Установка ГБО: як облікувати витрати

В обраному У обране
Друк
Алла Свіріденко, податковий експерт
Податки & бухоблік Листопад, 2015/№ 94
На минулому тижні* ми детально розповіли про те, як оформити переобладнання автотранспорту підприємства під використання газового палива. Сьогодні зупинимося на тому, як відобразити в обліку підприємства витрати, понесені на етапі встановлення ГБО та переоформлення авто в ДАІ. Попереду ще одна публікація — про нюанси отримання податкової знижки з ПДФО фізособами, які вирішили перевести своє авто на газ.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 92, с. 35.

Почнемо з того, що нагадаємо нашим читачам: сьогодні дані для податкового обліку з прибутку беруть безпосередньо з фінансової звітності підприємства. Зрозуміло, що з цієї причини значення бухобліку різко зросло. Тепер до обліку та оформлення господарських операцій потрібно підходити відповідальніше, особливо тим, хто раніше нехтував бухобліком на користь обліку податкового. Тож поглянемо, як правильно оформити та відобразити в бухгалтерському обліку встановлення ГБО, щоб не накликати на себе претензії податківців.

Бухгалтерський облік

Рішення керівника підприємства про встановлення ГБО на автомобіль оформляється відповідним наказом.

Тут же пригадаємо ще один важливий момент. Річ у тім, що відповідно до п. 23 П(С)БО 7 на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єкта основних засобів нарахування на нього амортизації припиняється. При цьому припиняється нарахування амортизації тільки з місяця, що настає за місяцем переведення об’єкта основних засобів на реконструкцію, модернізацію, дообладнання тощо (п. 29 П(С)БО 7).

Уявімо ситуацію. Підприємство наприкінці місяця вирішило обладнати свій автомобіль ГБО. Переобладнання автомобіля та його реєстрація в ДАІ зайняли 10 днів, і на початку наступного місяця він знову «став» до роботи. Якщо в описаній ситуації буквально дотримуватися вимог пп. 23, 29 П(С)БО 7, то підприємству слід припинити нарахування амортизації в другому місяці всього через декілька днів простою автомобіля (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 68 — 69, с. 22, № 79, с. 21). Звичайно ж, це економічно недоцільно. Проте тепер сума податку на прибуток у більшості платників податків розраховується виходячи з бухоблікового фінансового результату, тобто з урахуванням бухгалтерської амортизації. У зв’язку з цим можна припустити, що податківці прискіпливо поставляться до питання амортизації в таких ситуаціях. Адже припинення амортизації автоматично приведе до збільшення фінансового результату, а отже, і суми податку на прибуток.

Тому рекомендуємо:

по можливості обирайте час переобладнання авто та перереєстрації його в ДАІ так, щоб усі роботи можна було розпочати та закінчити в межах одного місяця

У такому разі період амортизації втрачений не буде.

Прийняття закінчених робіт з поліпшення автомобіля оформляється Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (типова форма № ОЗ-2*). Крім того, інформація про поліпшення автомобіля шляхом його переобладнання відображається в Інвентарній картці обліку основних засобів типової форми № ОЗ-6*.

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

Не секрет, що для цілей бухгалтерського обліку ремонтних витрат першочергове значення має те, як ми можемо їх кваліфікувати:

— чи то це витрати, спрямовані на підтримку об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання,

чи то

— витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Без сумніву, встановлення ГБО на автомобіль потрібно розглядати як поліпшення, що збільшує майбутні економічні вигоди.

По-перше, використання газового палива зменшує витрати на заправку автомобіля, оскільки вартість газу значно менше вартості бензину, а витрата газу на одиницю відстані майже така сама. Економічна вигода? Безумовно, так.

По-друге, сама ціна, за якою можна буде продати автомобіль з ГБО, вища, ніж аналогічного автомобіля без такого обладнання.

Загалом, розібралися: установлення ГБО — це поліпшення. Тому:

у бухгалтерському обліку витрати на встановлення ГБО відносяться на збільшення первісної вартості автомобіля

Капіталізації витрат на поліпшення основних засобів, тобто включення їх до первісної вартості поліпшуваного об’єкта, вимагає від нас п. 14 П(С)БО 7.

На підставі документів, отриманих від СТО, бухгалтер підприємства витрати на встановлення ГБО накопичує на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а вже потім списує їх на збільшення первісної вартості автомобіля, тобто на субрахунок 105 «Транспортні засоби».

Якщо йдеться про обладнання ГБО орендованого автомобіля, то витрати на таке поліпшення відображають як капітальні інвестиції у створення інших необоротних матеріальних активів (абзац другий п. 8 П(С)БО 14). Тобто, спочатку такі витрати накопичують на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а потім списують на субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи»**.

** Детальніше про бухоблік повернення орендодавцю відремонтованих і поліпшених основних засобів читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 89, с. 20.

Податковий облік

Податок на прибуток. Ми вже побіжно згадали, що з цього року при розрахунку податку на прибуток бухгалтер орієнтується, перш за все, на дані бухобліку. Річ у тім, що об’єктом оподаткування тепер є фінансовий результат підприємства, визначений відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Крім того, високодіходні підприємства*** обов’язково (малодохідні — за бажанням) коригують його на так звані податкові різниці (п.п. 134.1.1 ПКУ).

*** Високодохідне підприємство у цьому випадку — підприємство, річний дохід якого від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн. (п.п. 134.1.1 ПКУ).

Почнемо з малодохідних підприємств, що не коригують фінрезультат на податкові різниці. Тут усе простіше простого. Бухгалтеру головне — протягом року коректно вести бухоблік, у тому числі відобразити операцію зі встановлення ГБО в описаному вище порядку. Тоді отриманий наприкінці року фінансовий результат уже включатиме й витрати на встановлення ГБО (точніше, частина вартості установки буде списана на витрати у складі суми амортизації вартості автомобіля). І саме від цього бухгалтерського фінансового результату бухгалтер «танцюватиме» при розрахунку річної суми податку.

Те ж саме справедливо і для податкового обліку підприємства-орендаря, що понесло витрати на обладнання ГБО орендованого автомобіля*. У цьому випадку витрати на встановлення впливатимуть на об’єкт оподаткування поступово у складі суми нарахованої в бухобліку амортизації інших необоротних матеріальних активів.

* Про особливості податкового обліку операцій з повернення орендованих основних засобів, що поліпшуються, читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 40, с. 34; № 62, с. 17.

А тепер поговоримо про високодохідні підприємства, що коригують фінрезультат на податкові різниці (і про малодохідні, що прийняли самостійне рішення про коригування). Серед податкових різниць, які розраховує ця категорія платників податків, — різниця, що виникає у зв’язку з нарахуванням амортизації. При цьому, для того, щоб урахувати амортизаційну різницю, підприємству слід:

збільшити бухгалтерський фінрезультат до оподаткування на суму амортизації, нарахованої за бухобліковими правилами П(С)БО 7 (п. 138.1 ПКУ), і одразу ж

зменшити його на суму амортизації, розрахованої за податковими правилами згідно з п. 138.3 ПКУ (п. 138.2 ПКУ).

Суму бухгалтерської амортизації підприємство візьме з регістрів бухгалтерського обліку. А ось при розрахунку податкової амортизації слід пам’ятати:

поліпшення основних засобів, що капіталізуються, у тому числі витрати на обладнання автомобіля ГБО, збільшують податкову вартість об’єкта основних засобів

Тобто, податкову амортизацію для проведення коригування слід розраховувати також уже виходячи з вартості автомобіля, що «підросла» (збільшилася на суму поліпшень).

Амортизаційну різницю розраховують і високодохідні орендарі. Для них хочемо нагадати два важливі моменти.

По-перше, вартість самого автомобіля при операційній оренді враховується в податковому обліку підприємства-орендодавця. В обліку орендаря значаться тільки витрати на поліпшення орендованого об’єкта. Це означає, що суму податкової амортизації для розрахунку податкової різниці орендар визначатиме виходячи з вартості поліпшень автомобіля, а не виходячи з усієї його вартості з урахуванням витрат на ГБО.

По-друге, потрібно враховувати позицію податківців, викладену в листі ДФСУ від 04.08.2015 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15. У ньому пропонується орендарям для цілей розрахунку податкової амортизації вартість поліпшень орендованих основних засобів зараховувати до об’єкта 9-ї групи «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років. Про такий варіант податкового обліку поліпшень орендованих основних засобів ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 89, с. 17.

ПДВ. Що стосується ПДВ, то тут теж нічого складного. Суми «вхідного» ПДВ, сплаченого (нарахованого) у складі вартості робіт зі встановлення ГБО, на загальних підставах уключаються до складу податкового кредиту підприємства-власника або орендаря авто. Тут головне — отримати від СТО належним чином оформлену та зареєстровану в ЄРПН податкову накладну.

А тепер усе зазначене проілюструємо прикладами.

Приклад 1. Підприємство за допомогою автосервісу встановило на автомобіль, що використовується в господарській діяльності, ГБО. У зв’язку з цим були понесені такі витрати:

на встановлення ГБО — 9600,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 1600,00 грн.);

на перереєстрацію автомобіля — 620,00 грн. (умовно).

У бухгалтерському обліку підприємства встановлення ГБО відображають так (див. табл. 1 на с. 21):

Таблиця 1. Облік витрат на встановлення ГБО на власному автомобілі

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Установлено ГБО на автомобіль

152

631

8000,00

2

Відображено суму ПДВ (до отримання зареєстрованої ПН в ЄРПН)

644/1

631

1600,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ (отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

1600,00

4

Перераховано оплату за встановлення ГБО

631

311

9600,00

5

Відображено витрати на перереєстрацію автомобіля

377

311

620,00

152

377

620,00

6

Віднесено на збільшення первісної вартості автомобіля витрати на встановлення ГБО та перереєстрацію автомобіля

105

152

8620,00*

* Високодохідним платникам податків потрібно не забути і збільшити податкову вартість автомобіля на суму витрат, що капіталізується в бухгалтерському обліку, на встановлення ГБО. Виходячи з цієї, збільшеної, вартості і повинна розраховуватися податкова амортизація для цілей визначення податкової різниці згідно з пп. 138.1 — 138.2 ПКУ.

Приклад 2. Підприємство орендує автомобіль, що використовується в господарській діяльності. Договором оренди орендарю надано право здійснювати поліпшення орендованого автомобіля.

Орендар за допомогою автосервісного підприємства оснастив автомобіль ГБО. Вартість установлення обладнання — 10200,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 1700,00 грн.).

Витрати на перереєстрацію авто становлять 620,00 грн. (умовно).

У бухгалтерському обліку підприємства-орендаря встановлення ГБО відображається таким чином (див. табл. 2):

Таблиця 2. Облік витрат на встановлення ГБО на орендованому автомобілі

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

1

Отримано в операційну оренду автомобіль

01

-

250000,00

2

Установлено на орендований автомобіль ГБО

153

631

8500,00

3

Відображено суму ПДВ (до отримання зареєстрованої ПН в ЄРПН)

644/1

631

1700,00

4

Відображено податковий кредит з ПДВ (отримано ПН, зареєстровану в ЄРПН)

641/ПДВ

644/1

1700,00

5

Перераховано оплату за встановлення ГБО

631

311

10200,00

6

Відображено витрати на перереєстрацію автомобіля

377

311

620,00

153

377

620,00

7

Сформовано об’єкт інших необоротних матеріальних активів з витрат на поліпшення автомобіля

117

153

9120,00*

* У податковому обліку на суму витрат на встановлення ГБО підприємство-орендар створює окремий об’єкт основних засобів 9-ї групи «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років. Саме виходячи з цієї суми розраховуватиметься податкова амортизація для цілей визначення амортизаційної різниці.

Ось, власне, і всі нюанси бухгалтерського та податкового обліку встановлення ГБО, на які хотілося б звернути вашу увагу. Як бачите, облікувати переобладнання авто зовсім не складно. Тому, зваживши всі «за» і «проти», уперед! А якщо виникнуть запитання, ми постараємося прийти вам на допомогу.

висновки

  • У бухгалтерському обліку встановлення ГБО розцінюється як поліпшення об’єкта основних засобів — автомобіля. Витрати на встановлення підлягають капіталізації, тобто збільшують первісну вартість авто.
  • Витрати на встановлення ГБО орендованого автомобіля в бухгалтерському обліку орендаря формують новий об’єкт інших необоротних матеріальних активів.
  • У податковому обліку не встановлено особливих правил для поліпшень основних засобів. Тому в усьому рівняються на бухоблік.
  • У податковому обліку орендаря витрати на встановлення ГБО формують новий об’єкт 9 групи основних засобів «Інші основні засоби».

Документи статті

  1. ПКУ Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
  2. П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.
  3. П(С)БО 14 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181.
Теги ГБО
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд