Заповнення декларації про доходи

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Березень, 2015/№ 25
В обраному У обране
Друк
На щастя, декларацію про доходи ми з вами подаємо не раз на місяць і навіть не раз на квартал. А тому цілком логічно, що коли приходить час її заповнити, виявляється чимало призабутого. Допомогти пригадати все — мета цієї статті.

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) затверджено наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 793. Про те, як її заповнити без помилок, ви дізнаєтеся з цієї статті.

Хто заповнює?

За загальним правилом декларація про доходи має бути заповнена самостійно платником податку або нотаріально уповноваженою ним особою (на підставі довіреності).

Випадки, що є винятком з наведеного правила, перелічено в  п. 179.6 ПКУ. Цією нормою обов’язок із заповнення та подання декларації про доходи покладено на:

— батьків, усиновлювачів, опікуна чи піклувальника  за доходами, отриманими неповно­літньою особою чи особою, визнаною судом недієздатною;

— спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — за доходами, отриманими протягом звітного податкового року платником податків, який помер;

— державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податків, визначеного в установленому порядку банкрутом.

У таких виняткових випадках довіреність не оформляється.

Як подає?

Декларацію про доходи можна подати до податкового органу в один із таких способів ( п. 49.3 ПКУ і п. 4 розділу І Інструкції № 793):

1) особисто або уповноваженою на це особою;

2) надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Хочете скористатися цим способом подання? Тоді врахуйте, що

декларацію необхідно надіслати не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку її подання

3) засобами електронного зв’язку в електрон­ній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису згідно із законодавством. Зверніть увагу: декларацію потрібно буде надіслати не пізніше закінчення останньої години дня, в якому закінчується граничний строк її подання.

Традиційно ДФСУ надає нам з вами можливість заповнити декларацію про доходи за допомогою сервісу, розташованого на її офіційному сайті www.sts.gov.ua. Причому заповнену декларацію можна або зберегти у файл, щоб надіслати податківцям в електронному вигляді, або роздрукувати та подати в паперовому вигляді.

Що враховуємо при заповненні?

Грошові показники декларації про доходи заповнюйте у гривнях з копійками.

Якщо ви подаєте декларацію і додатки до неї в паперовому вигляді, дотримуйтеся таких правил:

1) декларацію подавайте на двох двосторонніх аркушах формату А4, додатки — на одно- і двосторонніх аркушах формату А4;

2) заповнюйте декларацію про доходи друкованими літерами, чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору. Олівцем заповнювати не можна;

3) не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень;

4) не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною;

5) якщо якийсь рядок декларації (додатки) не заповнюєте через відсутність інформації (операції, суми), то його прокреслюйте, крім випадків, прямо визначених у декларації (додатку).

Важливо! Декларація та додатки до неї мають бути підписані особою, яка її заповнює.

Знайомимося зі структурою

Декларація про доходи складається з восьми розділів і семи додатків. У розділі I зазначаєте загальні відомості про себе, що дозволяють ідентифікувати вас як платника податків.

Доходи з джерелом їх походження з України, що обкладаються ПДФО, цивільні, а також іноземні доходи мають потрапити до розділу II декларації. Врахуйте, для заповнення окремих рядків цього розділу вам знадобиться заповнити додатки 2, 3, 4, 7.

Підприємницькі доходи відображаються в розділі III податкової декларації, а також у додатку 5. Оскільки граничний строк подання декларації підприємцями-загальносистемниками вже минув (її потрібно було подати не пізніше 9 лютого 2015 року), то тут про цей розділ ми не говоритимемо.

Розділ IV — для доходів від здійснення незалежної професійної діяльності.

У V розділі проводитимете розрахунки податкових зобов’язань з урахуванням податкової знижки (якщо ви її декларуєте і заповнили додаток 6).

Розділ VI заповнюєте, якщо виявили помилку в раніше поданій податковій декларації і самостійно виправляєтеся.

У розділах VII і VIII декларації відображайте належне вам на праві власності рухоме і нерухоме майно станом на кінець року.

Якщо декларацію про доходи і необхідні додатки заповнює нотаріально уповноважена особа або особа, на яку покладається обов’язок із заповнен­ня декларації, то додатково потрібно заповнити додаток 1.

Урахуйте: за необхідності ви можете подати разом з податковою декларацією доповнення до неї. Ці доповнення вважаються невід’ємною частиною декларації. Їх складають у довільній формі і подають з поясненням мотивів їх подання (див. п. 46.4 ПКУ).

Зі структурою розібралися. Переходимо до запов­нення розділів декларації про доходи.

Розділ I декларації про доходи

Театр починається з вішалки, а знайомство фіскалів з платником податків — з розділу I його декларації про доходи. Як заповнити цей розділ, щоб про вас склалося хороше враження? Дивимося табл. 1.

Таблиця 1. Заповнюємо розділ I «Загальні відомості» декларації про доходи

Найменування рядка (поля)

Пояснення

1

2

1. «Тип декларації»

Позначку «Х» вносите до клітинки відповідного варіанта:

— «звітна», якщо за звітний календарний рік (квартал) податкову декларацію подаєте вперше;

— «звітна нова» — у разі повторного подання декларації до закінчення граничного строку її подання у зв’язку з виявленням помилки;

— «уточнююча», якщо після закінчення граничного строку подання податкової декларації необхідно уточнити дані вже поданої декларації

2. «Звітний (податковий) період»

«Звітний (податковий) період, що уточнюється»

Зазначаєте арабськими цифрами звітний календарний рік (наприклад, «2014»).

Якщо виправляєте самостійно виявлені помилки в раніше поданій декларації, у цьому полі зазначайте звітний податковий період, що уточнюється

3. «Прізвище ім’я, по батькові платника податку»

Зазначайте прізвище, ім’я, по батькові згідно з паспортом. Якщо протягом звітного календарного року або наступного року до дня подання декларації ви змінили прізвище (ім’я, по батькові), спочатку зазначайте своє нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — старі дані

4. «Реєстраційній номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта)»

Зазначайте реєстраційний номер облікової картки ФОП (ідентифікаційний номер). Якщо ви відмовилися від одержання такого номера і маєте в паспорті відмітку ДПІ про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, тут зазначайте серію та номер паспорта

5. «Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

Зазначайте місце проживання (згідно з відміткою в паспорті). Контактні телефони та адресу електронної пошти наводите за бажанням

6. «Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація»

Зазначайте найменування ДПІ, в якій ви взяті на облік і куди подаєте податкову декларацію

7. «Резидентський статус платника податку»

Залежно від свого резидентного статусу ставте позначку «Х» у відповідному полі. У загальному випадку резидентом вважається фізична особа, яка постійно проживає в Україні

8. «Декларація заповнена»

Позначку «Х» вносите до клітинки відповідного варіанта залежно від того, самостійно заповнювалася декларація чи уповноваженою на це особою. В останньому випадку не забудьте заповнити додаток 1 до декларації

9. «Реквізити банківського рахунка»

Заповнюйте, якщо за підсумками декларування вам повинні повернути з бюджету надмірно сплачені суми ПДФО.

Зазначайте реквізити свого банківського рахунка (номер рахунка, найменування, код і МФО банку)

 

Розділ II декларації про доходи

Заповнити розділ II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про доходи нам допоможе інформація, наведена в табл. 2.

Таблиця 2. Заповнюємо розділ II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про доходи

Код і найменування рядка

Пояснення

1

2

Рядок 01. «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Сюди потраплять усі ваші цивільні оподатковувані доходи, отримані у 2014 році. Перелік таких доходів наведено в  п. 164.2 ПКУ. А ось доходам, що не обкладаються ПДФО, тут місця немає.

У колонці 3 зазначайте суму значень рядків 01.01 — 01.07. У колонці 4 — суму ПДФО, що була утримана (сплачена) податковими агентами, а в колонці 5 — суму ПДФО, яку ви зобов’язані сплатити самостійно, у тому числі суму ПДФО, сплаченого на дату подання декларації про доходи

 

1

2

Рядок 01.01. «Заробітна плата»

Цей рядок заповнюйте на підставі даних довідок, отриманих від роботодавців.

У колонці 3 зазначайте загальну суму нарахованої протягом 2014 року заробітної плати і прирівняних до неї виплат.

Колонка 4 — для ПДФО, утриманого роботодавцями з доходів у вигляді заробітної плати.

У колонці 5 зазначайте суму ПДФО, яку вам необхідно сплатити самостійно (за наявності такої). Зокрема, до цієї колонки потрапляє значення рядка 07 додатка 7 до декларації про доходи. Цей додаток ви заповнюєте, якщо сума заробітної плати і винагород за ЦПД, отриманих одночасно від двох і більше податкових агентів, перевищила у 2014 році 146160 грн.

Рядок 01.02. «Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна»

Перш ніж заповнити цей рядок (01.02) декларації про доходи, вам необхідно заповнити додаток 2 до декларації (див. с. 23).

Значення колонки 3 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 6 колонки 4 додатка 2.

Значення колонки 4 рядка 01.02 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 5 додатка 2.

Значення колонки 5 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 9 колонки 5 додатка 2

Рядок 01.03.

«Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)»

Перш ніж заповнити цей рядок (01.03) декларації про доходи, вам необхідно заповнити додаток 2 до декларації (див. с. 23).

Значення колонки 3 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 6 колонки 6 додатка 2.

Значення колонки 4 рядка 01.03 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 7 додатка 2.

Значення колонки 5 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 9 колонки 7 додатка 2

Рядок 01.04. «Інвестиційний прибуток»

Перш ніж заповнити цей рядок (01.04) декларації про доходи, вам необхідно заповнити додаток 3 до декларації (див. с. 29).

Значення колонки 3 рядка 01.04 дорівнює додатному значенню рядка 6 додатка 3.

Значення колонки 4 рядка 01.04 має дорівнювати значенню рядка 8 додатка 3.

Значення колонки 5 рядка 01.04 дорівнює значенню рядка 9 додатка 3

Рядок 01.05. «Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна»

Перш ніж заповнити цей рядок (01.05) декларації про доходи, вам необхідно заповнити додаток 2 до декларації (див. с. 23).

Значення колонки 3 рядка 01.05 дорівнює сумі значень рядка 6 колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2.

Значення колонки 4 за рядком 01.05 декларації має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 10 додатка 2.

Значення колонки 5 рядка 01.05 дорівнює значенню рядка 9 колонки 10 додатка 2

 

1

2

Рядок 01.06. «Іноземні доходи (додаток 4)»

Перш ніж заповнити цей рядок (01.06) декларації про доходи, вам необхідно заповнити додаток 4 до декларації (див. с. 31).

Значення колонки 3 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 4 додатка 4 (іноземний дохід, перерахований у гривні).

Значення колонки 4 за рядком 01.06 декларації має дорівнювати підсумковому значенню колонки 6 додатка 4.

Значення колонки 5 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 7 додатка 4

Рядок 01.07. «Інші доходи»

У колонці 3 зазначайте загальну суму оподатковуваних доходів, що не потрапили до рядків 01.01 — 01.06 декларації.

У колонці 4 проставляйте загальну суму ПДФО, утриманого з таких доходів податковими агентами, а в колонці 5 — загальну суму ПДФО, який ви зобов’язані сплатити самостійно з цих доходів.

Звертаємо увагу: у цьому рядку серед інших доходів необхідно зазначити суму винагород, отриманих за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД). Причому якщо сума таких винагород і заробітної плати, отриманих одночасно від двох і більше податкових агентів, перевищила у 2014 році 146160 грн., вам необхідно заповнити та подати разом з декларацією додаток 7

 

Розділ IV декларації про доходи (звичайні фізособи не заповнюють)

Якщо ви зареєстровані в ДПІ як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не забудьте заповнити розділ IV «Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність» декларації про доходи. Порядок заповнення розділу IV представимо в табл. 3.

Таблиця 3. Заповнюємо розділ IV «Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність» декларації про доходи

Код і найменування рядка

Пояснення

1

2

Рядок 04. «Сума загального оподатковуваного доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності»

Зазначайте суму загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом 2014 року від здійснення незалежної професійної діяльності. Дані беремо з графи 4 Книги обліку доходу і витрат, затвердженої наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 (далі — Книга незалежного професіонала) за звітний рік

Рядок 05. «Сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності»

Зазначайте суму документально підтверджених витрат, необхідних для здійснення незалежної професійної діяльності. Вказуємо суму даних граф 6, 7, 8 Книги незалежного професіонала за звітний рік

Рядок 06. «Сума чистого оподатковуваного доходу»

Значення цього рядка дорівнює різниці рядків 04 і 05 цього розділу декларації. Крім того, воно має збігатися зі значенням графи 9 Книги незалежного професіонала за звітний рік

Рядок 07. «Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

Проставляєте суму ПДФО, яку потрібно сплатити з доходів, отриманих від здійснення незалежної професійної діяльності. Як її розрахувати?

Спочатку визначаєте середньомісячний річний оподатковуваний дохід. Для цього суму чистого оподатковуваного доходу (рядок 06) ділите на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювали діяльність (див. консультацію в категорії 105.06 БЗ).

Далі до суми середньомісячного доходу (його частини), що не перевищує 12180 грн., застосовуєте ставку 15 %, до суми перевищення — 17 %. Підсумовуєте отримані результати і множите на кількість місяців, протягом яких здійснювалася діяльність у 2014 році

 

Розділ V декларації про доходи

Розрахувати суму податкових зобов’язань з ПДФО вам допоможе інформація, наведена в табл. 4.

Таблиця 4. Особливості заповнення розділу V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» декларації про доходи

Код і найменування рядка

Пояснення

1

2

Рядок 08. «Сума загального річного оподатковуваного доходу»

Зазначайте значення рядка 01 колонки 3 розділу II декларації про доходи. Самозайняті особи додають до нього значення рядка 04 розділу IV декларації

Рядок 09. «Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»

Зазначайте загальну суму ПДФО, яку вам необхідно сплатити до бюджету самостійно (у тому числі сплачену на дату подання декларації). Значення цього рядка дорівнює значенню рядка 01 колонки 5 розділу II декларації про доходи. Самозайняті особи додають до нього значення рядка 07 розділу IV декларації

Рядок 10. «Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації»

Зазначайте загальну суму ПДФО, яку ви сплатили до бюджету самостійно до подання декларації про доходи, у тому числі суму ПДФО, сплаченого за договором купівлі-продажу (обміну) об’єкта нерухомого майна, щодо якого не було здійснено нотаріальну дію. Ця сума в розрахунку показника ряд. 13.01/13.02 (податок до сплати/повернення з бюджету) не бере участі. Але буде врахована як переплата при розрахунку податку до сплати податківцями

Рядок 11. «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку…»

Заповнюєте, якщо маєте право на податкову знижку згідно зі ст. 166 ПКУ. Перш ніж заповнити цей рядок, вам необхідно заповнити додаток 6 до декларації (див. статтю на с. 32). Значення рядка 11 дорівнює значенню рядка 12 додатка 6

Рядок 12. «Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України»

Ви отримували «іноземні» доходи? Тоді тут ви можете проставити суму податку, сплаченого за кордоном, на яку маєте право зменшити податкове зобов’язання. Де її взяти?

Значення рядка 12 дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4, але не більше за значення рядка 09 розділу V декларації

Рядок 13.01. «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

Заповнюйте, якщо в результаті розрахунку отримали додатне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12)

Рядок 13.02. «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету»

Заповнюйте, якщо в результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12). Значення зазначайте без знака «-»

 

Розділ VI декларації про доходи

Цей розділ декларації про доходи дозволяє виправити помилки, що були допущені під час запов­нення декларацій про доходи за минулі податкові періоди і виявлені після закінчення граничного строку їх подання.

Такі помилки можна виправити двома способами.

1 спосіб. Заповнити уточнюючу декларацію про доходи. Фіскали роз’яснюють: «при заповненні уточнюючої декларації платник податків, крім розділу VI декларації повинен заповнити всі розділи декларації, обов’язкові для заповнення» (див. категорію 103.24 БЗ). Декларація готова? Тоді якщо податок був занижений, перерахуйте до бюджету суму недоплати з ПДФО і штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати, і тільки тоді подавайте уточненку до податкового органу.

2 спосіб. Виправити помилки через розділ VI поточної декларації про доходи. У разі заниження податку цей спосіб виправлення дорожче ☺. Якщо ви оберете його, то крім суми недоплати, необхідно буде сплатити штраф у розмірі 5 % від такої суми.

Ну і незалежно від способу виправлення помилки вам доведеться за весь період прострочення платежу з ПДФО сплатити пеню (див. пп. 129.1, 129.4 ПКУ).

Важно! Якщо помилку в декларації ви виявили до закінчення граничного строку її подання, то потрібно подати декларацію зі статусом «Звітна нова» з виправленими показниками. Тобто в такій ситуації розділ VI заповнювати не потрібно і штрафні санкції вам не загрожують.

Зі способами виправлення помилок розібралися, переходимо безпосередньо до заповнення розділу VI декларації про доходи (див. табл. 5).

Таблиця 5. Заповнюємо розділ VI «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» декларації про доходи

Код і найменування рядка

Що зазначається

Рядок 14. «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлено помилку»

Переносите значення рядка 13.01 з декларації, що була подана раніше з помилками. Зазначимо, що формально декларація не пристосована до виправлення помилок, за якими «зникають» зобов’язання і з’являється відшкодування (наприклад знайдені документи про оплату, що дає привід збільшити податкову знижку)

Рядок 15. «Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку»

Зазначайте уточнену (правильну) суму ПДФО.

Урахуйте: значення цього рядка може бути як більше зазначеного вище в рядку 14 (якщо помилка призвела до недоїмки з ПДФО), так і менше (якщо допущена при декларуванні доходів помилка призвела до переплати з ПДФО)

Рядок 16.01. «збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету»

Заповнюйте, якщо виявили факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 15 більше, ніж значення рядка 14 декларації).

Важливо! Якщо ви заповнили цей рядок, вам також доведеться відобразити суму штрафу в рядку 17, а суму пені — у рядку 18 цього розділу

Рядок 16.02. «зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету»

Заповнюйте, якщо виявили факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).

Значення в цьому рядку зазначайте без знака «-»

Рядок 17. «Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки % (рядок 16.01  х 3 % або 5 %)»

Заповнюйте, якщо заповнений рядок 16.01 декларації про доходи. Якщо виправляєте помилку через:

— уточнюючу декларацію, в цьому рядку зазначайте суму штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати, зазначеної в рядку 16.01 цього розділу декларації;

— поточну декларацію, то в рядку 17 зазначайте суму штрафу, що дорівнює 5 % від суми недоплати, зазначеної в рядку 16.01 декларації.

Урахуйте: розмір штрафу (3 або 5 %) слід зазначити в колонці 2 рядку 17 декларації перед символом «%»

Рядок 18. «Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до  підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України»

Заповнюйте, якщо заповнений рядок 16.01 декларації про доходи. Проставляйте суму пені, розраховану самостійно відповідно до  п.п. 129.1.2 ПКУ

 

«Движняк» по майну. Заповнюємо розділи VII і VIII декларації про доходи

У розділі VII «Відомості про нерухоме майно» зазначайте відомості про нерухоме майно, що перебуває у вас у власності станом на кінець 2014 року як на території України, так і за її межами. Кожен об’єкт нерухомого майна вписуйте в свою строчку, вказуючи його місцезнаходження (країну, адресу), загальну і житлову площі (кв. м).

У розділі VIII «Відомості про рухоме майно» вказуйте відомості про рухоме майно, яке знаходиться у вас у власності за станом на кінець 2014 року. Кожен транспортний засіб вказуйте окремо у відповідному рядку з вказівкою марки, моделі, об’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Що і де повинно бути вказано в декларації, ми розібралися. Переходимо до її додатків.

висновки

  • Декларацію про доходи можна відправити податківцям поштою з повідомленням про вручення і з описом вкладення.

  • Звичайні платники податків, які не віднесені ПКУ до самозанятих осіб, заповнюють лише:
    — розділи I, II, V, VII, VIII декларації про доходи. Розділ VI заповнюйте, якщо виявили помилку в раніше поданій декларації про доходи і самостійно її виправляєте;
    — додатки 2 — 4, 6 і 7. Додаток 1 заповнюють особи, нотаріально уповноважені платником податку на заповнення декларації, а також особи, на яких п. 179.5 ПКУ покладено обов’язок щодо заповнення декларації за інших осіб.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд