Допомога на поховання загиблих в ході АТО працівників

В обраному У обране
Друк
Скрипкіна Катерина, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 24
На жаль, не всі мобілізовані працівники повернуться на свої робочі місця. Хто зобов’язаний виплатити допомогу на поховання загиблого учасника АТО? Які документи потрібні для отримання такої виплати? Відповіді на ці запитання ви знайдете далі.

Хто виплачує допомогу на поховання?

У разі загибелі працівника, покликаного на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, його роботодавець має право виплатити допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування (далі — ФСС). Про це повідомив Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП)* у листі від 24.11.2014 р. № 2.4-15-3124.

* Зауважимо, що наразі і до завершення процесу злиття ФТВП і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в єдиний ФСС функції з виплати допомоги на поховання виконує ФТВП.

Важливо! Допомогу на поховання призначають і виплачують за основним місцем роботи загиблого працівника

Якщо підприємство, на якому був працевлаштований загиблий працівник, ліквідоване (реорганізоване), то допомогу на поховання за страховим випадком, що настав до його ліквідації (реорганізації), виплачує правонаступник. Якщо правонаступник відсутній — допомогу виплачує виконавча дирекція відділення ФТВП за місцем узяття на облік ліквідованого підприємства.

Увага! Якщо загиблий був пенсіонером, то допомогу на поховання особам, які здійснили його поховання, виплатять в органах Пенсійного фонду. У цьому випадку розмір допомоги на поховання дорівнює двомісячній пенсії, яку пенсіонер отримував на момент смерті (ст. 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV). Причому факт перебування у трудових відносинах з роботодавцем по день смерті не впливає на порядок виплати такої допомоги.

Кому виплатять допомогу за рахунок коштів ФСС?

Допомогу на поховання загиблого мобілізованого працівника можуть отримати члени його сім’ї або інші особи, які здійснили поховання. Для цього потрібно надати такі документи:

1) копію свідоцтва про смерть застрахованої особи. Зазначимо, що державною реєстрацією смерті учасника АТО займається представник військової частини. Повідомлення про смерть разом зі свідоцтвом про смерть, отриманим від органів РАЦС, командир військової частини направляє воєнкому за місцем проживання сім’ї (родичів) військово- службовця (див. лист Міноборони від 20.02.2015 р. № 321/К/1542);

2) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, що видається відділом РАЦС, або оригінал довідки для отримання допомоги на поховання, якщо держреєстрація смерті проводилася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради).

Зауважте, у витязі, що видається РАЦС, зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи, на запит якої видано цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання. А ось у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я та по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляються. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала всі необхідні документи для її отримання.

Хто і в якому розмірі призначає допомогу на поховання?

Рішення про призначення (відмову у призначенні) допомоги на поховання приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування. У який строк? Не пізніше дня, наступного за днем звернення.

Важливо! Допомогу на поховання виплачують, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня загибелі працівника

Це передбачено ч. 5 ст. 32 Закону № 1105, що діє з 01.01.2015 р. незалежно від дати настання страхового випадку. Для визначення 12-місячного періоду потрібно брати цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28(29) для лютого) число. При цьому відлік ведеться від першого числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата загибелі працівника, зазначена у свідоцтві про смерть (див. лист ФТВП від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92).

Допомога на поховання надається в розмірі, визначеному ФСС, але не нижче розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (ст. 28 Закону № 1105). Наразі розмір допомоги на поховання за рахунок коштів ФСС становить 2200 грн. (постанова ФТВП від 16.11.2011 р. № 55*).

* Нормативно-правові та розпорядчі акти ФТВП діють до затвердження відповідних рішень ФСС.

Комісія (уповноважений) із соцстрахування оформляє своє рішення протоколом, форму якого наведено в постанові ФТВП від 23.06.2008 р. № 25. Для нарахування і виплати допомоги оформлений протокол передають до бухгалтерії.

Як отримати кошти на виплату допомоги на поховання?

Для того, щоб отримати фінансування від ФСС, заповніть заяву-розрахунок і подайте її на розгляд до робочого органу ФСС. Форму заяви-розрахунку наведено в додатку до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого ФТВП від 22.12.2010 р. № 26.

Суму допомоги на поховання зазначте на лицьовому боці бланка заяви-розрахунку. Зауважте, що деякі відділення ФСС просять на його зворотному боці зазначити у стовпчику 2 — прізвище, ім’я і по батькові отримувача допомоги на поховання, в стовпчику 3 — його реєстраційний номер облікової картки платника податків, у стовпчику 4 — серію і номер свідоцтва про смерть, у стовпчику 6— дату смерті, у стовпчиках 9 і 10 — суму допомоги.

Допомогу на поховання виплачуйте не пізніше наступного робочого дня після його отримання від ФСС (ч. 3 ст. 32 Закону № 1105).

Оподаткування і бухоблік допомоги на поховання

Із суми допомоги на поховання не справляйте ЄСВ, оскільки ця виплата не включається до фонду оплати праці (п. 3.2 Інструкції № 5). Також не потрібно утримувати з допомоги на поховання ПДФО і ВЗ. Підстава — п.п. 165.1.22, п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Безумовно, до витрат підприємства сума допомоги на поховання не потрапить, адже вона виплачується за рахунок коштів ФСС.

У бухгалтерському обліку нарахування допомоги на поховання відображайте проводкою Дт 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» — Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано допомогу на поховання

378

685

2200,00

2

Отримано кошти на виплату допомоги від Фонду

313

378

2200,00

3

Виплачено допомогу на поховання

685

301

2200,00

 

Тепер декілька слів про звітність. Суму допомоги на поховання страхувальнику необхідно відобразити:

— у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з реєстраційним номером облікової картки платника податків отримувача (родича померлого працівника або особи, яка фактично здійснила поховання) і ознакою доходу «146»*;

— у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП. Тут сума допомоги на поховання відображається в рядку 21 розділу I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» у загальній сумі витрат з початку року, а також у рядку 4 розділу II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду» (у колонці 3 проставляється кількість виплат, а в колонці 4 — їх загальна сума).

* Зверніть увагу: за 1 квартал 2015 року Податковий розрахунок за формою № 1ДФ потрібно подати вже за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4.

А ось у Звіті про ЄСВ суму допомоги на поховання не відображайте. Неоподатковувані виплати ЄСВ у ній не зазначають.

Насамкінець зауважимо, що роботодавець загиблого в ході АТО працівника також може надати допомогу на поховання за рахунок своїх коштів. Така допомога в межах 3420 грн. (у 2015 році) не обкладається ані ПДФО, ані ВЗ на підставі п.п. б п.п. 165.1.22 ПКУ. І тільки сума перевищення потрапить «під удар» ПДФО і ВЗ. ЄСВ з будь-якої суми допомоги на поховання не справляється, оскільки така виплата не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.31 Інструкції № 5.

висновки

  • Допомогу на поховання за рахунок коштів ФСС зобов’язаний виплатити роботодавець, в якого загиблий в ході АТО працівник був працевлаштований за основним місцем роботи.

  • Отримати допомогу на поховання можуть члени сім’ї загиблого працівника або інші особи, які здійснили його поховання, якщо нададуть копію свідоцтва про смерть та оригінал витягу з Держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

  • ФСС виділяє страхові кошти на виплату допомоги на поховання в розмірі 2200 грн. на підставі заяви-розрахунку від роботодавця.

  • Допомога на поховання, що виплачується за рахунок коштів ФСС, не обкладається ані ЄСВ, ані ПДФО, ані ВЗ.

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

  3. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити