Відрядження: вступна лекція

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці
Податки & бухоблік Травень, 2015/№ 43
В обраному У обране
Друк
«Повертається якось чоловік з відрядження…» Ну хто з нас не чув анекдотів, які б починалися з цієї фрази? Пригадали історію «до теми»? Чудово! Поділіться гарним настроєм з колегами. А поки що давайте поговоримо про поїздку «чоловіка». Отже, розмова піде про відрядження…

Відрядження — це як?

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на визначений строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Таке визначення службового відрядження дає Інструкція № 59.

Зауважимо, що її положення обов’язкові тільки для «бюджетників». А ось звичайні підприємства дотримуватися приписів цієї Інструкції не зобов’язані: для них вона має рекомендаційний характер (див. листи ДПСУ від 31.03.2012 р. № 5742/6/15-1415, Мінфіну від 04.05.2011 р. № 31-07230-16-25/11433 і від 22.11.2011 р. № 31-07230-16-10/28802, Мін’юсту від 13.02.2012 р. № 54-0-2-12/7.2). Крім того, такого висновку дійшов і ВАСУ в постанові від 07.10.2014 р. № К/800/4207/14. Незважаючи на це, Інструкцію № 59 нерідко використовують як орієнтир при розробці власного внут­рішнього Положення про службові відрядження.

Але повернемося до визначення. Уже з нього зрозуміло, що не будь-яка поїздка вважається відрядженням. Деталі уточнимо «в картинках» на с. 5.

Як бачите, крім іншого, потрібні документи, що підтверджують зв’язок відрядження з основною діяльністю підприємства. Зокрема (але не виключно):

— запрошення приймаючої сторони, діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє працівника у відрядження;

— укладений договір або контракт;

— інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;

— документи, що підтверджують участь особи, направленої у відрядження, у переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться з тематики, що співпадає з діяльністю підприємства, яке направило працівника.

Що стосується того, які поїздки є такими, що співпадають з основною діяльністю, то це питання в кожному конкретному випадку має вирішувати керівник підприємства виходячи з мети та предмета його діяльності. Зауважте: це не означає, що орієнтуватися потрібно тільки на вид діяльності, зазначений в ЄДР. Наприклад, якщо юрист машинобудівного підприємства їде на юридичну конференцію, то це все одно буде відрядження (хоча юрпослуг у ЄДР немає).

Майте на увазі, що не вважаються відрядженнями:

службові поїздки працівників, постійна робота яких проходить у дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер, якщо інше не передбачено законодавством (детальніше про це читайте
на с. 42);

— службові поїздки працівників за дорученням роботодавця в межах одного населеного пункту за місцем роботи (див. лист Мінфіну від 22.03.2013 р. № 31-07230-16-27/9358);

— направлення працівника на навчання, зокрема на семінар. Такого висновку дійшли фахівці Мінфіну в листі від 20.05.2013 р. № 31-07230-16-27/15177.

І ще один важливий момент: заборонено вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП). Відрядження в такій ситуації можливе тільки за угодою сторін і працівник має право відмовитися від нього.

У всіх інших випадках за загальним правилом працівник не може відмовитися від відрядження. Відмова від направлення у відрядження без поважних причин є порушенням трудової дисципліни, за яке працівнику може бути винесено догану, а при систематичних необґрунтованих відмовах можливе навіть звільнення (ст. 147 і п. 3 ст. 40 КЗпП).

Урахуйте, що перед відрядженням працівнику зобов’язані видати аванс (детально на цю тему поговоримо на с. 8).

Усе одно залишилися запитання? Ну що ж, тоді відповімо й на них.

Чи можна направити у відрядження засновника?

В Інструкції № 59, яку ми використовуємо як орієнтир, ідеться тільки про відрядження найманих працівників. Незважаючи на це, вважаємо, що підприємство має повне право направити свого заснов­ника у відрядження, навіть якщо він не значиться у штаті. Для «податкових» цілей не буде перешкод, щоб вважати відрядженням поїздку засновника, пов’язану з основною діяльністю підприємства.

Підтвердження тому знаходимо в п.п. 170.9.1 ПКУ. Сума відшкодованих витрат на відрядження не є доходом фізособи, у тому числі члена керівного органу підприємства.

При цьому згідно зі ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються залежно від виду товариства, а в окреслених законом випадках — учасники товариства (через загальні збори госптовариства, яке є його найвищим органом). Таким чином, засновник вважається членом керівного органу підприємства і може бути направлений у відрядження.

Кого не можна відправити у відрядження?

Є й такі особи, яких відряджати не можна. Список «звільнених» наводиться в таблиці нижче.

№ з/п

Не можна направити у відрядження:

Коментар

1

— непрацівника підприємства

У відрядження можуть бути направлені виключно особи, які перебувають з підприємством у трудових відносинах

2

— фізичних осіб, які виконують на підприємстві роботи за ЦПД

3

— вагітну жінку і жінку, яка має дитину віком до 3 років (ст. 176 КЗпП)

«Обійти» заборону не може навіть заява співробітниці про її бажання поїхати у відрядження*

4

— жінку, яка має дитину віком від 3 років до 14 років або дитину-інваліда
(ст. 177 КЗпП)

Таку працівницю можна відправити у відрядження, якщо*:
— від неї отримано письмову згоду;
— вона ознайомлена з правом відмови від відрядження

5

— батька, який виховує дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальній установі), а також опікунів (піклувальників), прийомних батьків (ст. 1861 КЗпП)

На зазначену категорію працівників поширюються гарантії, наведені в пп. 3 і 4 цієї таблиці залежно від віку дитини

6

— працівника в період його тимчасової непрацездатності

На період тимчасової непрацездатності працівнику надається лікарняний листок, який є підставою для звільнення від роботи. Тому для залучення працівника до виконання службового доручення в період тимчасової непрацездатності немає законних підстав (лист Мінфіну від 20.01.2007 р. № 31-18030-07-10/854)

7

— працівника, який перебуває у відпустці

Але в разі крайньої необхідності такого відрядження працівника (за його згодою)
можна відкликати з відпустки

8

— підприємця (сам себе)

Детально читайте на с. 40 цього випуску

* У протилежному випадку посадові особи такого роботодавця можуть бути притягнені до відповідальності на підставі ч. 1 ст. 41 КпАП у вигляді штрафу в розмірі від 510 до 1700 грн. Крім того, до підприємства можуть застосувати фінштраф у розмірі МЗП згідно зі ст. 265 КЗпП.

Скільки може тривати відрядження?

Кого можна, а кого не можна направити у відрядження, ми визначили. Тепер поговоримо про строки перебування у відрядженні.

Вони не повинні перевищувати максимальних строків відряджання, установлених:

— для органів держвлади, підприємств, установ та організацій, які повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів, — Інструкцією № 59 (по Україні — 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів);

— для госпрозрахункових підприємств — локальним актом роботодавця (наприклад, Положенням про відрядження). Таким підприємствам рекомендуємо прислухатися до вимог Інструкції № 59. Більш тривалий «вояж» контролери можуть розцінити як переведення на роботу до іншої місцевості (з необхідністю дотримання гарантій, установлених ст. 120 КЗпП). Адже вам це не потрібно?

Конкретний строк відрядження у межах зазначених граничних строків визначає керівник підприємства або його заступник залежно від виробничої необхідності та фіксує в наказі* про направлення у відрядження.

* Детально про документальний супровід відряджень працівників читайте у спецвипуску «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 7, с. 81.

Урахуйте: дні тимчасової непрацездатності не включають до строку відрядження

Тривалість відрядження визначається з урахуванням:

— дня вибуття у відрядження і дня прибуття до місця постійної роботи, що зараховуються як два дні;

— вихідних, святкових і неробочих днів, що припадають на період відрядження.

Запланований строк відрядження змінюється у зв’язку з форс-мажорними обставинами? Як бути в цій ситуації, читайте на с. 18 цього номера.

«Родзинки» відряджень за кордон

Як ми з’ясували: не рекомендується, щоб максимальна тривалість закордонного відрядження перевищувала 60 календарних днів. Що ще потрібно враховувати роботодавцю?

Як і у випадку з відрядженнями по Україні, працівнику потрібно видати аванс (див. на с. 8). Зауважимо, що його потрібно видати в національній валюті держави, до якої вирушає працівник, або у вільно конвертованій валюті. А ось компенсувати витрачені працівником кошти після повернення з відрядження потрібно у гривнях.

Важливе уточнення! У закордонному відрядженні працівник має право витрачати кошти виключно для оплати витрат на відрядження і жодні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей для підприємства він проводити не може. Такий висновок випливає зі ст. 7 Декрету № 15-93. Про облік закордонних відряджень детально ще поговоримо на сторінках цього випуску.

Власне кажучи, у курс справи ми вас ввели. Тепер вивчаємо нюанси.

P.S. Нехай повернення з відряджень не буде сценарієм для народного фольклору ☺

висновки

  • У відрядження можна направити працівника підприємства, у тому числі який працює за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу тощо.

  • Можна відрядити засновника або члена керівних органів підприємства.

  • Вагітну жінку, а також маму, в якої дитині ще не виповнилося 3 роки, направляти у відрядження заборонено (навіть за наявності заяви від такої працівниці).

  • У закордонвідрядженні купувати товари для підприємства працівник не може.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд