Податкова знижка з ПДФО — безхмарна радість платника податків

В обраному У обране
Друк
Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 25
Податкова знижка — це своєрідний податковий пряник, адже вона дозволяє повернути частину або навіть всю суму ПДФО, сплаченого протягом року. Хто може скористатися правом на податкову знижку і що для цього потрібно? Про це і поговоримо…

Протягом 2014 року зі своєї зарплати ми віддавали державі 15 %, а то й 17 % ПДФО. Щоправда, не самі, а за допомогою своїх роботодавців. Але завдяки ст. 166 ПКУ частину відданого або навіть усю суму можна повернути. Усе просто: оподатковувану величину доходу зменшують на понесені у звітному році витрати, перелічені в  п. 166.3 ПКУ. Суму таких витрат якраз і називають податковою знижкою*.

* Визначення податкової знижки наведено в  п.п. 14.1.170 ПКУ.

Але скористатися привілеєм можуть не всі. Розглянемо, хто може розраховувати на повернення ПДФО.

Face control платників податків

У загальному випадку правом на податкову знижку може скористатися фізична особа, щодо якої одночасно виконуються три умови. Перелічимо їх. Фізична особа:

1) є резидентом України; 

Нерезиденти не можуть претендувати на податкову знижку з ПДФО

2) має реєстраційний номер облікової картки платника податку або позначку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією і номером паспорта;

3) отримувала у звітному році доходи у вигляді заробітної плати. Якщо зарплата їй не нараховувалася, скористатися податковою знижкою не вийде.

Право на податкову знижку з ПДФО у платника податків виникає за результатами звітного податкового року, тобто зараз декларують податкову знижку за 2014 рік. Для цього необхідно заповнити та подати декларацію про доходи, а також спеціальний додаток 6 до неї.

У загальному випадку реалізувати таке право можна до 31.12.2015 р. включно. Але! Якщо платник належить до категорії осіб, для яких ПКУ встановлено обов’язкове декларування доходів, то декларація подається у строки, установлені ПКУ для таких випадків (підказку щодо строків знайдете на с. 9. Наприклад, платник, крім заробітної плати, отримав у 2014 році оподатковуваний ПДФО подарунок від далекого родича. Також він має право на податкову знижку за навчання доньки. У цьому випадку йому потрібно подати декларацію про доходи не пізніше 30.04.2015 р. і разом із зарплатою та подарунком відобразити в ній і суму податкової знижки.

Подали декларацію за 2014 рік, а після виявили підстави для декларування податкової знижки за підсумками 2014 року? Можете подати уточнюючу декларацію до кінця 2015 року (див. консультацію в підкатегорії 103.24 БЗ, ср. 025069200). Зауважте: задекларувати податкову знижку за минулі звітні періоди не можна. Не встигли скористатися таким правом, наприклад, за 2013 рік (чи раніше)? Забудьте про знижку: це право на наступні податкові роки не переноситься ( п.п. 166.4.3 ПКУ).

Розмір податкової знижки

Головне правило: загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податків у звітному податковому році, не може перевищувати суму заробітної плати, нарахованої у звітному році та зменшеної на суму ЄСВ і ПСП (за її наявності) ( п.п. 166.4.2 ПКУ).

З наведеної норми ПКУ випливає, що:

по-перше, при розрахунку суми ПДФО, яка буде повернена з бюджету у зв’язку із застосуванням податкової знижки, використовується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму ЄСВ і ПСП за її наявності (так звана «очищена» зарплата);

по-друге, сума фактично понесених витрат, дозволених до включення до податкової знижки (див. нижче), не може перевищувати суму «очищеної» зарплати. Так, наприклад, якщо сума річної заробітної плати, зменшеної на суму ЄСВ і ПСП, становить 42000 грн., а сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, — 58000 грн., то до складу податкової знижки будуть включені витрати тільки в межах 42000 грн. У цьому випадку повернуть усю суму ПДФО, фактично сплаченого за рік.

Про те, які витрати платник податків має право включити до складу податкової знижки, а також про їх документальне підтвердження читайте далі.

Витрати і документи

Перелік витрат, які дозволено включити до складу податкової знижки, установлено п. 166.3 ПКУ. Для наочності наведемо їх у таблиці на с. 35.

За загальним правилом до податкової знижки 2014 року ви зможете включити фактично понесені протягом 2014 року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами. Для цих цілей згодяться квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У них обов’язково мають бути зазначені вартість товарів (робіт, послуг), що потрапляють під податкову знижку, і строк їх продажу (виконання, надання) ( п.п. 166.2.1 ПКУ). Розширений перелік таких підтвердних документів також наведено в таб­лиці на с. 35.

Як ми вже зазначали раніше, до ДПІ разом з декларацією подають тільки копії підтвердних документів. Оригінали ви зберігаєте вдома протягом строку давності, установленого ПКУ* ( п.п. 166.2.2 ПКУ).

* Строк давності становить 1095 днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації про доходи ( п. 102.1 ПКУ).

Крім копій підтвердних документів, вам знадобиться довідка (довідки — якщо роботодавців декілька) про отримані у 2014 році доходи у вигляді заробітної плати (про неї можна прочитати на с. 10 — 11.

Важливо! 

Ви зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, якщо подаєте декларацію про доходи

Це прямо зазначено в  п.п. «а» п. 176.1 ПКУ. Її форму та порядок ведення затверджено наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 794. Заповнити Книгу легко. Реєструвати її в податковій не потрібно.

Крім Книги, ви можете (але не зобов’язані) окремо вести облік документів і відомостей, що підтверджують понесені витрати, які будуть уключені до складу податкової знижки, у реєстрі документів (ведеться в довільній формі).

Книга та реєстр документів (за наявності) перебувають у вас і мають бути надані органу ДФСУ на його вимогу.

Крім перелічених вище документів, щоб скористатися податковою знижкою, потрібно мати при собі:

— оригінал паспорта;

— копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (копію сторінки паспорта, що містить відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Табл. Витрати, дозволені до включення до складу податкової знижки з ПДФО

Витрати, дозволені до включення до складу податкової знижки за підсумками року

Додаткові обмеження щодо суми витрат

Разом з декларацією і додатком 6 до неї подають копії:

1

2

3

Проценти за іпотечним житловим кредитом ( п.п. 166.3.1 ПКУ)

Частина суми процентів*, що розраховується за правилами, передбаченими ст. 175 ПКУ

— кредитного договору;

— нотаріально посвідченого договору іпотеки;

— платіжних і розрахункових документів, в яких чітко зазначено суму сплачених процентів**, П. І. Б. позичальника (декларанта);

— паспорта платника податків з пропискою за адресою житла, що придбавається (побудоване) (підкатегорія 103.06.01 БЗ)

* Основна сума боргу, а також інші платежі, що здійснюються за кредитним договором, до складу податкової знижки не включаються.

** На думку податківців, якщо у платіжних документах платника податків сплата основної суми боргу і процентів за кредит зазначена однією сумою (кредит погашається шляхом ануїтетних платежів), то в цього платника податків відсутні підстави для включення до податкової знижки частини суми процентів, сплачених ним за користування таким іпотечним житловим кредитом (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.01 БЗ). Водночас, на наш погляд, у цій ситуації інформацію про суму процентів, яку платник податків повинен був сплатити банку протягом звітного року, можна взяти з графіка платежів (є додатком до кредитного договору і його невід’ємною частиною) або отримати з банку відповідну довідку.

Кошти або вартість майна, передані платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні і внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна ( п.п. 166.3.2 ПКУ)

Сума коштів або вартість майна в розмірі, що не перевищує 4 % суми загального оподатковуваного доходу платника податку за звітний рік

договору про пожертву (див. консультацію в підкатегорії 103.06.02 БЗ);

— Рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ (для підтвердження «неприбуткового» статусу отримувача допомоги);

— платіжних (розрахункових) документів про перерахування коштів, документів про передачу майна

Увага! Допомога, перерахована волонтерам, унесеним до Реєстру волонтерів АТО, або безпосередньо переселенцям (жителям) з АР Крим чи зони проведення АТО, тут не враховується.

Кошти, сплачені на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати ( п.п. 166.3.3 ПКУ)*

Не більше 1710 грн. з розрахунку на кожного учня за кожен повний або неповний місяць навчання протягом звітного 2014 року

— договору з навчальним закладом;

— довідки з навчального закладу про кількість місяців навчання і тривалість семестрів у звітному році, якщо такої інформації немає в договорі;

— документів, що підтверджують оплату навчання: квитанції банку або відділення зв’язку, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери;

— документів, що підтверджують споріднення (якщо платник податків декларує витрати на навчання члена сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує зарплати)

* Детальніше про податкову знижку на навчання читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 64, с. 30.

Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) і пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внески на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади і рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення* ( п.п. 166.3.5 ПКУ)

При страхуванні платника податків або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податків або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю не більше ніж сума, що дорівнює 1710 грн. у розрахунку за кожен повний або неповний місяць звітного 2014 року, протягом яких діяв договір страхування.

При страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї або за їх сукупністю — не більше ніж сума, що дорівнює 855 грн. у розрахунку за кожен повний або неповний місяць звітного 2014 року, протягом яких діяв договір страхування

— платіжних і розрахункових документів, в яких зазначено суми сплачених страхових і пенсійних внесків, дату сплати, прізвище платника, реквізити договору, згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо) (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.05 БЗ)

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені ( п.п. 14.1.263 ПКУ).

Сума витрат платника податку* на оплату допоміжних репродуктивних технологій ( п.п. 166.3.6 ПКУ)

Не більше 1/3 доходу у вигляді заробітної плати за звітний 2014 рік

— платіжних і розрахункових документів, в яких зазначено вартість таких послуг і строк їх надання (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.06 БЗ)

* Оскільки дії з допоміжних репродуктивних технологій проводяться з жінкою, то скористатися правом на включення до складу податкової знижки витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій може тільки жінка — платник податку (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.06 БЗ).

Сума витрат платника податків на оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита ( п.п. 166.3.6 ПКУ)

Без обмежень

— платіжних і розрахункових документів

Кошти, сплачені платником податків у зв’язку з переобладнанням належного йому транспортного засобу для використання у вигляді палива моторного сумішевого біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива ( п.п. 166.3.7 ПКУ)

Без обмежень

— документів, що підтверджують витрати з переобладнання транспортного засобу;

— сертифіката відповідності або акта технічної експертизи для транспортного засобу, який було переобладнано;

— свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.07 БЗ)

Сума витрат платника податків на будівництво (придбання) доступного житла*, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним ( п.п. 166.3.8 ПКУ)

Витрати, які особисто понесені фізичною особою на будівництво (придбання) доступного житла і погашення пільгового іпотечного житлового кредиту та процентів за ним**

— договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, укладеного між громадянином і регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;

— платіжних і розрахункових документів

* Доступне житло — це житлові будинки (комплекси) та квартири, що вже збудовані або будуються за держпідтримки (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 р. № 800-VI).

** Фізособа може скористатися держпідтримкою у вигляді оплати державою 30 % вартості будівництва (придбання) доступного житла, а також у вигляді надання пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку на строк до 30 років (п. 4 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2009 р. № 140). Інша частина вартості такого житла оплачується нею за рахунок власних коштів. Тому до складу податкової знижки можна включити витрати, які особисто понесено фізособою на такі цілі (див. роз’яснення в підкатегорії 103.06.08 БЗ).

 

Підпунктом 166.3.4 ПКУ передбачено можливість уключення до складу податкової знижки коштів, сплачених на користь закладів охорони здоров’я за лікування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Але він набуде чинності тільки з 1 січня податкового року, наступного за роком, в якому набуде чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медстрахування. Оскільки у 2014 році такий закон так і не набув чинності, платники податків не можуть за підсумками 2014 року скористатися правом на податкову знижку за витратами на лікування.

А тепер розглянемо алгоритм розрахунку податкової знижки.

Алгоритм розрахунку податкової знижки з ПДФО

Які кроки зробити і що заповнювати у спеціальному додатку 6? Відповіді — на рисунку на с. 39.

Урахуйте! Сума податку, яка має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації про доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої декларації про доходи ( п. 179.8 ПКУ). Приємний момент: така сума податку не включається до оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.17 ПКУ.

Як бачите, процедура цілком прийнятна. Причому вона, дійсно, працює.

висновки

  • До складу податкової знижки можна включити фактично понесені в 2014 році витрати, зазначені в п. 166.3 ПКУ та підтверджені документально.

  • Суму ПДФО мають повернути платнику податку протягом 60 календарних днів після надходження декларації про доходи.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити