Виправляємо помилки в додатку Д5

В обраному У обране
Друк
Наталія Адамович, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2015/№ 94
Неправильні записи у звітності з ПДВ обов’язково слід виправити. Додаток Д5 — розшифровка контрагентів — не виняток. Адже цей додаток доволі інформативний і при великій кількості контрагентів може виявитися доволі об’ємним. Спробуй у ньому не зробити помилку! Про те, як виправити помилки, що закралися в цей додаток, і поговоримо.

Додаток Д5, що складається з двох розділів, покликаний розшифрувати суму податкових зобов’язань (ПЗ) і податкового кредиту (ПК) у розрізі контрагентів. Основні його показники, не рахуючи обсягу постачання і суми ПДВ — ІПН постачальника (покупця), період складання ПН (іншого документа), на підставі яких платник показав у ПДВ-декларації ПЗ і ПК цього періоду. Детальніше про порядок заповнення цього додатка див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 19, с. 21.

Наша ж справа — розібратися з тим, як виправити помилки, допущені платником у минулих періодах. Помилки, що закралися в додаток Д5, можуть бути:

1) сумовими (помилки в обсягу постачання та сумі ПДВ)

і

2) не сумовими (не пов’язані з вартісними показниками).

Розберемо для початку, як виправити сумові помилки.

Сумові помилки

У додатку Д5 розшифровуються показники ряд. 1, 10.1 (а до 01.07.2015 р. і показники ряд. 10.2, 14.1, 15.1 і 15.2) декларації з ПДВ (див. консультацію, розміщену в підкатегорії 101.23 БЗ). І якщо в один з перелічених рядків декларації закралася помилка, то відповідно ця помилка «сидить» і в додатку Д5.

Тому, виправляючи через УР рядки декларації, до яких повинен подаватися додаток Д5, доведеться уточнити і сам додаток Д5.

Адже в разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні подаватися додатки, до УР мають бути також подані відповідні додатки (п. 9 розд. VI Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 23.09.2014 р. № 966).

Сам УР при сумових помилках у рядках декларації, що зачепили й додаток Д5, заповнюється таким чином:

графа 4

графа 5

графа 6

переносяться всі дані з «помилкової» декларації (тобто як правильні, так і ті, в яких були допущені помилки)

зазначаються всі дані декларації з урахуванням виправлення (правильні)

виводиться сума помилки: додатна або зі знаком «-»
(гр. 6 = гр. 5 - гр.4)

Що стосується додатка Д5, то в його полі 013 робиться позначка Х про те, що такий додаток уточнюючий. У полі 02 зазначається звітний період, в якому виправляється помилка і подається УР. У полі 03 зазначається період, в якому допущена помилка (див. підкатегорію 101.28 БЗ).

В уточнюючому додатку має бути наведена інформація про показники, що виправляються.

Занизили числові показники (наприклад, ПЗ або ПК), не відобразивши операцію. Тоді просто у відповідному розділі уточнюючого додатка Д5 записують показники, яких бракує.

Так, якщо платник виявив, що в одному з минулих періодів не включив до декларації з ПДВ складену на покупця ПН, то при виправленні в уточнюючому додатку Д5 в розд. I робиться тільки такий запис, якого бракує: зазначаються ІПН покупця, період складання ПН, обсяг постачання та сума ПДВ.

Якщо платник виявив, що в одному з минулих періодів була операція постачання, але на таку операцію ПН не було складено і не відображено в декларації з ПДВ, то таке помилково не враховане постачання слід записати в ряд. «Інші» (див. підкатегорію 101.28 БЗ).

Сума уточнення зазначається і в окремому підсумковому рядку відповідного розділу уточнюючого додатка Д5.

Нагадаємо, при заниженні ПЗ заплатити до бюджету за УР суму донарахованих ПЗ і суму штрафу (3 % — при поданні УР як самостійного документа) доведеться з поточного рахунку, обминувши електронний ПДВ-рахунок (див. п. 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, а також лист ДФСУ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17).

Завищили числові показники (наприклад, ПЗ, ПК), зафіксувавши зайвий запис. Тоді в уточнюючому додатку повторюємо цей самий запис, але з мінусовими значеннями.

Розглянемо приклад.

Приклад 1. Підприємство виявило, що при заповненні декларації за вересень 2015 року припустилося таких помилок:

— за покупцем з ІПН 111111111111 врахувало обсяг постачання 15000 грн. і суму ПДВ 3000 грн. замість необхідних 5000 грн. і 1000 грн. відповідно;

— за покупцем з ІПН 333333333333 врахувало обсяг постачання 600 грн. і суму ПДВ 120 грн. замість 5600 грн. і 1120 грн. відповідно.

Таблиця 1. Фрагмент уточнюючого Д5: помилка в сумових показниках контрагента

1

2

3

4

5

6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

1

111111111111

09.2015

- 10000,00

- 2000,00

2

333333333333

09.2015

5000,00

1000,00

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

- 5000

- 1000

постачання необоротних активів

Несумові помилки

До несумових належать помилки, що не впливають на підсумкові показники, а також показники самої декларації. Прикладами таких помилок можуть бути: помилки в ІПН контрагентів (гр. 2); помилки в періоді складання ПН, іншого документа (гр. 3); запис операції з контрагентом не за тим рядком.

Припустимо, дали маху і неправильно зазначили в додатку Д5 будь-які з перелічених вище даних (водночас ані обсяг постачання, ані нарахована сума ПДВ за ставками 20 % або 7 % не змінюється). Як у такому разі правильно уточнитися? Відповідь знаходимо, зазирнувши до консультації, розміщеної в підкатегорії 101.23 БЗ. Виправляти такі помилки податківці радять в загальному порядку: подавши УР разом з уточнюючим додатком.

При цьому УР при несумовій помилці, допущеній у додатку Д5, заповнюється таким чином:

графа 4

графа 5

графа 6

переносяться всі дані з декларації, до якої подано додаток Д5 з несумовою помилкою

у гр. 5 переносять значення з гр. 4 УР (гр. 5 = гр. 4)

гр. 6 не заповнюється

А ось у самому уточнюючому додатку якраз і буде розгорнуто показана помилка та її виправлення. Виправлення несумових помилок в уточнюючому додатку 5 проводиться способом коригування. Причому уточнюючий додаток Д5 повинен містити тільки показники, що уточнюються.

Ще один важливий момент: дані додатка Д5 у розрізі контрагентів заповнюються у гривнях з копійками, а підсумкові рядки — у гривнях з округленням за загальними правилами. В аналогічному порядку слід відображати і кориговані дані.

Помилка в ІПН контрагентів. Нагадаємо, ІПН покупців наводиться у гр. 2 розд. I «Податкові зобов’язання» додатка Д5, а ІПН постачальників — у гр. 2 розд. II «Податковий кредит». Щоб виправити запис неправильно зазначеного ІПН контрагента (покупця чи постачальника) в уточнюючому додатку Д5, податківці радять:

— повторити помилковий запис з неправильним ІПН, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком «-» (тобто сторнувати);

— зазначити правильний запис за операцією з контрагентом за звітний період, за який виправляються помилки повністю (уключаючи вартісні показники);

— підсумковий ряд. «Усього за звітний період» не заповнювати. Як заповнити уточнюючий додаток Д5, розглянемо на прикладі.

Приклад 2. Підприємство виявило, що при заповненні додатка Д5 до декларації за вересень 2015 року допустило помилку: у гр. 2 розд. I замість правильного ІПН 123456789321 контрагента, якому протягом звітного періоду було відвантажено товар на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.), зазначило неправильний ІПН 123456789123. Підприємство подало УР (записавши за ряд. 1.1 у гр. 4 і 5 однакову суму уточнення: кол. А — 10000, кол. Б — 2000, гр. 6 залишивши порожньою), а також уточнюючий додаток Д5 (див. табл. 2).

Таблиця 2. Фрагмент уточнюючого Д5: помилка в ІПН контрагента

1

2

3

4

5

6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

1

123456789123

09.2015

- 10000,00

- 2000,00

2

123456789321

09.2015

10000,00

2000,00

Інші

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

постачання необоротних активів

Помилка в періоді складання ПН. Період складання «вихідних» податкових накладних (ПН) і ПН, складених для себе (що потрапляють до ряд. «Інші»), наводиться у гр. 3 розд. I додатку Д5, а період складання «вхідних» ПН та інших документів — у гр. 3 розд. II.

Причому при заповненні розд. I додатка Д5 платник повинен дотримуватися такого правила: період складання ПН, зазначений ним у гр. 3, повинен збігатися з періодом, за який подається додаток Д5. Адже постачальник зобов’язаний відображати ПЗ з ПДВ і відповідно розшифровувати їх у додатку Д5 уже в періоді їх виникнення/складання ПН (п. 201.10 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-V).

А ось при заповненні розд. II додатка Д5 період складання ПН, зазначений платником у гр. 3, може не збігатися з періодом, за який подається додаток Д5. Річ у тім, що показати в поточній декларації ПК:

(1) за ПН, зареєстрованими в ЄРПН протягом 180 календарних днів, платник може протягом 365 календарних днів з дати їх складання (див. лист ДФСУ від 09.11.2015 р. № 23843/6/99-95-42-01-16-01, консультацію в підкатегорії 101.16 БЗ);

(2) за іншими документами може тільки на дату затвердження авансового звіту (див. лист ДФСУ від 01.09.2015 р. № 18663/6/99-99-19-03-02-15). Для довідки (хоч імпортний ПК і не мешканець додатка Д5): ПК за МД відображається за правилом «період у період» (див. лист ДФСУ від 28.10.2015 р. № 22718/6/99-99-19-03-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 92, с. 7).

Водночас, розшифровуючи такі операції, у гр. 3 додатку Д5 важливо зазначити саме період складання ПН або іншого документа. І якщо з періодом складання вийшов прокол, то, щоб виправити запис (зазначити правильний період), в уточнюючому додатку Д5 слід:

— повторити помилковий запис з неправильним періодом складання ПН (іншого документа) при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком «-»;

— зазначити правильний запис за операцією з контрагентом за звітний період, за який виправляються помилки повністю (уключаючи вартісні показники);

— підсумковий ряд. «Усього за звітний період» не заповнювати.

Розглянемо приклад.

Приклад 3. Платник помилково в розд. II додатка Д5 зазначив період складання ПН — вересень 2015 року. Насправді ПН, за якою було зроблено запис у розд. II додатка Д5, була складена в серпні. Підприємство подало УР (зазначивши в УР по ряд. 10.1.1 в гр. 4 і 5 однакову суму уточнення: кол. А — 5000, кол. Б — 1000, гр. 6 залишивши порожньою), а також уточнюючий додаток Д5 (див. табл. 3).

Таблиця 3. Фрагмент уточнюючого Д5: помилка в періоді складання ПН

1

2

3

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %, що надають право формування податкового кредиту (рядок 10.1 декларації)

1

123456789123

09.2015

-5000,00

-1000,00

2

123456789123

08.2015

5000,00

1000,00

Усього за звітний період, у тому числі:

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Не той рядок розділу. Трапляється так, що платник неправильно розтлумачить ту чи іншу операцію і відобразить її не в тому рядку розділу додатка Д5. Так, наприклад, платник може ПН, надіслану покупцю помилково, зазначити в рядку «Інші». І хоча сумової помилки не виникає, у платника в наявності помилка в заповненні додатка Д5. БЗ у категорії 101.27 містить роз’яснення, що ряд. «Інші» формують операції без покупця або з покупцями, які не мають ІПН.

Проте, на практиці останнім часом платники податків стикаються з вимогою відображати зобов’язання за ПН без покупця, згрупованими за ІПН продавця (тобто не в ряд. «Інші»).

Для того, щоб зменшити обсяг постачання і суму ПДВ у рядку «Інші» й одночасно доповнити Д5 новим записом для платника ПДВ-покупця, в уточнюючому додатку Д5 слід:

— операцію з платником податку — покупцем записати повністю (уключаючи вартісні показники);

— у рядку «Інші» обсяг постачання і суму ПДВ зменшити. Для цього сума уточнення зазначається зі знаком «мінус»;

— підсумковий ряд. «Усього за звітний період» не заповнювати. Аналогічно слід провести виправлення і в зворотній ситуації.

Розглянемо приклад.

Приклад 4. При заповненні додатка Д5 до декларації за вересень 2015 року підприємство припустилося помилки: ПН, надіслану покупцю, записали до ряд. «Інші». Унаслідок чого дані за операцією постачання товару (обсяг постачання (без ПДВ) — 18000 грн.; сума ПДВ — 3000 грн.), які потрібно було відобразити в загальній частині, опинилися в рядку «Iншi». ІПН покупця — 222222222222.

Таблиця 4. Фрагмент уточнюючого Д5: помилка в рядку розділу

1

2

3

4

5

6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

1

222222222222

09.2015

15000,00

3000,00

Інші

09.2015

-15000,00

-3000,00

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

постачання необоротних активів

висновки

  • В уточнюючому Д5 відображають тільки дані, що виправляються, і числові показники з додатним значенням (при донарахуванні) або зі знаком «-» (при зменшенні).
  • Якщо помилки не впливають на показники декларації, то в Д5 помилковий запис зазначається коригувальним способом: неправильний запис відображається зі знаком «-» і вноситься правильний запис.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити