проходженням медогляду відображайте літерним кодом «ІН».

  • Працівник, якого призвали у зв’язку з мобілізацією, має надати за місцем роботи копію військового квитка, в якому у відповідних розділах є службові відмітки, або довідку, видану воєнкомом чи військовою частиною.

  • За мобілізованими працівниками на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, на підприємстві зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток. Роботодавець має право звільнити мобілізованого працівника, якщо закінчується строк дії строкового трудового договору, укладеного з ним.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі