Теми статей
Обрати теми

Працюємо з фізособами. 12. Працюємо з незалежними професіоналами

редактор Вороная Наталія, податкові експерти Савченко Олена, Мірошниченко Віталіна, Хмелевська Оксана, Чернишова Наталія, експерти з питань оплати праці Клиженко Яна, Скрипкіна Катерина, Ушакова Лілія
Якщо підприємству довелося працювати з особами, які займаються незалежною професійною діяльністю (нотаріусами, адвокатами, судовими експертами), то в цьому випадку потрібно розуміти, що такі особи мають особливий статус. Це не підприємці, але й не прості громадяни. Які ж правила оподаткування під час виплати доходів таким особам? Які документи підтвердять витрати підприємства? Ці та інші запитання розглянемо далі.

12.1. Хто такі незалежні професіонали

Незалежною професійною діяльністю (далі — НПД) п.п. 14.1.226 ПКУ називає участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або ФОП і використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Згідно з усталеною практикою в нашій країні як осіб, які здійснюють НПД, органи фіскальної служби беруть на облік нотаріусів, адвокатів, судових експертів та арбітражних керуючих. Узяття на облік інших категорій незалежних професіоналів здійснюють у разі їх реєстрації як ФОП (див. лист ДПАУ від 14.02.2011 р. № 1956/5/29-2016 та п.п. 1 п. 6.7 Порядку № 1588).

Про роботу з підприємцями ви можете прочитати в розділі 11 (див. с. 79). А тут ми звернемося до операцій з незалежними професіоналами, які не зареєстровані ФОП.

Нотаріуси. Щодо нотаріусів відповідь на запитання про те, які послуги вони можуть надавати, знаходимо у ст. 4 Закону про нотаріат. З неї випливає, що нотаріус може отримувати плату за:

— вчинення нотаріальних дій;

— надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями.

Адвокати. У п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону про адвокатську діяльність читаємо: адвокатська діяльність — незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

img 1

Судові експерти. У ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 р. № 4038-XII знаходимо, що судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. Основні види експертиз зазначено в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій наказом Мін’юсту від 08.10.98 р. № 53/5.

Арбітражні керуючі. А от про функції, а отже, і види послуг арбітражного керуючого, що надаються, ви можете дізнатися із ст. 98 Закону про банкрутство. При цьому у ст. 115 цього Закону чітко зазначено, що арбітражний керуючий виконує свої повноваження за грошову винагороду.

Найчастіше підприємства у своїй діяльності мають справу з нотаріусами та адвокатами. Про них і поговоримо докладніше.

12.2. Виплата доходу: документальне оформлення та обмеження

Підтвердження витрат

І для податкового, і для бухгалтерського обліку велике значення має правильне документальне оформлення витрат.

Почнемо з адвокатів. Частина 1 ст. 26 Закону про адвокатську діяльність свідчить: адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Такий договір укладають у письмовій формі (ч. 1 ст. 27 Закону про адвокатську діяльність). Майте на увазі: якщо договір укладають з особою, яка здійснює НПД, потрібно чітко зазначити її статус (саме адвокат, а не юрист або юрисконсульт). У цьому випадку факт надання адвокатом послуг підтвердять договір і складений до нього акт.

Згідно з ч. 2 ст. 27 Закону про адвокатську діяльність договір про надання правової допомоги може здійснюватися усно у випадках:

1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень з правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнтові документа, що підтверджує виплату гонорару (винагороди);

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим, — з подальшим укладенням договору у письмовій формі протягом 3 днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди — у найближчий можливий строк.

Отже, якщо договір укладено усно, клієнт отримає тільки документ, що підтверджує оплату гонорару.

Радимо попросити адвоката зробити в такому документі відмітку про те, що договір укладався в усній формі, і навести перелік послуг, які було оплачено

Якщо розрахунки проводять в безготівковій формі, питань з підтвердженням оплати немає (адвокат виставляє рахунок, який оплачується з поточного рахунка підприємства).

А якщо послуги оплачують готівкою? Будь-яких вимог до оформлення розрахункового документа адвокатами законодавство не містить. Ускладнює ситуацію й те, що профільний Закон про РРО також не визначає порядок здійснення розрахунків особами, які провадять НПД, і, відповідно, не поширюється на цих осіб. На практиці для таких цілей використовують квитанції про сплату грошових коштів, які підтверджують проведення готівкових розрахунків. Зауважимо, що такий документ повинен містити всі реквізити первинного документа, зазначені в ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік.

Тепер поговоримо про ситуацію з послугами нотаріусів. Нотаріус зобов’язаний видати сторонам правового правочину письмову довідку про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії (ст. 8 Закону про нотаріат, п. 1.21 Порядку № 296/5). Зазначену довідку він підписує та скріплює печаткою. Цей документ і підтвердить факт надання послуг нотаріусом.

Якщо ви оплатили послуги готівкою через підзвітну особу, це можна підтвердити квитанцією про сплату грошових коштів. Вона повинна містити всі реквізити первинного документа, зазначені в ч. 2ст. 9 Закону про бухоблік. Разом з тим не виключено також інший варіант: навести інформацію про готівкову оплату у довідці, яку видає нотаріус.

Обмеження готівкових розрахунків з незалежними професіоналами

Як ви знаєте, згідно з п. 1 постанови № 210 обмеження поширюються на суму розрахунків готівкою:

— підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня у розмірі 10 тис. грн.;

— фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 тис. грн.;

— фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 тис. грн.

Тобто, як бачимо, 10-тисячне обмеження поширюється тільки на відносини підприємства та підприємців. До відносин між підприємством та незалежними професіоналами його не застосовують.

При готівкових розрахунках з такими особами потрібно орієнтуватися на 150-тисячне обмеження

Врахуйте: деякі особи, що займаються НПД, можуть бути зареєстровані приватними підприємцями. Якщо така самозайнята особа надає підприємству послуги як підприємець (що підтверджується договорами та іншими документами), орієнтуємося на 10-тисячне обмеження.

12.3. Оподаткування доходів адвокатів і нотаріусів

ПДФО. Оподатковуваним доходом незалежного професіонала є сукупний чистий дохід, який він розраховує самостійно. Підприємство, яке виплачує такій особі дохід, утримувати ПДФО і справляти ЄСВ у джерела виплати не повинно. Разом з тим суб’єкт господарювання має обґрунтувати своє право не сплачувати ПДФО та ЄСВ. Далі поговоримо про це докладніше.

Для того щоб ПДФО можна було не утримувати, достатньо попросити у нотаріуса (адвоката) копію довідки про взяття його на податковий облік як фізособи, яка здійснює НПД (п. 178.5 ПКУ). Це довідка за формою № 4-ОПП.

І обов’язково перевірте, щоб у довідці було зазначено вид професійної діяльності фізособи (наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат»)

Про це попереджають податківці в листі ДПСУ від 17.01.2013 р. № 1004/7/18-3117.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, виплачений нотаріусам і адвокатам, зазначають з ознакою доходу «157».

ЄСВ. Почнемо з такої важливої деталі: з 01.01.2015 р. усі незалежні професіонали є платниками ЄСВ (п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464). Нагадаємо: раніше ЄСВ з доходу, пов’язаного з НПД, не сплачували ті з них, хто суміщав таку діяльність із:

— підприємництвом;

— роботою за наймом.

На жаль, навіть ці особи тепер зобов’язані сплачувати ЄСВ з доходів, отриманих від нотаріальної та іншої НПД.

Зверніть увагу: у Законі № 2464 немає норми, яка би прямо дозволяла не утримувати ЄСВ при виплаті доходу незалежному професіоналу. Стосовно підприємців така норма є, а от щодо незалежних професіоналів її чомусь не запровадили.

Проте, оскільки адвокати й нотаріуси самостійно сплачують ЄСВ зі своїх доходів (так само, як і підприємці), утримувати з них цей внесок нелогічно, оскільки це призведе до подвійного оподаткування.

Розуміючи всю безглуздість ситуації, що склалася, Пенсійний фонд не раз прямо заявляв (див. листи від 19.03.2012 р. № 6183/03-20 і від 01.03.2011 р. № 3954/03-30):

ЄСВ можна не утримувати, якщо контрагент надав копію довідки про взяття його на облік як фізособи, яка здійснює незалежну професійну діяльність

Аналогічне роз’яснення фіскалів до 01.01.2015 р. можна було знайти в категорії 301.03 БЗ. На сьогодні консультація втратила чинність, але вважаємо, що думка податківців із цього питання залишилася незмінною.

Військовий збір. До 01.01.2015 р. незалежні професіонали ВЗ зі своїх доходів не сплачували. З цим погоджувалися й податківці. Подібну консультацію раніше було розміщено в категорії 132.02 БЗ.

Проте з початку цього року ситуація істотно змінилася. ВЗ утримують з усіх доходів фізособи, з яких утримується ПДФО ( п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). А це означає, що доходи адвокатів і нотаріусів також підлягають обкладенню ВЗ (пп163.1.1 та 164.1.3 ПКУ).

Але чи є підприємство, що виплачує доходи незалежним професіоналам, податковим агентом у частині утримання та сплати ВЗ? На жаль, чіткої відповіді в ПКУ ви не знайдете. Добре, що податківці виявили в цьому питанні лояльність. На їх думку, що викладена в проекті Узагальнюючої податкової консультації про оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором, розміщеному на сайті ДФСУ (http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/181661.html):

при виплаті доходів особам, що здійснюють НПД, утримувати ВЗ не потрібно

Незалежний професіонал повинен буде сам сплатити його за підсумками звітного року (до 1 серпня 2016 року).

Але при цьому нотаріус або адвокат повинен пред’явити підприємству копію довідки про взяття його на податковий облік як фізичної особи, яка здійснює НПД. Тобто все знову зводиться до отримання копії довідки за формою № 4-ОПП із зазначенням у ній відповідного статусу особи (приватний нотаріус або адвокат).

А як бути, якщо нотаріус (адвокат) не надав довідку за формою № 4-ОПП? У цьому випадку доведеться утримати ПДФО, ВЗ, а також утримати та нарахувати «зверху» ЄСВ. Перераховуйте їх за своїм місцем податкової реєстрації. При цьому фізособі дохід виплачують за вирахуванням утриманих ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

Якщо ви вже виплатили всю суму, зазначену в договорі, то вам нічого не залишається, окрім як сплатити ПДФО, ВЗ та ЄСВ за рахунок власних коштів. Причому врахуйте, що виплачена вами сума — це «чистий» дохід фізичної особи. Щоб визначити базу обкладення ПДФО, ВЗ та ЄСВ, вам доведеться знайти суму «грязного» (нарахованого) доходу. І вже від цієї суми розрахувати всі платежі.

Проте сподіваємося, що такого не станеться. Адже тепер ви знаєте, як правильно оформити свої відносини з незалежним професіоналом і якими документами підтвердити своє право не оподатковувати виплачені йому доходи.

 

висновки

  • Факт надання послуг адвокатом підтвердять договір і складений до нього акт, а надання послуг нотаріусом засвідчить довідка про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії.

  • На відносини підприємств та осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, 10-тисячне «готівкове» обмеження не поширюється. Застосовується обмеження у розмірі 150 тис. грн.

  • Підприємству, щоб обґрунтувати своє право не утримувати ПДФО, ВЗ та ЄСВ, при виплаті доходу незалежному професіоналові потрібно вимагати від нього копію довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП.

  • У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, виплачений нотаріусам і адвокатам, указують з ознакою доходу «157».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі