Заповнюємо декларацію за зразком!

В обраному У обране
Друк
Соломіна Марія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 25
Із власного досвіду знаємо: заповнити той чи інший офіційний документ набагато легше, якщо є зразок. Тому спеціально для вас, шановні читачі, ми вигадали умовну особу — Зайченка Олега Петровича, якому потрібно заповнити декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік.

Героєві нашого прикладу необхідно подати декларацію про доходи до 30 квітня 2015 року, оскільки він у 2014 році отримував доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню. Крім того, він хоче скористатися правом на податкову знижку.

Усі свої доходи і витрати 2014 року він ретельно записував до Книги обліку доходів і витрат (див. на с. 43). Ну що, познайомимося з героєм ближче? Тоді читаємо далі.

Приклад. Протягом 2014 року Зайченко Олег Петрович отримував такі доходи:

1) заробітну плату за основним місцем роботи (ТОВ «Профтех», ЄДРПОУ 21584578) у сумі 120000,00 грн., з якої сплачено ЄСВ у сумі 4320,00 грн. і ПДФО в сумі 17352,00 грн.;

2) заробітну плату за місцем роботи за сумісництвом (ПП «ЮГС», ЄДРПОУ 30154578) у сумі 38400,00 грн., з якої сплачено ЄСВ у сумі 1382,40 грн. і ПДФО в сумі 3360,24 грн. До заробітної плати працівника на підставі п.п. 169.1.2 ПКУ застосовувалася податкова соціальна пільга в розмірі 1218 грн. (працівник утримує двох дітей віком до 18 років). Загальна сума пільги за 2014 рік — 14616,00 грн.;

3) винагорода за договором підряду, укладеним з ПП «Паркоф», у сумі 40000,00 грн., з якої було утримано ЄСВ у розмірі 538,36 грн. і ПДФО в сумі 6464,88 грн. Акт виконаних робіт підписано 31.08.2014 р.;

4) дохід від продажу гаража — 24000,00 грн., з якого було сплачено податковим агентом (ТОВ «Самвел», ЄДРПОУ 15457858) ПДФО в розмірі 1200,00 грн.;

5) іноземний дохід у сумі 1000,00 євро. Дата отримання доходу 11.08.2014 р. Курс НБУ станом на 11.08.2014 р. склав 1717,1419 грн. за 100 євро. Розмір доходу, перерахованого у гривні, — 17171,42 грн. Сума ПДФО, що підля­гає сплаті до бюджету з такого доходу, — 2675,54 грн. (12180,00 х 15 : 100 + + (17171,42 - 12180,00) х 17 : 100).

У серпні 2014 року він оплатив навчання свого сина, якому 17 років, у виші у 2014|2015 навчальному році. Сума оплати дорівнює 7500,00 грн. Договір на навчання укладено між вишом і сином Зайченка О. П. Його ж дані зазначено у квитанціях на оплату навчання. Тривалість навчального року за договором на навчання становить 10 місяців. Самостійного доходу у вигляді заробітної плати син Зайченка О. П. не має.

Зайченко О. П. планує включити витрати на навчання сина в навчальному закладі до складу податкової знижки.

 

Визначимо суму витрат на навчання, яка увійде до складу податкової знижки. Ви вже знаєте: до знижки з ПДФО можна включити суму витрат на навчання, яка не перевищує у 2014 році 1710,00 грн. з розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожен повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року ( п.п. 166.3.3 ПКУ). Тому сума коштів, сплачена у звітному (2014) податковому році за періоди навчання наступного (2015) року, не може бути включена до податкової знижки звітного (2014) року.

Більше того, з роз’яснень податківців, наведених у підкатегорії 103.06.03 БЗ, можна зробити висновок, що витрати, понесені у 2014 році на оплату навчання у 2015 році, взагалі не вийде включити до складу податкової знижки. Чому? У цьому випадку не виконуватиметься умова, установлена п.п. 166.2.1 ПКУ: до податкової знижки звітного року можна включити тільки витрати, понесені у звітному році.

Розрахуємо суму щомісячного платежу за навчання у виші сина Зайченка О. П.:

7500,00 : 10 = 750,00 (грн.),

де 10 — кількість місяців навчального року.

Щомісячний платіж за навчання (750,00 грн.) не перевищує граничний розмір (1710,00 грн.). Отже, до складу податкової знижки 2014 року Зайченко О. П. зможе включити суму, що дорівнює:

750,00 х 4 = 3000,00 (грн.),

де 4 — кількість місяців навчання, що припадають на 2014 рік (вересень — грудень 2014 року).

 

<…>

Книга обліку

доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу
 Зайченка Олега Петровича, м. Ужгород, вул. Світла, буд. 5, кв. 12,
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3015478950

(грн.)

Дата (день, місяць, рік) отримання доходу або понесених витрат

Джерело отриманого доходу або понесених витрат…

Загальний річний оподатковуваний дохід

Сплачено (перераховано) податку

місячний оподатковуваний дохід

іноземні доходи

сума доходу

сума витрат

сума доходу

сума витрат

1

2

3

4

5

6

7

31.01.2014

ТОВ «Профтех» (21584578),

м. Ужгород, вул. Зелена, 12

10000,00

1446,00

31.01.2014

ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітнева, 5

3200,00

280,02

10.02.2014

ТОВ «Самвел» (15457858), м. Ужгород, вул. Красива, 10

24000,00

1200,00

28.02.2014

ТОВ «Профтех» (21584578),

м. Ужгород, вул. Зелена, 12

10000,00

1446,00

28.02.2014

ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітнева, 5

3200,00

280,02

<…>

11.08.2014

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» НТУ «ХПІ» (02071180), м. Харків, вул. Фрунзе, 21

7500,00

11.08.2014

Ніколо Моретті, Іспанія

17171,42

31.08.2014

ТОВ «Профтех» (21584578),

м. Ужгород, вул. Зелена, 12

10000,00

1446,00

31.08.2014

ПП «ЮГС» (30154578), м. Ужгород, вул. Квітнева, 5

3200,00

280,02

31.08.2014

ПП «Паркоф» (27154678), м. Ужгород, вул. Добра, 35

40000,00

6464,88

 

 

 

 

 

 

 

<…>

Усього

222400,00

7500,00

17171,42

28377,12

<…>

 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

<…>

Код рядка

II. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума нарахованого (виплаченого) доходу (грн, коп.)

Сума податку (грн, коп.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

1

2

3

4

5

01

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

239571,42

28377,12

2757,57

01.01

Заробітна плата

158400,00

20712,24

82,03

01.02

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна (додаток 2)4

24000,00

1200,00

<…>

01.06

Іноземні доходи (додаток 4)4

17171,42

2675,54

01.07

Інші доходи

40000,00

6464,88

<…>

Код рядка

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сума (грн, коп.)

1

2

3

08

Сума загального річного оподатковуваного доходу

(рядок 01 колонки 3 + рядок 02 + рядок 04)

239571,42

09

Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб

(рядок 01 колонки 5 + рядок 03.01 + рядок 07)

2757,57

10

Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації

11

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із  статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

(рядок 12 додатка 6)4

450,00

12

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з  підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України

(колонка 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09)4

13

Розрахунки з бюджетом:

Х

13.01

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету

(позитивне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

2307,57

13.02

сума податку, що підлягає поверненню з бюджету

(від’ємне значення (рядок 09 - рядок 11 - рядок 12 - рядок 03.02))

<…>

 

Додаток 2

до рядків 01.02, 01.03, 01.05
 податкової декларації
про майновий стан і доходи

<…>

РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб,
отриманих від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна
 та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)
та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна

№ з/п

Перелік об’єктів

Найменування і характеристика

Операції продажу (обміну)

<…>

сума доходу (грн, коп.)

сума податку (грн, коп.)

1

2

3

4

5

1

Об’єкти нерухомого майна (вказуються місцезнаходження, площа)

Гараж, м. Ужгород, вул. Кооперативна, 3, площа 20 м2

24000,00

1200,00

<…>

6

Загальна сума отриманих доходів

24000,00

Х

7

Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

Х

1200,00

8

утриманого (сплаченого) податковим агентом

Х

1200,00

9

яка підлягає сплаті платником податку самостійно

Х

<…>

 

Додаток 4

до рядка 01.06 податкової декларації
про майновий стан і доходи

<…>

РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб,
 отриманих з джерел за межами України

Дата отримання доходу

Назва країни

Розмір доходу

Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні

Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в  пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України (грн, коп.)

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахованого у гривні з копійками

в іноземній валюті (вказується назва валюти)

перерахована у гривні з копійками

1

2

3

4

5

6

7

11.08.2014

Іспанія

1000,00 євро

17171,42

2675,54

<…>

Усього

 

1000,00 євро

17171,42

2675,54

<…>

 

Додаток 6

до рядка 11 податкової декларації
 про майновий стан і доходи

<…>

ПЕРЕЛІК

сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно
 із  статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України

Код рядка

Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду

Реквізити документів, які підтверджують витрати

Сума (грн, коп.)

<…>

03

Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в  абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Договір навчання від 05.08.2014 р. № 547/14, квитанція про оплату навчання від 11.08.2014 р. № 17

3000,00

<…>

09

Усього витрат (сума рядків 01 08)

Х

3000,00

10

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України

Х

138081,60

11

Сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)

Х

3000,00

12

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку (колонка 4 рядка 01.01 декларації — (рядок 10 - рядок 11) х на ставки податку, визначені пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України)

Х

450,00

<…>

 

Додаток 7

до розділу II податкової декларації
 про майновий стан і доходи

<…>

РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку
на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «є»
пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України

Код рядка

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Сума (грн, коп.)

01

Сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами

198400,00

02

Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та/або доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг)

6240,76

03

Сума податкової соціальної пільги за її наявності

14616,00

04

Сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року

27177,12

05

База оподаткування, що оподатковується:

Х

05.01

за ставкою 15 % (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03, але не більше 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року)

146160,00

05.02

за ставкою 17 % (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного податкового року))

31383,24

06

Сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно

(рядок 06.01 + рядок 06.02), у тому числі:

27259,15

06.01

за ставкою 15 % (рядок 05.01 х 15 %)

21924,00

06.02

за ставкою 17 % (рядок 05.02 х 17 %)

5335,15

07

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету 1

(позитивне значення (рядок 06 - рядок 04))

82,03

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити