Розраховуємо лікарняні: якщо дохід за місяць більше 17 МЗП

В обраному У обране
Друк
Димитренко Світлана, начальник відділу вдосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Міністерства соціальної політики України
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2015/№ 36-37
Як розрахувати суму лікарняних, якщо в одному з місяців розрахункового періоду сума заробітної плати та відпускних перевищила граничний розмір доходу, з якого справляють ЄСВ?

Механізм розрахунку виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівників установлено Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі – Порядок № 1266).

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата застрахованої особи для оплати листка непрацездатності, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні 6 календарних місяців (з 1 по 1 число), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (п. 4 Порядку № 1266).

До розрахунку середньої заробітної плати включають виплати, нараховані працівнику в розрахунковому періоді за відпрацьований час, що включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, і обкладаються ЄСВ.

Ці виплати беруть участь у розрахунку в межах максимальної величини бази справляння ЄСВ (абзац перший п. 9 Порядку № 1266). Із січня 2014 року по листопад 2015 року вона дорівнює 20706,00 грн., у грудні 2015 року — 23426,00 грн.

Якщо працівник у будь-якому місяці розрахункового періоду частину місяця працював, а частину перебував у відпустці (або отримував виплати за невідпрацьований час) і при цьому сума оплати праці (з урахуванням оплати відпустки) перевищувала максимальну величину бази справляння ЄСВ, необхідно провести пропорційний розподіл заробітної плати, з якої сплачено ЄСВ.

Приклад. Працівник хворів з 6 по 10 квітня 2015 року. Розрахунковий період — з жовтня 2014 року по березень 2015 року. У грудні 2014 року працівнику нарахували заробітну плату в сумі 30000 грн. і відпускні в сумі 20000 грн.

Загальна сума виплат, нарахованих працівнику за грудень 2015 року, 50000,00 грн. (30000,00 грн. + 20000,00 грн.). Проте ЄСВ справлявся тільки з частини цієї суми, що дорівнює 20706,00 грн.

Сума відпускних, а також дні, що припадають на період відпустки, у розрахунку середньої зар- плати для оплати лікарняного участі не беруть.

Розрахуємо суму зарплати за грудень 2014 року, що увійде до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняного. Для цього спочатку визначимо частку доходу, з якого справлявся ЄСВ у загальній сумі нарахованих виплат у грудні 2014 року:

20706,00 : 50000,00 = 0,41412.

Далі визначимо суму зарплати, що включається до розрахунку середньої зарплати для розрахунку лікарняних:

30000,00 x 0,41412 = 12423,60 (грн.).

Таким чином, до розрахунку середньої зарплати для визначення суми лікарняних зарплата за грудень 2014 року увійде в сумі 12423,60 грн.

Якщо ж працівник у розрахунковому періоді частину місяця перебував у відпустці і сума оплати праці (з урахуванням оплати відпустки) менше максимальної величини бази справляння ЄСВ, при обчисленні середньої заробітної плати для нараху­вання лікарняних до розрахунку включаються виплати за відпрацьовані дні без пропорційного розподілу.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити