ПДВ при ліквідації ОЗ

В обраному У обране
Друк
Адамович Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2015/№ 81
При ліквідації об’єкта ОЗ платнику можуть загрожувати податкові зобов’язання з ПДВ, причому нарахувати їх доведеться навіть не один раз. Що прийняти за базу для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ? Як правильно скласти податкові накладні? Давайте розбиратися.

Ліквідуємо ОЗ — нараховуємо ПДВ

Коли виробничі або невиробничі ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як їх постачання. А отже, без нарахування податкових зобов’язань (ПЗ) не обійтися. База обкладення для нарахування ПДВ у такому разі спеціальна: звичайна ціна об’єкта ОЗ, що ліквідується, але не нижче його балансової вартості на момент ліквідації ( п. 189.9 ПКУ).

Звичайну ціну об’єкта для цього слід визначати за правилами п.п. 14.1.71 ПКУ (див. підкатегорію 102.05 БЗ). У загальному випадку звичайною ціною є ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. І якщо не доведене зворотне, вважають, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Але зважаючи на відсутність у ліквідаційній операції другої сторони і відповідно самої домовленості сторін,

при ліквідації зазвичай орієнтуються на залишкову (балансову) вартість об’єкта, що ліквідується, на момент ліквідації

У будь-якому разі саме вона буде мінімальною базою для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ.

Щоправда, балансовою вартістю об’єкта ОЗ, що ліквідується, для нарахування ПЗ можна користуватися не завжди. Один з випадків — коли ліквідується повністю замортизований об’єкт ОЗ і його залишкова вартість дорівнює нулю. У такому разі навряд чи податківці погодяться з нульовою базою для нарахування ПДВ. Тому тут безпечніше вартість об’єкта ОЗ, що ліквідується, все ж таки «притягувати» до ринкової, але (!), звичайно ж, з урахуванням фактора втрати об’єктом споживчих якостей, зношеності, старіння тощо.

Ліквідуючи виробничий або невиробничий об’єкт ОЗ і нараховуючи при цьому ПЗ з ПДВ, платник неодмінно повинен скласти для себе податкову накладну (ПН) і самостійно зареєструвати її в ЄРПН.

Якщо з будь-яких причин ви не зареєструєте таку ПН в ЄРПН, то штрафи за прострочення реєстрації згідно зі ст. 1201 ПКУ вам не загрожують. Проте посадові особи платника можуть поплатитися адмінштрафом за порушення порядку ведення податкового обліку від 85 грн. до 170 грн. ( ст. 1631 КУпАП, підкатегорія 101.31 БЗ).

Ліквідаційна ПН («05»)

Як же правильно скласти ліквідаційну ПН? Не хвилюйтеся, просто слід взяти до уваги як загальні правила складання ПН, так і деякі особливості.

У верхній лівій частині такої ПН проставляється відповідна позначка «Х» і зазначається тип причини «05» (ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку).

В заголовній частині ПН у полях для найменування продавця і покупця зазначте свої дані, податковий номер у своїй частині поставте свій, а в частині продавця — умовний «400000000000» ( п. 12 Порядку № 957).

З 29.07.2015 р. при складанні будь-яких ПН платник може не зазначати: місцезнаходження (податкову адресу продавця); місцезнаходження (податкову адресу покупця); номер телефону (продавця і покупця); вид цивільно-правового договору; форму проведених розрахунків. Ці реквізити не є обов’язковими ( п. 201.1 ПКУ).

«Ліквідаційні» документи подані

Без нарахування ПЗ при ліквідації об’єкта ОЗ можна й обійтися. Виняткові випадки безПДВшної ліквідації об’єкта ОЗ прописано у другому абзаці п. 189.10 ПКУ:

1) виробничі та невиробничі ОЗ ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або руйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили;

2) ліквідація здійснюється без згоди платника, у тому числі в разі викрадення, що підтверджується відповідно до законодавства;

3) платник подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення виробничих чи невиробничих ОЗ в інший спосіб, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

На думку податківців (див. у підкатегорії 101.06 БЗ), такими документами можуть слугувати (1) акт типової ф. № ОЗ-3/№ ОЗ-4 і (2) висновок відповідної експертної комісії, яка підтверджує, що об’єкт не може використовуватися в майбутньому за первісним призначенням.

Подати підтверджуючі «ліквідаційні» документи слід разом з декларацією з ПДВ за той період, в якому відбувається ліквідація

Майте на увазі, такі документи мають бути подані разом з декларацією з ПДВ в електронному вигляді ( пп. 46.4, 49.4 ПКУ). Для цього й акт типової ф. № ОЗ-3/№ ОЗ-4, і висновок відповідної експертної комісії, яка підтверджує, що об’єкт не може використовуватися в майбутньому за первісним призначенням, швидше за все, доведеться відсканувати.

Але знову ж таки! Якщо не подасте до податкової «ліквідаційні» документи, доведеться нарахувати ПЗ виходячи зі звичайної ціни об’єкта ОЗ, але не нижче його балансової (залишкової) вартості.

Розплата за ПК — нараховуємо ПЗ

Якщо при купівлі об’єкта ОЗ, що ліквідується, суми ПДВ були включені до податкового кредиту, то не виключено, що податківці, керуючись п. 198.5 ПКУ, вимагатимуть нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ. Таке нарахування вони пов’язують з тим, що об’єкт ОЗ, що ліквідується, нібито використовуватиметься в негоспдіяльності (див. підкатегорію 101.05 БЗ).

Що ж нам говорить сам п. 198.5 ПКУ? Чинна редакція цього пункту передбачає, що «платник податків зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в установлені строки зведену ПН за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у випадку якщо при їх придбанні суми ПДВ були включені до податкового кредиту), якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначені для їх використання та/або починають використовуватися:

... г) у операціях, що не є господарською діяльністю платника податків».

Зазирнемо до п. 189.1 ПКУ:

база для ПДВ — балансова (залишкова) вартість об’єкта ОЗ, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється така операція

Але (!), на наш погляд, норми п. 198.5 ПКУ не повинні зачіпати випадку ліквідації об’єкта ОЗ у зв’язку з його повним знищенням, розібранням чи іншим перетворенням. Адже після ліквідації об’єкт використанню взагалі не підлягає (а тим більше в негосподарській діяльності).

Абсолютно чистий безПДВшний випадок — ліквідація повністю замортизованого об’єкта, яка проводиться в наступному періоді після обнулення його залишкової вартості. У цьому випадку вам апріорі не доведеться нараховувати податкові зобов’язання, щоб компенсувати відображений при придбанні замортизованого та ліквідовуваного об’єкта ОЗ податковий кредит. Адже об’єкт повністю замортизований, тобто сповна прийняв участь у госпдіяльності — база для ПДВ на початок періоду ліквідації дорівнюватиме нулю.

Оприбуткування залишків об’єкта ОЗ

Але як би у вас не зрослося з ліквідацією ОЗ — нарахували ви ПЗ з ПДВ, або ж вам удалося їх обійти, своєчасно подавши «ліквідаційні» документи, друге питання ПДВ-обліку стосується залишків і відходів ліквідованих ОЗ.

Так що тут слід завжди пам’ятати? Якщо в результаті ліквідації об’єкта будуть отримані комплектуючі, складові частини, компоненти або інші відходи, то при їх оприбуткуванні на матеріальні рахунки з метою використання в госпдіяльності податкові зобов’язання не нараховуються ( п. 189.10 ПКУ, підкатегорія 101.06 БЗ, c. 46).

Тобто збираємо та прибуткуємо залишки ліквідованого об’єкта ОЗ у себе без нарахування ПДВ.

Продаж ліквідаційних відходів, металобрухту

Подальша реалізація будь-яких відходів або залишків від ліквідованого ОЗ відображається як звичайний продаж товарів. Тому платник при їх продажу (за першою з подій) повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, скласти ПН і заре­єструвати її в ЄРПН.

База для обкладення ПДВ— договірна вартість товару. Але згідно з нормами п. 188.1 ПКУ вона не має бути нижче ціни придбання товару, що продається. Тому за мінімальну базу приймаємо первісну вартість відходів, що продаються, та інших післяліквідаційних запасів (тобто ту, яка сформувалася за дебетом субрахунку 209).

Серед запасів, що реалізовуються, може виявитися і металобрухт.

Зверніть увагу! Операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів (у тому числі імпорт і експорт) до 1 січня 2017 року звільняються від обкладення ПДВ, тобто пільгуються ( п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). ПДВ-пільга діє щодо тих позицій відходів і брухту чорних і кольорових металів, що наведені в переліках, затверджених постановою КМУ від 12.01.2011 р. № 15 (дія яких продовжена з 31.03.2015 р. до 01.01.2017 р. постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 136).

У такому «пільговому» випадку на металобрухт, що здається (реалізується), підприємство — платник ПДВ повинно скласти ПН як за пільговими постачаннями: у розділі III і графі 12 необхідно зробити відмітку «Без ПДВ» з посиланням на «звільняючий» від оподаткування п. 23 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ ( п. 14 Порядку № 957).

До того ж здійснювати перерахунок податкового кредиту відповідно до приписів ст. 199 ПКУ (тобто проводити розподіл вхідного ПДВ, пов’язаного з первинним придбанням металу, між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями) підприємству не доведеться. Згідно з п. 199.6 ПКУ правила цієї статті не застосовуються і податковий кредит не зменшується в разі постачання платником податків відходів і брухту чорних і кольорових металів, що утворилися в такого платника в результаті розбирання (демонтажу) ліквідованих ОЗ та інших подібних операцій.

Ось такі ПДВ-наслідки можуть очікувати платника при ліквідації об’єкта ОЗ. Не забувайте про них, і будьте завжди готові правильно з ними впоратися.

висновки

  • Подавши разом з декларацією з ПДВ «потрібні» документи (їх, як і декларацію, потрібно подати в електронному вигляді), ПЗ при ліквідації об’єкта ОЗ можна не нараховувати.

  • Якщо при купівлі об’єкта ОЗ, що ліквідується, суми ПДВ були включені до податкового кредиту, то нарахувати «компенсуючі» ПЗ не потрібно. Хоча податківці дивляться на це інакше.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити