Помріємо?.. А раптом приймуть? (про законопроект податкової реформи № 3357)

В обраному У обране
Друк
Олексій Павленко, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2015/№ 92
Знання — сила! Це висловлювання стосується тих СПД, хто ще зможе працювати наступного року. Знання правил податкової гри — 2016 дозволить правильно спланувати госпдіяльність і не піти (хоча б одразу) на дно. Але, на жаль, досі важко передбачити, що рік прийдешній нам готує в податковому плані. В Україні давно закріпилася порочна практика наприкінці / на початку року перекроювати (часто до невпізнання) норми податкових та інших законів. І ось знову: здрастуй, опа, Новий рік!.. ☺ Причому, крім псування бухгалтерам свята, зазвичай такі незаконні (адже потрібно «до 1 липня»!) потуги депутатів ідуть не на користь, а на шкоду економіці. Мінфін зі своїм податковим проектом усе «шифрується». Але з його основними «фішками» ви вже знайомі (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 76, с. 5). Тому ми сьогодні стисло обговоримо альтернативний законопроект № 3357*, який 26 жовтня вже подано до ВРУ для розгляду.

* Його текст розміщено на сайті ВРУ (http://w 1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874).ср. 025069200

Законопроект № 3357 уносить чимало неординарних змін до ПКУ**, а інколи виглядає воістину революційно. Щоправда, насторожує той факт, що в нього більше сотні авторів. Тому якість його окремих норм та їх «стикування» місцями далеко не бездоганні…

** Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Отже, висвітлимо найбільш значущі нововведення.

Загальне

1. Левову частку податківців хочуть позбавити фіскальних функцій! Усі «нижчі» податкові органи повинні здійснювати виключно функції сервісного обслуговування платників (прийняття, обробка податкової звітності, методологічна допомога платникам в її заповненні, обробка, накопичення, систематизація іншої податкової інформації тощо). Імовірно, перевіряти зможуть тільки їх «старші товариші» (обласні податкові органи, органи, які обслуговують великих платників). Ну якось у це не віриться… Утім, фіскали можуть вирішити це питання «перегрупуванням» у своїх лавах.

2. Відповідно змінюється механізм адміністративного оскарження податкових рішень, піднявшись на сходинку вище: скарги на рішення ДФС в областях, м. Києві, міжрегіональних ДФС подаються до ДФС України, а скарги на рішення, прийняті ДФС України, — до Міністерства фінансів. Скарги на рішення «нижчих» органів уже, зрозуміло, не згадуються.

3. Податкову міліцію перейменують у службу фінансових розслідувань. Але при цьому змінюється тільки «вивіска», усі норми розд. XVIII 2 ПКУ залишилися колишніми.

4. Запроваджується інститут податкових консультантів, які займатимуться незалежною професійною діяльністю з надання послуг платникам податків (допомога у сплаті податків, складанні звітності, представлення інтересів платника в суді та податкових органах). Не зрозуміло, чим тут не влаштовують аудитори та інші консультанти? Може це придумали, щоб прилаштувати скорочених податківців?..

5. Пропонується задіювати на повну силу електронний кабінет платника — автоматичне робоче місце для роботи в онлайн-режимі. Зайшовши до такого свого кабінету, платник повинен мати доступ до будь-якої електронної інформації, що стосується його «особи». Він зможе там реєструвати ПН, підписувати та подавати податкову звітність, замовляти та отримувати виписки з будь-яких податкових реєстрів, отримувати інформацію про перевірки та їх результати, у будь-який момент проводити звіряння, здійснювати інші дії.

6. Термін «самозайняті особи», крім СПД та осіб, зайнятих «незалежною професійною діяльністю», поповнюється «індивідуалами». Запроваджується поняття «індивідуальна діяльність» (без реєстрації СПД). Детальніше про це читайте нижче — у частині про ПДФО.

7. До 1 січня 2019 року хочуть запровадити мораторій на зміни до таких елементів податків і зборів, як платник, об’єкт, база, ставка податку (крім ставок податків, визначених в абсолютних величинах). (Сміх у залі …☺)

Податок на прибуток

1. Ставку податку планують знизити до 15 % (з нинішніх 18 %).

2. Об’єкт оподаткування буде абсолютно інший. Це — дивіденди (1) і прирівняні до них платежі (2), нараховані неплатникам податку на прибуток, — фізособам, нерезидентам та іншим. Тобто дивіденди і прирівняні до них платежі, нараховані платникам податку на прибуток, оподатковуватися не повинні!

При цьому до поняття «дивіденди» також уключатимуться:

— платіж, що сплачується платником його власнику (власникам) або пов’язаним особам (не у зв’язку з оплатою товарів, робіт, послуг, виплатою роялті тощо) і який за своєю суттю є розподілом прибутку, але без оформлення його у вигляді виплати дивідендів;

— здійснення інвестицій за кордон;

— кошти чи майно, що повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після ліквідації такої особи (емітента), або в разі зменшення розміру статутного капіталу такої особи — у сумі, що перевищує вартість придбання акцій, часток, паїв;

безповоротна фінансова допомога, що надається фізичній особі, кредиторська заборгованість фізичної особи, у тому числі за товарним кредитом, на дату визнання такої заборгованості безнадійною.

До «прирівняних платежів» належать декілька позицій, за якими зараз обраховуються податкові різниці (наприклад, роялті на користь нерезидентів та деякі інші).

І крім цього:

— сума перевищення звичайних цін над договірними при здійсненні операцій з продажу неплатникам податку на прибуток, у тому числі тим, хто застосовує спрощену систему оподаткування;

— сума перевищення трансфертних цін (у тих, хто має їх застосовувати) над договірними — якщо таке перевищення не обґрунтоване;

— сума перевищення 0,5 % від доходу платника сумами, що були сплачені на користь неприбуткової організації (тобто, як і зараз: не благочинствуйте!).

3. Податковий період — тільки річний.

4. Ліквідується сплата авансових внесків з податку на прибуток!

Авансовий внесок з дивідендів залишається. Але він повинен буде сплачуватися тільки при їх виплаті до настання граничних термінів подання декларації за звітний період, за який виплачуються дивіденди, і — до настання граничних термінів сплати податку на прибуток. Причому такий аванс (на відміну від самого податку) сплачується з будь-яких дивідендів — у тому числі і з дивідендів на користь осіб — платників податку на прибуток.

5. Податкові зобов’язання з податку на прибуток за 2015 рік можна буде визначати на вибір платника — або за старим (чинним у 2015 році) законодавством, або за новим. Результати (ураховуючи такі різні об’єкти оподаткування) можуть значно відрізнятися…

6. Накопичені станом на 01.01.2016 р. переплати з податку на прибуток ураховуються у зменшення сум податку на прибуток (у тому числі й авансових платежів) у наступних звітних періодах.

ПДВ

1. Ставку теж хочуть знизити до 15 % (це — мінімальна стандартна ставка за законодавством ЄС згідно з Директивою Ради 2006/112/ЄС про спільну систему ПДВ).

2. При поданні платниками скарг на контрагентів за «дефектні» ПН (на кшталт «за формою Д8») фіскали повинні перевіряти останніх протягом 15 днів з накладенням на контрагента-продавця штрафу у 170 грн. А, можливо, ще і штрафів за несвоєчасне виправлення помилок у ПН за підсумками такої перевірки. «Під цю справу» навіть запроваджуються спеціальні штрафи до продавців у розмірі від 10 % і до 100 % від суми ПДВ у дефектних ПН (залежно від строку виправлення помилок).

А штраф за нереєстрацію ПН і РК в ЄРПН підвищують з 50 % до 100 %.

Даєш більше штрафів! Хороших і різних… Їх появу мотивують необхідністю вплинути на недбалого постачальника.

3. Установлюється правило донарахування ПЗ (для компенсації ПК) у разі виявлення при перевірці фіскалів за результатами вибіркової інвентаризації нестачі придбаних товарів/необоротних активів.

4. Запроваджується заборона на «зачистку» фіскалами ПК за формальними ознаками. ПК може бути фіскалами «згвинчений» тільки при помилці в ІПН або коли продавець незаконно «накрутив» ПДВ за неоподатковуваною операцією.

5. Бюджетне відшкодування має бути в автоматичному режимі для всіх сум ПДВ, підтверджених СЕА. Скасовуються обмеження (критерії) на автоматичне відшкодування.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування повинне здійснюватися у хронологічному порядку відповідно до черговості подання заяви на повернення таких сум

Відшкодування сум, заявлених станом на 1 липня 2015 року, має робитися за нормами, що діяли на цю дату.

6. Замість скасування СЕА (на жаль!) пропонується збільшення овердрафту з середньомісячних ПЗ «до сплати» на середньомісячні обсяги ПЗ «нарахованих» (1 розділ декларації), а також надання можливості реєстрації ПН із запізненням без поповнення ПДВ-рахунка — шляхом зміни показників формули.

7. Унеможливлено анулювання реєстрації платника ПДВ тільки на підставі запису про відсутність його за місцезнаходженням або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (пропонується вилучити п.п. «ж» п. 184.1 ПКУ).

8. За мінбазою фактично залишається «податок з віднятої вартості»: у п. 188.1 ПКУ мінбаза так само залишається на рівні «не нижче ціни придбання» товарів/послуг ☹. Проте в цьому пункті «підлібералили» базу для власного виробництва — замість «не нижче собівартості», буде «не нижче звичайних цін»! Визначення терміна «звичайна ціна» підправили і деталізували.

9. Спецрежим для «сільгоспників» залишають тільки за операціями у тваринництві ☹.

Експорт усіх зерно- і техкультур оподатковуватиметься за нульовою ставкою.

ПДФО

1. Базова ставка — 10 % від суми доходу (нині — 15 % і 20 %). Ставка до пенсій застосовуватиметься в розмірі 80 % (!), проте оподатковуватиметься тільки сума пенсії, що перевищила не 3 МЗП, а
10 прожитмінімумів, установлених на 1 січня для непрацездатної особи. За дивідендами від платника податку на прибуток ставка — 5 %, від інших — 20 %. Ставка 20 % — для виграшів, призів і дарунків.

2. Як ми вже зазначили, запроваджується поняття «індивідуальна діяльність» (без — «найманців», ведення обліку та РРО!): з продажу товарів на ринках, надання побутових послуг населенню, заняття традиційними промислами та ремеслами, — з річним доходом до 250 МЗП. Без реєстрації фізособи як СПД і зі сплатою фіксованого ПДФО (на кшталт старого фікспатенту) за ставкою 10 % від МЗП на місяць. Як то кажуть, «з поганої вівці…».

3. Покращується механізм оподаткування «загальносистемних» ФОП. Вводиться два варіанти: «пом'якшений» і стандартний. Ставка ПДФО однакова (від чистого доходу) — ті самі 10 %. Самостійне визначення розміру ЄСВ «за себе».

За першим («пом'якшеним») варіантом при поданні відповідної заяви можуть оподатковуватись ФОП і «незалежні професіонали» з річним доходом до 4000 МЗП (зараз — це приблизно 5,5 млн грн.), без обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Їм обмежені види діяльності (подібно ФОП-єдинникам), чисельність «найманців» не обмежена. Можливість амортизації ОС (крім авто і житлової нерухомості). Спрощений облік доходів і витрат за касовим методом, спрощені вимоги до підтверджуючих документів. РРО не застосовується, якщо обсяг протягом року не перевищить 1 млн грн.

Другий (стандартний) варіант оподаткування —
подібний нині чинному — для тих ФОП, чий дохід від 4000 МЗП (або для тих, хто не побажав «пом'якшеного»). Звісно, з обов'язковою сплатою ПДВ та повноцінним обліком доходів і витрат на підставі документів, які відповідають вимогам бухгалтерського обліку.

4. 50 % утримуваного з фізосіб ПДФО податковий агент повинен перераховувати до місцевого бюджету за місцем проживання такої фізособи, а решта 50 % — до місцевого бюджету за місцем фактичного здійснення трудової діяльності.

Якщо таке приймуть, бухгалтерам стане ой як не весело ...

5. Пільги замінюються знижками. Так, зокрема, замість ПСП буде ПСЗ (податкова соціальна знижка) — у розмірі однієї МЗП на кожного члена сім’ї.

6. Для спадщини розширено коло осіб першого ступеня споріднення при оподаткуванні спадщини (додані дід-бабка, онуки, рідні брати-сестри).

7. Хочуть оподатковувати неперсоніфіковані прибутки (той, хто їх виплачує, стане податковим агентом і сплачуватиме податок «за нікого»).

Акцизний податок

1. Поетапне збільшення (протягом 2016 — 2018 років) ставок акцизного податку на спирт, алкоголь та пиво — на 15 % щорічно, а на тютюнові вироби — на 20 % щорічно.

2. Запроваджується електронна акцизна ПН і реєстр акцизних ПН для реалізації палива на внутрішньому ринку. ПДВшних ПН їм мало, тепер ще й ці… Щоправда, з 01.07.2016 р.

Транспортний податок

Об’єктом обкладення транспортним податком будуть автомобілі, що експлуатуються до 5 років і середньоринкова ціна яких перевищує 1 млн грн. Зараз замість вартості прив’язуються до обсягу циліндрів двигуна (більше 3000 куб. см).

Ставка та сама — 25000 грн. на рік.

Єдиний податок

1. Розміри річного доходу, що дозволяють перебувати в певній групі єдиного податку (чи на спрощенці взагалі), дещо змінили і прив’язали до МЗП. Наприклад, для єдинників групи 2 дохід не повинен перевищувати 1200 МЗП — тобто близько 1,65 млн грн. (зараз — 1,5 млн грн.).

Для групи 3 граничний дохід істотно знижено з 20 млн грн. до розміру в 4000 МЗП (приблизно — 5,5 млн грн.)

2. Ставки ЄП для групи 3 планують поетапно збільшити. У 2016 році: 3 % при сплаті ПДВ і 6 % — без ПДВ; у 2017 році: 4 % і 8 % відповідно; починаючи з 2018 року — 5 % і 10 % відповідно). Зараз, нагадаємо, відповідно 2 % і 4 %.

3. Пропонується заборонити застосовувати спрощенку: ФОП у сфері зовнішекономдіяльності (!); ФОП, що «контактують» з юрособами, з якими вони одночасно перебувають і у відносинах трудових; продавцям — виробникам верхнього одягу зі шкіри та хутра; для ведення готельного бізнесу (якщо готель — категорії 3, 4 і 5 зірок); суб’єктам ресторанного господарства, які виконують функції окремої структурної одиниці ресторану (кухні, бару тощо).

4. Для групи 4 — граничний дохід 80000 МЗП (десь 110 млн грн.), з площею сільгоспугідь до 3000 га.

ЄСВ

У прикінцевих положеннях автори дісталися і до ЄСВ. Вони хочуть знизити за ним загальну ставку для нарахувань «іззовні» більш ніж удвічі та зафіксувати для всіх на рівні 20 %. А утримання «зсередини» прибрати взагалі.

Загалом, незважаючи на… законопроект № 3357 містить багато позитивних змін. Сподіваємося, що хоча б частина з цих прогресивних нововведень пройде. Хоча песимісти стверджують, що швидше можна повірити в існування Діда Мороза.

Що ж, поживемо — побачимо…

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити