ПСП у сумісника

В обраному У обране
Друк
Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2015/№ 39
Відомо, що ПСП полегшує податковий прес працівникам з невеликою заробітною платою. Але зловживати щедрістю держави не варто. Що чекає сумісника, якщо ПСП застосовувалася до його зарплати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом? Хорошого мало, але ситуацію потрібно виправляти якнайшвидше.

Нагадаємо одне з правил застосування ПСП:

пільга застосовується тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати ( п.п. 169.2.1 ПКУ)

Відповідно, надання ПСП за декількома місцями отримання доходу — це порушення порядку застосування такої пільги. У результаті працівник втрачає право на застосування ПСП за всіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, і закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється ( п.п. 169.2.4 ПКУ).

Зауважте: відповідати за таке порушення доведеться працівнику. Річ у тім, що вибір місця застосування ПСП платник податків здійснює самостійно. Для цього він подає роботодавцю відповідну заяву. Це означає, що роботодавець не зобов’язаний контролювати «чесність» працівника. Формально: є заява — є підстава застосовувати пільгу. Та і фактично зробити це досить проблематично. А як же тоді дізнаються про гонитву працівника «за двома зайцями»?

Податківці «нашептали»…

Як правило, те, що платник податків порушив порядок застосування ПСП, виявляють податківці. «Виловлюють» порушення на підставі даних Податкового розрахунку за формою № 1ДФ або документальних перевірок. Про виявлені огріхи дають знати роботодавцям такого працівника-порушника.

Нюанси інформування роботодавців про позбавлення платника податків права на ПСП або відновлення права на неї викладено в Порядку № 86. Зокрема, відповідний структурний підрозділ органу ДФСУ складає повідомлення за формою ФП (затверджена наказом № 86).

У повідомленні зазначаються дані про роботодавця, якому його направляють, про працівника, який порушив порядок застосування ПСП, а також місяць, з якого втрачається право на отримання ПСП. Таке повідомлення надсилають кожному роботодавцю: і за основним місцем роботи, і за сумісництвом.

Після отримання повідомлення кожен роботодавець повинен:

— припинити застосування ПСП до зарплати працівника;

— перевірити, чи не допустив помилку бухгалтер при складанні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, зазначивши неправильну інформацію про застосування до зарплати працівника ПСП.

Якщо ПСП застосовувалася на підставі заяви працівника, поданої з порушенням норми ст. 169 ПКУ, подальші дії роботодавця залежать від того, хоче працівник відновити право на ПСП чи ні.

Відновні заходи

Щоб відновити право на пільгу, працівник подає заяву про відмову від ПСП усім роботодавцям. Оскільки форму такої заяви не затверджено, її складають у довільній формі. У ній зазначають місяць, коли вперше пільгу застосували за декількома місцями роботи одночасно.

Далі у гру вступають роботодавці. На підставі заяви кожен роботодавець має нарахувати та утримати:

— відповідну суму недоїмки, що виникла внаслідок незаконного застосування ПСП. Недоплата з ПДФО розраховується починаючи з місяця, в якому сталося порушення, і до місяця припинення застосування ПСП;

— штраф у розмірі 100 % суми такої недоїмки.

Такі суми утримують за рахунок найближчої виплати доходу працівнику. А якщо поточного доходу не вистачає, то такі суми утримують за рахунок подальших виплат.

Суми недоплати з ПДФО і штрафу потрібно погасити за кожним місцем роботи

Увага! При утриманні недоїмки з ПДФО і штрафу необхідно дотримуватися норм ст. 128 КЗпП. На наш погляд, у цій ситуації обмеження розміру відрахувань при утриманні недоплати ПДФО і штрафу становить 20 % заробітної плати, що підлягає виплаті працівнику (адже ПКУ спеціальних вказівок із цього приводу не дає). Але за заявою працівника погашати «борги» можна і в більшому розмірі.

Якщо сума недоплати та/або штраф не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку (у разі припинення трудових відносин), то платник податків повинен відобразити такі суми в річній податковій декларації, що подається до 1 травня року, наступного за звітним ( абзац другий п.п. 169.2.4 ПКУ).

Погасили борг і штраф? Право на застосування ПСП можна відновити з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума недоїмки і штраф повністю погашені ( п.п. 169.2.4 ПКУ). Але не автоматично! Для цього:

— працівнику потрібно подати нову заяву про застосування ПСП (тільки за одним місцем роботи на свій вибір). Зробити це можна з місяця, наступного за місяцем повного погашення недоплати та штрафу;

— роботодавцю слід надіслати до органу ДФСУ письмовий запит з проханням надати інформацію* про відновлення права працівника на застосування ПСП. Тільки після того, як податкова «дасть добро», роботодавець може застосовувати пільгу до зар-
плати працівника.

* Про відновлення права на ПСП податківці повідомляють роботодавця (за формою ФП, затвердженою наказом № 86) тільки в разі, якщо платник-порушник подав річну декларацію, на підставі якої були повністю погашені сума недоплати і штраф.

Працівник не хоче відновлювати право на ПСП і не бажає подавати заяву про відмову від пільги? Тоді на підставі отриманого від податкового органу повідомлення потрібно нарахувати та утримати із заробітної плати працівника тільки суму недоплати ПДФО, що виникла у зв’язку з порушенням порядку застосування ПСП. Штраф у розмірі 100 % суми недоплати в цьому випадку роботодавці не утримують. Адже підставою для цього є заява працівника, а працівник її відмовився подавати.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ у графах 3а і 3 відображають суму зарплати за поточний квартал, а у графах 4а і 4 — суму ПДФО за поточний квартал, а також суми (або їх частину) ПДФО, донарахованого у зв’язку з незаконним застосуванням ПСП, і штрафу. Коригування Податкових розрахунків за формою № 1ДФ за попередні квартали в цій ситуації надавати не потрібно, оскільки неправомірне застосування ПСП не пов’язане з помилкою бухгалтера.

Приклад. Іванов М. П. працевлаштований на підприємстві «Лотос» за основним місцем роботи. Зарплата працівника становить 1600 грн. на місяць. До зарплати застосовувалася «звичайна» ПСП (609 грн.).

У березні 2015 року орган ДФСУ повідомив роботодавця про те, що працівник Іванов М. П. порушив порядок застосування ПСП з листопада 2014 року (ПСП застосовувалася і на підприємстві, де Іванов М. П. працює за сумісництвом). Працівник подав заяву про відмову від ПСП у березні 2015 року.

Працівник втратив право на ПСП з листопада 2014 року. Фактично ПСП застосовували з порушенням норм ст. 169 ПКУ протягом 4-х місяців. Відповідно сума недоплати з ПДФО становить: 609 грн. х 15 % х 4 міс. = 365,40 грн.

Сума штрафу дорівнює сумі недоплати, тобто 365,40 грн.

Загальна сума недоплати з ПДФО і штрафу становить 730,80 грн. (356,40 грн. + 365,40 грн.). Її необхідно утримати із зарплати працівника з ураху­ванням 20-відсоткового обмеження.

У березні 2015 року сума зарплати до виплати «на руки» становить 1287,04 грн. (ЄСВ — 57,60 грн., ПДФО — 231,36 грн., ВЗ — 24 грн.). Отже, межа для утримання недоплати і штрафу в березні 2015 року — 257,41 грн. (1287,04 х 20 %). Суми недоплати і штрафу, що залишилися, мають бути доутримані за рахунок майбутніх виплат працівнику.

Зауважимо, що в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за I квартал 2015 року:

— у графах 3а і 3 потрібно відобразити 4800 грн. (1600 грн. х 3);

— у графах 4а і 4 — 768,79 грн. (511,38 грн. — ПДФО за I квартал 2015 року і 257,41 грн. — частина недоплати і штрафу, нарахованих та сплачених у I кварталі 2015 року) (див. рис.).

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за І квартал 2015 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

16

2812312311

4800

00

4800

00

768

79

768

79

101

<…>

Не забудьте заповнити розділ II Податкового розрахунку за формою № 1ДФ, відобразив у ньому суму ВЗ. Нагадуємо, що ВЗ наводять загальною сумою.

Як бачите: погнавшись за ПСП за двома місцями роботи, можна її взагалі втратити. Причому відновлювати право на пільгу досить клопітно. Тому, приймаючи від працівників заяву на застосування ПСП (і відповідні документи), рекомендуємо уточнити: чи не застосовують до їх зарплати на іншому місці роботи таку пільгу, і попередити їх про можливі наслідки порушення порядку застосування пільги.

висновки

  • Надання ПСП за декількома місцями отримання доходу — це порушення порядку застосування пільги.

  • У разі порушення порядку застосування ПСП працівник втрачає право на пільгу як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

  • Повернути право на ПСП можна, якщо доплатити недоїмку з ПДФО і штраф в розмірі 100 % такої недоїмки.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити